Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
Autentificare  
Web Opac UTM;              Catalog Electronic;              Repozitoriu Institutional;
Tel. 022 509971;      E-mail: library@lib.utm.md        
  Lucrările profesorilor U.T.M.
library.utm.md 
Prima pagină
Despre bibliotecă Biblioteca electronică
Întreabă bibliotecarul Materiale editate la U.T.M  Expoziţie virtuală             
Anul 2017    Anul 2016    Anul 2015    Anul 2014    Anul 2013    Anul 2012    Anul 2011    Anul 2010    Anul 2009    Anul 2008    Anul 2007    Anul 2006    Anul 2005   
Literatura electronică       Achiziţii noi e-Resurse
Achiziţii de carte Publicaţii periodice
Baze de date Date de contact  
Noutăţi
03.09.2021


Stimaţi studenţi!

Biblioteca activează conform programului de lucru: luni-vineri,
orele 9.00 - 17.00

Împrumutul manualelor se va desfăşura conform unui grafic şi orar stabilit pentru fiecare grupă academică.
Monitorii grupelor academice din toţi anii de studii sunt rugaţi şă se adreseze la Bibliotecă pentru a determina data şi ora de servire a grupei.

La intrarea în spațiile Bibliotecii vă rugăm să folosiţi dezinfectantul pentru mâini, măştile de protecţie şi să respectaţi distanţa socială. Bibliotecă vă oferă acces şi la resurse electronice.

Aveţi acces la resurse pentru studiu şi cercetare de pe site-ul bibliotecii http://library.utm.md:
✓ peste 1000 cursuri şi materiale didactice elaborate de profesorii UTM;
✓ cca 300 manuale scanate;
✓ 8900 articole ştiinţifice în http://repository.utm.md;
✓ 11 baze de date ştiinţifice, inclusiv Springer Nature;
✓ Catalogul Electronic al BTŞ http://libuniv.md;
✓ Catalogul Elecronic partajat cu şapte biblioteci universitare din RM http://primo.libuniv.md .

Pentru informaţii accesaţi site-ul Bibliotecii www.library.utm.md

Împreună vom reuşi să menţinem procesul de studii la UTM la un nivel de performanţă ridicat!

*******

Vă invităm la expoziţiile tematice de publicaţii organizate de BTŞ UTM în septembrie 2021

Program expoziţional ...

܀ ܀ ܀

Mai mult

Acum pe site sunt 9 utilizatori.
Acest site a fost accesat de ori

Boxa de idei:
Nume:

     


Web Opac UTM;


Informator


Conferinţe
Studii masterale
Studii doctorale
Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii
Facultatea Tehnologia Alimentelor
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Facultatea Urbanism şi Arhitectură
Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru
Facultatea Inginerie economică şi Business
Facultatea Textile şi Poligrafie
Rapoarte de activitate. Regulamente

Facultatea Tehnologia Alimentelor

Departamentul Alimentaţie şi NutriţieCiobanu, Corina
Legislaţie alimentară : Suport de curs / Corina Ciobanu, Olga Deseatnicov, Rodica Sturza ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. Alimentelor, Dep. Alimentaţie şi Nutriţie. – Ch.: Tehnica – UTM, 2017. – 131 p. 

 

  
Chimia aplicată pentru ingineri: Manual / Sturza Rodica, Verejan Ana, Haritonov Svetlana [et al.]; redactor responsabil: Subotin Iurie; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 356 p. ISBN 978-9975-45-698-2.


 

 
Instrucţiuni: Prelucrarea sanitară în cadrul unităţilor de alimentaţie publică / Chirsanova Aurica, Tatiana Capcanari; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologia Alimentelor, Dep. Alimentaţie şi Nutriţie. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2018. – 33 p. ISBN 978-9975-45-559-6.


 

 

Îndrumar metodic pentru îndeplinirea lucrărilor de laborator la disciplina "Toxicologie şi securitate alimentară" / D. Paladi, A. Chirsanova, N. Mija, T. Capcanari ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. Alimentelor, Dep. Alimentaţie şi Nutriţie. – Ch.: Tehnica – UTM, 2017. – 44 p.


 

 

Ghendov-Moşanu, Aliona
Compuşi biologic activi de origine horticolă pentru alimente funcţionale: Monografie / Aliona Ghendov-Moşanu; red. şt.: Rodica Sturza; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologia Alimentelor. – Ch.: Tehnica-UTM, 2018. – 236 p.: fig., tab. 

 

Legislaţie alimentară : Suport de curs / Eugenia Covaliov, Natalia Suhodol, Olga Deseatnicova, Rodica Sturza ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. Alimentelor, Dep. Alimentaţie şi Nutriţie. – Ch.: Tehnica – UTM, 2020. – 145 p.


 

 

Mija, Nina
Bazele teoretice ale tehnologiei produselor alimentaţiei publice: Îndrumar de laborator / Nina Mija, Olga Deseatnicov, Adriana Bîrca ; Univ. Teh. a Moldovei, Fac. Tehnologia Alimentelor, Dep. Alimentaţie şi Nutriţie. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017 – 88 p. 

 

  
Produse alimentare inovative / A. Chirsanova, V. Reşitca, R. Siminiuc [et al.]; coord.: Aurica Chirsanova, Tatiana Capcanari; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Alimentaţie şi Nutriţie. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021.


 

 

Mija, Nina
Instruire ştiinţifică : Note de curs / Nina Mija ; consultant: Valentina Nastas ; coordonator: Vladislav Reşitca ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Alimentaţie şi Nutriţie. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 104 p. : fig., tab.. - Anexe p. 88-102 

 

Paladi, Daniela
Toxicologia şi securitatea produselor alimentare : Note de curs : Pt. 1 / Daniela Paladi, Tatiana Capcanari ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologia Alimentelor, Dep. Alimentaţie şi Nutriţie. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2019. – 84 p. 

 

Popovici, Cristina
Tehnologia produselor alimentaţiei publice : Culegere de fişe tehnologice / Cristina Popovici, Olga Deseatnicova, Aurica Chirsanova ; red. resp.: Cristina Popovici ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. Alimentelor, Dep. Alimentaţie şi Nutriţie. – Ch.: Tehnica – UTM, 2017. – 88 p. 

 

Programa şi indicaţiile metodice privind desfăşurarea practicii şi susţinerea raportului de către studenţii ciclului 1 - Licenţă, specialitatea 541.1 “Tehnologia Alimentaţiei Publice” / Tatiana Capcanari, Olga Deseatnicov, Daniela Paladi, Natalia Suhodol ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. Alimentelor, Dep. Alimentaţie şi Nutriţie. – Ch.: Tehnica – UTM, 2017. – 51 p.


 

 

Tehnologia generală a produselor alimentare: Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor de laborator / Jorj Ciumac, Vladislav Reşitca, Aurica Chirsanova, Tatiana Capcanari; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologia Alimentelor, Dep. Alimentaţie şi Nutriţie. – Ch.: Tehnica-UTM, 2019. – 148 p.


 

 

  
Technologie culinaire / Universitatea Tehnică a Moldovei / J. Ciumac, A. Chirsanova, V. Reșitca; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologia Alimentelor, Dep. Alimentaţie şi Nutriţie. – Ch.: Tehnica-UTM, 2020. – 204 p. ISBN 978-9975-87-428-1.


 

 

  
Vladei, Natalia
Biochimie Structurale / N. Vladei, A. Chirsanova. – Chişinău: S. n., 2020 Tipogr. "Bons Offices ". – 116 p. ISBN 978-9975-87-744-2. 

 

Общая технология пищевых производств / Жорж Чумак, Владислав Решитка, Аурика Кирсанова [и др.] ; Техн. Ун-т Молдовы, Фак. Пищевых Технологий, Деп. Пищевых Продуктов и Питания. – Ch.: Tehnica-UTM, 2019. – 436 с.


 

 

Общая технология пищевых производств : Метод. указания для выполнения лабораторных работ / [Жорж Чумак, Владислав Решитка, Лилия Попеску, Ольга Гутюм ; отв. ред. : Жорж Чумак] ; Техн. Унив. Молдовы, Фак. Пищевых Технологий, Деп. Пищевых Продуктов и Питания. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 119 с.


 

 

Организация обслуживания потребителей на предприятиях общественного питания : Методические указания для практических занятий : Для студентов цикл 1, Лиценциатура, спец. 541.1 "Технология и менеджмент общественного питания" для дневного и заочного отделения / Татьяна Kaпканарь, Наталья Суходол, Алина Боиштян, Ольга Десятникова ; Техн. Ун-т Молдовы, Фак. Пищевых Технологий, Деп. Пищевых Продуктов и Питания. – Ch. : Tehnica-UTM, 2018. – 56 с.


 

 

Попович, Кристина Михайловна
Технология производства продукции общественного питания : Сб. технол. карт / К. М. Попович, О. И. Десятникова, А. И. Кирсанова ; отв. ред.: К. М. Попович ; Техн. Унив. Молдовы, Фак. Пищевых Технологий, Деп. Продовольствия и Питания – Ch.: Tehnica – UTM, 2017. – 91 p. 

 

Departamentul Oenologie şi Chimie  
Calcule tehnologice în vinificaţie: Culegere de probleme / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologii Alimentare, Departamentul Oenologice şi Chimie; elaborare: Anatol Balanuţă [et al.]; red. resp. Aliona Sclifos. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 45 p. ISBN 978-9975-45-681-4.


 

 

Chimia analitică: Note de curs / Universitatea Tehnică a Moldovei, Fac. Tehnologia Alimentelor, Dep. Oenologie și Chimie; elaborare: Ana Verejan [et al.]. – Ch.: Tehnica-UTM, 2020. – 188 p.


 

 

Chimie generală şi anorganică: ghid de laborator / elaborare: Ana Verejan [et. al.]; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Oenologie şi Chimie. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. - 128 p. ISBN 978-9975-45-673-9.


 

 

Chimie organique : Méthodes de séparation et puritification de composes organiques : Travaille pratique / Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. Alimentelor, Dep. Chimie ; [rédigé par: Dragancea Veronica, Gurev Angela, Munteanu Diana ; sous la coord.: Dragancea Veronica]. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 56 p.


 

 

Chimie organique : Méthodes de séparation et puritification de composes organiques : Travaille pratique / Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. Alimentelor, Dep. Chimie ; [rédigé par: Dragancea Veronica, Gurev Angela, Munteanu Diana ; sous la coord.: Dragancea Veronica]. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 56 p.


 

 

Controlul tehno-chimic şi microbiologic al băuturilor alcoolice : Îndrumar pentru realizarea lucrărilor de laborator / Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. Alimentelor, Dep. Oenologie ; elab.: Grigore Musteaţă, Aliona Sclifos, Lidia Gherciu-Musteaţă, Ecaterina Covaci ; red. resp.: Ecaterina Covaci – Ch.: Tehnica – UTM, 2017. – 87 p.


 

 

Controlul tehnico-chimic şi microbiologic al produselor biotehnologice : Îndrumar pentru realizarea lucrărilor de laborator / elab.: Aliona Sclifos ; red. resp.: Aliona Sclifos ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologii Alimentare, Dep. Oenologie. – Ch. : Tehnica-UTM, 2018. - 87 p.


 

 

Gurev, Angela
Chimie organică : Programa analitică : Probleme şi întrebări pentru lucrul individual [A. Gurev, D. Munteanu, V. Dragancea ; red. resp.: A. Gurev] ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologia Alimentelor, Dep. Chimie. – Ch.: Tehnica-UTM, 2018. – 80 p. 

 

Oenochimie : Note de curs. P. II : Substanţele fenolice ale vinurilor / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Oenologie şi Chimie; elaborare: Iurie Scutaru. Chişinău: Tehnica-UTM, 2020. – 54 p.


 

 

Operaţiuni tehnologice de condiţionare şi stabilizare a vinurilor: Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor de laborator/ Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Oenologie şi Chimie; elaborare: Ecaterina Covaci, Vasile Arhip. Chişinău: Tehnica-UTM, 2020. – 65 p.: fig., tab. ISBN 978-9975-45-641-8.


 

 

Metode fizico-chimice de analiză : Ciclu de prelegeri / Univ. Tehn. a Mold., Fac. Tehnol. Alimentelor, Dep. Chimie ; elaborare: Larisa Zadorojnâi ; red. resp.: Larisa Zadorojnâi, Ana Verejan. – Ch. : Tehnica-UTM. – 2018. – 255 p.


 

 

Microbiologia vinului : Ghid metodic pentru lucrările de laborator / Silvia Rubţov, Alina Sclifos, Dan Zgardan ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Oenologie şi Chimie. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 76 p.


 

 

Principii de dezvoltare a oenologiei moderne şi organizarea pieţei vitivinicole: Monografie colectivă / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Oenologie şi Chimie; coordonatori: Rodica Sturza, Dan Zgardan. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2020. – 364 p.: fig., fot., tab. ISBN 978-9975-45-640-1.


 

 

Subotin, Iurie
Chimia organică în scheme şi tabele / Iurie Subotin, Anna Trohimciuc ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologia Alimentelor, Dep. Chimie. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2017. – 56 p. 

 

Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare. Biotehnologii industriale. Inginerie şi management în industria alimentară : Programul stagiului pentru practica tehnologică / elaborare: Anatol Bălănuţă, Vasile Arhip, Ecaterina Covaci, Aliona Nazaria, redactor responsabil: Anatol Bălănuţă ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Oenologie şi Chimie. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 108 p.


 

 

Аналитическая химия: Лабораторные работы / составители: Харитонов Светлана [и др.]; ответственный редактор: Харитонов Светлана, Суботин Юрий; Технический Университет Молдовы, Факультет Пищевых Технологий, Департамент Оэнологии и Химии. - Кишинэу: Tehnica-UTM, 2020. – 105 p.


 

 

Неорганическая химия: Лабораторные работы / составители: Суботин Юрий [и др.]; ответственный за выпуск: Суботин Юрий; Технический Университет Молдовы, Факультет Пищевых Технологий, Департамент Оэнологии и Химии. – Кишинэу: Tehnica-UTM, 2020. – 72 p.


 

 

Суботин, Юрий
Органическая химия / Юрий Суботин, Анна Трохимчук ; Технический Университет Молдовы, Факультет Пищевых Технологий, Департамент Энологии и Химии. - Кишинэу : ТУМ, 2019. - 56 p. : рис. 

 

Физико-химические методы анализа / составители: Суботин Юрий, Друцэ Раиса ; ответственный редактор: Вережан Ана ; Технич. Унив. Молдовы, Фак. Пищевых Технологий, Деп. Оэнологии и Химии. - Кишинэу : Tehnica-UTM, 2019. - 108 с. ; рис., табл.. - Библиогр.: с. 106.


 

 

Химия : Метод. указания для выполнения лабораторных работ / сост.: Светлана Харитонов, Ана Вережан, Диана Мунтяну ; отв. за вып.: Светлана Харитонов ; Техн. Ун-т Молдовы, Фак. Пищевых Технологий, Деп. Химии. – Ch. : Tehnica-UTM, 2017. – 29 с.


 

 

Departamentul Limbi StrăineBivol, Lidia
Cours de français - langage spécialisé en économie : Élaboration méthodique / Lidia Bivol ; Univ. Tehn. a Moldovei, Dep. Limbi Străine. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 63 p. 

 

Bivol, Lidia
Matériaux minéraux dans le secteur du bâtiment et des travaux publics / Lidia Bivol ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Limbi Străine. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 43 p. : tab. 

 

  
Caterenciuc, Svetlana
Afixarea în metalimbajul tehnic–englez: (domeniul tehnicii de telecomunicaţii) / Caterenciuc Svetlana. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 292 p. ISBN 978-9975-45-686-9. 

 

Caterenciuc, Svetlana
Basic english grammar / Svetlana Caterenciuc ; Techn. Univ. of Moldova, Dep. of Foreign Languages. – Ch.: Tehnica-UTM, 2018. – 68 p. 

 

Caterenciuc, Svetlana
The art of food technology. Part 1 / Caterenciuc Svetlana, Ciumac Ludmila ; Techn. Univ. of Mold., Dep. of Foreign Languages. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 112 p. ; il.. - Bibliogr.: p. 111. - ISBN 978-9975-45-613-5. 

 

Cerepanova, Mariana
Le français – langue spécialisée en mécanique / Mariana Cerepanova, Lidia Bivol; Univ. Tehn. a Moldovei, Dep. Limbi Moderne. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 56 p. 

 

Cuciuc, Valentina
Curs de limbă română specializată în domeniul alimentaţiei / Valentina Cuciuc ; Univ. Tehn. a Moldovei, Dep. Limbi Străine. – Ch.: Tehnica-UTM, 2018. – 56 p. 

 

Cuciuc, Valentina
Curs de limbă română specializată în domeniul arhitecturii / Valentina Cuciuc ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Tehn. Alimentelor, Dep. Limbi Străine. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 43 p. - ISBN 978-9975-45-612-8. 

 

Cuciuc, Valentina
Curs de limbă română specializată în domeniul economiei / Valentina Cuciuc; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Limbi Străine. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 40 p. ISBN 978-9975-45-660-9. 

 

Cuciuc, Valentina
Curs de limbă română specializată în domeniul transportului şi construcţiei de maşini / Valentina Cuciuc ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Tehn. Alimentelor, Dep. Limbi Străine. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2020. - 52 p. 

 

Golovaci, Mariana
Curs de limbă română specializată în domeniul construcţiilor/ Mariana Golovaci; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Limbi Străine. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2020. – 59 p. 

 

Iordanov, Maria
Culture and civilization topics / Maria Iordanov; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Limbi Străine. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 68 p. ISBN 978-9975-45-662-3. 

 

Havric, Alina
English for mechanical engineering: [Elaborare metodică] /Alina Havric, Lilia Burdila ; Univ. Tehn. a Moldovei, Dep. Limbi Străine. – Ch.: Tehnica-UTM. – 2018. – 76 p. 

 

Jechiu, Ala
English practice / Ala Jechiu ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Tehnol. Alimentelor, Dep. Limbi Străine. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 56 p. ; tab.. - Bibliogr.: p. 55. - ISBN 978-9975-45-612-8. 

 

Şişianu, Ala
Seasonal reading stories for reading and discussion : A collection of texts for english lessons and not only / Ala Şişianu ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Tehnol. Alimentelor, Dep. Limbi Străine. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 83 p. - ISBN 978-9975-45-612-8. 

 

Zingan, Olga
Technical reading / Olga Zingan ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Limbi Străine. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 60 p. : fig., tab. 

 

Departamentul Tehnologia Produselor AlimentareBantea-Zagareanu, Valentina
Analiza senzorială a produselor alimentare: Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor de laborator. Partea 1. / Valentina Bantea-Zagareanu, Liliana Popescu, Angela Gudima; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologia Alimentelor, Dep. Tehnologia Produselor Alimentare. – Chişinău: Tehnica-UTM, - 2020. - 84 p. 

 

Bantea-Zagareanu, Valentina
Tehnologia produselor de cofetărie : Indicaţii metodice pentru efectuarea lucrărilor de laborator / Valentina Bantea-Zagareanu, Tatiana Cuşmenco ; red. resp.: Valentina Bantea-Zagareanu ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Tehnol. Alimentelor, Dep. Tehnol. Produselor Alimentare. – Ch. : Tehnica-UTM. – 2018. – 128 p. 

 

Controlul fizico-chimic al produselor alimentare: Îndrumar metodic / Viorica Bulgaru, Liliana Popescu, Valentina Bantea-Zagareanu, Artur Macari; red. resp.: Viorica Bulgaru; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Tehnologia Produselor Alimentare, Programul de studiu Tehnologia Produselor Alimentare. – Chișinău: Tehnica-UTM, 2021. ISBN 978-9975-45-678-4.
Partea 1-a. – 2021. - 64 p. ISBN 978-9975-45-679-1. 

 

Controlul microbiologic al produselor alimentare : Indicaţii metodice privind controalele microbiologice / Luiza Sandulachi, Silvia Rubţov, Lilia Popescu [et al.] ; red. resp.: Luiza Sandulachi ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. Alimentelor, Dep. Tehnol. Produselor Alimentare . – Ch.: Tehnica – UTM, 2017. – 128 p.


 

 

Macari, A.
Principii şi metode de conservare a produselor alimentare : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor de laborator / A. Macari, I. Grumeza, T. Cuşmenco ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Tehnol. Alimentelor, Dep. Tehnologia Produselor Alimentare. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2020. - 28 p. ; fig.. - Bibliogr.: p. 27. 

 

Netreba, Natalia
Tehnologia produselor alimentare : Indicaţii metodice pentru efectuarea lucrărilor de laborator / Natalia Netreba, Vasile Arhip ; red. resp.: Natalia Netreba ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Tehnol. Alimentelor, Dep. Tehnol. Produselor Alimentare ; Dep. Oenologie. – Ch.: Tehnica.-UTM, 2017. – 52 p. 

 

Popescu, Liliana
Tehnologia produselor alimentare : Ghid metodic pentru stagiul practicii tehnologice / Liliana Popescu, Olga Boeştean, Artur Macari ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologia Alimentelor, Dep. Tehnologia Produselor Alimentare. – Ch.: Tehnica-UTM, 2019. – 32 p. 

 

Popescu, Liliana
Tehnologia produselor alimentare II: (Tehnologia produselor din lapte) : Ciclu de prelegeri / Liliana Popescu; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Tehnologia Produselor Alimentare. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – ISBN 978-9975-45-675-3.
Partea 1-a. – 2021. - 116 p. ISBN 978-9975-45-676-0. 

 

Popescu, Liliana
Tehnologia produselor alimentare II : (Tehnologia produselor din lapte) : Indicaţii metodice pentru efectuarea lucrărilor de laborator / Liliana Popescu, Viorica Bulgaru ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Tehnologia Produselor Alimentare. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 68 p. : fig., tab.. - Anexe p. 63-66 

 

Popescu, Liliana
Tehnologia produselor alimentare: Indicaţii metodice pentru stagiul practicii de producţie / Liliana Popescu, Olga Boeştean, Artur Macari ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologia Alimentelor, Dep. Tehnologia Produselor Alimentare. – Ch.: Tehnica-UTM, 2018. – 31 p. 

 

Sandulachi, Elisaveta
Activitatea apei în produsele alimentare : Monografie / Elisaveta Sandulachi ; Universit. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologia Alimentelor, Dep. Tehnologia Produselor Alimentare. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2020. - 208 p. ; fig., tab.. - Bibliogr.: p. 186. - ISBN 978-9975-45-622-7. 

 

Sandulachi, Elisaveta
Microbiologia industrială : Programul de studiu la masterat Calitatea şi siguranţa alimentelor: Îndrumar metodic / Elisaveta Sandulachi, Viorica Bulgaru ; redactor responsabil: Elisaveta Sandulachi ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Tehnologia Produselor Alimentare. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 67 p. : fig., tab. 

 

Sandulachi, Luiza
Microbiologia generală : Indicaţii metodice : Metode de examinare a caracterelor morfologice şi culturale ale microorganismelor / Luiza Sandulachi, Silvia Rubţov, Iulia Sandu ; red. resp.: Luiza Sandulachi ; Univ. Tehn. a Mold., Fac.ea Tehnol. Alimentelor, Dep. Tehnol. Produselor Alimentare. – Ch. : Tehnica-UTM, 2018. – 57 p. 

 

Tatarov, Pavel
Principii conceptuale ale calităţii alimentelor şi capabilităţii proceselor tehnologice : Manual / Pavel Tatarov ; Univ. Tehn. a Moldovei, Şcoala Doctorală "Ştiinţa Alimentelor", Dep. Tehnologia Produselor Alimentare. – Ch.: Tehnica-UTM, 2019. – 160 p. 

 

Боештян, Ольга
Сборник задач по технологии пищевых продуктов 1 : Теоретические основы хлебопечения / Ольга Боештян, Алена Гендов-Мошану ; Техн. Ун-т Молдовы, Фак. Пищевых Технологий, Деп. Технологии Продуктов Питания. – Ch.: Tehnica-UTM, 2019. – 48 c. 

 

Боештян, Ольга
Сборник задач по технологии пищевых продуктов. Часть 4 : (Технология хлебопечения) / Боештян Ольга ; ответственные редактор: Боештян Ольга ; Технич. Унив. Молдовы, Фак. Пищевых Технологий, Департ. Технологии Продуктов Питания. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2020. - 63 c. ; табл. 

 

Макарь, А.
Принципы и методы консервирования пищевых продуктов : Методические указания к лаболраторным работам / A. Macari, I. Grumeza, T. Cuşmenco ; Техн. Унив. Молдовы, Фак. Пищевых Технологий, Департ. Технология Пищевых Продуктов. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2020. - 32 с. ; рис.. - Библиогр.: с. 31. 

 

Нетреба, Наталья
Микробиология пищевых продуктов : Метод. указания по проведению микробиологического анализа пищевых продуктов : Ч. 1 [Нетреба Наталья, Сандулаки Елисавета ; отв. ред.: Нетреба Наталья] ; Техн. Ун - Молдовы, Фак. Пищевых Технологий, Деп. Технол. Продуктов Питания. – Ch. : Tehnica-UTM, 2018. – 67 с. 

 

Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare. Biotehnologii industriale. Inginerie şi management în industria alimentară: Programul stagiului pentru practica inginerească / elab.: Anatol Bălănuţă, Vasile Arhip, Aliona Sclifos, Aliona Nazaria ; red. resp.: A. Bălănuţă ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologia Alimentelor, Dep. Oenologie. – Ch.: Tehnica-UTM, 2018. – 49 p.


 

 

Viticultură: Indicaţii metodice privind lucrările de laborator şi practice [Vasile Arhip, Vitalie Chistol, Aliona Sclifos, Aliona Nazaria ; red. resp.: V. Arhip; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologia Alimentelor, Dep. Oenologie. – Ch.: Tehnica-UTM, 2018. - 81 p.


 

 

Publicaţiile editate până în anul 2016Notă: Ediţiile publicaţiilor incepând cu anul 2017 le puteţi găsi la Facultatea Tehnologia Alimentelor

Agenţia Universitară a Francofoniei. Filiera Universitară Francofonă „Technologies Alimentaires”Ciumac, Jorj
Ghid de redactare şi susţinere a tezei de licenţă / Jorj Ciumac, Lidia Gherciu-Musteaţă ; red. resp.: Vladislav Reşitca ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Tehnol. şi Manag. în Ind. Aliment., Filiera Francofonă „Technologies alimentaires”. – Ch.: U.T.M., 2010. – 30 p. 

 

Levcenco, Veronica
Vade-Mecum : Repertoriu al activităţilor comunicative la cursul de limba franceză / Veronica Levcenco ; Univ. Tehn. a Mold., Agenţia Univ. a Francof., Fac. Tehnol. şi Manag. în Ind. Aliment., Filiera Univ. Francof. "Technologies Alimenta-ires". – Ch.: U.T.M., 2010. – 40 p. 

 

Catedra Procese şi Aparate, Tehnologia Produselor CerealiereBoiştean, Olga
Metode moderne de preparare a pâinii / Olga Boiştean, Andrei Lupaşco, Ruslan Ţarnă ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Tehnol. şi Manag. în Ind. Aliment., Cat. Procese şi Aparate, Tehnol. Prelucr. Cereal. – Ch.: U.T.M., 2009. – 62 p. 

 

Îndrumar metodic privind elaborarea proiectelor de an şi de diplomă la disciplina „Tehnologia făinii şi crupelor” / Iurie Balan, Andrei Lupaşco, Mircea Bernic, Vasile Tarlev ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Tehnol. şi Manag. în Ind. Aliment., Cat. Procese şi Aparate, Tehnol. Prelucr. Cereal. – Ch.: U.T.M., 2008. – 68 p.


 

 

Lupu, Olga
Bazele teoetice a panificaţiei : Ciclu de prelegeri / Olga Lupu ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Cat. Procese şi Aparate, Tehnologia Produselor Cerealiere .- Ch.: U.T.M., 2007. – 77 p. 

 

Operaţii unitare în industria alimentară ; Îndrumar de laborator / elab.: A. Lupaşco, G. Dicusar, A. Diatlov, A. Moşanu, V. Chiaburu, P. Costov, O. Cazacu; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Cat. Procese şi Aparate, Tehnologia Produselor Cerealiere.- Ch.: U.T.M., 2007. – 71 p.


 

 

Sturza, Rodica
Chimie minérale : Notes de cours / Rodica Sturza, avec la collaboration de Ana Verejan ; Université Techique de Moldova, Faculté de Technologie et Management en Industrie Alimentaire, Filiére Francophone "Technologies Alimentaires". – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 145 p. 

 

Tehnologia concentratelor alimentare : Ciclu de prelegeri / elab.: Olga Boeş-tean, Andrei Lupaşco, Aliona Ghendov-Moşanu, Valentina Bantea-Zagareanu ; red. resp.: Andrei Lupaşco ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Tehnol. şi Manag. în Ind. Aliment., Cat. Procese şi Aparate, Tehnol. Prod. Cerealiere. – Ch.: U.T.M., 2010. – 141 p.


 

 

Tehnologia panificaţiei : Problemar / alcăt. : Olga Lupu, Andrei Lupaşco , red. res p. Andrei Lupaşco ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Cat. Procese şi Aparate, Tehnologia Produselor Cerealiere .- Ch.: U.T.M., 2007. – 122 p.


 

 

Catedra Tehnologia şi organizarea Alimentaţiei PubliceAnaliza senzorială şi controlul fizico-chimic al produselor alimentaţiei publice : Savoarea : Suport de curs / [Rodica Siminiuc, Olga Gutium, Vladislav Reşitca, Aurica Chirsanova] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Catedra Tehnologia şi Organizarea Alimentaţiei Publice. – Ch.: Tehnica-UTM, 2016. – 79 p.


 

 

Chirsanova, Aurica
Analiza senzorială a produselor lactate : Ciclu de prelegeri / Aurica Chirsanova ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnol. şi Manag. în Industria Alimentară, Cat. Tehnol. şi Organiz. Alimentaţiei Publice.- Ch.: U.T.M., 2009. – 121 p. 

 

Deseatnicova, Olga
Managementul restaurantelor : Îndrumar metodic la efectuarea lucrărilor practice pentru studenţii ciclului II-Master, specialitatea “Managementul restaurantelor şi serviciilor de catering” / [Olga Deseatnicova, Natalia Suhodol, Corina Ciobanu ; red. resp.: Olga Deseatnicova] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. şi Managem. în Ind. Aliment., Cat. Tehnol. şi Organiz. Aliment. Publice. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 53 p. 

 

Controlul calităţii produselor alimentaţiei publice : Ghid metodic pentru lucrări de laborator la disciplina ”Controlul tehno-chimic al produselor alimentaţiei publice” pentru studenţii specialităţii 541.1 „Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice”/ alcăt.: Coşciug Lidia, Dupouy Eleonora ; Univ. Tehn. a Moldovei .- Ch.: U.T.M., 2007 .- 52 p.


 

 

Managementul calităţii produselor alimentare : Indicaţii metodice / [elab.: Aurica Chirsanova, Alina Boiştean, Corina Cioban ; red. resp.: Aurica Chirsanova] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. şi Managem. în Ind. Aliment., Cat. Tehnol. şi Organiz. Aliment. Publice. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 60 p.


 

 

Popovici, Cristina
Metode moderne de analiză a uleiurilor vegetale : Indrumar metodic / Cristina Popovici ; red. resp.: Cristina Popovici ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. şi Managem. în Ind. Aliment., Cat. Tehnol. şi Organiz. Aliment. Publice. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 59 p. 

 

Securitatea alimentelor şi igienă în alimentaţia publică : Îndrumar de laborator / N. Mija, E. Dupouy, D. Bernic, M. Livcutnic; red. res p.: L. Palamarciuc; Univ. Tehn. a Moldovei, Facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Catedra Tehnologia şi organizarea Alimentaţiei Publice.- Ch.: U.T.M., 2008 .- 65 p.


 

 

Suhodol, Natalia
Organizarea servirii consumatorilor în unităţile de alimentaţie publică: Indicaţii metodice pentru lucrări practice / [Natalia Suhodol, Alina Boiştean, Carolina Grosu ; red. resp.: Olga Deseatnicova] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. şi Managem. în Ind. Aliment., Cat. Tehnol. şi Organiz. Aliment. Publice. - Ch.: Tehnica - UTM, 2015 . - 53 p. 

 

Tehnologia produselor alimentaţiei publice : Îndrumări metodice pentru elaborarea lucrărilor de an / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnol. şi Managem. în Ind. Aliment., Cat. Tehnol. şi Organiz. Aliment. Publice ; au elab.: Olga Deseatnicov, … ; red. res p.: Olga Deseatnicov. – Ch.: U.T.M., 2009. – 29 p.


 

 

Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice : Îndrumări metodice pentru elaborarea proiectelor de licenţă / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnol. şi Managem. în Ind. Aliment., Cat. Tehnol. şi Organiz. Aliment. Publice ; au elab.: Olga Deseatnicov, … – Ch.: U.T.M., 2010. – 26 p.


 

 

Кирсанова, Аурика
Менеджмент качества пищевых продуктов : Методические указания / [Аурика Кирсанова, Алина Боиштян, Корина Чобан ; отв. ред.: Аурика Кирса-нова] ; Тех. Унив. Молд., Фак. Технол. и Менеджм. Пищевой Промышл., Каф. Технол. и Организ. Обществ. Питания. – Ch.: Tehnica – Info, 2013. – 63 p. 

 

Попович, Кристина Михайловна
Современные методы анализа растительных масел : Метод. указания / К. М. Попович ; отв. ред.: К. М. Попович ; Техн. Унив. Молд., Фак. Технол. и Менедж. Пищевой Промышл., Каф. Технол. и Организ. Обществ. Питания. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 60 p. 

 

Технология и менеджмент общественного питания : Методические указа-ния для выполнения дипломных проектов / сост.: Ольга Десятникова, Аурика Кирсанова, Влад Решитко, Жорж Чумак ; Техн. Унив. Молд., Фак. Технол. и Менедж. Пищевой Промышл., Каф. Технол. и Организ. Обществ. Питания. – Кишинэу : ТУМ, 2010. – 24 p.


 

 

Catedra Tehnologia Produselor AlimentareAnalize fizico-chimice ale alimentelor : produse făinoase, de cofetărie şi ambalaje : Îndrumar de laborator. (Partea a 2-a) / Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. şi Manag. în Ind. Alim., Cat. Tehnol. Prod. Alim. ; [elab.: V. Bantea-Zagareanu, E. Rotari ; red. resp. V. Bantea-Zagareanu]. – Ch.: U.T.M., 2012. – 113 p.


 

 

Baerle, Alexei
Modelarea matematică a experimentului : Suport teoretic de curs / [Alexei Baerle, Artur Macari] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. şi Managem. în Ind. Aliment., Cat. Tehnol. Produs. Aliment.. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 67 p. 

 

Boeştean, Olga
Tehnologia panificaţiei: Indicaţii metodice privind elaborarea proiectului de an /[Boeştean Olga, Ghendov-Moşanu Aliona; red. resp.: Boeştean Olga]; Univ. Teh. a Moldovei, Fac. Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Catedra Tehnologia Produselor Alimentare. – Ch.: Tehnica-UTM, 2016. – 128 p. 

 

Boeştean, Olga
Tehnologia panificaţiei : Note de curs / Olga Boeştean ; red. resp.: Olga Boeştean ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. şi Managem. în Ind. Aliment., Cat. Tehnol. Produs. Aliment.. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 224 p. 

 

Dodon, Adelina
Analiza senzorială a produselor alimentare :Complex metodic de instruire / [Adelina Dodon, Valentina Bantea-Zagareanu ; red. resp.: Adelina Dodon] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Tehnol. şi Managem. în Ind. Aliment., Cat. Tehnol. Produs. Aliment. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 61 p. 

 

Ghendov-Moşanu, Aliona
Proiectarea întreprinderilor de ramură : produse de panificaţie: Problemar / Ghendov-Moşanu Aliona, Boeştean Olga; red. resp.: Ghendov-Moşanu Aliona; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Catedra Tehnologia Produselor Alimentare. – Ch.: Tehnica-UTM, 2016. – 104 p. 

 

Igiena la întreprinderile din industria alimentară : Indicaţii metodice privind lucrările de laborator / [Luiza Sandulachi, Silvia Rubţov, Valentina Costiş, Irina Gurmeza ; red. resp.: L. Sandulachi] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. şi Managem. în Ind. Aliment., Cat. Tehnol. Produs. Aliment. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 56 p.


 

 

Sandulachi, Luiza
Microbiologia generală : Note de curs. Partea 1 / [Luiza Sandulachi, Liliana Popescu ; red. resp.: Luiza Sandulachi] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. şi Manag. în Ind. Alimentară, Cat. Tehnol. Produselor Alimentare. – Ch.: Tehnica - UTM, 2015. – 89 p. 

 

Sandulachi, Luiza
Microbiologia generală : Note de curs. Partea 2 / [Luiza Sandulachi, Liliana Popescu, Viorica Bulgaru ; red. resp.: Luiza Sandulachi] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. şi Manag. în Ind. Alimentară, Cat. Tehnol. Produselor Alimentare. – Ch.: Tehnica - UTM, 2015. – 64 p. 

 

Sandulachi, Luiza
Microbiologia generală : Note de curs. Partea 3 / [Luiza Sandulachi, Viorica Bulgaru] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Catedra Tehnologia Produselor Alimentare ; [redactor responsabil: Luiza Sandulachi]. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 63 p.: fig., tab. 

 

Tatarov, P.
Bazele teoretice ale conservării : Indicaţii privind lucrările de laborator / [P. Tatarov, A. Macari ; red. resp.: B. Carabulea] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. şi Manag. în Ind. Alimentară, Cat. Tehnol. Produselor Alimentare. – Ch.: U.T.M., 2013. – 24 p. 

 

Tatarov, P.
Elaborarea tezei de master : Recomandări metodice / [P. Tatarov, A. Macari ; red. resp.: A. Cumpanici] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Catedra Tehnologia Produselor Alimentare. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 13 p. 

 

Tehnologia produselor alimentare răcite şi congelate : Indicaţii metodice privind lucrările de laborator / [Boris Carabulea, Vasile Tărîţă, Ion Scripcari, Alexandra Oselischi ; red. resp.: Boris Carabulea] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. şi Manag. în Ind. Aliment., Cat. Tehnol. Produs. Aliment. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 48 p.


 

 

Санитария и гигиена пищевых производств : Методические указания к лабораторным работам / [сост.: Елена Кирица, Ирина Гурмеза ; отв. ред.: Елена Кирица] ; Тех. Унив. Молд., Фак. Технол. и Менеджм. в Пищевой Промышл., Каф. Произв. Пищевых Продуктов. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 36 p.


 

 

Технологическое проектирование предприятий общественного питания : Методические рекомендации к выполнению курсовых и лицензионных работ / Тех. Унив. Молд., Фак. Технологии и Менеджм. в Пищевой Промышлен., Каф. Технологии Пищевых Продуктов ; сост. Ж. В. Пурич ; отв. ред.: Н. В. Мижа. – Кишинэу : ТУМ, 2012. – 64 p.


 

 

Catedra Tehnologia ConservăriiBiotehnologii industriale : Programul practicii de instruire : Îndrumar metodic/ Boris Carabulea, Artur Macari, Andrei Cumpanici, … ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Tehnol. Şi Manag. În Ind. Alim., Cat. Tehnol. Conservării. – Ch.: U.T.M., 2008. – 16 p.


 

 

Bucataru, N.
Genetica : Indicaţii metodice şi probleme pentru lucrări de laborator / N. Bucă-taru ; red. resp.: B. Carabulea ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. şi Manag. în Ind. Aliment., Cat. Tehnol. Conserv. – Ch.: U.T.M., 2011. – 44 p. 

 

Chimia alimentară : Îndrumar metodic pentru studenţii specialităţilor: 541.1 – Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice, 541.2 – Tehnologia produselor alimentare, 552.2 – Biotehnologii industriale / alcăt : Pavel Tatarov, Elisaveta Sandulachi ; red. res p.: Elisaveta Sandulachi ; Univ. Tehn. a Moldovei. Fac. de Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Cat. Tehnologia Conservării .- Ch.: U.T.M., 2007 .- 41 p.


 

 

Sandulachi, Luiza
Controlul analitic al produselor alimentare : Îndrumar metodic / Luiza Sandu-lachi, Tatiana Rîcu ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. şi Manag. în Ind. Aliment., Cat. Tehnol. Conserv. – Ch.: U.T.M., 2011. – 64 p. 

 

Tatarov, P.
Chimia produselor alimentare : Ciclu de prelegeri. Partea 2 / P. Tatarov, L. Sandulachi ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Tehnol. şi Managem. în Ind. Aliment., Cat. Tehnol. Conserv. – Ch.: U.T.M., 2008. – 129 p. 

 

Tatarov, P.
Chimia produselor alimentare : Ciclu de prelegeri. Partea 3 / P. Tatarov, L. Sandulachi ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Tehnol. şi Managem. în Ind. Aliment., Cat. Tehnol. Conserv. – Ch.: U.T.M., 2010. – 159 p. 

 

Catedra ChimieChimia : Indicaţii metodice pentru efectuarea lucrărilor de laborator / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Catedra Chimie ; elaborare : Svetlana Haritonov, Diana Munteanu. – Ch: Tehnica – UTM, 2016. – 31 p.


 

 

Chimia analitică prin întrebari si probleme : Îndrumar metodic pentru lucrul individual al studenţilor specialităţilor tehnologice / [elab.: Ana Verejan, Ecaterina Covaci, Svetlana Haritonov ; red. resp.: Svetlana Haritonov, Ecaterina Covaci] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. şi Managem. în Ind. Aliment., Cat. Chimie. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 68 p.


 

 

Chimia fizică şi coloidală : Indicaţii metodice privind lucrările de laborator / [Raisa Druţă, Alexei Baerle, Iurie Subotin, Svetlana Haritonov ; red. resp.: Raisa Druţă, Alexei Baerle] ; Univ. Teh. a Moldovei, Fac. Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Catedra Chimie. – Ch.: Tehnica-UTM, 2016. – 55 p.


 

 

Chimia organică : Metode de separare şi identificare a compuşilor organici : Îndrumar de laborator/ Mihail Gheţiu, Angela Gurev, Larisa Zadorojnâi, Diana Munteanu ; red. resp.: Ana Verejan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. de Tehnol. şi Managem. în Ind. Aliment., Cat. Chimie . - Ch.: U.T.M., 2010. – 64 p.


 

 

Chimia produselor alimentare : Ciclu de prelegeri / P. Tatarov ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. de Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Cat. Chimie .- Ch.: U.T.M., 2007 .-
Partea 1 .- 125 p. 

 

Chimie generală şi anorganică : Culegere de probleme pentru îndeplinirea lucrărilor de control la specialităţile tehnologice / alcăt. ; Verejan Ana, Haritonov, Svetlana, Cernega Larisa, Subotin Iurie ; red. res p. ; Verejan Ana, Haritonov Svetlana ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. de Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Cat. Chimie .- Ch.: U.T.M., 2006 .- 95 p.


 

 

Clasificarea acido-bazică a ionilor în grupe analitice : Indicaţie metodică / elab.: Verejan Ana, Subotin Iurie ; Univ. Tehn. a Moldovei .- Ch.: U.T.M., 2007 .- 11 p.


 

 

Experienţe la chimie : video fragmente / Selecţie : Iurie Subotin, Constantin Subotin : [ Resursă electronică ] .- Ch.: U.T.M., 2004.- 1 CD-ROM


 

 

Hidraţii de carbon - componenţi principali ai lemnului : Note de curs / elab.: Mihail Gheţiu ; red. res p.: Ana Verejan ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. de Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Cat. Chimie .- Ch.: U.T.M., 2007 .- 134 p.


 

 

Gheţiu, Mihail
Lignina - componentă principală a lemnului : Note de curs / Mihail Gheţiu ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Tehnol. şi Manag. în Ind. Alim., Cat. Chimie. – Ch.: U.T.M., 2008. - 108 p. 

 

Gheţiu, Mihail
Chimia organică : Programul analitic şi lucrări de control : Îndrumar / Mihail Gheţiu, Angela Gurev, Larisa Zadorojnâi ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Tehnol. şi Manag. în Ind. Alim., Cat. Chimie. – Ch.: U.T.M., 2008. – 53 p. 

 

Gusina, Liudmila
Chimie prin întrebări, exerciţii, probleme : Problemar pentru lucrul auditorial şi individual al studenţilor anului de studii complementar si universitar / Liudmila Gusina, Ana Verejan, Iurie Subotin ; redactor responsabil : Iurie Subotin ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologie si Management în Industria Alimentară, Catedra Chimie. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 71 p. 

 

Musteată, Grigore
Biochimie [Resursă electronică] : [Manual] / Grigore Musteaţă, Dan Zgardan ; Universitatea Tehnică a Moldovei. - Ch.: UTM, 2015.– 359 p. 

 

Verejan, Ana
Sisteme disperse : Soluţii. Prepararea soluţiilor : Îndrumar de laborator (roman-rus) / Ana Verejan, Anton Rusu, Svetlana Haritonov ; red. resp.: Svetlana Haritonov ; Univ. The. a Mold., Fac. Tehnol. şi Managem. în Ind. Alim., Cat. Chimie. – Ch.: U.T.M., 2011. – 40 p. 

 

Verejan, Ana
Chimie analitică : Metode cantitative volumetrice : Îndrumar de laborator / Ana Verejan, Svetlana Haritonov, Galina Sinic ; red. resp.: Svetlana Haritonov ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. si Manag. în Industria Aliment., Cat. Chimie. – Ch.: U.T.M., 2011. – 48 p. 

 

Общая и неорганическая химия : Методические указания, программа, решения типовых задач и контрольные задания для студентов всех инженерно – технических специальностей / сост.: Анна Вережан, Юрий Суботин,.; Техн. Унив. Молдовы , Кафедра Химии .- К.: Т.У.М., 2004.- 107 p.


 

 

Общая и неорганическая химия : Методические указания к лабораторным работам для студентов всех специальностей / Тех. Унив. Молд., Фак. Технол. и Менеджм. в Пищевой Промышлен., Каф. Химии ; [сост.: Ана Вережан, Антон Русу, Людмила Гусина ; отв. ред.: Ана Вережан]. – Кишинэу : ТУМ, 2012. – 136 p.


 

 

Общая неорганическая и аналитическая химия : Метод. указания к выполнению контрольных и самостоятельных работ для студентов технол. спец. / Техн. ун-т Молдовы, Фак. технологии и менеджмента в пищевой промышленности, Каф. химии; сост.: Юрий Суботин, Ана Вережан, Раиса Друцэ, Диана Мунтяну. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2016. – 99 p.


 

 

Суботин, Ю.
Аналитическое разделение катионов и анионов : для студ. 1-вого курса фак-та Технологии и Менежмента в Пищевой Промышленности / Ю. Суботин ; Техн. Унив. Молдовы , Кафедра Химии .- К.: Т.У.М., 2005.- 10 p. 

 

Физико-химические методы анализа : Примеры решения задач и контрольные задания / сост.: Родика Стурза, Вероника Амарий, Юрий Суботин; Техн. Унив. Молдовы , Кафедра Химии .- К.: Т.У.М., 2003.- 57 p.


 

 

Catedra EnologieAmpelografie : Indicaţii metodice pentru lucrări de laborator la "Ampelogra-fie" destinate studenţilor anului 2, specialitatea 2204 "Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare" elab.: Vasile Arhip ; red. resp.: Vasile Arhip ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. şi Manag. în Ind. Aliment., Cat. Enologie. – Ch.: U.T.M., 2011. – 112 p.


 

 

Analiza organoleptică a vinurilor şi produselor alcoolice : Îndrumar de laborator la disciplina „Bazele analizei organoleptice” / [elab.: Grigore Musteaţă, Vasilina Popov, Ecaterina Covaci [et al.] ; red. resp.: Ecaterina Covaci, Natalia Furtură ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. şi Managem. în Ind. Aliment., Cat. Oenologie. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 80 p.


 

 

Analiza structurii fizico-chimice a strugurilor la soiurile pentru struguri de vin omologate în R. Moldova : Indicaţii metodice destinate studenţilor anului III-IV, specialitatea 2204 „Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare” / Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. şi Manag. în Ind. Aliment., Cat. Enologie ; [elab.: Vasile Arhip, Aliona Sclifos, Aliona Scutaru ; red. resp.: Vasile Arhip]. – Ch.: U.T.M., 2012. – 42 p.


 

 

Aromele vinului : Material didactic / elab. Grigore Musteaţă, Natalia Furtună ; red. resp.: Anatol Bălănuţă ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. şi Manag. în Ind. Aliment., Cat. Enologie. – Ch.: U.T.M., 2012. – 120 p.


 

 

Bazele tehnologiei frigorifice : Ciclu de prelegeri / [Vladimir Dmitriev ; red. resp.: Mircea Bernic] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. Mecanică şi Transporturi, Cat. Utilaj Tehnol. Ind. – Ch.: U.T.M., 2012. – 105 p.


 

 

Biochimie : Culegere de teste / [elab.: Grigore Musteaţă, Dan Zgardan, Natalia Furtună ; red. resp.: Anatol Bălănuţă] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. şi Manag. în Ind. Aliment., Cat. Enologie. - Ch.: U.T.M., 2013. – 124 p.


 

 

Biotehnologii alimentare : Ghid metodic pentru lucrări de laborator / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Catedra Enologie; elab.: Anatol Balanuţă, Sorina Crudu, Aliona Nazaria, Iulia Sandu ; red. resp.: Sorina Crudu. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2016. – 40 p.


 

 

Calcule tehnologice în vinificaţia primară : Material didactic / [elab.: Bălănuţă Anatol, Musteaţă Grigore, Gherciu-Musteaţă Lidia, Popov Vasilina ; red. coord.: Sclifos Aliona] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. şi Manag. în Ind. Alim., Cat. Enologie. – Ch.: U.T.M., 2012. – 56 p.


 

 

Viticultura : Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare : Îndrumar de laborator şi de lucrări practice pentru studenţii anului II, specializarea 2204 / elab.: Vasile Arhip ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnol. şi Managem. în Ind. Aliment., Cat. Enologie . - Ch.: U.T.M. , 2010. – 77 p.


 

 

Viticultură, ampelografie şi enologie Ghid practic viti-vinicol / elab.: Vasile Arhip, Aliona Sclifos, Daniela Popa ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Cat. Enologie .- Ch.: U.T.M. , 2007 .- 33 p.


 

 

Biochimie : Îndrumar de laborator / elab. : Liudmila Palamarciuc, Tatiana Vrabie, Aliona Sclifos ; red. res p.: Anatol Bălănuţă ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Cat. Enologie .- Ch.: U.T.M. , 2007 .- 131 p.


 

 

Biochimie : Îndrumar metodic pentru lucrări de control / elab. : Tatiana Vrabie, Liudmila Palamarciuc, Aliona Sclifos, Larisa Neculă ; red. res p.: Anatol Bălănuţă ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologie şi Management în Industria Alimentară. Cat. Enologie .- Ch.: U.T.M. , 2007 .- 38 p.


 

 

Tehnologia produselor alimentare. Specializarea “Tehnologia zahărului şi a produselor zaharoase” : Programul stagiului pentru practica inginerească / elab.: Antonovici A.; red. res p.: Bălănuţă A.; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Cat. Enologie.- Ch.:U.T.M., 2007.- 17 p.


 

 

Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare : Programul stagiului pentru practica inginerească / Anatolie Bălănuţă, Vasile Arhip, Aliona Sclifos, Nina Boldurescu ; red. res p. : Anatolie Bălănuţă ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Cat. Enologie .- Ch.: U.T.M. , 2007 .- 25 p.


 

 

Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare : Programul stagiului pentru practica tehnologică / Anatolie Bălănuţă, Vasile Arhip, Sofronie Carpov, Aliona Sclifos, Daniela Popa ; red. res p. : Anatolie Bălănuţă ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Cat. Enologie .- Ch.: U.T.M. , 2007 .- 29 p.


 

 

Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare : Programul stagiului pentru practica de documentare / Anatol Bălănuţă, Vasile Arhip, Sofronie Carpov, Gheorghe Căldare, Aliona Sclifos; red. res p. : Anatolie Bălănuţă; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Cat. Enologie.- Ch.: U.T.M. , 2008 .- 30 p.


 

 

Мустяцэ, Григорий
Биохимия : Сборник тестов / [Григорий Мустяцэ, Дан Згардан, Наталия Фуртунэ ; отв. ред.: Анатолий Бэлэнуцэ] ; Тех. Унив. Молд., Фак. Технол. и Менеджм. в Пищевой Промышл., Каф. Энологии. – Ch.: Tehnica – Info, 2013. – 133 p. 

 

Catedra Limbi ModerneBivol, Lidia
Le francais pour les constructeurs : Elaboration methodique / Bivol Lidia; Univ. Techn. de Mold., Dep. Langues Modernes. – Ch.: U.T.M., 2012. – 77 p. 

 

Caterenciuc, Svetlana
A Beginner"s guide to writing research articles in english : Îndrumar metodic / Svetlana Caterenciuc ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Catedra Limbi Moderne. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 16 p. 

 

Caterenciuc, Svetlana
Some aspects in teaching/learning english food industry vocabulary / Svetlana Caterenciuc ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Catedra Limbi Moderne. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 68 p. 

 

Conferinţa ştiinţifică universitară a studenţilor (2008 ; Chişinău)
Materialele conferinţei ştiinţifice universitare a studenţilor “Ştiinţa în limbi străine”. - Ediţia 2008. – Ch.: U.T.M., 2008. – 132 p. 

 

Moscalenco, Lilia
Curs de limbă română pentru alolingvi / Lilia Moscalenco, Valentina Mustea, Elena Hodinitu ; Univ. Tehn. A Moldovei, Cat. Limbi Moderne .- Ch. : U.T.M., 2007.- 84 p. 

 

Moscalenco, Lilia
Curs de limbă română pentru alolingvi : Limbaj specializat informatic / Lilia Moscalenco ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Catedra Limbi Moderne. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 48 p. 

 

Moscalenco, Lilia
Curs de limba română pentru studenţii alolingvi / Lilia Moscalenco, Valentina Cuciuc, Elena Hodinitu ; Univ. Teh. a Moldovei, Fac. Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Cat. Limbi Moderne. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2016. – 52 p. 

 

Zingan, Olga
English for economics and business : Methodical elaboration / Olga Zingan ; Univ.Teh. a Mold., Fac. Tehnol. şi Managem. în Ind. Aliment., Cat. Limbi Moderne. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 92 p. 

 
Cărţi noi
Mai mult
Repozitoriul instituţional
Proiecte
Baze de date abonate

Mai mult

© 2001 - 2016 Biblioteca
Tehnico–Ştiinţifică a UTM