Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
Autentificare  
Web Opac UTM;              Catalog Electronic;              Repozitoriu Institutional;
Tel. 022 509971;      E-mail: library@lib.utm.md        
  Lucrările profesorilor U.T.M.
library.utm.md 
Prima pagină
Despre bibliotecă Biblioteca electronică
Întreabă bibliotecarul Materiale editate la U.T.M  Expoziţie virtuală             
Anul 2017    Anul 2016    Anul 2015    Anul 2014    Anul 2013    Anul 2012    Anul 2011    Anul 2010    Anul 2009    Anul 2008    Anul 2007    Anul 2006    Anul 2005   
Literatura electronică       Achiziţii noi e-Resurse
Achiziţii de carte Publicaţii periodice
Baze de date Date de contact  
Noutăţi
04.03.2018


Vă invităm la expoziţiile tematice de publicaţii organizate de BTŞ UTM în aprilieie 2018

Program expoziţional ...

܀ ܀ ܀

În atenţia comunităţii academice!

În cadrul proiectului «Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova», Biblioteca Tehnico-ştiinţifică UTM oferă acces la baza de date Web of Science.
Informaţii privind produsele Web of Science gasiţi aici ...
Perioada de acces: decembrie 2017-
aprilie 2018

܀ ܀ ܀

ACHIZIŢII NOI !!!

Cărţi procurate de la TÂRGUL DE CARTE «GAUDEAMUS – 2017».
Consultaţi lista aici...
Mai mult

Acum pe site sunt 57 utilizatori.
Acest site a fost accesat de ori

Boxa de idei:
Nume:

     


Web Opac UTM;


Informator


Conferinţe
Studii masterale
Studii doctorale
Facultatea Energetică
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Facultatea de Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii
Facultatea Tehnologia Alimentelor
   Facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
   Facultatea Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini
   Facultatea de Inginerie şi Management în Mecanică
Facultatea Urbanism şi Arhitectură
Facultatea de Cadastru, Geodezie şi Construcţii
Facultatea Inginerie economică şi Business
Facultatea Industria Uşoară
Rapoarte de activitate. Regulamente

Facultatea Tehnologia Alimentelor

Departamentul Alimentaţie şi NutriţieCiobanu, Corina
Legislaţie alimentară : Suport de curs / Corina Ciobanu, Olga Deseatnicov, Rodica Sturza ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. Alimentelor, Dep. Alimentaţie şi Nutriţie. – Ch.: Tehnica – UTM, 2017. – 131 p. 

 

Îndrumar metodic pentru îndeplinirea lucrărilor de laborator la disciplina "Toxicologie şi securitate alimentară" / D. Paladi, A. Chirsanova, N. Mija, T. Capcanari ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. Alimentelor, Dep. Alimentaţie şi Nutriţie. – Ch.: Tehnica – UTM, 2017. – 44 p.


 

 

Mija, Nina
Bazele teoretice ale tehnologiei produselor alimentaţiei publice: Îndrumar de laborator / Nina Mija, Olga Deseatnicov, Adriana Bîrca ; Univ. Teh. a Moldovei, Fac. Tehnologia Alimentelor, Dep. Alimentaţie şi Nutriţie. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017 – 88 p. 

 

Popovici, Cristina
Tehnologia produselor alimentaţiei publice : Culegere de fişe tehnologice / Cristina Popovici, Olga Deseatnicova, Aurica Chirsanova ; red. resp.: Cristina Popovici ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. Alimentelor, Dep. Alimentaţie şi Nutriţie. – Ch.: Tehnica – UTM, 2017. – 88 p. 

 

Programa şi indicaţiile metodice privind desfăşurarea practicii şi susţinerea raportului de către studenţii ciclului 1 - Licenţă, specialitatea 541.1 “Tehnologia Alimentaţiei Publice” / Tatiana Capcanari, Olga Deseatnicov, Daniela Paladi, Natalia Suhodol ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. Alimentelor, Dep. Alimentaţie şi Nutriţie. – Ch.: Tehnica – UTM, 2017. – 51 p.


 

 

Общая технология пищевых производств : Метод. указания для выполнения лабораторных работ / [Жорж Чумак, Владислав Решитка, Лилия Попеску, Ольга Гутюм ; отв. ред. : Жорж Чумак] ; Техн. Унив. Молдовы, Фак. Пищевых Технологий, Деп. Пищевых Продуктов и Питания. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 119 с.


 

 

Попович, Кристина Михайловна
Технология производства продукции общественного питания : Сб. технол. карт / К. М. Попович, О. И. Десятникова, А. И. Кирсанова ; отв. ред.: К. М. Попович ; Техн. Унив. Молдовы, Фак. Пищевых Технологий, Деп. Продовольствия и Питания – Ch.: Tehnica – UTM, 2017. – 91 p. 

 

Departamentul ChimieChimie organique : Méthodes de séparation et puritification de composes organiques : Travaille pratique / Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. Alimentelor, Dep. Chimie ; [rédigé par: Dragancea Veronica, Gurev Angela, Munteanu Diana ; sous la coord.: Dragancea Veronica]. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 56 p.


 

 

  
Subotin, Iurie
Chimia organică în scheme şi tabele / Iurie Subotin, Anna Trohimciuc ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologia Alimentelor, Dep. Chimie. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2017. – 56 p. 

 

Departamentul Limbi Străine  
Bivol, Lidia
Cours de français - langage spécialisé en économie : Élaboration méthodique / Lidia Bivol ; Univ. Tehn. a Moldovei, Dep. Limbi Străine. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 63 p. 

 

  
Cerepanova, Mariana
Le français – langue spécialisée en mécanique / Mariana Cerepanova, Lidia Bivol; Univ. Tehn. a Moldovei, Dep. Limbi Moderne. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 56 p. 

 

Departamentul OenologieControlul tehno-chimic şi microbiologic al băuturilor alcoolice : Îndrumar pentru realizarea lucrărilor de laborator / Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. Alimentelor, Dep. Oenologie ; elab.: Grigore Musteaţă, Aliona Sclifos, Lidia Gherciu-Musteaţă, Ecaterina Covaci ; red. resp.: Ecaterina Covaci – Ch.: Tehnica – UTM, 2017. – 87 p.


 

 

Departamentul Tehnologia Produselor AlimentareControlul microbiologic al produselor alimentare : Indicaţii metodice privind controalele microbiologice / Luiza Sandulachi, Silvia Rubţov, Lilia Popescu [et al.] ; red. resp.: Luiza Sandulachi ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. Alimentelor, Dep. Tehnol. Produselor Alimentare . – Ch.: Tehnica – UTM, 2017. – 128 p.


 

 
Cărţi noi
Mai mult
Repozitoriul instituţional
Proiecte
Baze de date abonate

Mai mult

© 2001 - 2016 Biblioteca
Tehnico–Ştiinţifică a UTM