Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
Autentificare  
Web Opac UTM;              Catalog Electronic;              Repozitoriu Institutional;
Tel. 022 509971;      E-mail: library@lib.utm.md        
  Lucrările profesorilor U.T.M.
library.utm.md 
Prima pagină
Despre bibliotecă Biblioteca electronică
Întreabă bibliotecarul Materiale editate la U.T.M  Expoziţie virtuală             
Anul 2017    Anul 2016    Anul 2015    Anul 2014    Anul 2013    Anul 2012    Anul 2011    Anul 2010    Anul 2009    Anul 2008    Anul 2007    Anul 2006    Anul 2005   
Literatura electronică       Achiziţii noi e-Resurse
Achiziţii de carte Publicaţii periodice
Baze de date Date de contact  
Noutăţi
27.09.2023BIBLIOTECA ȘTIINŢIFICÂ UTM
VÂ INVITÂ

vineri, 29 septembrie ,
cu începere de la ora 12.30 ,
să participaţi la activităţile prilejuite de ediţia a XIII-a a Nocturnei Bibliotecilor cu genericul «BIBLIOTECA – SUNET – CULOARE – IMAGINE» .

Programul activităţilor

Mai mult

Acum pe site sunt 2 utilizatori.
Acest site a fost accesat de ori

Boxa de idei:
Nume:

     


Web Opac UTM;


Informator


Conferinţe
Studii masterale
Studii doctorale
Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii
Facultatea Tehnologia Alimentelor
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Facultatea Urbanism şi Arhitectură
Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru
Facultatea Inginerie economică şi Business
Facultatea Textile şi Poligrafie
Facultatea Medicină Veterinară

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi

Departamentul Matematică  
Algebra liniară şi geometria analitică: (Material didactic-ilustrativ): Lucrare metodică / Ion Jardan, Leonid Dohotaru, Aurica Popescu, Olga Vacaraș; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, Departamentul Matematica. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2023. – 45 p. ISBN 978-9975-45-908-2.


 

 

Baltag, Iurie
Lucrări de control la matematica superioară : (cu exemple de exerciţii şi probleme rezolvate) / Iurie Baltag ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Matematica. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 68 p. 

 

Baltag, Iurie
Olimpiade la matematică a studenţilor UTM şi probleme de concurs / Iurie Baltag, Ion Goriuc, Victor Orlov ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Matematica. – Ch. : Tehnica-UTM, 2018. - 76 p. 

 

Cebotaru, Elena
Culegere de probleme aplicative la matematica superioară : Lucrare metodică / Elena Cebotaru, Veronica Ciuhrii, Liuba Stanciu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Matematica. – Ch. : Tehnica-UTM, 2019. – 196 p. 

 

Cernii, Victor
Seriile Fourier, transformata Fourier şi aplicările lor în radioelectronică : Material didactic / [Victor Cernii, Nicolae Ciobanu, Victor Orlov] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Matematica. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 67 p. 

 

  
Jardan, Ion
Memorator matematic: (Material didactic-ilustrativ): Lucrare metodică / Ion Jardan, Leonid Dohotaru, Aurica Popescu; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, Departamentul Matematica. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2023. – 47 p. ISBN 978-9975-45-910-5. 

 

Goriuc, Ionu
Probleme şi exerciţii la analiza matematică / Ion Goriuc ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Matematică. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 139 p. 

 

  
Leah, Ion
Culegere de probleme la matematică pentru pregătirea către BAC: Lucrare metodică / Ion Leah; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Matematica. – Chișinău: Tehnica-UTM, 2022. – 113 p. ISBN 978-9975-45-822-1. 

 

  
Programare liniară / Iurie Baltag, Ion Goriuc, Victor Orlov; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Matematica. – Ch.: Tehnica-UTM, 2021. – 109 p.


 

 

Rusu, E.
Matematica prin "WOLFRAM MATHEMATICA": Ghid pentru începători privind lucrările individuale / E. Rusu, V. Melnic ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Matematica. – Ch.: Tehnica-UTM, 2018. – 116 p.: tab. 

 

Departamentul Transporturi  
Ambrosi, Grigore
Analiza ABC XYZ: Îndrumar metodic / Grigore Ambrosi, Margareta Vîrcolici; redactor responsabil: Victor Ceban; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, Departamentul Transporturi. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 39 p. ISBN 978-9975-45-809-2. 

 

  
Ambrosi, Grigore
Sistemul de indicatori de eficiență a exploatării mijloacelor de transport rutier: Îndrumar metodic / Grigore Ambrosi; redactor responsabil: Victor Ceban; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, Departamentul Transporturi. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 36 p. ISBN 978-9975-45-810-8. 

 

Ambrosi, Grigore
Transporturi internaţionale : Indicaţii metodice privind elaborarea proiectului de an / [Grigore Ambrosi, Nicolae Hîncu, Natalia Şestenco-Diacek] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Transporturi ; [redactor responsabil : Victor Ceban]. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 68 p. 

 

  
Baza tehnică materială a întreprinderilor auto: Terminale auto: Material didactic / Victor Ceban, Anatolie Corpocean, Igor Rotaru; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, Departamentul Transporturi. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2023. – 129 p. ISBN 978-9975-45-948-8.


 

 

  
Ceban, Victor
Management și antreprenoriat: Business-planul proiectelor de organizare a întreprinderii de service auto: Material didactic / Victor Ceban, Anatolie Corpocean, Igor Rotaru; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, Departamentul Transporturi. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 112 p. ISBN 978-9975-45-773-6. 

 

  
Construcția autovehiculelor: Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor de laborator / Olivian Pădure, Vasile Plămădeală, Igor Rotaru, Ilie Beiu; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, Departamentul Transporturi. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. ISBN 978-9975-45-774-3.


 

 

Corpocean, Anatolie
Ecologizarea sistemului om – automobil – mediu : Manual / Anatolie Corpocean, Igor Rotaru, Vasile Plămădeală ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Transporturi. – Chișinău : Tehnica-UTM, 2016. – 350 p. ISBN 978-9975-45-445-2. 

 

Corpocean, Anatolie
Proiectarea tehnologică a întreprinderilor feroviare : Manual / Anatolie Corpocean, Igor Rotaru, Olivian Pădure ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Transporturi. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2018. – 208 p. 

 

  
Dinamica autovehiculelor: Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor de laborator / Igor Rotaru, Vasile Plămădeală, Olivian Pădure, Ilie Beiu; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, Departamentul Transporturi. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 65 p. ISBN 978-9975-45-775-0.


 

 

  
Goian, Vladimir
Mentenanța mijloacelor de transport: Curs universitar/ Vladimir Goian, Vasile Plămădeală; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, Departamentul Transporturi. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2023. ISBN 978-9975-45-943-3.
Vol. 1. – 2023. – 439 p. – ISBN 978-9975-45-943-3. 

 

  
Goian, Vladimir
Mentenanța mijloacelor de transport: Curs universitar/ Vladimir Goian, Vasile Plămădeală; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, Departamentul Transporturi. - Chişinău: Tehnica-UTM, 2023. ISBN 978-9975-45-942-6.
Vol. 2. – 2023. – 455 p. ISBN 978-9975-45-944-0. 

 

Goian, Vladimir
Organizarea şi siguranţa circulaţiei rutiere: Curs universitar: [în vol.] / Vladimir Goian, Vasile Plămădeală, Ilie Beiu; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Transporturi. Chișinău: Tehnica-UTM, 2021. ISBN 978-9975-45-721-7.
Vol. 1: Acte normative, elemente de siguranţă şi caracteristici ale circulaţiei rutiere. – 2021. – 341 p. ISBN 978-9975-45-722-4 (PDF). 

 

Goian, Vladimir
Organizarea şi siguranţa circulaţiei rutiere: Curs universitar: [în vol.] / Vladimir Goian, Vasile Plămădeală, Ilie Beiu; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Transporturi. Chișinău: Tehnica-UTM, 2021. ISBN 978-9975-45-721-7.
Vol. 4: Organizarea şi siguranţa circulaţiei vehiculelor în diverse condiţii şi situaţii de trafic. – 2021. – 306 p. – ISBN 978-9975-45-724-8 (PDF). 

 

Lungu, V.
Tehnologia reparării autovehiculelor: Îndrumar de laborator / V. Lungu, V. Ceban; redactor responsabil: V. Goian; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, Departamentul Transporturi. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2020. – 52 p. ISBN 978-9975-45-656-2. 

 

  
Mentenanța mijloacelor de transport: Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor de laborator / Vladimir Goian, Vasile Plămădeală, Ilie Beiu, Iurie Tezec; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Transporturi. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 132 p. ISBN 978-9975-45-849-8 (PDF).


 

 

Plămădeală, Vasile
Motoare auto : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrării de an şi lucrărilor practice / [Vasile Plămădeală, Ilie Beiu] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. Mecanică, Industr. şi Transporturi, Dep. Transporturi. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 91 p. 

 

  
Plămădeală, Vasile
Motoare cu ardere internă: Indicaţii metodice privind efectuarea lucrării de an şi lucrărilor practice / Vasile Plămădeală, Vladimir Goian, Ilie Beiu; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Transporturi. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2023 – . – ISBN 978-9975-45-921-1.
Partea 1: Calculul termic al motorului. – 2023. – 119 p. – ISBN 978-9975-45-922-8 (PDF). 

 

  
Plămădeală, Vasile
Motoare cu ardere internă: Indicaţii metodice privind efectuarea lucrării de an şi lucrărilor practice / Vasile Plămădeală, Vladimir Goian; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Transporturi. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2023 – . – ISBN 978-9975-45-921-1.
Partea 2: Calculul pieselor principale ale motorului.– 2023.– 221 p. ISBN 978-9975-45-923-5 (PDF). 

 

  
Plămădeală, Vasile
Motoare cu ardere internă: Indicaţii metodice privind efectuarea lucrării de an şi lucrărilor practice / Vasile Plămădeală, Vladimir Goian; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Transporturi. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2023 – . – ISBN 978-9975-45-921-1.
Partea 3: Calculul pieselor instalațiilor motorului. – 2023. – 142 p. ISBN 978-9975-45-924-2 (PDF). 

 

Plămădeală, Vasile
Motoare termice pentru tracţiunea feroviară : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrării de an şi lucrărilor practice / [Vasile Plămădeală, Ilie Beiu] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Transporturi. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. - 96 p. 

 

Plămădeală, Vasile
Organizarea şi siguranţa circulaţiei rutiere: Curs universitar: [în vol.] / Vasile Plămădeală, Vladimir Goian, Ilie Beiu; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Transporturi. Chișinău: Tehnica-UTM, 2021. – ISBN 978-9975-45-721-7.
Vol. 2: Siguranţa automobilelor: activă, pasivă, post-crash şi ecologică. – 2021. – 435 p. ISBN 978-9975-45-723-1 (PDF). 

 

Plămădeală, Vasile
Organizarea şi siguranţa circulaţiei rutiere: Curs universitar: [în vol.] / Vasile Plămădeală, Vladimir Goian, Ilie Beiu; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Transporturi. Chișinău: Tehnica-UTM, 2021. ISBN 978-9975-45-721-7.
Vol. 3: Mijloace tehnice de organizare și dirijare a circulației rutiere. – 2021. – 450 p. ISBN 978-9975-45-728-6 (PDF). 

 

  
Vîrcolici, Margareta
Calculul cheltuielilor întreprinderilor de transport rutier și de mărfuri: Îndrumar metodic / Margareta Vîrcolici; redactor responsabil: Victor Ceban; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Transporturi. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2023. – 20 p. ISBN 978-9975-45-917-4. 

 

Губер, Ю. Е.
Организационный и операционный менеджмент : Учебное пособие / Ю. Е. Губер, Н. Г. Шестенко-Дячек, В. Ф. Чебан ; Технический Университет Молдовы, Факультет Инженерии в Механике, Промышленности и Транспорта, Департамент Транспорта. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. –
Ч. 7 : Малый бизнес. Прогнозирование и планирование в организациях. – 2015. - 79 p. 

 

  
Динамика автомобилей : Методические указания по выполнению лабораторных работ / Василе Плэмэдялэ, Игор Ротару, Оливиан Пэдуре, Владимир Гоян ; Технический университет Молдовы, Факультет инженерной механики, промышленности и транспорта, Департамент транспорта. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2022. – 71 p. ISBN 978-9975-45-783-5.


 

 

  
Плэмэдялэ, Василе
Двигатели внутреннего сгорания: Методические указания по выполнению курсовой и практических работ / Василе Плэмэдялэ, Владимир Гоян, Илие Бею; Технический университет Молдовы, Факультет инженерной механики, промышленности и транспорта, Департамент транспорта. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2023 – . – ISBN 978-9975-45-925-9.
Ч. 1: Тепловой расчет двигателя. – 2023. – 123 p. ISBN 978-9975-45-926-6 (PDF). 

 

Старцева-Сенникова, Н. В.
Организационный и операционный менеджмент : Учебное пособие / Н. В. Старцева-Сенникова, Ю. Е. Губер, В. Ф. Чебан ; Тех. Унив. Молд., Фак. Инжен. в Механике, Промышлен. и Транспорта, Деп. Транспорта. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. -
Ч. 6 : Технологии менеджмента организаций. – 2015. – 120 p. 

 

  
Техническая эксплуатация транспортных средств: Методические указания по выполнению лабораторных работ / Юрие Тезек, Владимир Гоян, Василе Плэмэдялэ, Илие Бею; Технический университет Молдовы, Факультет инженерной механики, промышленности и транспорта, Департамент транспорта. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 159 p. ISBN 978-9975-45-848-1 (PDF).


 

 

  
Устройство автомобилей : Методические указания по выполнению лабораторных работ / Василе Плэмэдялэ, Оливиан Пэдуре, Игор Ротару, Владимир Гоян ; Технический университет Молдовы, Факультет инженерной механики, промышленности и транспорта, Департамент транспорта. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2022. – 53 p. ISBN 978-9975-45-784-2.


 

 

Departamentul Bazele Proiectării MaşinilorMalcoci, Iulian
Sisteme dinamice – analiza vibro-acustică: Îndrumar de laborator – Studii de caz / Malcoci Iulian, Ciobanu Radu, Ciobanu Oleg; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Bazele Proiectării Maşinilor. – Chişinău: Tehnica UTM, 2017. – 165 p. 

 

  
Marina, Viorica
Rezistenţa materialelor: Note de curs / Viorica Marina; redactor responsabil: Vasile Marina; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică Industrială și Transporturi, Departamentul Bazele Proiectării Maşinilor. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – ISBN 978-9975-45-823-8.
[Partea] 1-a: Forţe şi tensiuni: Breviarul cunoştinţelor fundamentale. – 2022. – 161 p. - ISBN 978-9975-45-824-5. 

 

Rezistenţa materialelor: Îndrumar metodic pentru efectuarea lucrărilor de calcul: Partea II / Natalia Sveatenco, Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Bazele Proiectării Maşinilor. – Chişinău: Tehnica UTM, 2020. – 141 p.


 

 

  
Marina, Viorica
Rezistenţa materialelor II. [Partea 2] : Deplasări şi deformaţii: Breviarul cunoştinţelor fundamentale: Note de curs / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Bazele Proiectării Maşinilor. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2023. - 140 p. ISBN 978-9975-45-823-8. 

 

Балан, В.
Сопротивление материалов : Методическое руководство для выполнения расчетно-графических работ. Часть 1 / В. Балан, Н. Святенко ; ответственный редактор : В. Дулгеру ; Технический Университет Молдовы, Факультет Промышленной Инженерии, Механики и Транспорта, Департамент Основы Проектирования Машин. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 125 p.


 

 

Departamentul Ingineria FabricaţieiBazele tehnologiei construcţiei de maşini : Cercetarea preciziei de poziţionare a turelei cu scule a maşinii-unelte cu CNC : Indicaţii metodice pentru efectuarea lucrărilor de laborator / Ion Ruşica, Sergiu Mazuru, Vlad Botnari [et al.] ; red. resp.: Ion Ruşica ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Tehnologia Construcţiei de Maşini. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 24 p.


 

 

Catanoi, Valentina
Elaborarea şi susţinerea proiectului de licenţă la stecialitatea 521.8.1 „Inginerie şi management în construcţia de maşini : Indicaţii metodice” / [Valentina Catanoi, Damian Uşanlî] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. Mecanică, Industr. şi Transporturi, Dep. Ingin. şi Managem. Industr. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 31 p. 

 

Covdii, Galina
Economia şi statistica ramurii : Culegere de probleme / Galina Covdii, Aliona Dodu, Marcel Gîrbu ; red. resp.: Damian Uşanlî ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. Mecanică, Industr. şi Transporturi, Dep. Ingin. şi Managem. Industr. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 65 p. 

 

Culegere de probleme şi teste pentru lecţiile practice la unitatea de curs Economia firmei / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Ingineria Fabricaţiei; compilare: Veronica Garbuz [et al.]. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 25 p. ISBN 978-9975-45-706-4.


 

 

Dodu, Aliona
Managementul general : Note de curs / Aliona Dodu, Ina Gumeniuc ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Inginerie şi Management Industrial ; [redactor responsabil : Svetlana Gorobievschi]. Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 108 p. 

 

Dodu, Aliona
Managementul întreprinderii : Note de curs / Aliona Dodu, Ina Gumeniuc ; [red. resp.: Damian Uşanlî] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. Mecanică, Industr. şi Transporturi, Dep. Ingin. şi Managem. Industr. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 172 p.: tab. 

 

Economia firmei: Note de curs / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Ingineria Fabricaţiei; compilare: Aliona Dodu [et al.]. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 256 p. ISBN 978-9975-45-705-7.


 

 

Elaborarea compartimentului organizatorico-economic al tezei de licenţă la programele de studii "Design industrial" şi "Ingineria designului de produs" : Ind. met. / elab.: Demian Uşanlî, Olesea Bulgac ; recenzent: Vasile Mamaliga ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Ingi-nerie şi Management Industrial. – Ch. : Tehnica-UTM, 2018. - 31 p.


 

 

  
Fabricația asistată de calculator / Adrian But, Sergiu Mazaru, Serghei Scaticailov, Lucian Gal; redactor responsabil: Alexei Toca; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Ingineria Fabricației. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. ISBN 978-9975-45-744-6.
Vol. 1. – 2021. – 179 p. ISBN 978-9975-45-743-9. 

 

Gorobievschi, Svetlana
Managementul întreprinderii [Resursă electronică] : Program analitic pentru studii universitare (ciclul I) / Svetlana Gorobievschi ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Inginerie şi Management Industrial. – Ch. : [S. n.], 2014. – 18 p. PDF. 

 

Gorobievschi, Svetlana
Managementul riscurilor (ciclul II) [Resursă electronică] : Situaţii de caz / Svetlana Gorobievschi ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Inginerie şi Management Industrial. – Ch. : [S. n.], 2014. – 12 p. PDF. 

 

Gorobievschi, Svetlana
Motivarea muncii în condiţiile economiei concurenţiale [Resursă electronică] : Disciplina ”Managementul întreprinderii” / Svetlana Gorobievschi ; Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Inginerie şi Management Industrial. – [Ch. : s. n.], 2014. – 25 p. PDF. 

 

Gorobievschi, Svetlana
Structura managerială a întreprinderii în condiţiile economiei de piaţă [Resursă electronică] / Svetlana Gorobievschi ; Departamentul Inginerie şi Management Industrial. – [Ch. : s. n.], 2015. – 49 p. PDF.


 

 

Gorobievschi, Svetlana
Tehnici manageriale de recrutare şi selectare a personalului [Resursă electronică] : (ghid didactico-practic) / Svetlana Gorobievschi ; Universitatea Tehnică din Moldova, Departamentul Inginerie şi Management Industrial. – Ch.: U.T.M., 2015. – 73 p. PDF.


 

 

Gorobievschi, Svetlana
Teste [Resursă electronică] : Disciplina ”Psihologia managerială”, Ciclul II, Masterat, Specialitatea IMSP / Svetlana Gorobievschi ; Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Inginerie şi Management Industrial. – Ch.: [S. n.], [2015]. – 7 p. PDF.


 

 

Indicaţii metodice privind Compartimentul economic (proiectul de diplomă) / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Managerială, Industrială şi Transporturi, Departamentul Inginerie şi Management Industrial ; [elab.: Aliona Dodu, Marcel Gîrbu]. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 22 p.


 

 

  
Javgureanu, Vasile
Îndrumar metodic pentru lucrările practice: Unitatea de curs "Mecanica fluidelor, acționări hidraulice și pneumatice" / Vasile Javgureanu, Pavel Gordelenco, Andrei Platon; redactor responsabil: Andrei Nastas; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, Departamentul Ingineria Fabricației. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. ISBN 978-9975-45-747-7.
Partea 1. – 2021. ISBN 978-9975-45-748-4.


 

 

  
Javgureanu, Vasile
Îndrumar metodic pentru lucrările practice: Unitatea de curs "Mecanica fluidelor, acționări hidraulice și pneumatice" / Vasile Javgureanu, Pavel Gordelenco, Andrei Platon; redactor responsabil: Andrei Nastas; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, Departamentul Ingineria Fabricației. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. ISBN 978-9975-45-747-7.
Partea 2. – 2021.ISBN 978-9975-45-749-1.


 

 

Javgureanu, Vasile
Sisteme hidraulice si pneumatice : Album : Material didactic pentru curs, lucrări de laborator, lucrări practice, lucrări de an şi teză de licenţă (Specialităţile: MSP, CEMA, TCM, IS, ITTA, ITTF, UTAP, MAIU, MIFSC, MAIA, Facultatea IMIT, EM, Facultatea EIE, Colegiul Tehnic al UTM) / Vasile Javgureanu, Pavel Gordelenco ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Managerială, Industrială şi Transporturi, Departamentul Inginerie Managerială şi Industrială. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 152 p.


 

 

Maşini şi sisteme de producţie : Note de curs / Petru Stoicev, Alexei Botez, Pavel Topală [et al.] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Inginerie şi Management Industrial. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 116 p.


 

 

  
Mazuru, Sergiu
Metode și procedee de fabricare aditivă: Note de curs / Sergiu Mazuru; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, Departamentul Ingineria Fabricației. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 144 p. ISBN 978-9975-45-741-5.


 

 

Mazuru, Sergiu
Tehnologii şi procedee de danturare a roţilor dinţate / Sergiu Mazuru, Serghei Scaticailov ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Tehnologia Construcţiilor de Maşini. – Ch. : Tehnica-UTM, 2018. – 397 p.


 

 

Nastas, Andrei
Toleranţe şi control dimensional : Indicaţii metodice pentru lucrarea de an, seminare şi lucrări de verificare / Andrei Nastas, Vasile Popa, Tudor Colin ; redactor responsabil : Vasile Popa ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Inginerie şi Management Industrial. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 113 p.


 

 

Nastas, Andrei
Toleranţe şi control dimensional : Îndrumar de laborator : Lucrarea de laborator nr. 1 : Alegerea mijloacelor universale de măsurare / Andrei Nastas, Tudor Colin ; red. resp. : Petru Stoicev ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Inginerie şi Management Industrial. – Ch.: Tehnica-UTM, 2019. – 48 p.


 

 

Nastas, Andrei
Toleranţe şi control dimensional : Îndrumar de laborator : Lucrarea de laborator nr. 2 : Măsurarea dimensiunilor prin metoda absolută : Lucrarea de laborator nr. 3 : Măsurarea dimensiunilor prin metoda relativă / Andrei Nastas, Tudor Colin ; red. resp.: Petru Stoicev ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Inginerie şi Management Industrial. – Ch.: Tehnica-UTM, 2019. – 39 p.


 

 

Nastas, Andrei
Toleranţe şi control dimensional : Îndrumar de laborator : Lucrarea de laborator nr. 4 : Măsurarea rugozităţii suprafeţelor : Lucrarea de laborator nr. 5 : Măsurarea abaterilor de formă şi poziţie ale suprafeţelor cilindrice / Andrei Nastas, Tudor Colin ; red. resp. : Petru Stoicev ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Inginerie şi Management Industrial. – Ch.: Tehnica-UTM, 2019. – 47 p.


 

 

Nastas, Andrei
Toleranţe şi control dimensional : Îndrumar de laborator : Lucrarea de laborator nr. 6 : Măsurarea elementelor dimensionale ale filetelor : Lucrarea de laborator nr. 7 : Măsurarea unghiurilor şi conicităţilor / Andrei Nastas, Tudor Colin ; red. resp. : Petru Stoicev ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Inginerie şi Management Industrial. – Ch.: Tehnica-UTM, 2019. – 36 p.


 

 

Programul Inginerie inovaţională şi transfer tehnologic : Stagii de practică : Indicaţii metodice / Alexei Toca, Ion Ruşica, Sergiu Mazuru [et. al.] ; red. resp.: Sergiu Mazuru ; Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Tehnologia Construcţiilor de Maşini . – Ch. : Tehnica-UTM. – 2018. – 36 p.


 

 

Programul Tehnologia construcţiilor de maşini : Stagii de practică : Indicaţii metodice / Alexei Toca, Ion Ruşica, Sergiu Mazuru [et. al.] ; red. resp.: Sergiu Mazuru ; Univ. Tehn. a Mold. ; Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Tehnologia Construcţiilor de Maşini . – Ch. : Tehnica-UTM. – 2018. – 43 p.


 

 

  
Toca, Alexei
Analiza sistemică şi funcţională / Alexei Toca, Tatiana Niţulenco, Rodion Ciupercă; referenţi ştiinţifici: Valeriu Dulgheru, Ion Bodnariuc; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Ingineria Fabricaţiei. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. ISBN 978-9975-45-767-5.


 

 

Toca, Alexei
Proiectarea dimensional-optimală a tehnologiilor de prelucrare mecanică : Note de curs / Alexei Toca, Aurel Stroncea, Ion Ruşica ; redactor responsabil: Alexei Toca ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Ingineria Fabricaţiei. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 60 p. 

 

Tehnologia construcţiilor de maşini : Indicaţii metodice privind lucrările de laborator. Partea 2 / Alexei Toca, Ivan Ruşica, Sergiu Mazuru [et al.] ; redactor responsabil: Alexei Toca ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Ingineria Fabricaţiei. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 41 p.


 

 

Uşanlî, Demian
Elaborarea şi susţinerea proiectului de an la disciplina Sisteme aplicative de calcul pentru managementul proiectelor : Îndrumar metodic privind elaborarea proiectului de an / Demian Uşanlî ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Ingineria Fabricaţiei. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 35 p. 

 

  
Черний, Виктор
Пределы последовательностей, функций и их приложения для исследования рядов на сходимость: Методические указания к практическим занятиям / Виктор Черний, О. Вакараш, А. Цуркану; ответственный редастор И. Лях; Тeхнический университет Молдовы, Факультет инженерной механики, промышленности и транспорта, Департамент математика. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2023. – 63 p. ISBN 978-9975-45-949-5. 

 

Настас, Андрей
Допуски и контроль размеров : Задачи для практических работ по курсу "Допуски и контроль размеров" / Andrei Nastas, Tudor Colin, Petru Stoicev ; redactor responsabil: Petru Stoicev ; Техн. Унив. Молдовы, Фак. Инженерной Механики, Промышленности и Транспорта, Деп. Инженерия Производства. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2020. - 71 с. 

 

Организационно-экономическая часть дипломных проектов : Методические указания по её выполнению / Технический Университет Молдовы, Факультет Инженерной Механики, Промышленности и Транспорта, Департамент Инженерии и Менеджмента в Промышленности ; [составители : Федоренко Валентина, Ковдий Галина ; ответственный редактор и рецензент : Ушанлы Демьян]. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. - 27 с.: табл.


 

 

Departamentul Inginerie MecanicăAutomatizarea utilajului frigorific : Îndrumar de laborator / Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. Mecanică, Industr. şi Transporturi, Dep. Procese, Maşini şi Aparate Industriale ; [elab.: Valentin Pisarenco ; resp. de ed.: Vasile Cartofeanu]. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 41 p.


 

 

Automatizări ale utilajului frigorific : Ciclu de prelegeri / elab.: Valentin Pisarenco ; red. resp.: Vasile Cartofeanu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Procese, Maşini şi Aparate Industriale. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 117 p.


 

 

  
Desen tehnic şi infografică : Aplicaţii / elab.: Iurie Capățână, Sergiu Dîntu, Angela Şuletea Tudor Jandic; red. resp.: Sergiu Dîntu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Dep. Inginerie Mecanica. – Ch.: Tehnica – UTM, 2019. – 141 p.


 

 

Desen tehnic şi infografică : Aplicaţii / elab.: Sergiu Dîntu, Angela Şuletea, Natalia Bradu, Silvia Anati ; red. resp.: Sergiu Dîntu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Dep. Geometrie Descriptivă, Desen Tehnic şi Infografică. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 136 p.


 

 

Geometria descriptivă : Aplicaţii practice : (Variantele lucrărilor grafice) / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Geome-trie Descriptivă, Desen Tehnic şi Infografică ; elab: Angela Ruban, Ivan Ştirbul, Arianda Gorbatiuc ; red. resp.: Ivan Ştirbul. – Ch. : Tehnica-Info, 2018. - 43 p.


 

 

Gorbatiuc, A.
Perspectiva. Umbre în perspectivă: Culegere de probleme / A. Gorbatiuc, I. Știrbul, V. Mîslițchi; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică Industrială și Transporturi, Departamentul Inginerie Mecanică, Program Comunicare Grafică. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 33 p. ISBN 978-9975-45-691-3. 

 

Gorbatiuc, A.
Umbre în proiecţii ortogonale şi axonometrice: Culegere de probleme / A. Gorbatiuc, I. Ştirbul, V. Mîsliţchi; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică Industrială şi Transporturi, Departamentul Inginerie Mecanică, Program Comunicare Grafică. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 28 p. ISBN 978-9975-45-684-5. 

 

Gorbatiuc, Arianda
Desen tehnic şi infografică : Îndrumar de laborator / Arianda Gorbatiuc, Silvia Anati ; red. resp.: Silvia Anati ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Geometrie Descriptivă, Desen Tehnic şi Infografică. – Ch. : Tehnica-UTM, 2018. - 41 p. 

 

  
Grafică inginerească: Suport de curs / elab.: Sergiu Dîntu, Angela Şuletea, Tudor Jandîc, Iurie Căpăţînă, Alexei Botez, Ludmila Mihailov ; red. resp.: Sergiu Dîntu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Dep. Inginerie Mecanică. – Ch.: Tehnica-UTM, 2019. – 127 p.


 

 

Grafică inginerească: Conspect de reper / elab.: Sergiu Dîntu, Angela Şuletea, Tudor Jandîc, Ludmila Mihailov ; red. resp.: Sergiu Dîntu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Dep. Geometrie Descriptivă, Desen Tehnic şi Infografică. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 64 p.


 

 

  
Grafică inginerească: Indicații metodice pentru executarea lucrărilor grafice / Sergiu Dîntu, Angela Şuletea, Ludmila Mihailov [et al.]; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, Departamentul Inginerie Mecanică. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 121 p. ISBN 978-9975-45-817-7.


 

 

Instalaţii frigorifice : Îndrumar de laborator / elab.: Valentin Pisarenco, Vasile Cartofeanu ; resp. de ed.: Mircea Bernic ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Procese, Maşini şi Aparate Industriale. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 100 p.


 

 

Ivanov, L.
Fenomene ale transferului de masă şi căldură : Ciclu de prelegeri / [L. Ivanov, V. Vişanu ; red. resp.: M. Bernic] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. Mecanică Industr. şi Transporturi, Dep. Procese, Maşini şi Aparate Industriale. - Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 93 p. 

 

Ivanov, Leonid
Tehnica criogenică : Ciclu de prelegeri / Leonid Ivanov, I. Gîdei ; redactor responsabil: V. Cartofeanu ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Inginerie Mecanică. - Chişinău : Tehnica-Info, 2019. - 165 p. 

 

Maşini frigorifice : Indicaţii metodice privind elaborarea proiectului de an / [elab.: Emilian Roman ; red. resp.: Inga Ursache] ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Maşini şi Aparate în Industria Alimentară]. – Ch. : U.T.M, 2018. - 31 p.


 

 

Operaţii unitare în industria alimentară : Evaporarea. Condensarea. Cristalizarea : Problemar / [Galina Dicusar, Aliona Ghendov-Moşanu, Adelina Dodon [et al.] ; red. resp.: Aliona Ghendov-Moşanu] ; Univ. Teh. a Mol., Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Procese, Maşini şi Aparate Industriale. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2017. – 67 p.


 

 

Tislinscaia, Natalia
Bazele de calcul al utilajului tehnologic : Indicaţii metodice privind elaborarea proiectelor de an / Natalia Ţislinscaia, Mircea Bernic, Marcel Răducan ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Inginerie Mecanică. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 32 p. : tab.. - Anexe p. 20-32. 

 

Tehnologia vinului şi a produselor fermentate : Îndrumar metodic privind elaborarea compartimentelor tehnico-inginereşti ale proiectului de licenţă / Elab.: Andrei Lupaşco, Ruslan Ţărnă, Vasile Tarlev ; Univ. Tehn. a Mol., Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Procese, Maşini şi Aparate Industriale. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2017. – 115 p.


 

 

Компьютерное техническое черчение: Учебное пособие / Серджиу Дынту, Наталия Браду, Анжела Шулетя [и др.]; Технический университет Молдовы, Факультет инженерной механики, промышленности и транспорта. Департамент механической инженерии. – Кишинэу: Tehnica-UTM, 2020. – 157 p. ISBN 978-9975-45-658-6.


 

 

Процессы и аппараты пищевой промышленности : Методическое руководство к выполнению лабораторных работ / разработали : Дикусар Галина, Кябуру Василий, Истратий Светлана [et al.] ; главный редактор : Дикусар Галина ; редактор : Берник Мирча ; Технический Университет Молдовы, Факультет Инженерной Механики, Промышленности и Транспорта, Департамент Промышленных Процессов, Машин и Аппаратов. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 40 p.


 

 

Технология виноделия и продуктов брожения : Методические указания для разработки инженерно-технических разделов дипломного проекта / сост.: А. С. Лупашко, Р. Цэрнэ ; ответственный редактор: А. С. Лупашко ; Техн. Ун-т Молдовы, Фак. Инженерной Механики, Промышленности и Транспорта, Деп. Процессы, Машины и Аппараты. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 124 с.


 

 

Publicaţiile editate până în anul 2014Catedra Dizain Industrial si de produsMadan, Elena
Ergonomia şi estetica industrială : Note de curs / Elena Madan, Valeriu Podborschi ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Manag. în Constr. de Maşini, Cat. Design Industrial şi de Produs. – Ch.: U.T.M., 2011. – 68 p. 

 

Попа, Василе
Допуски и контроль размеров : Учеб. пособ. / Василе Попа, Андрей Настас ; Тех. Унив. Молд., Фак. Инжен. и Менеджм. в Машиностр., Каф. Промышл. и Индустр. Дизайн. – Кишинэу : ТУМ, 2011. – 568 p. 

 

Catedra Tehnologia Construcţiilor de MaşiniIndicatii metodice pentru lucrări de laborator la disciplina "Tehnologia presării la rece" [Sergiu Mazuru, Alexei Toca, Ion Stîngaci [et. al.] ; red. resp.: Sergiu Mazuru] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Manag. în Constr. de Maşini, Cat. Tehnol. Constr. de Maşini. – Ch.: U.T.M., 2012. – 67 p.


 

 

Iniţiere în inovare şi transfer de tehnologie : Ciclu de prelegeri / Univ. Tehn. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Constr. de Maşini, Cat. Tehnol. Construcţ. de Maşini ; [elab.: Sergiu Scaticailov, Roman Somnic]. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 84 p.


 

 

Mazuru, Sergiu
Tehnologii de prelucrare pe maşini de danturat : Ciclu de prelegeri / [Sergiu Mazuru, Aurelian Vlase, Serghei Scaticailov] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Ingin. Mecanică, Industr. şi Transport., Departam. Tehnol. Construcţ. de Maşini. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 247 p. 

 

Paraschivoi, Leonid
Toleranţe şi control dimensional : Ghid pentru efectuarea lucrărilor de labora-tor / Leonid Paraschivoi, Andrei Pendus ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginer. şi Managem. în Constr. de Maşini, Cat. Tehnol. Constr. de Maşini. – Ch. : U.T.M., 2010. – 12 p. 

 

Toca, Alexei
Proiectarea şi analiza dimensionala a tehnologiilor de prelucrare mecanică. Partea 1 / Toca Alexei, Ruşica Ion, Stroncea Aurel ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini, Cat. Tehnol. Constr. de Maşini. – Ch.: U.T.M., 2010. – 60 p. 

 

Основы технологии машиностроения : Исследование точности позицио-нирования инструментальной головки токарно-винторезного станка с ЧПУ : Методические указания для выполнения лабораторных работ / [сост.: Иван Рушика, Алексей Тока, Сергей Мазуру [et al.] ; отв. ред.: Иван Рушика] ; Тех. Унив. Молд., Фак. Инжен. и Менедж. в Машиностр., Каф. Технол. Машиностр. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 24 p.


 

 

Catedra Inginerie şi Management în Sisteme de ProducţieEconomics : Program analitic. Probleme, teste, întrebări / elab.: Demian Uşanlî, Daniela Secrieru, Dumitru Odainîi ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini, Cat. Inginerie şi Management în Sisteme de Producţie .- Ch.: U.T.M., 2007 .- 72 p.


 

 

Gorobievschi, Svetlana
Managementul resurselor umane [Resursă electronică] : Disciplina ”Managementul întreprinderii” / Svetlana Gorobievschi ; Facultatea Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini, Catedra Inginerie şi Management în Sisteme de Producţie. – Ch.: [S. n.], 2012. – 65 p. PDF. 

 

Gorobievschi, Svetlana
Material didactic la tema ”Structura managerială a întreprinderii în condiţiile economiei de piaţă” [Resursă electronică] : Disciplina ”Managementul resurselor umane” / Svetlana Gorobievschi ; Facultatea Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini, Catedra Inginerie şi Management în Sisteme de Producţie. – [Ch.: s. n.], 2014. – [24] p. PDF. 

 

Gorobievschi, Svetlana
Rolul factorului uman în economia naţională [Resursă electronică] : Disciplina ”Managementul întreprinderii” / Svetlana Gorobievschi ; adaptare: Svetlana Gorobievschi ; Facultatea Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini, Catedra Inginerie şi Management în Sisteme de Producţie. – [Ch. : s. n.], 2013. – [30] p. PDF. 

 

Managementul industrial : Îndrumar metodic pentru elaborarea părţii organizatorico – economice în tezele de diplomă pentru specialităţile T.C.M. şi P.A.C.C.M. / elab.: Demian Uşanlî, Igor Cucer ; red. res p. Vasile Mamalâga ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini, Cat. Inginerie şi Management în Sisteme de Producţie .- Ch.: U.T.M., 2007 .- 62 p.

Foaia 11

Foaia 30


 

 

Statistica industrială. Statistica şi prognoza economică : Îndrumar metodic pentru lucrări de control / au elab.: Diana Osipov, Dumitru Odainâi ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Ingin. şi Manag. în Constr. de Maşini, Cat. Ingin. şi Manag. În Sisteme de Producţie. – Ch.: U.T.M., 2008. – 47 p.


 

 

Ушанлы Д.
Американский и Японский менеджмент. Сравнительный анализ : Курс лекции / cост.: Д. Ушанлы, Л. Никонорова, С. Ремская ; Техн. Унив. Молдовы, Фак. Инженерия и Менеджмент в Машиностроении, Каф. Инженерия и Менеджмент в Производственных Системах . – К.: Т.У.М, 2007.- 24 p. 

 

Catedra Maşini şi Sisteme de ProducţieAcţionări hidraulice şi pneumatice în maşini şi sisteme de producţie : Album : Material didactic pentru curs, lucrări practice, lucrări de an şi de diplomă / C. Chiriţă, V. Javgureanu, P. Stoicev, … - Ch.: U.T.M., 2008. – 181 p.


 

 

Etalon : Lucrare metodică pentru practica constructiv-tehnologică a studenţilor spec. 521.3 – Maşini şi Sisteme de Producţie / Il. Botez, P. Gordelenco, P. Stoicev, V. Javgureanu, M. Bunescu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini, Cat. Inginerie şi Management în Sisteme de Producţie .- Ch.: U.T.M., 2007 .- 42 p.


 

 

Hidrodinamica : Indicaţie metodică pentru efectuarea lucrărilor de laborator la hidraulică / Univ. Tehn. a Mold., Fac. Inginerie şi Managem. în Constr. de Maşini, Cat. Maşini şi Sisteme de Producţie ; [elab.: Vasile Javgureanu, Eugen Guşan, Pavel Gordelenco, Andrian Casian]. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 53 p.


 

 

Îndrumar metodic pentru efectuarea lucrărilor de laborator la disciplina „Refabricarea şi cercetarea maşinilor-unelte” / Ilie Botez, Alexei Botez, Pavel Gordelenco, … ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Inginerie şi Manag. În Constr. de Maşini, Cat. Maşini şi Sisteme de Producţie. – Ch.: U.T.M., 2009. – 20 p.


 

 

Javgureanu, V.
Studierea şi experimentarea aparatajului hidraulic pentru reglare şi control : Îndrumări metodice pentru lucrări de laborator la acţionări hidraulice / V. Javgureanu, E. Guşan, P. Gordelenco ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Manag. în Constr. de Maşini, Cat. Inginerie şi Manag. în Sisteme de Producţie .- Ch.: U.T.M., 2010 .- 72 p. 

 

Javgureanu, Vasile
Actionări hidraulice şi pneumatice în maşini şi sisteme de producţie : Curs universitar / Vasile Javgureanu ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Manag. în Constr. de Maşini, Cat. Maşini şi Sisteme de Producţie. – Ch.: U.T.M., 2011. – 461 p. 

 

Nistrean, Arcadie
Scule aşchietoare : Îndrumar de laborator / Arcadie Nistrean, Pavel Gordelenco ; red. resp.: Petru Stoicev ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Inginerie şi Manag. în Constr. de Maşini, Cat. Maşini şi Sisteme de Producţie . - Ch.: U.T.M., 2010 . - 69 p. 

 

Reglarea şi ajustarea strungului revolver monoax de tip 1Д118 pentru prelucrarea pieselor dintr-un semifabricat de tip bară laminată: Îndrumar metodic pentru lucrări de laborator / Ion Ruşica, Petru Stoicev, Arcadie Nistrean, Eugen Guşan, Sergiu Mocreac; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini, Cat. Tehnologia Construcţiilor de Maşini, Cat. Maşini şi Sisteme de Producţie. - Ch.: U.T.M., 2007 .- 72 p.


 

 

Studiul sistemelor de diagnosticare a proceselor de prelucrare mecanică : Îndrumar metodic pentru lucrări de laborator / Il. Botez, P. Gordelenco, P. Stoicev, M. Bunescu ; red. res p. : Petru Stoicev ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Construcţii de maşini, Cat. Maşini şi sisteme de Producţie .- Ch.: U.T.M., 2007 .- 25 p.


 

 

Изучение и исследования регулирующей аппаратуры : Методические указания к лабораторным работам по системам гидропривода / Е. Т. Гушан В. Н. Жавгуряну, П. Н. Стойчев, И. В. Абаза ; отв. ред. : Е. Т. Гушан ; Техн. Унив. Молдовы, Фак. инженерии и менеджмента в Машиностроении, Каф. Машины и производственные системы .- К.: Т.У.М., 2007.- 69 p.


 

 

Методические указания к лабораторным работам по курсу «Металлорежущие инструменты» для специальностей MSP, TCM, IITT, IMCM / сост.: А. Нистрян, Е. Гушан, Р. Горделенко, И. Рушика ; Техн. Унив. Молд., Фак. Инжен. и Менеджм. в Машиностр., Каф. Машины и Произв. Системы. – Кишинэу: ТУМ, 2009. – 56 p.


 

 

Catedra Teoria Mecanismelor şi Organe de MaşiniFrolov, K. V.
Teoria mecanismelor şi maşinilor / K. V. Frolov ; [trad.: Dulgheru Valeriu, Oprea Anatol, Cernica Ion, ...]. – Ch.: Tehnica, 2013. – 528 p. 

 

Macarişin, Sergiu
Teoria mecanismelor şi maşinilor : Îndrumar de proiectare / Univ. Tehn. a Mold, Fac. Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini, Cat. Teoria Mecanis - melor şi Organe de Maşini ; elab.: Macarişin Sergiu, Sochireanu Anatol, Malcoci Iulian. – Ch.: U.T.M., 2009. – 195 p. 

 

Catedra Studiul şi Tehnolologia MaterialelorSimbolizarea materialelor metalice în sistemele de standarde GOST (Rusia), STAS (România) şi EN (Uniunea Europeană) / Iurie Ciofu, Ioan-Lucian Bolunduţ, Tatiana Niţulenco, Alexei Toca. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 252 p.


 

 

Studiul şi ingineria materialelor : (Materiale metalice) / Iurie Ciofu, Tatiana Niţulenco, Ioan-Lucian Bolunduţ, Alexei Toca. – Ch.: U.T.M., 2012. – 467 p.


 

 

Studiul şi ingineria materialelor : (Materiale nemetalice) : Sticla / Iurie Ciofu, Tatiana Niţulenco, Ioan-Lucian Bolunduţ, Alexei Toca. – Ch.: Tehnica – Info, 2014. – 256 p.


 

 

Studiul şi ingineria materialelor : (Materiale metalice) / Iurie Ciofu, Tatiana Niţulenco, Ioan-Lucian Bolunduţ, Alexei Toca. – Ch.: U.T.M., 2012. – 467 p.


 

 

Ознакомительная (учебная) практика из цикла общеинженерной подготовки : Учебная программа / Техн. Унив. Молд., Фак. Инженерии и Менеджм. В Машиностр., Каф. Материаловед. и Технол. Конструкцион. Материалов ; сост.: Ю. Чофу. – Кишинэу : ТУМ, 2009. – 34 p.


 

 

Технология конструкционных материалов : Программа и методические указания к выполнению контрольной работы / Чофу Ю., Трифан Н., Янакевич A.; отв. ред.: Чофу Ю. ; Техн. Унив. Молдовы, Каф. Материаловедения и Технологии Конструкционных Материалов .- К.: Т.У.М. , 2007.- 69 p.


 

 

Catedra Bazele Proiectării MaşinilorBalan, V.
Rezistenţa materialelor : Îndrumar metodic pentru efectuarea lucrărilor de calcul. Partea 1 / [V. Balan, N. Sveatenco ; red. resp.: V. Dulgheru] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Construcţia de Maşini, Cat. Bazele Proiectării Maşinilor. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 127 p. 

 

Balan, V.
Rezistenţa materialelor : Modelul matematic al solidului deformabil liniar elastic : Note de curs / [V. Bălan, N. Sveatenco ; red. resp.: V. Marina] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Constr. de Maşini, Cat. Bazele Proiectării Maşinilor. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 108 p. 

 

Certan, Valeriu
Mecanica aplicată / Valeriu Certan. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 568 p. 

 

Certan, Valeriu
Rezistenţa materialelor : Îndrumar de laborator / Valeriu Certan ; [red.: Valeriu Dulgheru] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Inginerie şi Managem. în Construcţia de Maşini, Cat. Bazele Proiectării Maşinilor. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 212 p. 

 

Notă: Ediţiile publicaţiilor incepând cu anul 2015 le puteţi găsi la Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi

Catedra Geometrie DescriptivăDesen tehnic asistat de calculator : Material didactic / Sergiu Dîntu, Porfir Grişca, Angela Şuletea, … ; Univ. Tehn. a Mold. – Ch., 2003. – 152 p.


 

 

Detalierea desenelor de ansamblu : Indicaţii metodice privind executarea lucrărilor grafice / [elab.: Alexei Botez, Sergiu Dîntu, Artur Tăbăcaru] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Inginerie Mecanică şi Transport., Cat. Geometrie Descriptivă şi Desen. – Ch.: U.T.M., 2012. – 29 p.


 

 

Grafică computerizată : Îndrumar de laborator / [Sergiu Dîntu, Angela Şuletea, Ludmila Mihailov, Oxana Clichici ; red. resp. Sergiu Dantu] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. Mecanică si Transport, Cat. Geometrie Descriptivă şi Desen. – Ch.: U.T.M., 2011. – 56 p.


 

 

Инфографика : Методические указания по выполнению лабораторных работ / [Серджиу Дынту, Анжела Шулетя, Наталия Браду, Михаил Кривой ; отв. ред.: Серджиу Дынту] ; Тех. Унив. Молд., Фак. Инжен. В Механике и Трансп., Каф. Начертат. Геометрии и Черчения. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 64 p.


 

 

Catedra Transport AutoCorpocean, A.
Proiectarea tehnologică a întreprinderilor auto : Curs universitar / A. Corpocean, I. Rotaru ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Ingin. şi Manag. în Mecanică, Cat. Transport Auto. – Ch.: U.T.M., 2010. - 149 p. 

 

Goian, V.
Diagnosticarea tehnică a automobilelor : Curs universitar / V. Goian, V. Ene, O. Pădure ; red. resp.: V. Goian ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Ingin. şi Manag. în Mecanică, Cat. Transport Auto. – Ch.: U.T.M., 2010. - 296 p. 

 

Îndrumar metodic pentru efectuarea proiectului de an la disciplina Automobile / elab.: Vladimir Poroseatcovschi, Tudor Rusu, Igor Rotaru ; red. res p. Vladimir Ene ; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Transportul Auto .- Ch.: U.T.M., 2007 . -
Partea I. Calculul de tracţiune şi indicii tehnici de exploatare a automobilului proiectat.- 55 p. - Bibliogr. 46 p. 

 

Recondiţionarea pieselor auto : Curs universitar. Partea a 2-a / Anatolie Lisnic; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Ingin. şi Manag. în Mecanică, Cat. Transport Auto. – Ch.: U.T.M., 2008. - 104 p.


 

 

Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине Автомобили» / Испол.: Поросятковский В. А., Руссу Ф. И., Ротару И. В.; Отв.ред. : Ене В. И. ; Техн. Унив. Молдовы, Каф. Автомобильный Транспорт. - К.: ТУМ, 2007 .-
Часть I. Тяговый расчет и технико-эксплуатационные показатели проектируемого автомобиля .- 56 p. – Библиогр.: p. 46 

 

Основы проектирования и расчета автомобиля : Курс лекций / [сост.: Поросятковский В. А., Ротару И. В.] ; Тех. Унив. Молд., Фак. Инжен. в Механике и Транспорта, Каф. Автомобильного Транспорта. – Кишинэу : ТУМ, 2012. – 376 p.


 

 

Catedra Ingenerie şi Management în TransportAmbrosi, Grigore
Bazele teoriei stocurilor : Material didactic / [Grigore Ambrosi, Dumitru Ceban, Gheorghe Ambrosi ; red. resp.: Victor Ceban] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Inginerie Mecanică şi Transport., Cat. Inginerie şi Managem. în Transport. – Ch.: U.T.M., 2012. – 37 p. 

 

Evidenţa contabilă : Ciclu de prelegeri / Tudor Alcaz, Anatolie Rusu, Diana Osipov, Ala Oprea ; red. res p.: Ion Sârbu; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. de Inginerie şi Management în Mecanică, Cat. Inginerie şi Management în Transport. - Ch.: U.T.M., 2007. - 175 p.


 

 

Îndrumar metodic pentru lucrarea de an: La disciplina „Tehnologia şi organizarea transportului de călători” / Tudor Alcaz, Vasile Russu, Sergiu Kant, Ion Gamart, red. res p.: Ion Sârbu; Univ. Tehn. a Moldovei., Fac. Inginerie şi Management în Mecanică, Cat. Inginerie şi Management în Transport. - Ch. : U.T.M., 2008. - 44 p.


 

 

Proiectarea tehnologică a întreprinderilor auto : Material didactic / [elab.: Anatolie Corpocean, Igor Rotaru] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. Mecanică şi Transport., Cat. Ingin. şi Tehnol. Transport. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 138 p.


 

 

Tehnologia organizării traficului de mărfuri: Ciclu de prelegeri / T. Alcaz, V. Russu, A. Oprea,...; red. res p.: Ion Sârbu; Univ. Tehn. a Moldovei. Fac. Inginerie şi Management în Mecanică. Cat. Ingenerie şi Management în Transport. - Ch.: U.T.M., 2007. –

P. 1-a. - 2007. - 133 p.

P. 2-a. – 2007. - 132 p.


 

 

Tezec, Iurie
Proiectarea sistemelor de transport în transportul de marfă / I. Tezec, S. Kant, S. Mîrza ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Ingin. şi Manag. în Mecanică, Cat. Ing. şi Manag. în Transport. – Ch.: U.T.M., 2008. – 48 p. 

 

Tezec, Iurie
Proiectul de diplomă : Îndrumar metodic / Iurie Tezec, Tudor Alcaz, Serghei Kant; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Mecanică, Cat. Inginerie şi Management în Transport. - Ch. : U.T.M., 2008. - 28 p. 

 

Transportul multimodal : Set de lucrări practice : Îndrumar metodic / Univ. Teh. a Mold., Fac. Inginerie Mecanică şi Transport, Cat. Inginerie şi Managem. în Transport ; [elab.: S. Mirza ; red. resp.: V. Ceban]. – Ch.: U.T.M., 2012. – 40 p.


 

 

Губер, Ю. Е.
Организационный и операционный менеджмент : Учеб. пособ. / Ю. Е. Губер, Д. В. Чебан ; Тех. Унив. Молд., Фак. Инжен. в Механике и Транспорта, Каф. Инжен. и Менеджм. на Транспорте. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. -
Часть 2: Организационные структуры. – 2013. – 105 p. 

 

Губер, Ю. Е.
Организационный и операционный менеджмент : Учеб. пособ. / Ю. Е. Губер, В. Ф. Чебан, Н. В. Старцева-Сенникова ; Тех. Унив. Молд., Фак. Инжен. в Механике и Транспорта, Каф. Инжен. и Менеджм. на Транспорте. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. -
Часть 4: Управленческие проблемы. – 2013. – 52 p. 

 

Губер, Ю. Е.
Организационный и операционный менеджмент : Учебное пособие / Ю. Е. Губер, В. Ф. Чебан, Н. В. Старцева-Сенникова ; Техн. Унив. Молд., Фак. Инжен. в Механике и Транспорта, Каф. Инжен. и Менеджм. на Транспорте. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. -
Ч. 5 : Управленческие решения. – 2014. – 92 p. 

 

Губер, Юрие Евгениевич
Менеджмент организаций : учеб. пособ. / Ю. Е. Губер, Д. В. Чебан ; Техн. Унив. Молд., Фак. Инжен. и Менеджм. в Механике, Каф. Инжен. и Менеджм. На Транспорте. – Кишинэу : ТУМ, 2010. -
Часть 3 : Управление организациями. – 2010. – 96 p. 

 

Губер, Юрие
Практикум по дисциплине « Менеджмент гуманитарных ресурсов » / Юрие Губер, Т. Алказ, Н. Шестенко; Тех. Унив. Молдовы, Фак. инженерии и менеджмента в механике. Каф. инженерии и менеджмента транспорта. - Ch.: U.T.M., 2007. -
Ч. 1: Личность, группа, коллектив. - 2007.- 125 p.: tab. 

 

Catedra Utilaj Tehnologic IndustrialBernic, Mircea
Mecanizarea lucrărilor de încărcare şi descărcare, transportare şi depozitare : Îndrumar metodic privind elaborarea proiectelor de an / [Mircea Bernic, Marcel Răducan, Eugeniu Ciobanu] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Inginerie Mecanică şi Transport., Cat. Utilaj Tehnol. Industr. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 36 p. 

 

Depozitarea produselor refrigerate : ciclu de prelegeri / alcăt.: Vladimir Dmitriev ; red.res p.: Mircea Bernic ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Mecanică, Cat. Utilaj Tehnologic Industrial .- Ch.: U.T.M., 2007 .- 93 p.


 

 

Fenomene de transfer : Indicaţii metodice privind lucrările de verificare / Univ. Teh. a Mold., Fac. Inginerie Mecanică şi Transport., Cat. Utilaj Tehnol. Industr. ; [elab.: Vasile Chiaburu, Galina Dicusar, Adelina Dodon, Elena Rotari]. - Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 21 p.


 

 

Fenomene de transfer : Problemar / [Dicusar Galina, Ghendov-Moşanu Aliona, Boeştean Olga, Chiaburu Vasile ; red. resp.: Ghendov-Moşanu A.] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. Mecanică şi Transport., Cat. Utilaj Tehnol. Industr. – Ch.: U.T.M., 2013. – 148 p.


 

 

Galuşca, Eduard
Utilaj tehnologic în industria alimentară : Îndrumar de laborator / [Eduard Galuşca, Marin Guţu, Eugeniu Ciobanu] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. Mecanică şi Transport., Cat. Utilaj Tehnol. Industr. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 42 p. 

 

Instalaţii frigorifice : Ciclu de prelegeri. Partea 2 / elab.: Valentin Pisarenco ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Inginerie şi Managem. în Mecanică, Cat. Utilaj Tehnol. Industr. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 133 p.


 

 

Metodele de rezolvare a ecuaţiilor transferului de căldură : Indicaţii metodice pentru seminare / [elab.: Leonid Ivanov, Valentin Pisarenco ; red. resp.: Mircea Bernic] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. în Mecanică şi Transport, Cat. Utilaj Tehnol. Industr. – Ch.: U.T.M., 2013. – 21 p.


 

 

Gorea, Gheorghe
Montarea şi repararea utilajului tehnologic : Culegere de probleme / [Gheorghe Gorea] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Inginerie şi Managem. în Mecanic, Cat. Utilaj Tehnol. Industr. – Ch.:U.T.M., 2012. – 228 p. 

 

Ivanov, L.
Tehnica criogenică : Îndrumar pentru seminare / L. Ivanov, Chiviriga I. ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Ingin. şi Manag. în Mecanică, Cat. Utilaj Tehnol. Industr. – Ch., U.T.M., 2009. – 32 p. 

 

Maşini şi instalaţii frigorifice : Indicaţii metodice pentru efectuarea lucrărilor de laborator / [elab.: Valentin Pisarenco, Evghenii Balan ; resp. de ed.: Vasile Cartofeanu] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. Mecanică şi Transport, Cat. Utilaj Tehnol. Industr. – Ch.: U.T.M., 34 p.


 

 

Modelarea şi optimizarea proceselor tehnologice : ciclu de prelegeri / elab.: Natalia Ţislinschi, Mircea Bernic; red.: Andrei Lupaşco ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Mecanică, Cat. Utilaj Tehnologic Industrial .- Ch.: U.T.M., 2007 .- 74 p.


 

 

Ţislinscaia, Natalia
Bazele proiectării utilajului tehnologic : Problemar / [Natalia Ţislinscaia, Mircea Bernic, Marcel Maţco] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Inginerie Mecanică şi Transporturi, Cat. Utilaj Tehnologic Industrial. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 169 p. 

 

Дмитриев, Владимир
Холодильные установки : учеб. пособ. / Владимир Дмитриев ; отв. ред.: Мирча Берник ; Техн. Унив. Молд., Фак. Инжен. и Менеджм. в Механике, Каф. Пром. Технолог. Оборуд. – Кишинэу : ТУМ, 2010. – 60 p. 

 

Дмитриев, Владимир
Диагностика холодильного оборудования : Цикл лекций / [Владимир Дмитриев, Василий Картофяну ; отв. ред.: Мирча Берник] ; Техн. Унив. Молд., Фак. Инжен. в Механике и на Транспорте, Каф. Пром. Технолог. Оборуд. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 84 p. 

 

Дмитриев, Владимир
Холодильные установки : учеб. пособ. / Владимир Дмитриев ; отв. ред.: Мирча Берник ; Техн. Унив. Молд., Фак. Инжен. и Менеджм. в Механике, Каф. Пром. Технолог. Оборуд. – Кишинэу : ТУМ, 2011. – 60 p. 

 

Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильного оборудования : Цикл лек-ций / Техн. Унив. Молд., Фак. Инжен. и Менеджм. в Механике, Каф. Пром. Технолог. Оборуд. ; разраб. Владимир Дмитриев ; отв. ред. Мирча Берник. - Кишинэу : ТУМ, 2008. - 112 p.


 

 

Холодильные установки : Методические указания к курсовому проекту для студентов специальности 522.3 «Холодильные машины и установки, системы кондиционирования воздуха»/ Техн. Унив. Молд., Фак. Инжен. и Менеджм. в Механике, Каф. Промышлен. Технолог. Оборуд. – Кишинев : ТУМ, 2009. – 41 p.


 

 

Catedra MatematicăBaltag, Iurie
Lucrări de control la matematica elementară : (Cu exemple de exerciţii şi probleme rezolvate) / Iurie Baltag ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Inginerie Mecanică şi Transporturi, Cat. Matematica. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 65 p. 

 

Cernii, Victor
Bazele algebrei vectoriale : Lucrare metodică / [Victor Cernii, Nicolae Ciobanu, Elena Cebotaru] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Inginerie Mecanică şi Transporturi, Cat. Matematica. – Ch.: U.T.M., 2013. – 39 p. 

 

Elemente de algebră liniară şi vectorială: Conspect de lecţii cu exerciţii, probleme şi variante de lucrări de control / Iurie Baltag; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Mecanică, Cat.Matematică Superioară.- Ch.: U.T.M., 2008 .- 157 p.


 

 

Matematica : ABC – ul BAC – ului / elab. Ion Leah ; red.: Ana Costaş ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Faciltatea Inginerie şi Management în Mecanică, Catedra Matematică .- Ch.: U.T.M., 2007 .- 97 p.


 

 

Основы векторной алгебры : Методические разработки / [сост.: Виктор Черний, Николай Чобану, Елена Чеботару ; отв. ред.: Виктор Черний] ; Тех. Унив. Молд., Фак. Инжен. в Механике и Трансп., Каф. Математика. – Кишинэу : ТУМ, 2013. – 80 p.


 

 

Ряды Фурье, преобразования Фурье и их приложения в радиоэлектронике : Методические разработки / [сост.: Виктор Черний, Николай Чобану, Виктор Орлов ; отв. ред.: Владимир Драган] ; Тех. Унив. Молд., Фак. Инжен. в Механике и Трансп., Каф. Математика. – Кишинэу : ТУМ, 2013. – 65 p.


 

 
Cărţi noi
Mai mult
Repozitoriul instituţional
Proiecte
Baze de date abonate

Mai mult

© 2001 - 2016 Biblioteca
Tehnico–Ştiinţifică a UTM