Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
Autentificare  
Web Opac UTM;              Catalog Electronic;              Repozitoriu Institutional;
Tel. 022 509971;      E-mail: library@lib.utm.md        
  Lucrările profesorilor U.T.M.
library.utm.md 
Prima pagină
Despre bibliotecă Biblioteca electronică
Întreabă bibliotecarul Materiale editate la U.T.M  Expoziţie virtuală             
Anul 2017    Anul 2016    Anul 2015    Anul 2014    Anul 2013    Anul 2012    Anul 2011    Anul 2010    Anul 2009    Anul 2008    Anul 2007    Anul 2006    Anul 2005   
Literatura electronică       Achiziţii noi e-Resurse
Achiziţii de carte Publicaţii periodice
Baze de date Date de contact  
Noutăţi
03.11.2018
Vă invităm la expoziţiile tematice de publicaţii organizate de BTŞ UTM în decembrie 2018

Program expoziţional ...

܀ ܀ ܀

Mai mult

Acum pe site este un utilizator.
Acest site a fost accesat de ori

Boxa de idei:
Nume:

     


Web Opac UTM;


Informator


Conferinţe
Studii masterale
Studii doctorale
Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii
Facultatea Tehnologia Alimentelor
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
   Facultatea de Inginerie şi Management în Mecanică
Facultatea Urbanism şi Arhitectură
Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru
Facultatea Inginerie economică şi Business
Facultatea Textile şi Poligrafie
Rapoarte de activitate. Regulamente

   Facultatea de Inginerie şi Management în Mecanică

Notă: Ediţiile publicaţiilor incepând cu anul 2015 le puteţi găsi la Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi

Catedra Geometrie DescriptivăDesen tehnic asistat de calculator : Material didactic / Sergiu Dîntu, Porfir Grişca, Angela Şuletea, … ; Univ. Tehn. a Mold. – Ch., 2003. – 152 p.


 

 

Detalierea desenelor de ansamblu : Indicaţii metodice privind executarea lucrărilor grafice / [elab.: Alexei Botez, Sergiu Dîntu, Artur Tăbăcaru] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Inginerie Mecanică şi Transport., Cat. Geometrie Descriptivă şi Desen. – Ch.: U.T.M., 2012. – 29 p.


 

 

Grafică computerizată : Îndrumar de laborator / [Sergiu Dîntu, Angela Şuletea, Ludmila Mihailov, Oxana Clichici ; red. resp. Sergiu Dantu] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. Mecanică si Transport, Cat. Geometrie Descriptivă şi Desen. – Ch.: U.T.M., 2011. – 56 p.


 

 

Инфографика : Методические указания по выполнению лабораторных работ / [Серджиу Дынту, Анжела Шулетя, Наталия Браду, Михаил Кривой ; отв. ред.: Серджиу Дынту] ; Тех. Унив. Молд., Фак. Инжен. В Механике и Трансп., Каф. Начертат. Геометрии и Черчения. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 64 p.


 

 

Catedra Transport AutoCorpocean, A.
Proiectarea tehnologică a întreprinderilor auto : Curs universitar / A. Corpocean, I. Rotaru ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Ingin. şi Manag. în Mecanică, Cat. Transport Auto. – Ch.: U.T.M., 2010. - 149 p. 

 

Goian, V.
Diagnosticarea tehnică a automobilelor : Curs universitar / V. Goian, V. Ene, O. Pădure ; red. resp.: V. Goian ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Ingin. şi Manag. în Mecanică, Cat. Transport Auto. – Ch.: U.T.M., 2010. - 296 p. 

 

Îndrumar metodic pentru efectuarea proiectului de an la disciplina Automobile / elab.: Vladimir Poroseatcovschi, Tudor Rusu, Igor Rotaru ; red. res p. Vladimir Ene ; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Transportul Auto .- Ch.: U.T.M., 2007 . -
Partea I. Calculul de tracţiune şi indicii tehnici de exploatare a automobilului proiectat.- 55 p. - Bibliogr. 46 p. 

 

Recondiţionarea pieselor auto : Curs universitar. Partea a 2-a / Anatolie Lisnic; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Ingin. şi Manag. în Mecanică, Cat. Transport Auto. – Ch.: U.T.M., 2008. - 104 p.


 

 

Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине Автомобили» / Испол.: Поросятковский В. А., Руссу Ф. И., Ротару И. В.; Отв.ред. : Ене В. И. ; Техн. Унив. Молдовы, Каф. Автомобильный Транспорт. - К.: ТУМ, 2007 .-
Часть I. Тяговый расчет и технико-эксплуатационные показатели проектируемого автомобиля .- 56 p. – Библиогр.: p. 46 

 

Основы проектирования и расчета автомобиля : Курс лекций / [сост.: Поросятковский В. А., Ротару И. В.] ; Тех. Унив. Молд., Фак. Инжен. в Механике и Транспорта, Каф. Автомобильного Транспорта. – Кишинэу : ТУМ, 2012. – 376 p.


 

 

Catedra Ingenerie şi Management în TransportAmbrosi, Grigore
Bazele teoriei stocurilor : Material didactic / [Grigore Ambrosi, Dumitru Ceban, Gheorghe Ambrosi ; red. resp.: Victor Ceban] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Inginerie Mecanică şi Transport., Cat. Inginerie şi Managem. în Transport. – Ch.: U.T.M., 2012. – 37 p. 

 

Evidenţa contabilă : Ciclu de prelegeri / Tudor Alcaz, Anatolie Rusu, Diana Osipov, Ala Oprea ; red. res p.: Ion Sârbu; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. de Inginerie şi Management în Mecanică, Cat. Inginerie şi Management în Transport. - Ch.: U.T.M., 2007. - 175 p.


 

 

Îndrumar metodic pentru lucrarea de an: La disciplina „Tehnologia şi organizarea transportului de călători” / Tudor Alcaz, Vasile Russu, Sergiu Kant, Ion Gamart, red. res p.: Ion Sârbu; Univ. Tehn. a Moldovei., Fac. Inginerie şi Management în Mecanică, Cat. Inginerie şi Management în Transport. - Ch. : U.T.M., 2008. - 44 p.


 

 

Proiectarea tehnologică a întreprinderilor auto : Material didactic / [elab.: Anatolie Corpocean, Igor Rotaru] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. Mecanică şi Transport., Cat. Ingin. şi Tehnol. Transport. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 138 p.


 

 

Tehnologia organizării traficului de mărfuri: Ciclu de prelegeri / T. Alcaz, V. Russu, A. Oprea,...; red. res p.: Ion Sârbu; Univ. Tehn. a Moldovei. Fac. Inginerie şi Management în Mecanică. Cat. Ingenerie şi Management în Transport. - Ch.: U.T.M., 2007. –

P. 1-a. - 2007. - 133 p.

P. 2-a. – 2007. - 132 p.


 

 

Tezec, Iurie
Proiectarea sistemelor de transport în transportul de marfă / I. Tezec, S. Kant, S. Mîrza ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Ingin. şi Manag. în Mecanică, Cat. Ing. şi Manag. în Transport. – Ch.: U.T.M., 2008. – 48 p. 

 

Tezec, Iurie
Proiectul de diplomă : Îndrumar metodic / Iurie Tezec, Tudor Alcaz, Serghei Kant; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Mecanică, Cat. Inginerie şi Management în Transport. - Ch. : U.T.M., 2008. - 28 p. 

 

Transportul multimodal : Set de lucrări practice : Îndrumar metodic / Univ. Teh. a Mold., Fac. Inginerie Mecanică şi Transport, Cat. Inginerie şi Managem. în Transport ; [elab.: S. Mirza ; red. resp.: V. Ceban]. – Ch.: U.T.M., 2012. – 40 p.


 

 

Губер, Ю. Е.
Организационный и операционный менеджмент : Учеб. пособ. / Ю. Е. Губер, Д. В. Чебан ; Тех. Унив. Молд., Фак. Инжен. в Механике и Транспорта, Каф. Инжен. и Менеджм. на Транспорте. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. -
Часть 2: Организационные структуры. – 2013. – 105 p. 

 

Губер, Ю. Е.
Организационный и операционный менеджмент : Учеб. пособ. / Ю. Е. Губер, В. Ф. Чебан, Н. В. Старцева-Сенникова ; Тех. Унив. Молд., Фак. Инжен. в Механике и Транспорта, Каф. Инжен. и Менеджм. на Транспорте. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. -
Часть 4: Управленческие проблемы. – 2013. – 52 p. 

 

Губер, Ю. Е.
Организационный и операционный менеджмент : Учебное пособие / Ю. Е. Губер, В. Ф. Чебан, Н. В. Старцева-Сенникова ; Техн. Унив. Молд., Фак. Инжен. в Механике и Транспорта, Каф. Инжен. и Менеджм. на Транспорте. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. -
Ч. 5 : Управленческие решения. – 2014. – 92 p. 

 

Губер, Юрие Евгениевич
Менеджмент организаций : учеб. пособ. / Ю. Е. Губер, Д. В. Чебан ; Техн. Унив. Молд., Фак. Инжен. и Менеджм. в Механике, Каф. Инжен. и Менеджм. На Транспорте. – Кишинэу : ТУМ, 2010. -
Часть 3 : Управление организациями. – 2010. – 96 p. 

 

Губер, Юрие
Практикум по дисциплине « Менеджмент гуманитарных ресурсов » / Юрие Губер, Т. Алказ, Н. Шестенко; Тех. Унив. Молдовы, Фак. инженерии и менеджмента в механике. Каф. инженерии и менеджмента транспорта. - Ch.: U.T.M., 2007. -
Ч. 1: Личность, группа, коллектив. - 2007.- 125 p.: tab. 

 

Catedra Utilaj Tehnologic IndustrialBernic, Mircea
Mecanizarea lucrărilor de încărcare şi descărcare, transportare şi depozitare : Îndrumar metodic privind elaborarea proiectelor de an / [Mircea Bernic, Marcel Răducan, Eugeniu Ciobanu] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Inginerie Mecanică şi Transport., Cat. Utilaj Tehnol. Industr. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 36 p. 

 

Depozitarea produselor refrigerate : ciclu de prelegeri / alcăt.: Vladimir Dmitriev ; red.res p.: Mircea Bernic ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Mecanică, Cat. Utilaj Tehnologic Industrial .- Ch.: U.T.M., 2007 .- 93 p.


 

 

Fenomene de transfer : Indicaţii metodice privind lucrările de verificare / Univ. Teh. a Mold., Fac. Inginerie Mecanică şi Transport., Cat. Utilaj Tehnol. Industr. ; [elab.: Vasile Chiaburu, Galina Dicusar, Adelina Dodon, Elena Rotari]. - Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 21 p.


 

 

Fenomene de transfer : Problemar / [Dicusar Galina, Ghendov-Moşanu Aliona, Boeştean Olga, Chiaburu Vasile ; red. resp.: Ghendov-Moşanu A.] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. Mecanică şi Transport., Cat. Utilaj Tehnol. Industr. – Ch.: U.T.M., 2013. – 148 p.


 

 

Galuşca, Eduard
Utilaj tehnologic în industria alimentară : Îndrumar de laborator / [Eduard Galuşca, Marin Guţu, Eugeniu Ciobanu] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. Mecanică şi Transport., Cat. Utilaj Tehnol. Industr. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 42 p. 

 

Instalaţii frigorifice : Ciclu de prelegeri. Partea 2 / elab.: Valentin Pisarenco ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Inginerie şi Managem. în Mecanică, Cat. Utilaj Tehnol. Industr. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 133 p.


 

 

Metodele de rezolvare a ecuaţiilor transferului de căldură : Indicaţii metodice pentru seminare / [elab.: Leonid Ivanov, Valentin Pisarenco ; red. resp.: Mircea Bernic] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. în Mecanică şi Transport, Cat. Utilaj Tehnol. Industr. – Ch.: U.T.M., 2013. – 21 p.


 

 

Gorea, Gheorghe
Montarea şi repararea utilajului tehnologic : Culegere de probleme / [Gheorghe Gorea] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Inginerie şi Managem. în Mecanic, Cat. Utilaj Tehnol. Industr. – Ch.:U.T.M., 2012. – 228 p. 

 

Ivanov, L.
Tehnica criogenică : Îndrumar pentru seminare / L. Ivanov, Chiviriga I. ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Ingin. şi Manag. în Mecanică, Cat. Utilaj Tehnol. Industr. – Ch., U.T.M., 2009. – 32 p. 

 

Maşini şi instalaţii frigorifice : Indicaţii metodice pentru efectuarea lucrărilor de laborator / [elab.: Valentin Pisarenco, Evghenii Balan ; resp. de ed.: Vasile Cartofeanu] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. Mecanică şi Transport, Cat. Utilaj Tehnol. Industr. – Ch.: U.T.M., 34 p.


 

 

Modelarea şi optimizarea proceselor tehnologice : ciclu de prelegeri / elab.: Natalia Ţislinschi, Mircea Bernic; red.: Andrei Lupaşco ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Mecanică, Cat. Utilaj Tehnologic Industrial .- Ch.: U.T.M., 2007 .- 74 p.


 

 

Ţislinscaia, Natalia
Bazele proiectării utilajului tehnologic : Problemar / [Natalia Ţislinscaia, Mircea Bernic, Marcel Maţco] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Inginerie Mecanică şi Transporturi, Cat. Utilaj Tehnologic Industrial. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 169 p. 

 

Дмитриев, Владимир
Холодильные установки : учеб. пособ. / Владимир Дмитриев ; отв. ред.: Мирча Берник ; Техн. Унив. Молд., Фак. Инжен. и Менеджм. в Механике, Каф. Пром. Технолог. Оборуд. – Кишинэу : ТУМ, 2010. – 60 p. 

 

Дмитриев, Владимир
Диагностика холодильного оборудования : Цикл лекций / [Владимир Дмитриев, Василий Картофяну ; отв. ред.: Мирча Берник] ; Техн. Унив. Молд., Фак. Инжен. в Механике и на Транспорте, Каф. Пром. Технолог. Оборуд. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 84 p. 

 

Дмитриев, Владимир
Холодильные установки : учеб. пособ. / Владимир Дмитриев ; отв. ред.: Мирча Берник ; Техн. Унив. Молд., Фак. Инжен. и Менеджм. в Механике, Каф. Пром. Технолог. Оборуд. – Кишинэу : ТУМ, 2011. – 60 p. 

 

Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильного оборудования : Цикл лек-ций / Техн. Унив. Молд., Фак. Инжен. и Менеджм. в Механике, Каф. Пром. Технолог. Оборуд. ; разраб. Владимир Дмитриев ; отв. ред. Мирча Берник. - Кишинэу : ТУМ, 2008. - 112 p.


 

 

Холодильные установки : Методические указания к курсовому проекту для студентов специальности 522.3 «Холодильные машины и установки, системы кондиционирования воздуха»/ Техн. Унив. Молд., Фак. Инжен. и Менеджм. в Механике, Каф. Промышлен. Технолог. Оборуд. – Кишинев : ТУМ, 2009. – 41 p.


 

 

Catedra MatematicăBaltag, Iurie
Lucrări de control la matematica elementară : (Cu exemple de exerciţii şi probleme rezolvate) / Iurie Baltag ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Inginerie Mecanică şi Transporturi, Cat. Matematica. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 65 p. 

 

Cernii, Victor
Bazele algebrei vectoriale : Lucrare metodică / [Victor Cernii, Nicolae Ciobanu, Elena Cebotaru] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Inginerie Mecanică şi Transporturi, Cat. Matematica. – Ch.: U.T.M., 2013. – 39 p. 

 

Elemente de algebră liniară şi vectorială: Conspect de lecţii cu exerciţii, probleme şi variante de lucrări de control / Iurie Baltag; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Mecanică, Cat.Matematică Superioară.- Ch.: U.T.M., 2008 .- 157 p.


 

 

Matematica : ABC – ul BAC – ului / elab. Ion Leah ; red.: Ana Costaş ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Faciltatea Inginerie şi Management în Mecanică, Catedra Matematică .- Ch.: U.T.M., 2007 .- 97 p.


 

 

Основы векторной алгебры : Методические разработки / [сост.: Виктор Черний, Николай Чобану, Елена Чеботару ; отв. ред.: Виктор Черний] ; Тех. Унив. Молд., Фак. Инжен. в Механике и Трансп., Каф. Математика. – Кишинэу : ТУМ, 2013. – 80 p.


 

 

Ряды Фурье, преобразования Фурье и их приложения в радиоэлектронике : Методические разработки / [сост.: Виктор Черний, Николай Чобану, Виктор Орлов ; отв. ред.: Владимир Драган] ; Тех. Унив. Молд., Фак. Инжен. в Механике и Трансп., Каф. Математика. – Кишинэу : ТУМ, 2013. – 65 p.


 

 
Cărţi noi
Mai mult
Repozitoriul instituţional
Proiecte
Baze de date abonate

Mai mult

© 2001 - 2016 Biblioteca
Tehnico–Ştiinţifică a UTM