Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
Autentificare  
Web Opac UTM;              Catalog Electronic;              Repozitoriu Institutional;
Tel. 022 509971;      E-mail: library@lib.utm.md        
  Lucrările profesorilor U.T.M.
library.utm.md 
Prima pagină
Despre bibliotecă Biblioteca electronică
Întreabă bibliotecarul Materiale editate la U.T.M  Expoziţie virtuală             
Anul 2017    Anul 2016    Anul 2015    Anul 2014    Anul 2013    Anul 2012    Anul 2011    Anul 2010    Anul 2009    Anul 2008    Anul 2007    Anul 2006    Anul 2005   
Literatura electronică       Achiziţii noi e-Resurse
Achiziţii de carte Publicaţii periodice
Baze de date Date de contact  
Noutăţi
27.09.2023BIBLIOTECA ȘTIINŢIFICÂ UTM
VÂ INVITÂ

vineri, 29 septembrie ,
cu începere de la ora 12.30 ,
să participaţi la activităţile prilejuite de ediţia a XIII-a a Nocturnei Bibliotecilor cu genericul «BIBLIOTECA – SUNET – CULOARE – IMAGINE» .

Programul activităţilor

Mai mult

Acum pe site sunt 3 utilizatori.
Acest site a fost accesat de ori

Boxa de idei:
Nume:

     


Web Opac UTM;


Informator


Conferinţe
Studii masterale
Studii doctorale
Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii
Facultatea Tehnologia Alimentelor
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Facultatea Urbanism şi Arhitectură
Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru
Facultatea Inginerie economică şi Business
Facultatea Textile şi Poligrafie
Facultatea Medicină Veterinară

Facultatea Urbanism şi Arhitectură

Departamentul Urbanism şi Design Urban
Designul bar-cafenea: Indicații metodice privind elaborarea proiectului de curs/ elab.: Stela Plămădeală, Elena Zagaevschi, Visarion Plămădeală; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Urbanism şi Design Urban. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. - 54 p. 

 

  

Designul peretelui decorativ: Indicații metodice privind elaborarea proiectului de curs ADI I / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism și Arhitectură, Departamentul Urbanism și Design Urban; elaborare: Stela Plămădeală, Elena Zagaevschi; redactor responsabil: Tatiana Buimistru. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2023. – 47 p. ISBN 978-9975-45-885-6. 

 


Epurean, V.
Design interior al unui oficiu: Indicaţii metodice/ V. Epurean ; redactor responsabil: A. Cocin ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Urbanism şi Design Urban. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. - 58 p. ISBN 978-9975-45-688-3. 

 


Epurean, V.
Obiectivele fotografice : Indicaţii metodice / V. Epurean ; redactor responsabil: A. Cocin ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Urbanism şi Design Urban. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2020. - 23 p. ISBN 978-9975-45-617-3. 

 


Filipski, Tatiana
Pictura: Suport de curs / Tatiana Filipski, Inga Maţcan-Lîsenco; red. resp.: Tatiana Buimistru; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism și Arhitectură, Departamentul Urbanism și Design Urban, Programul Design Interior. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – ISBN 978-9975-45-665-4.
Partea a 2-a. – 2021. – 36 p. ISBN 978-9975-45-666-1. 

 


Maţcan-Lîsenco, I.
Anatomia plastică: Suport de curs: Partea 1 / I. Maţcan-Lîsenco, T. Filipski; redactor responsabil: Tatiana Buimistru; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Departamentul Urbanism şi Design Urban. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021 – 44 p. ISBN 978-9975-45-696-8. 

 

  

Platon, Liliana
Istoria artelor plastice: Evul Mediu: Suport de curs / Liliana Platon; redactor responsabil: Liliana Condraticova; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism și Arhitectură, Departamentul Urbanism și Design Urban. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2023. – 76 p. ISBN 978-9975-45-887-0. 

 

  

Platon, Liliana
Istoria artelor plastice: Suport de curs / Liliana Platon; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Departamentul Urbanism şi Design Urban. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. ISBN 978-9975-45-801-6. 

 


Sîli, A.
Proiectarea clădirilor civile de mică înălţime: Indicaţii metodice privind elaborarea proiectului de curs / A. Sîli, Iu. Țurcanu, A. Popușoi; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism și Arhitectură, Departamentul Urbanism și Design Urban. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 64 p. ISBN 978-9975-45-670-8. 

 

  

Zagaevschi, Elena
Caractere: Suport de curs / Elena Zagaevschi, Stela Plămădeală; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism și Arhitectură, Departamentul Urbanism și Design Urban. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2023. – 67 p. ISBN 978-9975-45-884-9. 

 


Zagaevschi, Elena
Ceramică şi sticlă : Sticla sablată : Indicaţii metodice / Elena Zagaevschi, Natalia Badan-Dogaru ; Universit. Tehn. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Urbanism şi Design Urban. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2020. - 33 p. 

 


Zagaevschi, Elena
Practica de releveu : Indicaţii metodice / Elena Zagaevschi, Stela Plamadeala, Natalia Badan-Dogaru ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Urbanism şi Design Urban. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2020. - 41 p. 

 


Zestrea, Petru
Terminologie tehnică în domeniul urbanismului, construcţiilor, cadastrului urban / Petru Zestrea, Mihail Turculeţ, Nicolae Ciobanu ; red. resp.: Valeriu Lungu ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Urbanism şi Design Urban. - Ed. a 2-a. – Ch. : Tehnica-UTM. – 2018. – 312 p. 

 

Departamentul Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze şi Protecţia Mediului  

Culegere de probleme pentru lucrul individual la disciplina Termodinamica tehnică / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Departamentul Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze și Protecția Mediului; alcăt.: Valeriu Gonciaruc, Natalia Begleț; redactor responsabil: Ion V. Ion. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 64 p.: ISBN 978-9975-45-763-7. 

 

  

Ioneţ, Ion
Rețele exterioare de canalizare: Îndrumar metodic pentru calcul și proiectare / Ion Ioneţ; redactor responsabil: Dumitru Ungureanu; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism și Arhitectură, Departamentul Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze și Protecția Mediului. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. ISBN 978-9975-45-764-4. 

 


Hidraulica, reţele inginereşti : Capitolul: Reţele de alimentare cu apă şi de canalizare : Îndrumar metodic pentru efectuarea proiectului de an / L. Balmuş ; red. resp.: I. Ioneţ ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Alimentări cu Căldura, Apă, Gaze şi Protecţia Mediului. – Ch. : Tehnica-UTM. – 2018. – 67 p. 

 


Instalaţii de climatizare : Îndrumar aplicativ pentru condiţionarea aerului / Vera Guţul G., Serghei Putiveţ, Dionisie Beţ, Vera Guţul I. ; redactor responsabil : Constantin Ţuleanu ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Departamentul Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze şi Protecţia Mediului. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 53 p. 

 


Şaragov, Ion
Măsurarea vitezelor locale în curenţii de fluide: Îndrumar metodic pentru prelegeri şi lucrări de laborator / Ion Şaragov, Ludmila Vîrlan; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Departamentul Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze şi Protecţia Mediului. – Chişinău. – Tehnica-UTM, 2020. – 48 p. 

 


Tonu, Valentin
Procese şi aparate de ardere a gazelor combustibile : Indicaţii metodice pentru lucrări de laborator / Valentin Tonu, Constantin Ţuleanu, Mariana Haiducova ; red. resp.: Constantin Ţuleanu ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Alimentări cu Căldura, Apă, Gaze şi Protecţia Mediului. – Ch. : Tehnica-UTM. – 2018. – 53 p. 

 


Ţuleanu, Constantin
Eficientizarea energetică a clădirilor şi instalaţiilor aferente : Modul de curs pentru studii superioare de master / Constantin Ţuleanu ; red. resp.: Adrian Retezan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Alimentări cu Caldură, Apă, Gaze şi Protecţia Mediului. – Ch. : Tehnica-UTM, 2019. – 336 p. 

 

  

Ungureanu, Dumitru
Tratarea nămolurilor de epurare: Compendiu / Dumitru Ungureanu, Natalia Ciobanu; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism și Arhitectură, Departamentul Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze și Protecția Mediului. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 134 p. ISBN 978-9975-45-777-4. 

 

Departamentul ArhitecturăAndronic, Radu
Proiectare asistată de calculator: Executarea proiectelor în Allplan: Indicații metodice / Radu Andronic, Diana Andronovici, Ala Carcea; coordonator: Aurelia Carpov; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Departamentul Arhitectură. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. p. 77. ISBN 978-9975-45-718-7. 

 

Andronic, Radu
Proiectare asistată de calculator.Vizualizarea proiectelor în programul Lumion : Indicaţii metodice / Radu Andronic, Diana Andronovici, Ala Carcea; coordonator: Aurelia Carpov; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Departamentul Arhitectură. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. p. 69. 

 

  

Fizica construcțiilor: Calculul termotehnic al unei construcții de închidere pentru perioada de iarnă: Îndrumar metodic / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Departamentul Arhitectura; alcătuitori: Valeriu Ivanov [et al.]. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2023. – 43 p. ISBN 978-9975-45-919-8. 

 

  

Hadji-Bandalac, Mariana
Contribuții la educația valorilor estetice: Note de curs / Mariana Hadji-Bandalac; redactor responsabil: Ecaterina Țărnă; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism și Arhitectură, Departamentul Arhitectura. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2023. – 144 p. ISBN 978-9975-45-916-7. 

 


Hadji-Bandalac, M.
Modalităţi de dezvoltare a limbajului vizual. Artele plastice: Indicaţii metodice / M. Hadji-Bandalac; red. resp.: A. Carpov; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Departamentul Arhitectură. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 65 p. ISBN 978-9975-45-661-6. 

 

Iachimov, Natalia
Arhitectura peisageră : Ghid terminologic ilustrat. (Partea 1) / Natalia Iachimov ; redactor responsabil : Diana Andronovici ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Departamentul Arhitectura. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. - 35 p. 

 

Maţcan-Lîsenco, I.
Bazele compoziţiei : [specialitatea] “Sculptura” : Suport de curs / I. Maţcan-Lîsenco, Alexandru Cocin ; red. resp.: T. Buimistru ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Arhitectură. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 29 p. 

 

Melnic, Svetlana
Desen: Metode de stilizare a figurii umane : Indicaţii metodice / Svetlana Melnic, Mariana Hadji-Bandalac ; red. resp.: Aurelia Carpov ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Arhitectură. - Ch.: Tehnica-UTM. – 2017. – 52 p. 

 

  
Melnic, Svetlana
Practica de creație: Teme, sarcini și tehnici: Îndrumar metodic / Svetlana Melnic, Angela Munteanu; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism și Arhitectură, Departamentul Arhitectura. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2023. – 35 p. ISBN 978-9975-45-912-9. 

 

Munteanu, Angela
Arhitectura spaţiului interior II : Stiluri moderne, etnice de interior : Indicaţii metodice /Angela Munteanu ; red. resp.: Aurelia Carpov ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Arhitectură. – Ch. : Tehnica-UTM., 2018. – 32 p. 

 

Munteanu, Angela
Arhitectura spaţiului interior I. Stiluri istorice de interior : Indicaţii metodice / Angela Munteanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Arhitectură. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2018. – 36 p. 

 

  
Munteanu, Angela
Caracterul morfologic al stilisticii pe domenii: design interior, arhitectură, arte vizuale: Suport de curs / Angela Munteanu; redactor responsabil: Angela Munteanu; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Departamentul Arhitectură. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2023. – 60 p. ISBN 978-9975-45-901-3. 

 

Munteanu, Angela
Estetica arhitecturii şi designului : Note de curs / Angela Munteanu ; redactor responsabil: Angela Munteanu; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Departamentul Arhitectură. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. - 36 p. 

 

Munteanu, Angela
Istoria artei şi arhitecturii II : Note de curs / Angela Munteanu ; red. resp.: Aurelia Carpov ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Arhitectură. – Ch. : Tehnica-UTM., 2018. – 64 p. 

 

  
Munteanu, Angela
Glosar de termeni în domeniile arhitectură, design interior, arte vizuale: Suport de curs / Angela Munteanu, Svetlana Melnic, Olga Harea; redactor responsabil: Angela Munteanu; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Departamentul Arhitectură. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2023. – 56 p. ISBN 978-9975-45-889-3. 

 

  

Proiectarea locuinţei colective în ArhiCAD: Indicaţii metodice / Radu Andronic, Diana Andronovici, Ludmila Ivanov [et al.]; coordonator: Natalia Ciobanu; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Departamentul Arhitectură. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2023. – 49 p. ISBN 978-9975-45-918-1. 

 

  
Мельник, Светлана
Творческая практика: Темы, задания и техники: Методическое пособие / С. Мельник, А. Мунтяну; Технический университет Молдовы, Факультет урбанизма и архитектуры, Департамент архитектуры. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2023. – 43 p. ISBN 978-9975-45-911-2. 

 

  
Оценка климатических условий в архитектурном проектировании: Строительная физика: Методические указания / Технический университет Молдовы, Факультет Градостроительства и Архитектуры, Департамент Архитектура; составители: Валерий Иванов [и др.]. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2023. – 72 p. ISBN 978-9975-45-889-4.


 

 

Departamentul Ingineria Infrastructurii TransporturilorAndriuţă, Mircea
Maşini pentru construcţia îmbrăcămintei asfaltice de drumuri : Curs universitar / [M. Andriuţă ; red. responsabil: D. Şuvari] ; Univer. Tehn. a Mold., Fac. Urban. şi Arhitect., Departamentul Drumuri, Materiale şi Maşini pentru Construcţii Ch.: Tehnica–UTM, 2016. – 136 p. 

 

Andriuţă, Mircea
Maşini pentru construcţia, întreţinerea şi reparaţia îmbrăcămintei de drumuri : Curs universitar / M. Andriuţă, Sergiu Bejan ; red. resp.: D. Şuvari ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Drumuri, Materiale şi Maşini pentru Construcţii. – Ch.: Tehnica-UTM,2019. – 159 p. 

 

Braguţa, Eugeniu
Analiza compactării dinamice prin vibrare a structurilor rutiere din pământ stabilizat cu lianţi ecologici / Eugeniu Braguţa; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Departamentul Ingineria Infrastructurii Transporturilor. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2021. – 192 p. ISBN 978-9975-45-687-6. 

 

Cadocinicov, Anatolie
Tehnologia lucrărilor de construcţie a drumurilor (Lucrări de terasamente) : Curs universitar [A. Cadocinicov ; red. resp.: A. Cadocinicov] ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Drumuri, Materiale şi Maşini pentru Construcţii. – Ch.: Tehnica-Info, 2018. - 117 p. 

 

Cadocinicov, Anatolie
Tehnologia lucrărilor de construcţie a drumurilor: (Lucrări de terasamente): Indicaţii metodice privind lucrările practice [A. Cadocinicov ; red. resp.: Anatolie Cadocinicov] ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Drumuri, Materiale şi Maşini pentru Construcţii. – Ch.: Tehnica-Info, 2018. - 52 p. 

 

Drumuri – 1 : Bazele proiectării drumurilor : Indicatii metodice privind elaborarea proiectului de an / Univ. Teh. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitect., Dep. Drumuri, Materiale şi Maşini pentru Constr. ; [elab.: Ghenadie Pogorleţchi ; red. resp.: Sergiu Bejan]. – Ch.: Tehnica–UTM, 2017. – 63 p.


 

 


Pogorleţchi, Gh.
Drumuri – 1 : Bazele proiectării drumurilor : Curs de prelegeri : Pt. 1 / [Gh. Pogorleţchi ; red. resp.: Sergiu Bejan] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Drumuri, Materiale şi Maşini pentru Construcţii. – Ch.: Tehnica-UTM. – 2017. – 137 p. 

 


Priscu, Tatiana
Tehnologia materialelor silicatice şi sticlă : Indicaţii metodice pentru efectuarea lucrărilor de laborator / [Tatiana Priscu, Ion Rusu ; red. resp.: Ion Rusu] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Drumuri, Materiale şi Maşini pentru Construcţii. – Ch.: Tehnica-UTM. – 2017. – 31 p. 

 

Proaspăt, Eduard
Certificarea materialelor de construcţii : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrării de an / [Eduard Proaspăt ; red. resp.: Eduard Proaspăt] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitect., Dep. Drumuri, Materiale şi Maşini pentru Constr. – Ch.: Tehnica–UTM, 2016. – 27 p. 

 

Proaspăt, Eduard
Expertiza tehnică a stării clădirilor. Tehnologia betonului : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrării de laborator / [Eduard Proaspăt, Gheorghe Croitoru ; red. resp.: Eduard Proaspăt] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitect., Dep. Drumuri, Materiale şi Maşini pentru Constr. – Ch.: Tehnica–UTM, 2016. – 24 p. 

 

Proiectarea intersecţiilor de drumuri : Indicaţii metodice pentru efectuarea lucrărilor practice / elab.: Ghenadie Pogorleţchi ; red. responsabil: Valentin Brinişter ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Drumuri, Materiale, Maşini pentru Construcţii. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2020. - 52 p.


 

 

Rusu, Ion
Introducere în ştiinţa materialelor : Indicaţii metodice pentru executarea lucrărilor de laborator privind determinarea proproitătăţilor fluidelor / Ion Rusu ; red resp: Valeriu Gonciaruc ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Drumuri, Materiale şi Maşini pentru Construcţii. – Ch. : Tehnica-UTM, 2018. - 25 p. 

 

Tehnologia ceramicii şi agregatelor poroase / Tehnologia de producere a materialelor ceramice de finisare : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor practice / Eduard Proaspăt, Eugeniu Braguţa; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Ingineria Infrastructurii Transporturilor. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. – 33 p. ISBN 978-9975-45-837-5


 

 

Verificarea calităţii și evaluarea conformităţii materialelor de construcţii : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor practice / Eduard Proaspăt, Eugeniu Braguţa ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Ingineria Infrastructurii Transporturilor. – Chișinău: Tehnica-UTM, 2022. – 25 p. ISBN 978-9975-45-836-8


 

 

Verificarea calităţii și evaluarea conformităţii materialelor de construcţii : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor practice / Eduard Proaspăt, Eugeniu Braguţa ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Ingineria Infrastructurii Transporturilor. – Chișinău: Tehnica-UTM, 2022. – 21 p. 978-9975-45-835-1


 

 

Publicaţiile editate până în anul 2016Catedra Design interior
Barbă, V.
Designul interior al blocului sanitar : Indicaţie metodică la elaborarea proiectului de curs / [V. Barbă, M. Gondiu, A. Vlas-Veveriţă ; red. resp.: T. Buimistru] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urban. şi Arhit., Cat. Design Interior. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 64 p. 

 

Buimistru, T.
Interiorul apartamentului : Indicaţie metodică pentru elaborarea proiectului de curs / T. Buimistru, E. Prodan, A. Cocin ; red. resp.: V. Grozavu ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urban. şi Arhitect., Cat. Design Interior. – Ch.: U.T.M., 2010. – 36 p. 

 

Designul bucatăriei-sufragerie : Indicaţie metodică la elaborarea proiectului de curs / [A. Cocin, V. Barbă, M. Gondiu, A. Vlas-Veveriţă ; T. Buimistru] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urban. şi Arhit., Cat. Design Interior. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 44 p.


 

 

Epurean, V.
Bazele compoziţiei în fotografie : Indicaţie metodică / [V. Epurean, I. Cebaniţa, A. Cocin ; red. resp.: T. Buimistru] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urban. şi Arhit., Cat. Design Interior. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 27 p. 

 

Epurean, V.
Fotografia în designul interior : Domeniile de utilizare : Indicaţii metodice / [V. Epurean, I. Cebaniţa, A. Cocin ; red. resp.: N. Luchianov] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urban. şi Arhitect., Cat. Design Interior. – Ch.: Tehnica - UTM, 2013. – 41 p. 

 

Fotografia digitală : Aparatul digital şi utilajul fotografic : Indicaţii metodice / [V. Epurean, I. Cebaniţa, A. Cocin ; red. resp.: T. Buimistru] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urban. şi Arhitect., Cat. Design Interior. – Ch.: Tehnica - UTM, 2013. – 41 p.


 

 

Gondiu, M.
Design interior al unui hol hotel : Indicaţie metodică la elaborarea proiectului de curs / [M. Gondiu, A. Vlas-Veveriţă, V. Barbă ; red. resp.: T. Buimistru] ; Univ. Teh. a Mold., Fac.a Urbanism şi Arhitectură, Cat. Design Interior. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 45 p. 

 

Gondiu, Marina
Designul interior al unui salon de înfrumuseţare : Indicaţii metodice / Marina Gondiu, Alina Vlas-Veveriţă, Alexandru Cocin ; red. resp.: T. Buimistru. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 57 p. 

 

Maţcan-Lîsenco, I.
Practica de releveu desen şi pictură : Indicaţie metodică / [I. Maţcan-Lîsenco ; red. resp.: T. Buimistru] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urban. şi Arhitect., Cat. Design Interior. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 28 p. – (Sculptura). 

 

Maţcan-Lîsenco, I.
Tehnica reliefului. Compoziţia modulară : Indicaţie metodică / I. Maţcan-Lîsenco, T. Filipski, O. Dobrovolschi ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urban. şi Arhitect., Cat. Design Interior. – Ch.: U.T.M., 2010. – 25 p. 

 

Maţcan-Lîsenco, I.
Tehnica reliefului. Rozeta gotică : Indicaţie metodică / I. Maţcan-Lîsenco ; red. resp.: T. Buimistru ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urban. şi Arhit., Cat. Design Interior. – Ch.: U.T.M., 2012. – 37 p. 

 

Pictura : Note de curs / [elab.: Stela Plămădeală, Visarion Plămădeală ; red. resp.: Tatiana Buimistru] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urban. şi Arhit., Cat. Design Interior. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. - 47 p.


 

 

Platon, L.
Studiul formei : Indicaţie metodică. Partea 1 / [L. Platon, I. Cebanita ; red. resp.: T. Buimistru] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urban. şi Arhitect., Cat. Design Interior. – Ch.: U.T.M., 2011. – 31 p. 

 

Platon, L.
Studiul formei : Indicaţie metodică. Partea 2 / [L. Platon, I. Cebanita ; red. resp.: T. Buimistru] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urban. şi Arhitect., Cat. Design Interior. – Ch.: U.T.M., 2011. – 33 p. 

 

Podlesnaia, Natalia
Ceramică şi sticlă : Tehnologia vitraliului tradiţional : [indicaţii metodice] / Natalia Podlesnaia, Alexandru Cocin ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urban. şi Arhitect., Cat. Design Interior. – Ch.: U.T.M., 2010. - 27 p. 

 

Tehnica picturii în ulei : [specialitatea] “Pictura” : Suport de curs / elab.: Stela Plămădeală, Visarion Plămădeală ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urban. şi Arhitect., Cat. Design Interior. – Ch.: U.T.M., 2016. - 97 p.


 

 

Интерьер ресторана : Методические указания по выполнению курсового проекта / [сост.: Э. Продан, Т. Буймистру, А. Кочин ; отв. ред.: Т. Буймистру] ; Тех. Унив. Молд., Фак. Градостроит. и Архитект., Каф. Дизайн Интерьера. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 53 p.


 

 

Научные основы цветоведения : Метод. пособ. / сост.: Т. Буймистру, А. Кочин ; отв. ред.: Т. Буймистру ; Техн. Унив. Молд., Фак. Градостр. и Архитект., Каф. Дизайн Интерьера. - Кишинэу : ТУМ, 2010. – 33 p.


 

 

Обьёмная композиция : Методические указания / Техн. Унив. Молд., Фак. Градостр. и Архитект., Каф. Дизайн Интерьера ; сост.: Н. А. Рыжонкова, … ; отв. ред.: В. Н. Грозаву. – Кишинэу : ТУМ, 2009. – 24 p. – (Проектирование дизайна интерьера)


 

 

Catedra ArhitecturăArhitectura. Practica la desen şi pictură : Indicaţii metodice / Victor Drebot, Veceslav Torpan, Mariana Hadji-Bandalac ; red.res p. : Vladimir Gaidaş ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Arhitectură .- Ch.: U.T.M., 2007.- 30 p.


 

 

Caractere în arhitectură : Indicaţii metodice / [Traci Mihai, Zestrea Petru, Andronic Radu [et al.] ; red. resp.: Valeriu Lupaşcu] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Arhitectură. - Ch.: U.T.M., 2013. – 36 p.


 

 

Carpov, Aurelia
Teoria arhitecturii contemporane : Note de curs / [Aurelia Carpov ; red. resp.: Mihai Traci] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Arhitectură. – Ch.: U.T.M., 2013. -
Partea 1 : Arhitectura modernă (modernism). – 2013. – 20 p. 

 

Carpov, Aurelia
Teoria arhitecturii contemporane : Note de curs / [Aurelia Carpov ; red. resp.: Mihai Traci] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Arhitectură. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. -
Partea 2 : Arhitectura contemporană. – 2013. – 32 p. 

 

Fizica construcţiilor. Determinarea iluminatului natural în încăperile de locuit (calculele luminotehnice) : Îndrumar metodic / alcăt.: Valeri Ivanov, Ludmila Ivanov ; red. res p.: Borozan Sergiu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Arhitectură .- Ch.: U.T.M., 2007.- 30 p.


 

 

Hadji-Bandalac, M.
Desen, pictură şi sculptură : Natură statică : Îndrumar metodic / [M. Hadji-Bandalac, Sv. Melnic, V. Drebot ; red. resp.: V. Lupaşcu] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Arhitectură. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 55 p. 

 

Hadji-Bandalac, M.
Lumina şi culoarea : Compoziţia structurată pe unitate de modul : Îndrumar metodic / [M. Hadji-Bandalac] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Arhitectură. – Ch.: U.T.M., 2011. – 75 p. 

 

Hadji-Bandalac, M.
Lumina şi culoarea : Iluzia optică în compoziţie : Îndrumar metodic / M. Hadji-Bandalac ; red. resp.: V. Lupaşcu ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Arhitectură. – Ch.: U.T.M., 2010. – 70 p. 

 

Hadji-Bandalac, M.
Studiul formei : Portret : Studierea capului uman – craniu, cap pe suprafeţe, cap cu muşchi, elementele feţei : Îndrumar metodic / M. Hadji-Bandalac ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Arhitectură. – Ch.: U.T.M., 2009. – 66 p. 

 

Hadji-Bandalac, M.
Studiul formei : Portret artistic : Îndrumar metodic / M. Hadji-Bandalac ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Arhitectură. – Ch.: U.T.M., 2010. – 45 p. 

 

Lupaşcu, V.
Revitalizarea arhitectural-spaţială a unui fragment istoric din mediul urban al mun. Chişinau : Indicaţii metodice privind elaborarea proiectului de an la disciplina „Proiectare de arhitectura” / [V. Lupaşcu, A. Şestacovschi ; red. resp.: V. Lupaşcu] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectş, Cat. Arhitect. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 35 p. 

 

Melnic, S.
Desen. Figura umană : Îndrumar metodic / [S. Melnic ; red. resp.: V. Lupaşcu] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urban. şi Arhitectură, Cat. Arhitectură. – Ch.: U.T.M., 2011. – 60 p. 

 

Munteanu, Angela
Artele aplicate. Compoziţia artistică - anul I, II : Indicaţii metodice / [Angela Munteanu ; red. resp.: Valeriu Lupaşcu] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urban. şi Arhitectură, Cat. Arhitectură. – Ch.: U.T.M., 2011. – 45 p. 

 

Munteanu, Angela
Artele aplicate. Reprezentarea elipsei pe diverse forme - anul I, II : Indicatii metodice / [Angela Munteanu ; red. resp.: Valeriu Lupascu] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urban. si Arhitectură, Cat. Arhitectură. – Ch.: U.T.M., 2011. – 40 p. 

 

Munteanu, Angela
Desenul volumetric pentru viitorul arhitect : Îndrumar metodic / [Angela Munteanu ; red. resp: Aurelia Carpov] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urban. şi Arhitectură, Cat. Arhitectură. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 63 p. 

 

Munteanu, Angela
Schiţe de portret : Arhitecţi, artişti plastici, profesori la Catedra Arhitectură : Scurt istoric al Catedrei Arhitectură, compartimentul Arte Vizuale / [Angela Munteanu ; redactor responsabil: Aurelia Carpov] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Departament Arhitectură. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 104 p. 

 

Munteanu, Angela
Studiul formei : Peisaj arhitectonic : Indicaţii metodice / Angela Munteanu ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Arhitectură. – Ch.: U.T.M., 2009. – 57 p. 

 

Oleinic, Svetlana
Glosar de termeni arhitecturali : (englez-român-rus) / [Svetlana Oleinic, Sergiu Tronciu ; red. resp.: Valeriu Lupaşcu] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Arhitectură. – Ch.: U.T.M., 2013. – 36 p. 

 

Pictura : Natura statica : Îndrumar metodic / Svetlana Melnic ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Arhitectură. – Ch.: U.T.M., 2009. – 41 p.


 

 

Proiectare asistată de calculator : (Executarea proiectelor în CorelDRAW X5) : Indicaţie metodică / [elab.: Alexandr Pincov, Radu Andronic, Mihai Traci ; coord.: Valeriu Lupaşcu] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Arhitectură. – Ch.: U.T.M., 2013. – 56 p.


 

 

Архитектурное проектирование : Методические указания / Техн. Унив. Молд., Фак. Градостроит. и Архитект., Каф. Архитект. ; [сост.: Шестаковски Анастасия, Шестаковски Андрей ; отв. ред.: Лупашку В.]. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 68 p.


 

 

Детское дошкольное учреждение : Учебное пособие / [сост.: Е. А. Богнибов, Д. Т. Андронович ; отв. ред.: В. М. Лупашку] ; Тех. Унив. Молд., Фак. Градостроит. и архитектуры, Каф. Архитектура. – Кишинэу : ТУМ, 2013. – 52 p. – (Архитектурное проектирование)


 

 

Гостиницы : Учеб. пособ. / [сост.: С. Олейник, С. Трончу ; отв. ред.: В. Лупашку] ; Тех. Унив. Молд., Фак. Градостроит. и Архитектуры, Каф. Архитектура. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 105 p.


 

 

Компьютерное проектирование. Autodesk Revit Architecture : Основы моделирования : Учебное пособие / [сост.: Т. Шаргородская, Р. Андроник ; отв. ред.: В. Лунгу] ; Техн. Унив. Молд.ы, Факу. Градостроит. и Архитектуры, Каф. Aрхитектуры. – Ch..: Tehnica – UTM, 2014. – 68 p.


 

 

Крытый рынок : Учебное пособие по выполнению курсового проекта по дисциплине «Архитектурное проектирова-ние» для специальности «Архитектура» 581.1 / Сост.: Богнибов Е. А., Богнибов А. Я., Гайдаш В. М., Шаргородский М. Т. ; отв. ред. Гайдаш В. М.: рец.: Думитрашку П. П. ; Техн. университет Молдовы, Фак. Градостроительства и Архитектуры, Каф. Архитектуры.- K.: Т.У.М., 2007.- 57 p. – (Архитектурное проектирование)


 

 

Лупашку, В.
Реновация и реконструкция фрагмента исторической среды г. Кишинева : Учеб. пособ. / [В. Лупашку ; ред.: А. Кузь] ; Тех. Унив. Молд., Фак. Градостроит. и Архитектуры., Каф. Архитектуры. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 48 p. 

 

Многоэтажный жилой комплекс: Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине «Архитектурное проектирование» для специальности «Архитектура» 581.1 / Сост.: Евгений Антонович Богнибов, Анатолий Яковлевич Богнибов, Владимир Михайлович Гайдаш, Михаил Тимофеевич Шаргородский; отв. ред.: В.М. Гайдаш, Техн. университет Молдовы, Фак. Градостроительства и Архитектуры, Каф. Архитектуры.- K.: Т.У.М., 2007.- 38 p.


 

 

Проектирование станции по заправке автомобилей нефтепродуктами и газом, с боксами для технического обслуживания : Учебное пособие / [сост.: Е. А. Богнибов, А. Я. Богнибов, Д. Т. Андронович ; отв. ред.: В. М. Лупашку] ; Тех. Унив. Молд., Фак. Градостроит. и Архитектуры, Каф. Архитектура. – Кишинэу : ТУМ, 2013. – 64 p. – (Архитектурное проектирование).


 

 

Средняя общеобразовательная школа: Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине «Архитектурное проектирование» для специальности «Архитектура» 581.1 / Сост.: Евгений Антонович Богнибов, Анатолий Яковлевич Богнибов, Владимир Михайлович Гайдаш, Михаил Тимофеевич Шаргородский; отв. ред.: В.М. Гайдаш, Техн. университет Молдовы, Фак. Градостроительства и Архитектуры, Каф. Архитектуры.- K.: Т.У.М., 2007.- 54 p.


 

 

Строительная физика : Защита помещений от воздействия ударного и воздушного шума : Методические указания / [сост.: В. Иванов, Л. Иванова ; отв. ред.: С. Борозан] ; Тех. Унив. Молд., Фак. Градостроит. и Архитектуры, Каф. Архитектуры. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 41 p.


 

 

Типология зданиий и сооружений : Принципы функционального зонирования общественных зданий : Методическое пособие / [сост.: С. Олейник, С. Трончу ; отв. ред.: А. Карпов] ; Тех. Унив. Молд., Фак. Градостроит. и Архитектуры, Каф. Архитектуры. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 42 p.


 

 

Элементы благоустройства : Учебное пособие / [сост.: Д. Т. Андронович, Е. А. Богнибов ; отв. ред.: В. М. Лупашку] ; Тех. Унив. Молд., Фак. Градостроит. и архитектуры, Каф. Архитектура. - Кишинэу : ТУМ, 2013. – (Архитектурное проектирование). -
Часть 1: Объекты ландшафтной архитектуры. Малые архитектурные формы. – 2013. – 76 p. 

 

Элементы благоустройства : Учебное пособие / [сост.: Д. Т. Андронович, Е. А. Богнибов ; отв. ред.: В. М. Лупашку] ; Тех. Унив. Молд., Фак. Градостроит. и архитект., Каф. Архитект. – Кишинэу : ТУМ, 2013. – (Архитектурное проектирование)
Часть 2: Оборудование детских площадок. Благоустройство малых обьектов. – 2013. – 84 p. 

 

Эталонный курсовой проект : Учебное пособие / [сост.: Е. А. Богнибов, Д. Т. Андронович ; отв. ред.: В. М. Лупашку] ; Тех. Унив. Молд., Фак. Градостроит. и Архитектуры, Каф. Архитектура. - Кишинэу : ТУМ, 2013. – 60 p. – (Архитектурное проектирование)


 

 

Catedra Alimentări cu Căldura şi Gaze, VentilareBegleţ, Natalia
Termodinamica tehnică : Note de curs. Partea 1 / [Natalia Begleţ, Serghei Palaş ; red. resp.: Constantin Ţuleanu] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urban. şi Arhit., Cat. Aliment. cu Caldură şi Gaze, Ventilaţie. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. - 103 p. 

 

Bînzari, Andrei
Termotehnica construcţiilor : Indicaţii aplicative privind elaborarea lucrărilor grafice / [Andrei Bînzari, Oleg Chilari ; red. resp.: Constantin Ţuleanu] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urban. şi Arhit., Cat. Aliment. cu Caldură şi Gaze, Ventilaţie. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 80 p. 

 

Colomieţ, Tatiana
Dispersia nocivităţilor pe teritoriul localităţii şi întreprinderii : Indicaţii metodice privind elaborarea proiectelor/lucrărilor de an / [Tatiana Colomieţ, Andrei Bînzari, Livia Leancă ; red. resp.: Constantin Ţuleanu] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urban. şi Arhit., Cat. Aliment. cu Caldură şi Gaze, Ventilaţie. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. - 64 p. tab. 

 

Colomieţ, Tatiana
Sisteme de alimentare cu căldură şi ventilaţie : Indicaţii metodice pentru elaborarea proiectelor/lucrărilor de an / [Tatiana Colomieţ, Andrei Bînzari, Iulia Negară : red. resp.: Constantin Ţuleanu] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Alimentări cu Căldură şi Gaze, Ventilaţie. – Ch.: U.T.M., 2013. – 76 p. 

 

Distribuţia şi utilizarea gazelor naturale combustibile : Îndrumar aplicativ [Constantin Ţuleanu, Mariana Haiducova, Andrei Bînzari, Iulia Negară ; red. resp.: Constantin Ţuleanu] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Alimentări cu Caldură şi Gaze, Ventilaţie. - Ch.: U.T.M., 2013. – 64 p.


 

 

Exploatarea reţelelor de alimentare cu căldură şi gaze : Modul de curs / [Constantin Ţuleanu, Iulia Negară, Andrei Bînzari [et al.]] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Alimentări cu Căldură şi Gaze, Ventilaţie. – Ch.: U.T.M., 2013. – 136 p.


 

 

Gutul, Vera G.
Instalaţii de ventilare : Indicaţii metodice privind alegerea bateriilor de încălzire [Vera Guţul G., Serghei Putiveţ, Vera Guţul I.] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat.. Alimentări cu Caldură şi Gaze, Ventilaţie. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. - 39 p. 

 

Gutul, Vera G.
Încălzirea, ventilarea şi condiţionarea aerului : Indicaţii metodice privind elaborarea proiectuluii de licenţă / [Vera G. Guţul, Serghei Putiveţ, Vera I. Guţul ; red. resp.: Constantin Ţuleanu] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urban. şi Arhit., Cat. Aliment. cu Caldură şi Gaze, Ventilaţie. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 36 p. 

 

Instalaţii de încălzire: Îndrumar metodic privind elaborarea proiectului de curs /alcăt.: Pavel Vârlan; red. res p.: Constantin Ţuleanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi arhitectură, Cat. Alimentării cu Căldură şi Gaze, Ventilare.- Ch.: U.T.M., 2006.- 47 p.


 

 

Nicolaev, Elena
Surse netradiţionale de căldură : Ciclu de prelegeri / Elena Nicolaev, Andrei Bînzari ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urban. şi Arhit., Cat. Aliment. cu Căldură, Gaze şi Ventilare. – Ch.: U.T.M., 2011. – 76 p. 

 

Organizarea şi tehnologii de execuţie a reţelelor de alimentare cu caldură şi gaze : Indicaţii metodice privind elaborarea lucrării de an / [Andrei Bînzari, Iulia Negară, Elena Nicolaev, Mariana Haiducova ; red. resp.: Constantin Ţuleanu] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urban. şi Arhit., Cat. Aliment. cu Caldură şi Gaze, Ventilaţie. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 97 p.


 

 

Putiveţ, Serghei
Instalaţii de ventilare : Indicaţii metodice pentru proiectul de curs la disciplina "Ventilarea clădirilor civile" / Univ. Teh. a Mold., Fac. Urban. şi Arhit., Cat. Alim. cu Căldură şi Gaze, Ventil. ; [Serghei Putiveţ, Vera Guţul G., Vera Guţul I. ; red. resp.: Constantin Ţuleanu]. – Ch.: U.T.M., 2011. – 36 p. 

 

Tonu, Valentin
Procese şi aparate de ardere a gazelor naturale combustibile : Ghid de proiec-tare / Valentin Tonu, Constantin Ţuleanu ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhit., Cat. Aliment. cu Căldură şi Gaze, Ventilaţie. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 124 p. 

 

Ţuleanu, Constantin
Alimentări cu gaze : Indicaţii metodice privind lucrările de laborator / [Constantin Ţuleanu, Andrei Bînzari, Mariana Haiducova ; red. resp.: Constantin Ţuleanu] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Alimentări cu Caldură şi Gaze, Ventilaţie. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 52 p. 

 

Vârlan, Pavel
Bazele teoretice ale alimentării centralizate cu căldură:Material didactic / Pavel Vârlan; red. res p.: Constantin Ţuleanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi arhitectură, Cat. Alimentării cu Căldură şi Gaze, Ventilare.- Ch.: U.T.M., 2007.- 131 p. 

 

Гуцул, Вера
Вентиляция : Методические указания к лабораторным работам / [Вера Гуцул, Сергей Путивец, Дионисие Бец ; отв. ред.: Константин Цуляну] ; Техн. Унив. Молд., Фак. Градостроит. и Архитектуры, Каф. Теплогазоснабжения и Вентиляции. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 79 p. 

 

Гуцул, Вера
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха : Методические указания к выполнению дипломного проекта / [Сергей Путивец, Вера Гуцул ; отв. ред.: Константин Цуляну] ; Техн. Унив. Молд., Фак. Градостроит. и Архитектуры, Каф. Теплогазоснабжения и Вентиляции. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 36 p. 

 

Catedra Căi Ferate, Drumuri şi PoduriAndrievschi, Serghei
Bazele cercetărilor aplicative : Curs universitar / Serghei Andrievschi, Valeriu Lungu, Ala Carcea ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urban. şi Arhitect., Cat. Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 216 p. 

 

Andrievschi, Serghei
Intensificarea procesului de amestecare în malaxoarele cu organe de lucru în formă de bare / Serghei Andrievschi ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urban. şi Arhitect., Cat. Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. – Ch.: U.T.M., 2008. - 176 p. 

 

Bratu, Polidor
Legislaţia europeană pentru construcţii : Curs universitar / Bratu Polidor ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. – Ch.: U.T.M., 2008. - 148 p. 

 

Cadocinicov, Anatolie
Indicatii metodice pentru efectuarea practicii topografice / Anatolie Cadocinicov ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urban. şi Arhit., Cat. Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. – Ch.: U.T.M., 2008. - 69 p. 

 

Construcţia îmbrăcămintei rutiere : Indicaţii metodice pentru proiectul de an / elaborare : Anatolie Cadocinicov, Sergiu Bejan, Alexandru Răilean ; redactor responsabil : Anatolie Cadocinicov ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Catedra Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. - Chişinău : Tehnica - UTM, 2015. - 76 p.


 

 

Cadocinicov, Anatolie
Tehnologia lucrărilor de reconstrucţie a drumurilor : Note de curs / [Anatolie Cadocinicov, Sergiu Bejan ; red. resp.: Anatolie Cadocinicov] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urban. şi Arhite., Cat. Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 119 p. 

 

Cadocinicov, Anatolie
Topografie : Curs universitar / Anatolie Cadocinicov ; red. resp.: Anatolie Cadocinicov ; Univ. Tehn. a Mold. ; Fac. Urbanism şi Arhitect., Cat. Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. – Ch.: U.T.M., 2010. – 197 p. 

 

Drumuri - 2 : Indicaţii metodice pentru proiectul de an nr. 2 : Calculul hidrau-lic al deschiderii edificiilor rutiere peste obstacolele acvatice / [elab.: Pantelimon Arnaut, Sergiu Bejan, Andrei Buraga ; red. resp.: Anatolie Cadocinicov] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urban. şi Arhitect., Cat. Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 57 p.


 

 

Maşini şi echipamente de construcţii : Indicaţii de laborator / [S. Andrievschi, V. Lungu, D. Şuvari, R. Bordos ; red. resp.: M. Andriuţă] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urban. şi Arhit., Cat. Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. - 76 p.


 

 

Pogorleţchi, Ghenadie
Organizarea şi siguranţa traficului rutier : Indicaţii metodice pentru elaborarea lucrării de an / [Ghenadie Pogorleţchi ; red. resp.: Anatolie Cadocinicov] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urban. şi Arhitect., Cat. Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 73 p. 

 

Pogorleţchi, Ghenadie
Organizarea şi siguranţa traficului rutier : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor de laborator / [Ghenadie Pogorleţchi ; red. resp.: Anatolie Cadocinicov] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urban. şi Arhitect., Cat. Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 36 p. 

 

Proiectarea mecanismului de acţionare a conveierului : (îndrumar) / [alcăt.: Serghei Andrievschi ; red. resp.: Mircea Andriuţă] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Cai Ferate, Drumuri şi Poduri. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 97 p.


 

 

Tehnologia de reparaţie a maşinilor de construcţii : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor practice / [elab.: Mihail Vangheli, Dorin Şuvari, Bordos Ruslan ; red. resp.: Dorin Şuvari] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. – Ch.: U.T.M., 2013. – 65 p.


 

 

Машинная графика Auto CAD. 3D моделирование : Учебное пособие / сост.: Шаргородская Т.А. ; отв. ред.: Шаргородский М.Т.; Техн. Унив. Молдовы, Фак. Градостроительства и Архитектуры, Каф. Железных, автомобильных дорог и мостов.- К.: Т.У.М. , 2007.- 38 p.


 

 

Применение компьютеров : Методические указания к выполнению лабо-раторных работ / сост.: Т. А. Шаргородская ; отв. ред.: А. Ф. Абабий ; Техн. Унив. Молд., Фак. Градостр. и Архитект., Каф. Железные и Автомоб. Дороги, Мосты. – Кишинэу : ТУМ, 2009. – 20 p.


 

 

Catedra Ecotehnie, Management Ecologic şi Ingineria Apelor UNESCO/CousteauBumbu, Iacob
Ecologie aplicată:Curs de lucrări practice şi de laborator / Iacob Bumbu, Ion Bumbu, Ludmila Vîrlan;Univ. Tehn. A Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Ecotehnie , Management Ecologic şi Ingineria Apelor UNESCO/Cousteau. – Ch.: U.T.M., 2006. – 47 p. 

 

Ioneţ, Ion
Tehnologia lucrărilor de montare a reţelelor exterioare de apă şi canalizare : Ciclu de prelegeri / Ion Ioneţ ; [red. resp.: Dumitru Ungureanu] ; Univeritatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Catedra Ecotehnie, Management Ecologic şi Ingineria Apelor UNESCO/Cousteau. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 165 p. 

 

Proiectarea staţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti : Îndrumar metodic pentru întocmirea proiectului de an / [Dumitru Ungureanu, Iacob Liurca, Natalia Ciobanu, Vasile Vîrlan ; red. resp.: Sergiu Calos] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Ecotehnie, Management Ecologic şi Ingineria Apelor UNESCO/Cousteau. – Ch.: U.T.M., 2013. -
Partea 3 : Epurarea biologică şi dezinfecţia apelor uzate. – 2013. – 107 p. 

 

Bumbu, Iacob
Controlul şi monitoringul mediului: Curs de lucrări practice şi laborator / Iacob Bumbu, Ion Bumbu, Ludmila Vîrlan; Univ. Tehn. A Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Ecotehnie , Management Ecologic şi Ingineria Apelor UNESCO/Cousteau. – Ch.: U.T.M., 2006. – 56 p. 

 

Bumbu, Ion
Igiena mediului : Ciclu de prelegeri / Ion Bumbu ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Ecotehnie, Management Ecologic şi Inginerie a Apelor UNESCO/Cousteau. – Ch.: U.T.M., 2013. – 107 p. 

 

Bumbu, Ion
Particularităţile agromicroclimaterice şi ecologice ale zonei centrale a Moldovei : Îndrumar didactico-ştiinţific la ecologie / Iacob Bumbu, Angela Grabovaia ; [red. resp.: Ion Dediu] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Ecotehnie, Managem. Ecologic şi Ingineria Apelor UNESCO /Couseau ; Acad. Naţ. de Ştiinţe Ecologice a Republicii Moldova. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 52 p. 

 

Bumbu, Ion
Patogeneza şi combaterea fitonematodozelor / Ion Bumbu ; Acad. De Ştiinţe a Mold. ; Univ. Tehn. a Mold., Cat. Ecotehnie, Manag. Ecologic şi Ingin. Apelor UNESCO/Cousteau. – Ch.: U.T.M., 2009. – 164 p. 

 

Bumbu, Ion
Reciclare, tratarea şi depozitrea deşeurilor solide: Elemente de proiectare a sistemelor de evacuare, valorificare şi neutralizare a deşeurilor solide / Ion Bumbu; Univ. Tehn. A Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Ecotehnie , Management Ecologic şi Ingineria Apelor UNESCO/Cousteau. – Ch.: U.T.M., 2007. – 66 p. 

 

Ţernă, Ilie
Mişcarea unidimensională a gazelor: Îndrumar metodic pentru prelegeri, lecţii practice la Mecanica aplicată a fluidelor / Ilie Ţernă; red. res p.: Sergiu Calos ; Univ. Tehn. A Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Ecotehnie , Management Ecologic şi Ingineria Apelor UNESCO/Cousteau. – Ch.: UTM, 2007. – 143 p. 

 

Бумбу, Ион
Устойчивое развитие: Курс лекций / Ион Бумбу; Техн. Унив. Молдовы, Фак. Градостроительства и Архитектуры, Каф. Экотехники, Экологического менеджмента и водной инжинерии UNESCO / COUSTEAU.- K.: Т.У.М., 2006.- 66 p. 

 

Catedra Tehnologia Materialelor şi Elementelor de ConstrucţiiCiutac, Marina
Utilaj termic în industria materialelor de construcţii : Ciclu de prelegeri / [Marina Ciutac, Ion Rusu] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urban. şi Arhitectură, Cat. Tehnol. Material. şi Element. de Construcţii. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 125 p. 

 

Proaspăt, Eduard
Managementul şi controlul calităţii materialelor de construcţii : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrării de an / [Eduard Proaspăt, Ion Rusu ; red. resp.: Eduard Proaspăt] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urban. şi Arhitectură, Cat. Tehnol. Material. şi Element. de Construcţii. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. - 24 p. 

 

Proaspăt, Eduard
Materiale ceramice de finisare : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor practice / [Eduard Proaspăt ; red., resp.: Eduard Proaspăt] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urban. şi Arhitectură, Cat. Tehnol. Material. şi Element. de Construcţii. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 36 p. 

 

Proaspăt, Eduard
Tehnologia ceramicii şi agregatelor poroase : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor practice / [Eduard Proaspăt, Ion Rusu ; red. resp.: Eduard Proaspăt] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Tehnol. Material. si Element. de Construcţii. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. - 19 p. tab./a>


 

 

Proaspăt, Eduard
Tehnologia ceramicii şi agregatelor poroase : Indicaţii metodice privind îndeplinirea proiectului de an / [Eduard Proaspăt ; red. resp.: Eduard Proaspăt] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Tehnol. Material. şi Element. de Construcţii. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 24 p. 

 

Proiectarea întreprinderilor de producere a elementelor din beton şi beton armat : Indicaţii metodice privind elaborarea proiectului de an / [elab.: Gheorghe Croitoru, Vera Draguţan ; red. resp.: Aurelian Rublicean] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Tehnol. Material. şi Element. de Construcţii. – Ch.: U.T.M., 2013. – 32 p.


 

 

Tehnologia agregatelor pentru betoane : Îndrumar de laborator / [elab.: Aurelian Rublicean, Vera Drăguţan ; red. resp.: Aurelian Rublicean] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Tehnol. Material. şi Element. de Construcţii. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. -
Partea 3: Agregate poroase : Cerinţe tehnice şi metode de încercări. – 2013. – 136 p. 

 

Tehnologia ceramicii şi materialelor refractare : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor de laborator / [elab.: Eduard Proaspăt ; red. resp.: Eduard Proaspăt] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Tehnol. Material. şi Element. de Construcţii. – Ch.: U.T.M., 2013. – 44 p.


 

 

Tehnologia materialelor ceramice : Materiale ceramice decorative de finisare : Indicaţii metodice pentru executarea lucrărilor de laborator / [elab.: Ion Rusu, Vera Drăguţan ; red. resp.: Eduard Proaspăt] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Tehnol. Material. şi Element. de Construcţii. – Ch.: U.T.M., 2013. – 39 p.


 

 

Проаспэт, Едуард
Технология керамики и пористых заполнителей : Методические указания для выполнения курсового проекта / [Едуард Проаспэт; отв. ред.: Едуард Проаспэт] ; Тех. Унив. Молд.ы, Фак. Градостроит. и Архитект., Каф. Технол. Строит. Материалов и Изделий. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. - 24 p.: tab. 

 

Проаспэт, Едуард
Технология керамики и пористых заполнителей : Методические указания для выполнения практических работ / [Едуард Проаспэт; отв. ред.: Едуард Проаспэт] ; Тех. Унив. Молд., Фак. Градостроит. и Архитект., Каф. Технол. Строит. Материалов и Изделий. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. - 20 p.: tab. 

 

Catedra Construcţii ArhitectoniceAmenajarea teritoriului şi transport : Indicaţii metodice : Proiect de curs nr. 2 : Elemente de sistematizare verticală / [Petru Zestrea, Angela Popuşoi, Alexandru Dumitraşcu [et al.] ; coord.: N. Grozavu ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Constr. Arhitectonice. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 38 p.


 

 

Ciobanu, Nicolae
Arhitectura clădirilor industriale : Ciclu de prelegeri / [Nicolae Ciobanu, Anatolie Sîli ; red. resp.: Mihail Dobrev] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Constr. Arhitectonice. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 36 p. 

 

Dumitrascu, Petru
Transport, trafic şi circulaţie urbană : Indicaţii metodice privind elaborarea de curs Nr. 2 / [Petru Dumitraşcu, Anatolie Sîli, red. resp.: Mihai Dobrev] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Constr. Arhitectonice. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 21 p. 

 

Rogojin, Serghei
Construcţia clădirilor : Indicaţii metodice privind elaborarea proiectului de an la tema „Clădire de locuit tip P+9E” / Serghei Rogojin , Pavel Alexandru, Dorin Scorţescu ; red. resp.: Nicolae Ciobanu ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Cat. Construcţii Arhitectonice. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 29 p. 

 
Cărţi noi
Mai mult
Repozitoriul instituţional
Proiecte
Baze de date abonate

Mai mult

© 2001 - 2016 Biblioteca
Tehnico–Ştiinţifică a UTM