Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
Autentificare  
Web Opac UTM;              Catalog Electronic;              Repozitoriu Institutional;
Tel. 022 509971;      E-mail: library@lib.utm.md        
  Lucrările profesorilor U.T.M.
library.utm.md 
Prima pagină
Despre bibliotecă Biblioteca electronică
Întreabă bibliotecarul Materiale editate la U.T.M  Expoziţie virtuală             
Anul 2017    Anul 2016    Anul 2015    Anul 2014    Anul 2013    Anul 2012    Anul 2011    Anul 2010    Anul 2009    Anul 2008    Anul 2007    Anul 2006    Anul 2005   
Literatura electronică       Achiziţii noi e-Resurse
Achiziţii de carte Publicaţii periodice
Baze de date Date de contact  
Noutăţi
01.10.2018

Achiziţii recente de carte, iunie 2018.
Consultaţi lista aici...

܀ ܀ ܀

Vă invităm la expoziţiile tematice de publicaţii organizate de BTŞ UTM în octombrie 2018

Program expoziţional ...

܀ ܀ ܀

ACHIZIŢII NOI !!!

Biblioteca a achiziţionat Standarde noi
în domeniul
Industria Uşoara.
Consultaţi lista aici......

܀ ܀ ܀

Mai mult

Acum pe site sunt 14 utilizatori.
Acest site a fost accesat de ori

Boxa de idei:
Nume:

     


Web Opac UTM;


Informator


Conferinţe
Studii masterale
Studii doctorale
Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii
Facultatea Tehnologia Alimentelor
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Facultatea Urbanism şi Arhitectură
Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru
Facultatea Inginerie economică şi Business
Facultatea Textile şi Poligrafie
Rapoarte de activitate. Regulamente

Facultatea Urbanism şi Arhitectură

Departamentul Urbanism şi Design Urban
Zestrea, Petru
Terminologie tehnică în domeniul urbanismului, construcţiilor, cadastrului urban / Petru Zestrea, Mihail Turculeţ, Nicolae Ciobanu ; red. resp.: Valeriu Lungu ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Urbanism şi Design Urban. - Ed. a 2-a. – Ch. : Tehnica-UTM. – 2018. – 312 p. 

 

Departamentul Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze și Protecţia Mediului
Hidraulica, reţele inginereşti : Capitolul: Reţele de alimentare cu apă şi de canalizare : Îndrumar metodic pentru efectuarea proiectului de an / L. Balmuş ; red. resp.: I. Ioneţ ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Alimentări cu Căldura, Apă, Gaze şi Protecţia Mediului. – Ch. : Tehnica-UTM. – 2018. – 67 p. 

 


Instalaţii de climatizare : Îndrumar aplicativ pentru condiţionarea aerului / Vera Guţul G., Serghei Putiveţ, Dionisie Beţ, Vera Guţul I. ; redactor responsabil : Constantin Ţuleanu ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Departamentul Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze şi Protecția Mediului. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 53 p. 

 


Tonu, Valentin
Procese şi aparate de ardere a gazelor combustibile : Indicaţii metodice pentru lucrări de laborator / Valentin Tonu, Constantin Ţuleanu, Mariana Haiducova ; red. resp.: Constantin Ţuleanu ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Alimentări cu Căldura, Apă, Gaze şi Protecţia Mediului. – Ch. : Tehnica-UTM. – 2018. – 53 p. 

 

Departamentul ArhitecturăIachimov, Natalia
Arhitectura peisageră : Ghid terminologic ilustrat. (Partea 1) / Natalia Iachimov ; redactor responsabil : Diana Andronovici ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Departamentul Arhitectura. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. - 35 p. 

 

Maţcan-Lîsenco, I.
Bazele compoziţiei : [specialitatea] “Sculptura” : Suport de curs / I. Maţcan-Lîsenco, Alexandru Cocin ; red. resp.: T. Buimistru ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Arhitectură. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 29 p. 

 


Melnic, Svetlana
Desen: Metode de stilizare a figurii umane : Indicaţii metodice / Svetlana Melnic, Mariana Hadji-Bandalac ; red. resp.: Aurelia Carpov ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Arhitectură. - Ch.: Tehnica-UTM. – 2017. – 52 p. 

 


Munteanu, Angela
Arhitectura spaţiului interior II : Stiluri moderne, etnice de interior : Indicaţii metodice /Angela Munteanu ; red. resp.: Aurelia Carpov ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Arhitectură. – Ch. : Tehnica-UTM., 2018. – 32 p. 

 

  

Munteanu, Angela
Arhitectura spaţiului interior I. Stiluri istorice de interior : Indicaţii metodice / Angela Munteanu; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Arhitectură. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2018. – 36 p. 

 


Munteanu, Angela
Istoria artei şi arhitecturii II : Note de curs / Angela Munteanu ; red. resp.: Aurelia Carpov ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Arhitectură. – Ch. : Tehnica-UTM., 2018. – 64 p. 

 

Munteanu, Angela
Schiţe de portret : Arhitecţi, artişti plastici, profesori la Catedra Arhitectură : Scurt istoric al Catedrei Arhitectură, compartimentul Arte Vizuale / [Angela Munteanu ; redactor responsabil: Aurelia Carpov] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Departament Arhitectură. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 104 p. 

 

Departamentul Drumuri, Materiale şi Maşini pentru ConstrucţiiAndriuţă, Mircea
Maşini pentru construcţia îmbrăcămintei asfaltice de drumuri : Curs universitar / [M. Andriuţă ; red. responsabil: D. Şuvari] ; Univer. Tehn. a Mold., Fac. Urban. şi Arhitect., Departamentul Drumuri, Materiale şi Maşini pentru Construcţii Ch.: Tehnica–UTM, 2016. – 136 p. 

 

Drumuri – 1 : Bazele proiectării drumurilor : Indicatii metodice privind elaborarea proiectului de an / Univ. Teh. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitect., Dep. Drumuri, Materiale şi Maşini pentru Constr. ; [elab.: Ghenadie Pogorleţchi ; red. resp.: Sergiu Bejan]. – Ch.: Tehnica–UTM, 2017. – 63 p.


 

 


Pogorleţchi, Gh.
Drumuri – 1 : Bazele proiectării drumurilor : Curs de prelegeri : Pt. 1 / [Gh. Pogorleţchi ; red. resp.: Sergiu Bejan] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Drumuri, Materiale şi Maşini pentru Construcţii. – Ch.: Tehnica-UTM. – 2017. – 137 p. 

 


Priscu, Tatiana
Tehnologia materialelor silicatice şi sticlă : Indicaţii metodice pentru efectuarea lucrărilor de laborator / [Tatiana Priscu, Ion Rusu ; red. resp.: Ion Rusu] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Drumuri, Materiale şi Maşini pentru Construcţii. – Ch.: Tehnica-UTM. – 2017. – 31 p. 

 

Proaspăt, Eduard
Certificarea materialelor de construcţii : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrării de an / [Eduard Proaspăt ; red. resp.: Eduard Proaspăt] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitect., Dep. Drumuri, Materiale şi Maşini pentru Constr. – Ch.: Tehnica–UTM, 2016. – 27 p. 

 

Proaspăt, Eduard
Expertiza tehnică a stării clădirilor. Tehnologia betonului : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrării de laborator / [Eduard Proaspăt, Gheorghe Croitoru ; red. resp.: Eduard Proaspăt] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urbanism şi Arhitect., Dep. Drumuri, Materiale şi Maşini pentru Constr. – Ch.: Tehnica–UTM, 2016. – 24 p. 

 

  
Rusu, Ion
Introducere în ştiinţa materialelor : Indicaţii metodice pentru executarea lucrărilor de laborator privind determinarea proproitătăţilor fluidelor / Ion Rusu ; red resp: Valeriu Gonciaruc ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac.a Urbanism şi Arhitectură, Dep. Drumuri, Materiale şi Maşini pentru Construcţii. – Ch. : Tehnica-UTM, 2018. - 25 p. 

 
Cărţi noi
Mai mult
Repozitoriul instituţional
Proiecte
Baze de date abonate

Mai mult

© 2001 - 2018 Biblioteca
Tehnico–Ştiinţifică a UTM