Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
Autentificare  
Web Opac UTM;              Catalog Electronic;              Repozitoriu Institutional;
Tel. 022 509971;      E-mail: library@lib.utm.md        
  Literatură electronică
library.utm.md 
Prima pagină
Despre bibliotecă Biblioteca electronică
Întreabă bibliotecarul Materiale editate la U.T.M  Expoziţie virtuală             
Anul 2017    Anul 2016    Anul 2015    Anul 2014    Anul 2013    Anul 2012    Anul 2011    Anul 2010    Anul 2009    Anul 2008    Anul 2007    Anul 2006    Anul 2005   
Literatura electronică       Achiziţii noi e-Resurse
Achiziţii de carte Publicaţii periodice
Baze de date Date de contact  
Noutăţi
03.04.2023
Dragi absolvenţi ai facultăţilor Agricole !

Cu prilejul jubileului de 90 ani ai învăţământului agricol din Republica Moldova, Biblioteca Filială a Facultăţilor de Ştiinţe Agricole, Silvice şi ale Mediului şi de Medicină Veterinară ale Bibliotecii Ştiinţifice a UTM lansează campania "O carte pentru generaţiile viitoare de agricultori".
Campania se va desfăşura în perioada aprilie – septembrie 2023.

Detalii aici ...

܀ ܀ ܀

Mai mult

Acum pe site sunt 12 utilizatori.
Acest site a fost accesat de ori

Boxa de idei:
Nume:

     


Web Opac UTM;


Informator


Generalităţi. Ştiinţă şi cunoaştere. Organizare. Informare. Documentare. Biblioteconomie. Instituţii.
Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie.
Matematică şi ştiinţe naturale
Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică
Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite
Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Aparate şi instrumente optice.
Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei
Tehnologie chimică. Industrii chimice şi adiacente
Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale
Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie.
Artă. Arhitectură. Arte plastice. Desen. Pictură.
Limbă. Lingvistică. Literatură
Beletristică
Geografie. Biografie. Istorie

Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale

Blaşcu, Vasile
Fizico-chimia şi proprietăţile fibrelor textile / Vasile Blaşcu. – Iaşi : Performantica, 2006. –
Vol. 2. Partea 2 : Proprietăţile fibrelor textile. – 2006. – 221 p.


 

 
Blaşcu, Vasile
Fizico-chimia şi proprietăţile fibrelor textile : Tehnici de laborator pentru investigare. Vol. 2 / Vasile Blaşcu. – Iaşi : Performantica, 2007. – 187 p.


 

 
Bordei, Despina
Tehnologia modernă a panificaţiei / Despina Bordei. – Ed. a 2 - a. – Bucureşti : Ed. AGIR, 2005. – 448 p. – (Inginerie alimentară)
CZU 664.4 / B 69


 

 
Ciocoiu, Mihai
Optimizarea proceselor tehnologice textile / Mihai Ciocoiu, Doina Caşcaval ; coord.: M. Ciocoiu şi D. Caşcaval. – Iaşi : Performantica, 2002. – 152 p.


 

 
Creţu, Mioara
Proiectarea şi tehnologia confecţiilor din tricoturi / Mioara Creţu. - Iaşi : Editura Gheorghe Asachi, 2000. - 235 p.


 

 
Filipescu, Emilia
Construcţia modelelor produselor de îmbrăcăminte din blană şi piele naturală pentru bărbaţi. - Iaşi : Performantica, 2002. - 202 p.
CZU 687 / F 52


 

 
Filipescu, Emilia
Construcţia modelelor produselor de îmbrăcăminte din blană şi piele naturală pentru femei. - Iaşi : Ed. ” Gh. Asachi”, 2001. - 192 p.
CZU 687 / F 52


 

 
Filipescu, Emilia
Proiectarea constructivă a modelelor / Emilia Filipescu. - Iaşi : Editura ”Gh. Asachi “, 1999. - 388 p.
CZU 687 / F 52


 

 
Fărîmă, Daniela
Confort şi performanţă în sport / Daniela Fărîmă. – Iaşi : Performantica, 2007. – 215 p.


 

 
Lupu, Vasile
Prelucrarea primară a lemnului : Ghid practic / Vasile Lupu. – Bucureşti : Ed. tehnică, 2003. – 264 p.
CZU 674(036) / L 95


 

 
Manualul inginerului textilist / coord. Aristide Dodu ; Asoc. Gener. a Inginer. din România ; Societ. Inginer. Textilişti din România. – Bucureşti : Ed. AGIR., 2002. –
Vol. 1 : Fibre textile. Prelucrarea primară a bumbacului, inului şi cânepei. Filatură. Ţesătorie. – 2002. – 1543 p.
CZU 677 / M 30
Prefata. Cuprins
Secţiunea I. FIBRE TEXTILE
Secţiunea II. PRELUCRAREA PRIMARĂ A BUMBACULUI, INULUI ŞI CÂNEPII (PREINDUSTRIALIZAREA)
Secţiunea III. FILATURA
  Cap. 1. Bazele proceselor din filatură
  Cap. 2. Structura şi proiectarea firelor

  Cap. 3. Filatura tip bumbac
  Cap. 4. Filatura de lână
  Cap. 5. Filatura de fibre liberiene
  Cap. 6. Filatura de mătase
  Cap. 7. Materii auxiliare (aţă de cusut)

Secţiunea IV. ŢESĂTORIE
  Cap. 1. Bobinarea firelor
  Cap. 2. Răsucirea, fixarea şi otosetarea
  Cap. 3. Urzirea
  Cap. 4. Încleierea urzelilor
  Cap. 5. Cerarea urzelilor
  Cap. 6. Năvădirea
  Cap. 7. Canetarea firelor

  Cap. 8. Ţeserea
  Cap. 9. Bazele proiectării ţesăturilor
  Cap. 10. Tipuri de năvădire a firelor în iţe
  Cap. 11. Legături pentru ţesături simple

  Cap. 12. Legături pentru ţesături compuse
  Cap. 13. Legături pentru ţesături jacard
  Tabele

 

 
Manualul inginerului textilist : Tratat de inginerie textilă. Vol. 2 Partea B / coord. Aristide Dodu ; Asoc. Gener. a Inginer. din România ; Societ. Inginer. Textilişti din România. – Bucureşti : Ed. AGIR., 2003. – X p., p. 785-2091 p. il.
CZU 677 / M 30
Prefata
Coordonatori
Cuprins
Cuprins (engleza, franceza, germana)
Secţiunea V. TRICOTAJE
  Cap. 1. Noţiuni generale despre tricotaje, tricot şi maşini de tricotat
  Cap. 2. Fire şi textile specifice şi pregătirea firelor pentru tricotare
  Cap. 3. Bazele structurii şi proiectării tricoturilor
  Cap. 4. Bazele tricotării
  Cap. 5. Tehnologii şi utilaje pentru producerea tricoturilor
  Cap. 6. Alte tehnologii pentru realizarea unor tricotaje
  Cap. 7. Elemente de reproducere a produselor textile
  Tabele
Secţiunea VI. TEXTILE NECONVENŢIONALE ŞI ALTE TEHNOLOGII TEXTILE
  Secţiunea VI.1 TEXTILE NECONVENŢIONALE
    Cap. 1. Definirea şi clasificarea materialelor textile neconvenţionale
    Cap. 2. Materii prime şi materiale auxiliare pentru obţinerea textilelor neconvenţionale

    Cap. 3. Prelucrarea materialelor textile refolosibile neconvenţionale
    Cap. 4. Realizarea amestecurilor firoase
    Cap. 5. Procedee de formare a straturilor fibroase

    Cap. 6. Obţinerea textilelor neconvenţionale consolidate prin procedee mecanice de interţesere
    Cap. 7. Obţinerea textilelor neconvenţionale consolidate prin procedee de coasere–tricotare
    Cap. 8. Consolidarea straturilor fibroase cu jeturi de apă sau jeturi de aer sub presiune

    Cap. 9. Tehnologii de obţinere a materialelor textile neconvenţionale consolidate
    Cap. 10. Tehnologii de obţinere a textilelor neconvenţionale prin procedee de extrudere
    Cap. 11. Tehnologii de obţinere a produselor tufted
    Cap. 12. Tehnologii mixte de consolidare pentru obţinerea mochetelor
    Cap. 13. Armarea stratului fibros cu fire şi consolidarea prin piuare

    Tabele
  Secţiunea VI.2 ALTE TEHNOLOGII TEXTILE
Secţiunea VII. CONFECŢII TEXTILE
  Cap. 1. Definirea şi clasificarea îmbrăcămintei
  Cap. 2. Funcţiile produselor vestimentare. Indicatori specifici
  Cap. 3. Materiale utilizate în confecţii

  Cap. 4. AAspecte specifice designului vestimentar
  Cap. 5. Proiectarea constructivă a produselor de îmbrăcăminte
  Cap. 6. Realizarea încadrărilor,stabilirea consumurilor specifice şi optimizarea utilizării materialelor
  Cap. 7. Procesul de fabricaţie în confecţii textile
  Cap. 8. Recepţionarea,înmagazinarea şi pregătirea materialelor pentru croit

  Cap. 9. Şpănuirea şi tăierea materialelor
  Cap. 10. Termolipirea în confecţii textile
  Cap. 11. Coaserea materialelor textile
  Cap. 12. Tehnologii de confecţionare a produselor de îmbrăcăminte
  Cap. 13. Tehnologiile neconvenţionale de asamblare
  Cap. 14. Tratamente umidotermice

  Cap. 15. Calitatea în industria de confecţii
  Cap. 16. Sortare, etichetare,ambalare
  Figuri
Secţiunea VIII. TEHNOLOGIE CHIMICĂ TEXTILĂ
  Cap. 1. Apa în finisarea textilă
  Cap. 2. Auxiliari chimici pentru industria textilă
  Cap. 3. Coloranţi
  Cap. 4. Curăţirea, albirea şi mercerizarea. Apretura udă
  Cap. 5. Vopsirea materialelor textile
  Cap. 6. Imprimarea materialelor textile
  Cap. 7. Finisarea finală
  Cap. 8. Utilaje pentru finisarea materialelor textile
  Cap. 9. Epurarea apelor uzate provenite de la finisarea materialelor textile
  Tabele (Cap. 4-6)
Bibliografie
Anexa

 

 
Manualul inginerului textilist : Tratat de inginerie textilă. Vol. 3 / coord. Aristide Dodu ; Asoc. Gener. a Inginer. din Romania ; Societ. Inginer. Textilişti din Romania. – Bucureşti : Ed. AGIR., 2004. - XI p., 1563 p. il.
CZU 677 / M 30
Prefata
Coordonatori
Cuprins
Secţiunea IX. METROLOGIE TEXTILĂ ŞI CONTROLUL CALITĂŢII MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR TEXTILE
  Cap. 9.1. Analize fizico-mecanice
  Cap. 9.2. Materiale în industria textilă. Parametri de climat. Metode şi aparate pentru determinarea acestora

  Cap. 9.3. Metode şi tehnici de microscopie în metrologia textilă
  Cap. 9.4. Metode gravimetrice de măsurare utilizate în studiul textilelor
  Cap. 9.5. Proprietăţi fizice ale materialelor textile

  Cap. 9.6. Proprietăţile mecanice ale materialelor textile
  Cap. 9.7. Produselor şi proceselor

  Cap. 9.8. Analize chimice
  Cap. 9.9. Controlul calităţii în tehnologia de prelucrare mecanică
  Cap. 9.10. Controlul de calitate în finisarea chimică textilă
Secţiunea X. PROBLEME TEHNICE GENERALE ŞI INSTALAŢII
  Cap. 10.1. Bazele întreţinerii şi reparării utilajelor textile
  Cap. 10.2. Elemente de construcţii în industria textilă
  Cap. 10.3. Instalaţii electrice în industria textilă
  Cap. 10.4. Instalaţii de lumină

  Cap. 10.5. Instalaţii termice
  Cap. 10.6. Instalaţii de ventilare şi climatizare
  Cap. 10.7. Manipularea, transportul şi depozitarea produselor în industria textilă
Secţiunea XI. PROBLEME TEHNICO-ECONOMICE – ORGANIZARE, MANAGEMENT, MARKETING, INFORMATICĂ ŞI CONTABILITATE
Anexa

 

 
Neagu, Gabriela
Utilaje şi tehnologii de profil : Pregătire generală tricoter - confecţioner. Şcoala profesională. Anul II. / Neagu Gabriela, Moisu Simona, Cibotaru Lucia. - Bucureşti : Editura Economică Preuniversitaria, 2000. - 159 p.
CZU 687


 

 
Manualul tricoterului şi confecţionerului de îmbrăcăminte în industria mică: manual pentru şcoli profesionale, anii I, II şi III / Rodica Leon, Dan Dorin, Geta Dascaliuc, Maria Tomulescu. - Bucureşti : Ed. did. şi pedag., 1995. - 348 p.
CZU 677 / M 30


 

 
Olexiuc Colea, Nicolae
Reţetele lui Colea / Nicolae Olexiuc Colea. – Bucureşti : Teora, 2005. – 566 p.
CZU 641 / O - 42


 

 
Pentilescu, Maria
Fabricarea produselor din lemn : Pregatire de bază : Şcoala de arte şi meserii. Anul 1 : manual / Maria Pentilescu, Elvira Georgescu. – Bucureşti : Ed. econ. – Preuniversitaria. – 2002. – 304 p.
CZU 674 / P 50


 

 
SM SR EN ISO 9001:2002. Sisteme de management al calităţii. Cerinţe. – Ed. oficială. – Ch.: Moldova - Standard, 2002. – 33 p. – (Standard moldovean)

 

 
SM 45 - 0:2004. Principiile şi metodologia evaluării conformităţii. Principii generale privind sistemul naţional de asigurare a conformităţii produselor. - Ed. oficială. - Ch.: Moldova - Standard, 2004. – 22 p. - (Standard moldovean)

 

 
SM 45 - 1:2005. Principiile şi metodologia evaluării conformităţii. Marca naţională de conformitate SM. Simbolul grafic şi dimensiuni. – Ed. oficială. - Ch.: Moldova - Standard, 2004. – 7 p. - (Standard moldovean)

 

 
Şerban, Viorica
Dezvoltarea tehnologiilor de tricotare pe maşini circulare : maşini circulare cu diametru mare cu un cilindru / Viorica Şerban. – Iaşi : Ed. Gheorghe Asachi, 2000. – 228 p.


 

 
Şerban, Viorica
Tehnologii de tricotare pe maşini circulare / Şerban Viorica, Macovei Laura. – Iaşi : Ed. Gheorghe Asachi, 2002. – 254 p.


 

 
Tunduc, Adrian
Management în industria lemnului / Adrian Tunduc. – Oradea : Ed. Universităţii din Oradea, 2010. – 153 p.
CZU 674 / T 93


 

 
Беляева, Светлана Алексеевна
Инструкция по расчету производственных мощностей предприятий швейной промышленности (крупных, средних и малого бизнеса) в условиях рыночной экономики / Беляева Светлана Алексеевна, Бабаджанов Сергей Гургенович, Доможиров Юрий Александрович. – М., 2003. – 159 p.


 

 
Кокарева, Л.
Одежда для беременных. - Ростов - на - Дону: Феникс, 2000. - 192 p.


 

 
Лабораторный практикум по конструированию одежды с элементами САПР : Учеб. пособ. для вузов / Е. Б. Коблякова, А. И. Мартынова, Г.С.Ивлева и др. - 2 - е изд. перераб. и доп. - М. - Легпромиздат, 1992. - 320 p.
CZU 687 / Л 125


 

 
Пармон, Федор Максимович
Композиция костюма : Одежда, обувь, аксесуары : Учебник для вузов. - 3 - е изд. перераб. и доп. - М.: «Triada Plus», 2002. - 312 p.
CZU 646 / P35


 

 
Современные формы и методы проектирования швейного производства : учебное пособие для вузов и сузов / Т. М. Серова, А. И. Афанасьева, Т. И. Илларионова, Р. А. Дель. – М.: Московский Гос. Унив. Дизайна и Технол., 2004. – 288 p.: il.

 

 
Фукин, Ф.А.
Теоретические основы проектирования внутренней формы обуви. – М. : Моск. гос. ун - т дизайна и технологии, 2000. – 192 p.


 

 
Cărţi noi
Mai mult
Repozitoriul instituţional
Proiecte
Baze de date abonate

Mai mult

© 2001 - 2016 Biblioteca
Tehnico–Ştiinţifică a UTM