Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
Autentificare  
Web Opac UTM;              Catalog Electronic;              Repozitoriu Institutional;
Tel. 022 509971;      E-mail: library@lib.utm.md        
  Literatură electronică
library.utm.md 
Prima pagină
Despre bibliotecă Biblioteca electronică
Întreabă bibliotecarul Materiale editate la U.T.M  Expoziţie virtuală             
Anul 2017    Anul 2016    Anul 2015    Anul 2014    Anul 2013    Anul 2012    Anul 2011    Anul 2010    Anul 2009    Anul 2008    Anul 2007    Anul 2006    Anul 2005   
Literatura electronică       Achiziţii noi e-Resurse
Achiziţii de carte Publicaţii periodice
Baze de date Date de contact  
Noutăţi
03.04.2023
Dragi absolvenţi ai facultăţilor Agricole !

Cu prilejul jubileului de 90 ani ai învăţământului agricol din Republica Moldova, Biblioteca Filială a Facultăţilor de Ştiinţe Agricole, Silvice şi ale Mediului şi de Medicină Veterinară ale Bibliotecii Ştiinţifice a UTM lansează campania "O carte pentru generaţiile viitoare de agricultori".
Campania se va desfăşura în perioada aprilie – septembrie 2023.

Detalii aici ...

܀ ܀ ܀

Mai mult

Acum pe site sunt 7 utilizatori.
Acest site a fost accesat de ori

Boxa de idei:
Nume:

     


Web Opac UTM;


Informator


Generalităţi. Ştiinţă şi cunoaştere. Organizare. Informare. Documentare. Biblioteconomie. Instituţii.
Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie.
Matematică şi ştiinţe naturale
Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică
Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite
Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Aparate şi instrumente optice.
Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei
Tehnologie chimică. Industrii chimice şi adiacente
Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale
Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie.
Artă. Arhitectură. Arte plastice. Desen. Pictură.
Limbă. Lingvistică. Literatură
Beletristică
Geografie. Biografie. Istorie

Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie.

Ciocan, Vasilică
Instalaţii pentru construcţii : Curs general / Vasilică Ciocan, Marina Verdeş ; Univ. Teh. "Gh. Asachi" Iaşi, Fac. de Constr. şi Arhitect., Cat. de Instal. pentru Constr. – Iaşi, 1998. – 158 p.
CZU 628.1 / C 51


 

 
Dimoiu, Iuliu
Inginerie seismică / Iuliu Dimoiu. – Bucureşti : Ed. Acad. Române, 1999. – 320 p. – (Ştiinţe tehnice)
CZU 699.8 / D 46


 

 
Dimoiu, Iuliu
Inginerie seismică : Aplicaţii : Pentru uzul studenţilor / Iuliu Dimoiu ; Univ. Tehn. Timişoara, Fac. de Construcţii. – Timişoara, 1992. – 172 p.
CZU 699.8 / D 46


 

 
Duta, Gheorghe
Instalaţii de ventilare şi climatizare : Curs pentru subingineri / Duţă Gheorghe, N. Niculescu, P. Stoenescu. – Bucuresti : Ed. did. şi pedag., 1976. – 407 p.
CZU 697/ D 97


 

 
Gavrilaş, Ioan I.
Evaluarea şi reabilitarea termofizică a clădirilor / Ioan I. Gavrilaş. – Iaşi, 2002. – 242 p.
CZU 699.86


 

 
Gavrilaş, Ioan I.
Îndrumar de proiectare pentru clădiri de locuit S+P+1E : Proiect de rezistenţă / Ioan I. Gavrilaş. – Iaşi, 2003. – 121 p.
CZU 699.86


 

 
Giuşcă, Răzvan
Constructions technology / Răzvan Giuşcă. – Iaşi : Ed. „Gh. Asachi”, 2003. – 202 p.
CZU 624


 

 
Hîrhui, Ioan
Materiale de construcţii / Ioan Hîrhui, Liviu Groll, Dan Babor. – Bucureşti : Versper, 1997. – 279 p.
CZU 691 / H 65


 

 
Peştişanu, C.
Construcţii : Curs general / C. Peştişanu ; Inst. de Constr. Bucureşti. – Bucureşti : Ed. did. şi pedag., 1971. – 472 p.
CZU 69 / P 53


 

 
Tehnologia construcţiilor/ A. Trelea, R. Popa, N. Giuşcă, … ; coord. Radu Popa. – Cluj - Napoca : Dacia, 1997
Vol. 1. – 1997. – 353 p.
CZU 69 / T 32


 

 
Ţuleanu, Constantin
Distribuţia şi utilizarea gazelor naturale combustibile : Proiectări / Constantin Ţuleanu, Valentin Tonu ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Urban. şi Arhit., Cat. Aliment. cu Căldură şi Gaze, Ventilaţie. – Ch.: U.T.M., 2007. – 551 p.
CZU 696 / T 93


 

 
Добромыслов, Андрей Николаевич
Диагностика повреждений зданий и инженерных сооружений / А. Н. Добромыслов. – М.: Изд-во Ассоц. строит. вузов, 2007. – 256 p.
CZU 69 / Д 563


 

 
Физдель, Иосиф Абрамович
Дефекты бетонных, каменных и других строительных конструкций и методы их устранения / И. А. Физдель. – М.: Гос. изд-во лит. по строит., архитект. и строит. матер., 1961. – 221 p.
CZU 624.012 / Ф 503


 

 
Пешехонов, Николай Иванович
Проектирование газоснабжения : (Примеры расчета) / Н. И. Пешехонов. – Киев : Будiвельник, 1970. – 147 p.
CZU 624с8 / П 318


 

 
Cărţi noi
Mai mult
Repozitoriul instituţional
Proiecte
Baze de date abonate

Mai mult

© 2001 - 2016 Biblioteca
Tehnico–Ştiinţifică a UTM