Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
Autentificare  
Web Opac UTM;              Catalog Electronic;              Repozitoriu Institutional;
Tel. 022 509971;      E-mail: library@lib.utm.md        
  Literatură electronică
library.utm.md 
Prima pagină
Despre bibliotecă Biblioteca electronică
Întreabă bibliotecarul Materiale editate la U.T.M  Expoziţie virtuală             
Anul 2017    Anul 2016    Anul 2015    Anul 2014    Anul 2013    Anul 2012    Anul 2011    Anul 2010    Anul 2009    Anul 2008    Anul 2007    Anul 2006    Anul 2005   
Literatura electronică       Achiziţii noi e-Resurse
Achiziţii de carte Publicaţii periodice
Baze de date Date de contact  
Noutăţi
03.09.2021


Stimaţi studenţi!

Biblioteca activează conform programului de lucru: luni-vineri,
orele 9.00 - 17.00

Împrumutul manualelor se va desfăşura conform unui grafic şi orar stabilit pentru fiecare grupă academică.
Monitorii grupelor academice din toţi anii de studii sunt rugaţi şă se adreseze la Bibliotecă pentru a determina data şi ora de servire a grupei.

La intrarea în spațiile Bibliotecii vă rugăm să folosiţi dezinfectantul pentru mâini, măştile de protecţie şi să respectaţi distanţa socială. Bibliotecă vă oferă acces şi la resurse electronice.

Aveţi acces la resurse pentru studiu şi cercetare de pe site-ul bibliotecii http://library.utm.md:
✓ peste 1000 cursuri şi materiale didactice elaborate de profesorii UTM;
✓ cca 300 manuale scanate;
✓ 8900 articole ştiinţifice în http://repository.utm.md;
✓ 11 baze de date ştiinţifice, inclusiv Springer Nature;
✓ Catalogul Electronic al BTŞ http://libuniv.md;
✓ Catalogul Elecronic partajat cu şapte biblioteci universitare din RM http://primo.libuniv.md .

Pentru informaţii accesaţi site-ul Bibliotecii www.library.utm.md

Împreună vom reuşi să menţinem procesul de studii la UTM la un nivel de performanţă ridicat!

*******

Vă invităm la expoziţiile tematice de publicaţii organizate de BTŞ UTM în septembrie 2021

Program expoziţional ...

܀ ܀ ܀

Mai mult

Acum pe site sunt 22 utilizatori.
Acest site a fost accesat de ori

Boxa de idei:
Nume:

     


Web Opac UTM;


Informator


Generalităţi. Ştiinţă şi cunoaştere. Organizare. Informare. Documentare. Biblioteconomie. Instituţii.
Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie.
Matematică şi ştiinţe naturale
Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică
Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite
Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Aparate şi instrumente optice.
Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei
Tehnologie chimică. Industrii chimice şi adiacente
Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale
Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie.
Artă. Arhitectură. Arte plastice. Desen. Pictură.
Limbă. Lingvistică. Literatură
Beletristică
Geografie. Biografie. Istorie

Artă. Arhitectură. Arte plastice. Desen. Pictură.

Alpatov, Mihail Vladimirovici
Istoria artei: Vol. 1 - 2 / Mihail V. Alpatov. - Ed. a 2 - a. - Bucureşti: Meridiane, 1967. -
Volumul 1: Arta lumii vechi şi a evului mediu. - 1967. - 419 p.
Volumul 2: Arta Renaşterii şi a epocii moderne. - 1967. - 477 p.

 

 
Fride R. Carrassat, Marcade Isabelle
Curente în pictură. - Oradea : Ed. Acvila, 1993. - 239 p. - (Să înţelegem. Să recunoaştem)


 

 
Аалто, Алвар
Архитектура и гуманизм : Сб. статей. Пер. с фин., англ., фр., нем. / Под. ред. А. Гозака. - Москва : Прогресс, 1978. - 221 p.
CZU 72 / А 122


 

 
Агде, Георг
Проектирование детских игровых площадок / Г. Агде, А. Нагель, Ю. Рихтер ; пер. с нем. Д. Е. Зюзюкова ; под ред. В. А. Коссаковского. - М.: Стройздат, 1988. - 88 p.


 

 
Аникин, Виктор Иванович
Архитектурное проектирование жилых районов : [учебное пособие для вузов] / В. И. Аникин. – Минск : Вышэйшая школа, 1987. – 208 p.
CZU 728.011 / А 67


 

 
Архитектурное проектирование жилых зданий : [учебник для вузов] / М. В. Лисициан, В. Л. Пашковский, З. В. Петунина [et al.] ; под ред. М. В.Лисициана, Е. С. Пронина. – М.: Стройиздат, 1990. – 488 p.
CZU 728 / А 878


 

 
Буймистру, Татьяна
Колористика / Татьяна Буймистру. – Кишинэу : JR-Media, 2010. – (Колористика)
Книга 2 : Цвет - ключ к здоровью и долголетию. – 2010. – 364 p.
CZU 7 / Б 905


 

 
Ванников, А. В.
Электрография : Учебное пособие / Ванников А. В., Уарова Р. М. ; Мос. Гос. Унив. Печати. – М.: Изд-во МГУП. – 2000. – 181 p.


 

 
Гольдштейн, А. Ф.
Франк Ллойд Райт / А. Ф. Гольдштейн. – М.: Стройиздат, 1973. – 136 p.
CZU 72И (CBB) / Г 635


 

 
Кутуков, Владимир Николаевич
Реконструкция зданий : [учебник для вузов] / В. Н. Кутуков. – М.: Высшая школа, 1981. – 263 p.
CZU 71 / K - 95


 

 
Линч, Кевин
Образ города / К. Линч ; пер. с англ. В. Л. Глазычева ; под. ред. А. В. Иконникова. – М.: Стройиздат, 1982. – 328 p.
CZU 71 / Л 598


 

 
Запорожан, Н. А.
Народные традиции в архитектуре Молдавии / Н. А. Запорожан, Г. Е. Русанов. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1988. – 144 p.
CZU 72 / З - 332


 

 
Магазины / Гос. Ком. по Гражд. Строит. и Архит. при Госстрое СССР, … - М.: Стройиздат, 1979. – 190 p.
CZU 624.035 / М 123


 

 
Синянский, Иван Андреевич
Типология зданий и сооружений : учебное пособие / И. А. Синянский, Н. И. Манешина. – М.: Академия, 2008. – 172 p. – (Среднее профессиональное образование)
CZU 725 / С 389


 

 
Cărţi noi
Mai mult
Repozitoriul instituţional
Proiecte
Baze de date abonate

Mai mult

© 2001 - 2016 Biblioteca
Tehnico–Ştiinţifică a UTM