Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
Autentificare  
Web Opac UTM;              Catalog Electronic;              Repozitoriu Institutional;
Tel. 022 509971;      E-mail: library@lib.utm.md        
  Literatură electronică
library.utm.md 
Prima pagină
Despre bibliotecă Biblioteca electronică
Întreabă bibliotecarul Materiale editate la U.T.M  Expoziţie virtuală             
Anul 2017    Anul 2016    Anul 2015    Anul 2014    Anul 2013    Anul 2012    Anul 2011    Anul 2010    Anul 2009    Anul 2008    Anul 2007    Anul 2006    Anul 2005   
Literatura electronică       Achiziţii noi e-Resurse
Achiziţii de carte Publicaţii periodice
Baze de date Date de contact  
Noutăţi
27.09.2023BIBLIOTECA ȘTIINŢIFICÂ UTM
VÂ INVITÂ

vineri, 29 septembrie ,
cu începere de la ora 12.30 ,
să participaţi la activităţile prilejuite de ediţia a XIII-a a Nocturnei Bibliotecilor cu genericul «BIBLIOTECA – SUNET – CULOARE – IMAGINE» .

Programul activităţilor

Mai mult

Acum pe site sunt 4 utilizatori.
Acest site a fost accesat de ori

Boxa de idei:
Nume:

     


Web Opac UTM;


Informator


Generalităţi. Ştiinţă şi cunoaştere. Organizare. Informare. Documentare. Biblioteconomie. Instituţii.
Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie.
Matematică şi ştiinţe naturale
Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică
Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite
Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Aparate şi instrumente optice.
Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei
Tehnologie chimică. Industrii chimice şi adiacente
Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale
Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie.
Artă. Arhitectură. Arte plastice. Desen. Pictură.
Limbă. Lingvistică. Literatură
Beletristică
Geografie. Biografie. Istorie

Geografie. Biografie. Istorie

Şendrea, Eugen
Istoria pe placul tuturor / Eugen Şendrea. – Bacău: Vicovia, 2011. – 517 p.
CZU 94(100)


 

 
  
Basarabia românescă. Bucuriile şi dramele ei istorice intre 27 martie 1918 – 27 martie 1980 / Cercul Cultural – Independenta Köln. - Madrid : Carpaţii, 1980. – 52 p.
CZU 94(478)


 

 
  
Brătianu, G. I.
La Bessarabie. Droits nationaux et historiques / G. I. Brătianu. - Bucarest: Institut D`Histore Universelle N. Iorga, 1943. – 228 p.
CZU 94(478)


 

 
  
Brătianu, G. I.
La Moldavie. Et ses frontiéres historiques avec quatre planches et une carte / Gheoghe I. Brătianu ; éd. augmentée Florin Rotaru. - Bucarest: Semne, 1995. – 120 p.
CZU 94(478)


 

 
  
Brătianu, G. I.
La Moldavie. Et ses frontiéres historiques avec quatre planches et une carte / Gheoghe I. Brătianu ; éd. augmentée Florin Rotaru. - Bucarest: Semne, 1995. – 120 p.
CZU 94(478)


 

 
  
Ciobanu, Ştefan
Cultura romănescă în Basarabia sub stăpânirea rusă / Ştefan Ciobanu. – [Ch]: Ed. „Asociaţiei Uniunea Culturală Bisericească din Chişinău”, 1923. – 344 p.
CZU 94(478)


 

 
  
Documentele lui Ştefan cel Mare. Vol. I. Hrisoave şi cărţi domneşti : 1457 – 1492 / publ. de Ioan Bogdan; Comisia Istorică a Romaniei. - Bucureşti : Atelierele grafice Socec & Co., Societate anonimă, 1913. – 518 p.
CZU 94(498)


 

 
  
Documentele lui Ştefan cel Mare. Vol. 2. Hrisoave şi cărţi domneşti 1493-1503. Tractate, acte omagiale, solii, privilegii comerciale, salv-conducte, scrisori, 1457-1503 / publ. de Ioan Bogdan; Comisia Istorică a Romaniei. - Bucureşti : Atelierele grafice Socec & Co., Societate anonimă, 1913. – 611 p.
CZU 94(498)


 

 
  
Documentele turceşti privind istoria României. Vol. 1. 1455 - 1774 / întocm. de Mustafa A. Mehmed; Academia de Ştiinţe Soiale şi Politice a Republicii Socialiste România; Institutul de Studii Sud-Est Europene. - Bucureşti : Ed. Academiei Republicii Socialiste România, 1975. – 412 p.
CZU 94(498)


 

 
  
Fală, Porfirie
Cugetări româneşti din Basarabia. P. 1 / Porfirie Fală. – Bucureşti, 1927. – 64 p.
CZU 94(478)


 

 
  
Iorga, N.
Basarabia noastră. Scrisă după 100 de ani de la răpirea ei de către Ruşi / N. Iorga. – Vălenii-de Munte : Neamul Romănesc, 1912. – 177 p.
CZU 94(478)


 

 
  
Iorga, N.
Carol I-iu. O caracterizare : Conferinţă ţinută la fundaţia Carol / N. Iorga. – Bucureşti: Neamul Romănesc, 1932. – 16 p.
CZU 94(498)


 

 
  
Iorga, N.
Continuitatea Spiritului românesc in Basarabia / N. Iorga. – Iaşi : Tip. ziarului “Neamul Romănesc”, 1918. – 34 p.
CZU 94(478)


 

 
  
Iorga, N.
Histoire des Relations Russo-Roumaines / N. Iorga. - Yassy: Ed. of journal «Neamul Românesc», 1917. – 368 p.
CZU 327(470+498)(091)


 

 
  
Iorga, N.
Neamul românesc in Basarabia/ N. Iorga. - Bucureşti: Ed. Librăriei Socecu & Co, 1905. – 239 p.
CZU 94(478)


 

 
  
Iorga, N.
Partea lui Napoleon III în Unirea Principatelor : Conferinta tinută la Liga Culturală in ziva de 27 Februar 1915/ N. Iorga. – Bucureşti: Ed. “Ligei pentru unitatea culturală a tuturor Romînilor”, 1915. – 34 p.
CZU 94(498)


 

 
  
Iorga, N.
Ucraina moldovenească : Extras din Analele Academiei Române / N. Iorga. - Bucureşti: Librăriile Socec & Comp.şi C. Sfetea, 1913. – 15 p.
CZU 94(477)(=135.1)


 

 
  
Iorga, N.
Unirea Principatelor (1859) povestita românilor cu prilejul împlinirii a cinzeci de ani de la întemeiarea Statului român / N. Iorga. – Vălenii-de-munte : Tip. “Neamul românesc”, 1909. – 120 p.
CZU 94(498)


 

 
  
Iorga, N.
Unirea românescă : Conferinţa de la 24 Ianuarie ţinută la Societatea “Tinerimea Română” / N. Iorga. – Bucureşti : Ed. Soc. Culturale “Tinerimea Română”, 1934. – 19 p.
CZU 94(498)


 

 
  
Kogălniceanu, Mihail
Dorinţele partidei naţionale în Moldova / Mihail Kogălniceanu, 1848. – 104 p.
În grafie chirilică.
CZU 94(478)


 

 
  
Kogălniceanu, Mihail
Dorinţele partidei naţionale în Moldova / Mihail Kogălniceanu : [Resursă electronică]. – 27 p.
Transliterat în limba română.
CZU 94(498)


 

 
  
Nistor, Ion
Istoria Basarabiei : Scriere de popularizare / Ion I. Nistor ; introd. de Virgil Pâslariuc. - Bucureşti: Humanitas, 2017. – 14 p.
CZU 94(478)


 

 
  
Sîrbu, Ionel
Izolarea politicã a României şi problema Basarabiei : [Resursă electronică] / Ionel Sîrbu. – 13 p.
CZU 94(498)


 

 
  
Studii şi documente cu privire la istoria romînilor. Scrisori si alte acte privitoare la Unirea Principatelor. Vol. 18 / tip. de N. Iorga. - Bucureşti: Atelierele grafice Socec & Comp., Societate anonimă, 1910. – 104 p.
CZU 94(498)


 

 
  
Ţurcanu, Ion
Bessarabiana : Teritoriul dintre Prut şi Nistru în cîteva ipostaze istorice şi reflecţii istoriografice / Ion Ţurcanu. – Ch. : S. n., 2012. – 344 p.
CZU 94(498)


 

 
  
Ţurcanu, Ion
Descrierea Basarabiei. Teritoriul dintre Prut şi Nistru în evoluţie istorică (din primele secole ale mileniului II pînă la sfîrșitul secolului al XX-lea) / Ion Ţurcanu. – Ch.: Cartier, 2011 (Tipografia Centrală). – 496 p. – (Colecţia „Cartier istoric”)
CZU 94(478)


 

 
  
Кока - Слобозияну, Михаил
Секретная жизнь генерала П. И. Федорова. Штрихи к биографии. Факты и вымыслы. Загадки и догадки [Сборник документов и разработок автора]. Кишинев : [S.n.] , 2019. - 404 с.
CZU 94(478)+929


 

 
Cărţi noi
Mai mult
Repozitoriul instituţional
Proiecte
Baze de date abonate

Mai mult

© 2001 - 2016 Biblioteca
Tehnico–Ştiinţifică a UTM