Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
Autentificare  
Web Opac UTM;              Catalog Electronic;              Repozitoriu Institutional;
Tel. 022 509971;      E-mail: library@lib.utm.md        
  Literatură electronică
library.utm.md 
Prima pagină
Despre bibliotecă Biblioteca electronică
Întreabă bibliotecarul Materiale editate la U.T.M  Expoziţie virtuală             
Anul 2017    Anul 2016    Anul 2015    Anul 2014    Anul 2013    Anul 2012    Anul 2011    Anul 2010    Anul 2009    Anul 2008    Anul 2007    Anul 2006    Anul 2005   
Literatura electronică       Achiziţii noi e-Resurse
Achiziţii de carte Publicaţii periodice
Baze de date Date de contact  
Noutăţi
03.04.2023
Dragi absolvenţi ai facultăţilor Agricole !

Cu prilejul jubileului de 90 ani ai învăţământului agricol din Republica Moldova, Biblioteca Filială a Facultăţilor de Ştiinţe Agricole, Silvice şi ale Mediului şi de Medicină Veterinară ale Bibliotecii Ştiinţifice a UTM lansează campania "O carte pentru generaţiile viitoare de agricultori".
Campania se va desfăşura în perioada aprilie – septembrie 2023.

Detalii aici ...

܀ ܀ ܀

Mai mult

Acum pe site sunt 11 utilizatori.
Acest site a fost accesat de ori

Boxa de idei:
Nume:

     


Web Opac UTM;


Informator


Generalităţi. Ştiinţă şi cunoaştere. Organizare. Informare. Documentare. Biblioteconomie. Instituţii.
Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie.
Matematică şi ştiinţe naturale
Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică
Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite
Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Aparate şi instrumente optice.
Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei
Tehnologie chimică. Industrii chimice şi adiacente
Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale
Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie.
Artă. Arhitectură. Arte plastice. Desen. Pictură.
Limbă. Lingvistică. Literatură
Beletristică
Geografie. Biografie. Istorie

Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

Analiza, sinteza şi testarea dispozitivelor numerice / Alexandru Valachi, Florin Hoza, Viorel Onofrei, Radu Silion. – Bucureşti : Ed. Nord - Est, 1993. – 339 p.
CZU 004 / A 48


 

 
Baze de date / Gheorghe Sabău, Mihaela Muntean, Vasile Avram [et al.]. – Bucureşti: Matrix Rom, 2008. – 462 p.
CZU 004 / B 38


 

 
Baze de date: Organizare, proiectare şi implementare / I. C. Lungu, C. Bodea, G. Bădescu, C. Ioniţă ; Acad. de Studii Economice. Cat. de Informatică economică. - Bucureşti: Ed. ALL Educational, 1995. - 354 p.
CZU 681.3 / B 38


 

 
Boldea, Maria
Access 2007 [Resursa electronică] / Maria Boldea, Costin Radu Boldea. – Timişoara : Mirton, 2010. – 202 p.
CZU 004.4


 

 
Bolun, Ion
Bazele informaticii aplicate / Ion Bolun, Ion Covalenco. - Ed. a 2 - a, rev. şi compl. – Chişinău : Ed. ASEM, 2001. - 616 p.
CZU 004 / B 66


 

 
Cocea, Mariana
Utilizarea tehnicii de calcul în industria confecţiilor din piele şi înlocuitori / Mariana Cocea. – Ch.: Tehnica - Info, 2002. – 168 p.
CZU 675 / C 58


 

 
Cotelea, Vitalie
Algebra relaţională şi limbajul SQL / Vitalie Cotelea ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Cat. Cibernetică şi Inform. Econ. – Ch., Vizual Design, 2013. – 284 p.
CZU 004 / C 78


 

 
Craus, Mitică, Bârsan Corneliu
Structuri de date şi algoritmi. - Iaşi : Editura Gheorghe Asachi, 2002. - 183 p.
CZU 004 / C 83


 

 
Fotache, Marin
Proiectarea bazelor de date : Normalizare şi postnormalizare. Implementări SQL şi Oracle / Marin Fotache. – Iaşi : Polirom, 2005. – 249 p.
CZU 004 / F 82


 

 
Fotache, Marin
SQL: Dialecte DB2, Oracle, PostgreSQL şi SQL Server / Marin Fotache. - Ed. a 2-a rev. şi adăug. . – Iaşi : Polirom, 2009. – 879 p.
CZU 004 / F 82


 

 
Gheorghiu, Anca
Baze de date / Anca Gheorghiu, Corina Maria Bichiş – Bucureşti : Victor, 2004. – 350 p.
CZU 004 / G 42


 

 
  
Istoria informaticii româneşti: apariţie, dezvoltare şi impact: oameni, instituţii, concepte, teorii şi tehnologii. Vol. 1. Cap. 1. Contextul internaţional la apariţia şi evoluţia calculatoarelor / ed. coord.: Marin Vlada ; Academia Română ; Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii. - Bucureşti: Matrix Rom, 2019. – 435 p.
CZU 004(091)


 

 
  
Istoria informaticii româneşti: apariţie, dezvoltare şi impact: oameni, instituţii, concepte, teorii şi tehnologii. Vol. 2. Cap. 2. Contextul naţional privind fondarea informaticii româneşti / ed. coord.: Marin Vlada; Academia Română ; Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii. - Bucureşti: Matrix Rom, 2019. – 487 p.
CZU 004(091)


 

 
Istrati, Sergiu G.
Programare : Iniţializare în limbajele C şi C++ : Ciclu de prelegeri la disciplina „Programare” / Sergiu G. Istrati. – Ch., 2003. – 106 p.


 

 
  
Pană, Ion, Lambrescu, Ionuţ
Sisteme avansate de modelare inginereasca / Ion Pană, Ionuţ Lambrescu. – Ploieşti : Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2018. - 446 p.
CZU 004 / P18


 

 
Patriciu, Victor-Valeriu
Criptografia şi securitatea reţelelor de calculatoare cu aplicaţii în C şi Pascal / Victor-Valeriu Patriciu. – Bucureşti : Ed. tehnică, 1994. – 320 p.
CZU 681.3 / P 44


 

 
Hrinciuc - Logofătu, Doina
C++. Probleme rezolvate şi algoritmi. - Bucureşti : Polirom, 2001. - 276 p.
CZU 004 / H 87


 

 
Pappas, Chris H.
C# pentru programarea Web / Chris H. Pappas, William H. Murray ; trad.: Bogdan Caranda şi Răzvan Raica. – Bucureşti : ALL, 2004. – 473 p.
CZU 004 / P 31


 

 
Securitatea informatică în societatea informaţională / Aurel Serb, Constantin Baron, Narcisa Isaila [et al.]. – Bucuresti: Pro Universitaria, 2013. – 546 p.
CZU 004 / S 40


 

 
Stoilescu, Dorian
Aplicaţii C / C++ : Culegere de programe pentru studenţi şi elevii claselor de informatică: Vol.1. - Galaţi : Editura Radial, 1998. - Vol. 1. - 1998. - 288 p.
CZU 004 / S 88


 

 
Tanasă, Ştefan
Java de la 0 la expert / Ştefan Tanasă, Ştefan Andrei, Cristian Olaru. – Ed. a 2-a, rev. şi ad. – Iaşi: Polirom, 2011. – 864 p.
CZU 004 / T 16


 

 
Welling, Luke
Dezvoltarea aplicaţiilor Web cu PHP şi MySQL / Luke Welling, Laura Thomson ; trad. de Ioan Bledea. – Ed. a 2 - a. - Bucureşti : Teora, 2005. - p.x - xxxii, 829 p.+CD - ROM
CZU 004 / W50


 

 
Гладкий, Алексей
Microsoft Windows xp Professional : Установка, настройка и переустановка. – Москва : Питер, 2006. – 256 p.
CZU 004 / Г 522


 

 
Квинт, И.
HTML, XHTML и CSS / И. Квинт. – М. ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород [et al.], 2010. – 383 p.
CZU 004 / K 327


 

 
Компьютерное техническое черчение : Учебное пособие / Серджиу Дынту, Наталия Браду, Анжела Шулетя,...; Техн. Унив. Молдовы, Фак. Инжинерии и менеджмента в механике, Каф. начертательной геометрии и черчения. - Кишинэу: ТУМ, 2004. - 174 p.
CZU 004 / К 637


 

 
Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем : Справочник : В двух томах. Том 1 В.-Б. Б. Абрайтис, Н. Н. Аверьянов, А. И. Белоус, ... ; под ред. В. А. Шахнова. – М. : Радио и связь, 1988. – 368 p.
CZU 681.3(035) / М 597

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем : Справочник : В двух томах. Том 2 / Н. Н. Аверьянов, А. И. Березенко, Ю. И. Борщенко, ... ; под ред. В. А. Шахнова. – М. : Радио и связь, 1988. – 368 p.
CZU 681.3(035) / М 597

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Пирумян, Вартан
Платформа программирования J2ME для портативных устройств / Вартан Пирумян ; пер. с англ. – М. : КУДИЦ-ОБРАЗ, 2003. – 352 p.

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Подбельский, В. В.
Язык Си++ : учеб. пособ. для вузов / В. В. Подбельский. – 5 - е изд. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 542 p.

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Прохоренко, Виталий Петрович
SolidWorks : практическое пособие. - М.: Бином, 2004. - 448 p.
CZU 004.9


 

 
Тику, Шам
SolidWorks 2004 = SolidWorks for designers. - СПб.: Питер. - 2005. - 733 p. - (Серия «Эффективная работа»)


 

 
Токхайм, Роджер Л.
Микропроцессоры : Курс и упражнения / Р. Токхайм ; пер. с англ. В. Н. Грасевича и Л. А. Ильяшенко. – М. : Энергоатомиздат, 1988. – 336 p.
CZU 681.3 / Т 512

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Cărţi noi
Mai mult
Repozitoriul instituţional
Proiecte
Baze de date abonate

Mai mult

© 2001 - 2016 Biblioteca
Tehnico–Ştiinţifică a UTM