Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
Autentificare  
Web Opac UTM;              Catalog Electronic;              Repozitoriu Institutional;
Tel. 022 509971;      E-mail: library@lib.utm.md        
  Literatură electronică
library.utm.md 
Prima pagină
Despre bibliotecă Biblioteca electronică
Întreabă bibliotecarul Materiale editate la U.T.M  Expoziţie virtuală             
Anul 2017    Anul 2016    Anul 2015    Anul 2014    Anul 2013    Anul 2012    Anul 2011    Anul 2010    Anul 2009    Anul 2008    Anul 2007    Anul 2006    Anul 2005   
Literatura electronică       Achiziţii noi e-Resurse
Achiziţii de carte Publicaţii periodice
Baze de date Date de contact  
Noutăţi
27.09.2023BIBLIOTECA ȘTIINŢIFICÂ UTM
VÂ INVITÂ

vineri, 29 septembrie ,
cu începere de la ora 12.30 ,
să participaţi la activităţile prilejuite de ediţia a XIII-a a Nocturnei Bibliotecilor cu genericul «BIBLIOTECA – SUNET – CULOARE – IMAGINE» .

Programul activităţilor

Mai mult

Acum pe site sunt 4 utilizatori.
Acest site a fost accesat de ori

Boxa de idei:
Nume:

     


Web Opac UTM;


Informator


Generalităţi. Ştiinţă şi cunoaştere. Organizare. Informare. Documentare. Biblioteconomie. Instituţii.
Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie.
Matematică şi ştiinţe naturale
Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică
Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite
Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Aparate şi instrumente optice.
Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei
Tehnologie chimică. Industrii chimice şi adiacente
Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale
Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie.
Artă. Arhitectură. Arte plastice. Desen. Pictură.
Limbă. Lingvistică. Literatură
Beletristică
Geografie. Biografie. Istorie

Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie.

ABC - ul proprietăţii intelectuale / Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală ; alcăt.: Ştefan Gajim. - Ch.: AGEPI, 2006. - 40 p. - (Biblioteca de Proprietate Intelectuală)
CZU 347 / A 11


 

 
Adămuţ, Anton I.
Filosofie : Sinteze pentru bacalaureat şi admiterea în învăţământul superior. - Iaşi : Polirom, 1997. - 232 p.


 

 
Albu, Ion
Bazele antreprenoriatului : (curs de prelegeri) / Ion Albu, Svetlana Todiraş ; Întreprindere de Stat, Centrul de instruire „INMACOM - DIDACTIC”. - Chişinău : [s.n], 1998. – 151 p.
CZU 331 / A 33


 

 
Albu, Svetlana
Eficienţa investiţiei : Curs universitar / Svetlana Albu, Valeriu Capsîzu, Ion Albu ; Univ. de Stat din Mold., Fac. Ştiinţe Econ. – Ch.: CEP USM, 2005. - 139 p.
CZU 330 / A 33


 

 
Avornic, Gheorghe
Tratat de teoria generală a statului şi dreptului (în două volume). Vol. 1 / Gheorghe Avornic ; Univ. de Stat din Mold., Fac. de Drept. – Ch., 2009. – 460 p.
CZU 34 / A 94


 

 
Avornic, Gheorghe
Tratat de teoria generală a statului şi dreptului (în două volume). Vol. 2 / Gheorghe Avornic ; Univ. de Stat din Mold., Fac. de Drept. – Ch., 2010. – 577 p.
CZU 34 / A 94


 

 
Băieş, Sergiu
Drept civil : Partea generală. Drepturile reale. Teoria generală a obligaţiilor : (Scheme) / Sergiu Băieş, Nicolae Roşca. – Ch., 2001. – 195 p.
CZU 34 / B 18


 

 
Balanuţă, Vladimir
Analiza gestionară : Lucrare didactică şi practico - aplicativă în domeniul diagnosticului activităţii întreprinderii de producţie / Vladimir Balanuţă ; Acad. de Studii din Moldova. – Ch.: [s. n.], 2003. – 120 p. – (Biblioteca contabilului).
CZU 658 / B 19


 

 
Basno, Cezar
Monedă. Credit. Bănci /Cezar Basno, Nicolae Dardac, Constantin Floricel ; sub coord.: Cezar Basno; Acad. de Studii Econ., Fac. Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de valori. - Bucureşti : Ed. Didact. şi Pedag., R. A., 1997. - 375 p.
CZU 336 / B 36


 

 
Bene, Irina Ana-Maria
Evaluarea bunurilor imobile / Irina Ana-Maria Bene. – Bucureşti : Conspress, 2012. - VIII, 135 p. fig. – (Carte universitară)
CZU 332 / B 44


 

 
Braga, Mihai
Fragmentarium filosofic / M. Braga, E. Lozovanu, C. Lozovanu ; Univ. Teh. a Mold., Cat. Ştiinte Socioumane. – Ch. : U.T.M., 2002. – 190 p.
CZU 1 / B 76


 

 
Buzu, Olga
Evaluarea bunurilor imobiliare : teorie şi practică = Оценка недвижимости : теория и практика / Olga Buzu, Angela Matcov. – Ch.: [s. n.], 2003. – 258 p.
CZU 332 / B 98


 

 
Ciocoiu, Nadia Carmen
Managementul riscului în afaceri şi proiecte / Nadia Carmen Ciocoiu ; Acad. de Studii Econ. din Bucureşti. – Bucureşti : Ed. ASE, 2006. – 260 p.
CZU 330 / C 51


 

 
Climova, Ala
În ajutorul registratorului oficiului cadastral / Ala Climova, Inga Grecu-Stavila. – Ch., 2001. – 256 p.
CZU 332 / C 57


 

 
Cojuhari, Andrei
Teorie economică : Curs de prelegeri / Andrei Cojuhari, Tatiana Manole, Tatiana Grunzu ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. de Econ. şi Bussines, Cat. Teoria Econ. şi Marketing. – Ch.: U.T.M., 2004. – 232 p.
CZU 330 / C 61


 

 
Cotelnic, Ala
Managementul unităţilor economice / A.S.E.M., Cat. “Management general”. - Chişinău: Complexul editorial - poligrafic al A.S.E.M., 1998. - 309 p.
CZU 658 / C 58


 

 
Drept civil. Persoanele / [Igor Trofimov, Vasile Zavatin, Sergiu Sirbu [et al.]] ; Acad. „Ştefan cel Mare” a Min. Afac. Interne, Cat. Drept Civil. – Ch.: [S. n.], 2004. – 170 p.
CZU 34 / B 18


 

 
Dreptul contractelor : Partea generală. / Igor Trofimov. – Chisinău, 2002. – 112 p.

 

 
File de filosofie : Revistă teoretico-metodică, cultural-ştiinţifică şi informativă / AFM, Asociaţia Filosofilor din Moldova ; red.-şef: Vasile Ţapoc. – Ch., 1996. –
CZU 1(051)


 

 
Gestiune imobiliară/ Victor Dragotă, Lucian Ţâţu, Andreea Stoian, Mihaela Dragotă; coord.: Victor Dragotă; Academia de Studii Economice din Bucureşti. - Bucureşti: Ed. ASE, 2005. - 256 p.
CZU 332 / G 36


 

 
Gheorghiţă, Maria
Economia întreprinderii industriale : Manual universitar / Maria Gheorghiţă. – Ch.: Cuvîntul-ABC, 2011. – 280 p.
CZU 658.1 / G 41


 

 
Ghid privind elaborarea şi sustinerea proiectelor de licenţă / Universitatea Tehnică a Moldovei. – Ch.: U.T.M., 2009. – 26 p.
CZU IM/1782


 

 
Graham, Ruth
Does teaching advance your academic career? : Perspectives of promotion procedures in UK higher education : A report for the Royal Academy of Engineering Standing Committee for Education and Training : March 2015 / Ruth Graham. – Cambridge, 2015. – 55 p.
CZU 378(410)


 

 
Hagiu, Victor
Managementul execuţiei proiectelor de construcţie / Victor Hagiu ; Universitatea Tehnica „Gh. Asachi”, Facultatea de Construcţii. - Iaşi: Ed. Dosoftei, 2003. - 180 p.
CZU 624 / H 14


 

 
Improving Teaching and Learning in Swedish Higher Education : A student centred perspective / The Swedish National Union of students. – Stockholm, 2014. - 34 p.
CZU 378(485)


 

 
Istoria filosofiei : Ciclu de prelegeri. Partea 1 / M. Braga, E. Lozovanu, C. Lozovanu, ... ; Univ. Teh. a Mold., Cat. de Ştiinţe Socioumane. – Ch.: U.T.M., 2000. – 176 p.
CZU 1 / I-87


 

 
Istoria filosofiei : Ciclu de prelegeri. Partea a 2-a / M. Braga, E. Lozovanu, C. Lozovanu, ... ; Univ. Teh. a Mold., Cat. Ştiinţe Socioumane. – Ch.: U.T.M., 1998. – 223 p.
CZU 1 / I-87


 

 
Florea, Ştefan
Gestiunea şi managementul activităţii financiare din întreprindere / Ştefan Florea; Societ. Academ. Hyperion; Universitatea Hyperion, Fac. de Ştiinţe Economice. - Bucureşti: Victor, 1997. - 200 p.
CZU 658 / F 67


 

 
Kobayashi, Iwao
20 de chei ale succesului : Program practic de revoluţionare a întreprinderilor/ Iwao Kobayashi ; trad. de Teo Chiriac. – Chişinău : Arc, 2001. – 232 p.
CZU 658 / K 55


 

 
Magnell, Marie
Guide to challenge driven education : ECE Teaching and Learning in Higher Education no 1 / Magnell, Marie, Anna-Karin Högfeldt : editor: Marie Magnell. – Editabobergs, 2015. - 85 p.
CZU 378


 

 
Mihailescu, Nicolae
Analiza activităţii economico - financiare / Nicolae Mihailescu ; Societatea Academica Hyperion. - Bucureşti : Ed. Victor, 2001. - 216 p.
CZU 658 / M 69


 

 
Motica, Radu I.
Teoria generală a dreptului / Radu I. Motica, Gheorghe Mihai. – Bucureşti : ALL BECK, 2001. – 276 p. – (Juridica - Curs universitar)
CZU 34 / M 92


 

 
Negru, Boris
Teoria generală a dreptului şi statului / Boris Negru ; Acad. de Admin. Publică pe lîngă Guvernul R. Moldova. – Ch. : [S. n.], 1999. – 314 p.
CZU 34 / N 42


 

 
Nicolescu, Ovidiu
Management / Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu. – Ed. a 2 - a, reviz. - Bucureşti : Ed. economică, 1997. - 600 p.
CZU 338 N 64


 

 
Orlov, Maria
Drept administrativ / Maria Orlov. - Chişinău : Epigraf, 2001. - 216 p.
CZU 34 / O - 77


 

 
Popescu, Tudor
Politologie : Material didactic / Academia de Administrare Publică pe lîngă Guvernul Republicii Moldova. - ed. a 2-a, rev. şi compl. - Chişinău: Acad. de Administrare Publică, 1999. - 233 p.
CZU 321 / P 81


 

 
Radu, Victor
Managementul proiectelor de construcţii / Victor Radu, Doru Curteanu. - Ed. a 2 - a. - Bucureşti : Ed. economică, 2002. – 512 p.
CZU 38.45:69 / R 17


 

 
  
Rădulescu-Motru, Constantin
Psihologia poporului român / Constantin Rеdulescu-Motru. - Bucureşti: Paideia, 1998. – 194 p.
CZU 159.922.4(498)


 

 
Sandu, Antonio
Metode de cercetare în ştiinţa comunicării : Curs universitar / Antonio Sandu. – Iaşi : Lumen, 2012. – 176 p. – (Univesitaria)
CZU 316 / S 20


 

 
Sorocean, Chiril
Restructurarea întreprinderilor : Necesitate, modalităţi, tehnici, rezultate : (îndrumar ştiinţifico-metodic şi practic) / Chiril Sorocean ; Acad. Internat. de Informatizare, Centrul de Matemat. Aplicată şi Informatică. – Ch. : Evrica, 1997. – 106 p.
CZU 338.45(478.9)(035) / S 69


 

 
The Professionalisation of Academics as Teachers in Higher Education / Gabriela Pleschova, Eszter Simon, Kathleen M. Quinlan [et al.] ; European Science Foundation. – Strasbourg, 2012. – 29 p.
CZU 378


 

 
Turcov, E.
Tehnologiile comerciale şi logistica: Man. pentru uzul studenţilor instituţiilor de învăţ. super. cu profil econ. / E. Turcov, S. Petrovici, A. Petrovici ; Acad. de Stud. Econ. a Moldovei : Chişinău : ASEM, 2005. - 327 p.


 

 
Varzari, Gheorghe
Sociologie : (Ciclu de prelegeri) / Gheorghe Varzari ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Calculat., Informatică şi Microelectronică, Cat. Ştiinte Socioumane. – Ch.: U.T.M., 2008. – 133 p.
CZU 316 / V 30


 

 
Zorlenţan, Tiberiu şi a.
Managementul organizaţiei : Vol. 1 - 2 / T. Zorlenţan, E. Burduş, G. Căprărescu. - Bucureşti : Holding Reporter, 1996. -
CZU 338 / Z 84
Vol. 1. - 1996. - 401 p.
Vol. 2. - 1996. - 411 p.

 

 
Wallace, Helen
Procesul politic in Uniunea Europeana / res p. de ed.: Helen Wallace, William Wallace; trad.: de Genoveva Bolea. - Ed. a 4 - a. - Ch.: ARC, 2004. - 622 p.
CZU 339 / W 20


 

 
  
Бузу, О. В.
Кадастр недвижимого имущества в Республике Молдова. Опыт междисциплинарного исследования : Mонография / О. В. Бузу, В. Г. Гуцу, Д. В. Гуцу. – Кишинев : CEP USM, 2016. – 154 p.
CZU 332.85(478)


 

 
Иванова, Е. Н.
Оценка стоимости недвижимости : [учебное пособие для вузов] / Е. Н. Иванова ; под ред. М. А. Федотовой ; Финанс. Акад. при Правит. Рос. Федерации. – М.: КноРус, 2008. – 344 p.
CZU 332 / И 20


 

 
Есипов, Виктор Ефимович
Оценка бизнеса : учебник для вузов / В. Есипов, Г. Маховикова, В. Терехова. - Москва : Питер, 2002. - 415 p. - (Учебник для вузов)
СZU 658 / Е 832


 

 
Илъин, Владимир Иванович
Поведение потребителей : Учебное пособие. - Санкт - Петербург : Питер, 2000. - 222 p. - (Краткий курс)
CZU 330.16 / И 46


 

 
Мескон, Майкл
Основы менеджмента : Пер. с англ. / М. Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури ; общ. ред. Л.И.Евенко. - М.: Дело, 1992. - 702 p.
CZU 338 / М 502


 

 
Оценка бизнеса : учебник для вузов / А. Г. Грязнова, М. А. Федотова, С. А. Ленская, ... ; под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой ; Финанс. Акад. при Правит. Российской Федерации. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 511 p.
CZU 658 / О-931


 

 
Савицкая, Глафира Викентьевна
Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности : Краткийй курс для высших учебных заведений / Г. В. Савицкая. - М.: ИНФРА - М, 2001. - 288 p. - (Высшее образование).
CZU 658.5 / C 133


 

 
Фоксол, Гордон
Психология потребителя в маркетинге = Consumer psychology for marketing / Г. Фоксол, Р. Голдсмит, С. Браун. - СПб. и др. : Питер, 2001. - 348 p.
CZU 339.138 / Ф 756


 

 
Cărţi noi
Mai mult
Repozitoriul instituţional
Proiecte
Baze de date abonate

Mai mult

© 2001 - 2016 Biblioteca
Tehnico–Ştiinţifică a UTM