Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
Autentificare  
Web Opac UTM;              Catalog Electronic;              Repozitoriu Institutional;
Tel. 022 509971;      E-mail: library@lib.utm.md        
  Literatură electronică
library.utm.md 
Prima pagină
Despre bibliotecă Biblioteca electronică
Întreabă bibliotecarul Materiale editate la U.T.M  Expoziţie virtuală             
Anul 2017    Anul 2016    Anul 2015    Anul 2014    Anul 2013    Anul 2012    Anul 2011    Anul 2010    Anul 2009    Anul 2008    Anul 2007    Anul 2006    Anul 2005   
Literatura electronică       Achiziţii noi e-Resurse
Achiziţii de carte Publicaţii periodice
Baze de date Date de contact  
Noutăţi
27.09.2023BIBLIOTECA ȘTIINŢIFICÂ UTM
VÂ INVITÂ

vineri, 29 septembrie ,
cu începere de la ora 12.30 ,
să participaţi la activităţile prilejuite de ediţia a XIII-a a Nocturnei Bibliotecilor cu genericul «BIBLIOTECA – SUNET – CULOARE – IMAGINE» .

Programul activităţilor

Mai mult

Acum pe site sunt 5 utilizatori.
Acest site a fost accesat de ori

Boxa de idei:
Nume:

     


Web Opac UTM;


Informator


Generalităţi. Ştiinţă şi cunoaştere. Organizare. Informare. Documentare. Biblioteconomie. Instituţii.
Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie.
Matematică şi ştiinţe naturale
Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică
Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite
Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Aparate şi instrumente optice.
Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei
Tehnologie chimică. Industrii chimice şi adiacente
Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale
Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie.
Artă. Arhitectură. Arte plastice. Desen. Pictură.
Limbă. Lingvistică. Literatură
Beletristică
Geografie. Biografie. Istorie

Matematică şi ştiinţe naturale

Ceapă, Mihai
Geometrie descriptivă / M. Ceapă, Gh. Popovici ; Univ. Tehn. a Mold. – Ch.: Tehnica, 1997. - 211 p. : fig.
CZU 515 / C33


 

 
  
Costaş, Ana
Calcul diferenţial şi Integral : Suport de curs / Ana Costaş, Galina Rusu ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Matematică şi Informatică, Departamentul de Matematică. - Chişinău : CEP USM, 2018. - 351 p. : fig.
CZU 517


 

 
Detlaf, Andrei Antonovici, Iavorski, Boris Mihailovici
Curs de fizica / Andrei Antonovici Detlaf, Boris Mihailovici Iavorski ; Trad. din l. rusa de Ambros V. - Ch.: Lumina, 1991. - 606 p.
CZU 53 / D 47


 

 
Ghetiu, Mihail M.
Chimie organică : [manual] / Mihail M. Ghetiu ; Univ. Teh. a Mold. – Ch.: Tehnica – Info, 1999. – 500 p.
CZU 547 / G 46


 

 
Lucrări practice la geodezia inginerească : Manual pentru instituţiile de învăţămînt superior / B. B. Danilevici, V. F. Lukianov, B. S. Heifet, ... ; sub red. lui N. T. Novak. – Ch.: Universitas, 1993 p. – 322 p.
CZU 528 / L 88


 

 
Matematica 1: Algebra, geometrie analitică în plan / Al. Moloşniuc, E. Rusu, A. Costaş şi a.; coord. Al. Moloşniuc ; red. V. Musteaţa. - 2002. - 201 p.
CZU 51 / M 47


 

 
Microbiologia, sanitaria şi igiena alimentară / M. Bălănuţă, S. Rubţova, E. Bălănuţă, I. Nistor. – Ch.: Ruxanda, 1999. – 232 p.
CZU 579 / M 65


 

 
Muller, Leonard
Fizica corpului solid / Leonard Muller, Constantin Dănciulescu. – Bucureşti : Ed. Univ. Bucureşti, 1996. – 188 p.
CZU 539 / M 94


 

 
Nicolaescu, I. I.
Fizica corpului solid : În 3 parţi. Partea 1 / I. I. Nicolaescu, V. G. Canţer. – Ch., 1991. – 225 p.
CZU 539.2 / N 61


 

 
Nicolaescu, I. I.
Fizica corpului solid : În 3 parţi. Partea 2 / I. I. Nicolaescu, V. G. Canţer, I. M. Tighineanu. – Ch., 1991. – 264 p.
CZU 539.2 / N 61


 

 
Nicolaescu, I. I.
Fizica corpului solid / I. I. Nicolaescu, V. G. Canţer. – Ch., 1991. -
Partea 3-a. – 1991. – 206 p.
CZU 539.2 / N 61


 

 
Nicolau, Anca
Microbiologie generală : Factori care influenţează dezvoltarea microorganismelor / Anca Nicolau, Maria Turtoi. – Galaţi : Academica, 2006. – 264 p.
CZU 579 / N 63


 

 
Orlov, S.
Alunecările de teren în Moldova şi stabilizarea lor / S. Orlov, E. Orlov. – Ch., 1997.
Partea 1 : Alunecările de teren şi consecinţele lor. – 1997. – 45 p.
Partea 2 : Evaluarea şi majorarea stabilităţii terenurilor deplasante. – 1998. – 61 p.

 

 
Pavlenko, Iu. Gr.
Elemente de fizică / Iu. Gr. Pavlenko ; [trad. din lb. ru de Gr. Dohotaru]. – Ch.: Lumina, 1996. – 656 p.
CZU 53 / P 47


 

 
Răşenescu, Ioan
Fenomene de transfer / Ioan Răşenescu. – Bucureşti : Ed. did. şi pedag., 1984. – 242 p.
CZU 536 / R 27


 

 
Şcerbaţchi, Ion C.
Analiză matematică : (Probleme) : manual / Ion C. Scerbatchi ; Univ. Teh. a Mold. – Ch.: Tehnica, 1998. –
CZU 517 / S 32
Partea 1-a. – 1998. – 308 p.
Partea 2-a. – 1998. – 363 p.

 

 
Şcerbaţchi, Ion C.
Curs de analiză matematică : manual / Ion C. Scerbaţchi ; Univ. Teh. a Mold. – Ch. : Tehnica-Info, 2000. –
CZU 517 / S 32
Volumul 1. – 2000. – 430 p.
Volumul 2. – 2002. – 636 p.
Volumul 3. – 2004. – 440 p.

 

 
Бахвалов, Николай Сергеевич
Численные методы : учеб. пособ. / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков ; Московск. Гос. Унив. им. М. В. Ломоносова. – 4-е изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 637 p. - (Классический университетский учебник).
CZU 519.6 / Б 30

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Блейхут, Ричард Э.
Быстрые алгоритмы цифровой обработки сигналов = Fast algorithms for digital signal processing / Р. Блейхут ; пер. с англ. И. И. Грушко. – М. : Мир, 1989. – 448 p.
CZU 519 / Б 688

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Бутенин, Николай Васильевич
Введение в аналитическую механику : Учеб. пособие для вузов . - М.: Наука, 1971. - 264 p.
CZU 531(075) / Б 93

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Бутенин, Николай Васильевич
Курс теоретической механики : Учебник для втузов. В 2 - х томах / Н. В. Бутенин, Я. Л. Лунц, Д. Р. Меркин. - М.: Наука, 1979. -
CZU 531(075.8) / Б 93
Том 1. - Статистика и кинематика. - 3 - е изд. - 272 p.
Том 2. - Динамика. - 2 - е изд., перераб. и доп. - 544 p.
Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Ильин, Владимир Александрович
Линейная алгебра : Учебник для студентов вузов, по специальности «Физика» и «Прикладная математика» / И. В. Ильин, Э. Г. Позняк. - М.: Наука, 1999. - 297 p.
CZU 512.8(075.8)

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Кормен, Томас
Алгоритмы : Построение и анализ / Томас Кормен, Чарльз Лейзерсон, Рональд Ривест ; пер. с англ. под ред. А. Шеня. – М.: Изд - во МЦНМО, 958 p.
CZU 519.7 / K 74


 

 
Задачи по физике / сост.: Русу Александр, Русу Спиридон ; отв. ред.: Маринчук Михай ; Тех. Унив. Молд., Фак. Радиоэлектрон. и Телекоммуник., Каф. Физики. – Кишинэу : ТУМ, 2004. – 97 p.

 

 
Кудрявцев, Лев Дмитриевич
Курс математического анализа: Учебник для физ. - мат. и инж. - физ. спец. вузов. В 2 - х томах. - Изд. 4 - е. - М.: Высш. школа, 1981. -
CZU 517(075) / К 889
Том 1. - 687 p.
Том 2. - 584 p.
Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Пименов, Юрий Вадимович
Техническая электродинамика : учеб. пособ. для вузов / Ю. В. Пименов, В. И. Вольман, А. Д. Муравцов ; под ред. Ю. В. Пименова. – М. : Радио и связь, 2000. – 536 p.: il.

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul


 

 
Пищевая химия : учеб. для вузов / А. П. Нечаев, С. Е. Траубенберг, А. А. Кочеткова, … ; под ред. А. П. Нечаева. – 3 - е изд., исправл. – Санкт - Петербург : ГИОРД, 2004. – 632 p.
CZU 577 / П 368


 

 
Савельев, Игорь Владимирович
Курс общей физики : Учеб. пособие для студентов вузов. - Изд. 4 - е, перераб. . - М., Наука, 1970. -
CZU 53 / С 128
Том 1. - Механика, колебания и волны. Молекулярная физика. - 1970. - 508 p.
Том 2. - Электричество. - 1970. - 442 p.
Том 3. - Оптика, атомная физика, физика атомного ядра и элементарных частиц. - 1971. - 528 p.
Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Сборник индивидуальных задач по высшей математике : Учебное пособие в 3 - х ч. / А. П. Рябушко, В. В. Бархатов, В. В. Державец, И. Е. Юруть; Под общ. ред. А. П. Рябушко. - Минск : Высшая школа, 1990. -
CZU 51 / C 232
Ч. 2. - 1990. - 270 p.
Ч. 3. - 1991. - 350 p.

 

 
Стахеев, Александр Юрьевич
Вся химия в 50 таблицах : Пособие для учащихся старших классов и абитури - ентов / А. Ю. Стахеев ; под ред. С. С. Бердоносова. – 2 - е изд., перераб. и доп. – М. : Мирос : Рост, 1998. – 64 p.

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Cărţi noi
Mai mult
Repozitoriul instituţional
Proiecte
Baze de date abonate

Mai mult

© 2001 - 2016 Biblioteca
Tehnico–Ştiinţifică a UTM