Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
Autentificare  
Web Opac UTM;              Catalog Electronic;              Repozitoriu Institutional;
Tel. 022 509971;      E-mail: library@lib.utm.md        
  Literatură electronică
library.utm.md 
Prima pagină
Despre bibliotecă Biblioteca electronică
Întreabă bibliotecarul Materiale editate la U.T.M  Expoziţie virtuală             
Anul 2017    Anul 2016    Anul 2015    Anul 2014    Anul 2013    Anul 2012    Anul 2011    Anul 2010    Anul 2009    Anul 2008    Anul 2007    Anul 2006    Anul 2005   
Literatura electronică       Achiziţii noi e-Resurse
Achiziţii de carte Publicaţii periodice
Baze de date Date de contact  
Noutăţi
27.09.2023BIBLIOTECA ȘTIINŢIFICÂ UTM
VÂ INVITÂ

vineri, 29 septembrie ,
cu începere de la ora 12.30 ,
să participaţi la activităţile prilejuite de ediţia a XIII-a a Nocturnei Bibliotecilor cu genericul «BIBLIOTECA – SUNET – CULOARE – IMAGINE» .

Programul activităţilor

Mai mult

Acum pe site sunt 3 utilizatori.
Acest site a fost accesat de ori

Boxa de idei:
Nume:

     


Web Opac UTM;


Informator


Generalităţi. Ştiinţă şi cunoaştere. Organizare. Informare. Documentare. Biblioteconomie. Instituţii.
Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie.
Matematică şi ştiinţe naturale
Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică
Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite
Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Aparate şi instrumente optice.
Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei
Tehnologie chimică. Industrii chimice şi adiacente
Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale
Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie.
Artă. Arhitectură. Arte plastice. Desen. Pictură.
Limbă. Lingvistică. Literatură
Beletristică
Geografie. Biografie. Istorie

Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică

Alexa, Constantin
Transporturi şi expediţii internaţionale. - Bucureşti : Ed. „ALL”, 1995. - 192 p.
CZU 656 / A 38


 

 
Băjenescu, Titu I.
Comunicaţii prin satelit / Titu I. Băjenescu. – Bucureşti : Matrix Rom, 2003. – 413 p.
CZU 621.396 / B 18


 

 
Bălulescu, Pompiliu
Agenda pompierului / Pompiliu Bălulescu, Ionel Crăciun. – Ed. a 2-a, rev. şi adăug. – Oradea : Ed. Imprimeriei de Vest, 2009. -


 

 
Calitatea şi analiza senzorială a produselor alimentare / Constantin Banu, Violeta Nour, Camelia Vizireanu, … ; coord.: Constantin Banu. – Bucureşti : Ed. AGIR, 2007. – 573 p. – (Inginerie alimentară)
CZU 620.2 / C 14


 

 
Caraiani, Gheorghe
Transporturi expediţii şi asigurări internaţionale/ Gheorghe Caraiani ; Universitatea Româno - Americană. – Bucureşti : Lumina Lex, 2001. – 298 p.
CZU 656 / C 23


 

 
Сătuneanu, Vasile M.
Materiale şi componente electronice / Vasile M. Cătuneanu, Ovidiu Iancu, Marin Drăgulinescu ; Inst. Polit. Bucureşti. – Bucureşti : Ed. did. şi pedag., 1972. – 346 p.
CZU 621.315 / C 30


 

 
Cehan, Vlad
Bazele radioemiţătoarelor / Vlad Cehan. – Bucureşti : Matrix-Rom, 1997. – 300 p.
CZU 621.39 / C 34


 

 
Ciobanu, Domnica
Chimia produselor alimentare / Domnica Ciobanu, Romeo Cristian Ciobanu. – Ch.: Tehnica - Info, 2001. -
CZU 663/664 / C 51
Partea 1. – 2001. – 317 p.
Partea 2. – 2001. – 417 p.

 

 
Covaci, Ştefan
Exploatări miniere în subteran : Exemple de calcul / Ştefan Covaci, Dumitru Bădulescu. – Bucureşti : Ed. tehnică, 1982. – 442 p.


 

 
Cozma, Rodica
Elemente fundamentale de tribologie. Frecare – ungere / Rodica Cozma. - Bucureşti: Matrix Rom, 2004. - 233 p.
CZU 621.89 / C 80


 

 
Crăciun, Ionel
Riscuri generatoare de situaţii de urgenţă şi managementul riscurilor de incendiu / Ionel Crăciun, Aurel Udor. – [S. l.] : [S. n.], 2009. – 233 p.


 

 
Creţa, Gavril
Turbine cu abur şi cu gaze / Gavril Creţa. – Bucureşti : Ed. did. şi pedag., 1981. – 632 p.
CZU 621.1 / C 85


 

 
Christea, Al.
Instalaţii de încălzire centrală şi ventilare : Manual pentru licee / Al. Christea, Al. Cimpoia. – Bucureşti : Ed. did. şi pedag., 1980. – 197 p.
CZU 697 / C 48


 

 
Csaltos, Carol
Tehnici şi tehnologii de prelucrare a cărnii / Carol Csaltos, Adriana Bîrcă. - Chişinău: Tehnica - Info, 2003. - 343 p.
CZU 637 / C 92


 

 
Dănilă, Theodor
Dispozitive şi circuite electronice / Theodor Dănilă, Nicolai Reus, Vianor Boiciu. – Bucureşti : Ed. did. şi pedag., 1982. – 488 p.
CZU 621.38 / D 17


 

 
Dedu, Vasile
Gestiune şi audit bancar / Vasile Dedu. - Bucureşti : Ed. economică, 2003. - 352 p.
CZU 336 / D 27


 

 
Efremov, V. V.
Repararea automobilelor. Partea 1 / V. V. Efremov ; trad. din lb. ru. – Bucureşti : Ed. did., 1957. – 407 p.


 

 
Electronică / E. Damachi, L. Doboş, A. Tunsoiu, N. Tomescu. – Bucureşti : Ed. did. şi pedag., 1979. - 316 p.
CZU 621.38 / E 43


 

 
Electrotehnică generală : Îndrumar de laborator / alcăt.: A. Potîngă, Gh. Derevenciuc ; Univ. Tehn. a Moldovei, Cat. Bazele Teoretice ale Electrotehnicii. – Ch.: U.T.M., 1996. – 47 p.
CZU 621.3 / E 35


 

 
Exploatări miniere la zi : exemple de calcul / Dumitru Fodor, Ilie Rotunjanu, Mircea Georgescu [et al.]. – Bucureşti : Ed. tehnică, 1983. – 408 p.

 

 
Fodor, Dumitru
Exploatări miniere la zi / Dumitru Fodor. – Bucureşti : Ed. did. şi pedag., [1980]. – 616 p.


 

 
Frâncu, Paul
Curs de căi ferate / Paul Frâncu. – Bucureşti : Ed. did. şi pedag., 1967. – 267 p.
CZU 625 / F 86


 

 
Gonciaruc, Valeriu
Termotehnica : Transfer de căldură : Ciclu de prelegeri. P. 2 / Valeriu Gonciaruc ; Univ. Teh. a Mold. – Ch., 2000. – 139 p.


 

 
Ionescu-Muscel, I.
Merceologia produselor de import-export. Vol. 2 / I. Ionescu-Muscel, V. D. Cucu. – Bucureşti : Centr. de Docum. şi Public. Tehnice al Min. Ind. Uşoare, 1971. – 342 p.
CZU 620.2 / I-68


 

 
Hirian, Cornel
Mecanica rocilor / Cornel Hirian. – Bucureşti : Ed. did. şi pedag., 1981. – 238 p.


 

 
Iordache, Gheorghe
Utilaje şi instalaţii de transport continuu / Gheorghe Iordache. – Bucureşti : Matrix Rom, 2007. – 140 p.
CZU 621.86 / I-70


 

 
Jercan, Stan
Construcţii de drumuri : Pentru uzul studenţilor / Stan Jercan. – Bucureşti : Institutul de Construcţii, 1981. –
Partea 1 : Alcătuire şi calcul. – 1981. - 236 p.
CZU 625.7 / J 48


 

 
Manualul inginerului de mine / coord.: Aron Popa. – Bucureşti : Ed. tehnică, 1988. – 567 p.

 

 
Manual de descarcerare Manual de descarcerare / Vladimir Secară, Corneliu Dragomir, Dumitru Strugariu [et al.]. – Bucureşti : Ed. Min. de Interne, 2001. – 78 p.
CZU 61 / M 30


 

 
Marusciac, Dumitru
Construcţii moderne din lemn / Dumitru Marusciac. – Bucureşti : Ed. tehnică, 1997. – 304 p.
CZU 624.011 / M 43


 

 
Nicoară, Laurenţiu
Îmbrăcăminţi rutiere moderne / Laurenţiu Nicoară, Aurica Bilţiu. – Bucuresti : Ed. tehnică, 1983. - 368 p.
CZU 625 / N 59


 

 
Niculescu, Claudian-Roman
Iniţiere în comunicaţiile prin fibre optice / Claudian-Roman Niculescu, Ion-Mihail Iosif. – Bucureşti : Ed. tehnică, 1982. – 248 p.
CZU 621.383 / N 70


 

 
Păunescu, Marin
Geotehnică şi fundaţii / Marin Păunescu, Viorel Pop, Tudor Silion. – Bucureşti : Ed. did. şi pedag., 1982. – 552 p.
CZU 624.13 / P 45


 

 
Popa, Aron
Prospecţiuni şi explorări miniere / Aron Popa. – Bucureşti : Ed. did. şi pedag., 1976 – 533 p.


 

 
Procese şi instalaţii industriale de uscare/ Mihailă Cornel, Caluianu Vasile, Marinescu Mircea, Dănescu Alexandru. - Bucureşti : Editura Tehnică, 1982. - 388 p.
CZU 66.047 / P 93


 

 

Radu, Petre Ionel

Poduri din beton armat / Petre Ionel Radu, Emil Negoescu, Petre Ionescu. – Bucureşti : Ed. did. şi pedag., 1981. – 591 p.
CZU 624.21 / R 17


 

 
Sachelarie, Dan
Bazele dispozitivelor semiconductoare : Curs pentru facultăţile de electronică, inginerie electrică şi fizică / Dan Sachelarie. – Bucureşti : Matrix Rom, 2003. – 338 p.
CZU 621.38 / S 12


 

 
Salaur, Vasile
Maşini agricole. - Chişinău: Universitas, 1993. - 499 p.
CZU 631.3 / S 16


 

 
Ştefan, Gheorghe
Circuite şi sisteme digitale / Gheorghe Ştefan. – Bucureşti : Ed. tehnică, 2000. – 564 p. – (Inginerie electronică)
CZU 621.38 / S 81


 

 
Toacşe, Gheorghe
Electronică digitală : Circuite integrate digitale. Limbajul de descriere hard - VHDL / Gheorghe Toacşe, Dan Nicula. – Bucureşti : Teora, 1996. – 624 p. – (Electronică profesională ; Nr. 4)
CZU 004 / T 67


 

 
Toma, Mihail
Management în construcţii : Planificarea şi organizarea execuţiei lucrărilor de construcţii / Mihail Toma, Narcisa Mărgărit. - Bucureşti : Editura tehnică, 2002. - 414 p.
CZU 624 / T 71


 

 
Vintilă, Ştefan
Instalaţii de alimentare cu apă, canalizare, sanitare şi de gaze : Curs pentru subingineri / Ştefan Vintilă, Horia Busuioc. – Bucureşti : Ed. did. şi pedag., 1977. – 373 p.
CZU 628 / V 64


 

 
Vîţă, Cornelia
Toxicologie / Cornelia Vîţă. - Editura Mongabit, 2002. - 190 p.
CZU 615.9


 

 
Александров, К. К.
Электротехнические чертежи и схемы / К. К. Александров, Е. Г. Кузьмина. – Москва: Энергоатомиздат, 1990. – 285 p.
CZU 621.3 / Д 465


 

 
Алиев, И. И.
Электрические аппараты : Справочник / И. И. Алиев, М. Б. Абрамов. – М. : РадиоСофт, [2004]. - 251 p.

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы : Справочное пособие Якубовский, Н. А. Барканов, Л. И. Ниссельсон, ... ; под ред. С. В. Якубовского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Радио и связь, 1985. – 432 p.: il. – (Проек-тирование радиоэлектронной аппаратуры на интегральных микросхемах).
CZU 621.382.1(035) / A 64

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Атлас деревянных конструкций= Holzbau atlas / К. Г. Гётц, Д. Хоор, К. Мёлер, Ю. Хаттерер ; пер. с нем. Н. И. Александровой ; под ред. В. В. Ермолова. – М.: Стройиздат, 1985. – 272 p.
CZU 624.011 / А 924


 

 
Аульченко, Владимир Михайлович
Анализ сигналов. Элементы аналоговой электроники : Учебное пособие / В. М. Аульченко ; Новосиб. Гос. Унив., Физический Фак. – Новосибирск, 2001. – 105 p.

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Батушев, Владимир Александрович
Электронные приборы : учеб. для вузов / Батушев В. А. – М. : Высшая школа, 1969. – 608 p.
CZU 621.384/ Б 28

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Белоруссов, Николай Иванович
Электрические кабели, провода и шнуры : Справочник / Н. И. Белоруссов, А. Е. Саакян, А. И. Яковлева ; под ред. Н. И. Белоруссова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Энергоатомиздат, 1988. – 536 p.

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Беляев, Анатолий Владимирович
Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кв. - Л. : Энергоатомиздат, 1988. – 171 p.
CZU 621.316.1 / Б 4


 

 
Бессонов, Лев Алексеевич
Теоретические основы электротехники. Электрические цепи : учеб. для вузов / Л. А. Бессонов. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1978. – 528 p.

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Борисов, Ю. М.
Электротехника : учеб. для вузов / Ю. М. Борисов, Д. Н. Липатов, Ю. Н. Зорин. – 2-е изд., перераб. и доп. . – М. : Энергоатомиздат, 1985. – 551 p.
CZU 621.3 / Б 825

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Боровой, А. А..
Опыт Чернобыля (работы на объекте «Укрытие») / А. А. Боровой, Е. П. Велихов. – Москва: НИЦ «Курчатовский институт», 2012. –
Часть 1. – 2012. – 168 с. - ISBN 978-5-904437-57-2
Часть 2. – 2013. – 162 с. - ISBN 978-5-904437-38-1
Часть 3. – 2013. – 156 с. - ISBN 978-5-904437-90-9
Часть 4. – 2015. – 168 с. - ISBN 978-5-904437-96-1
CZU 621.039.586

 

 
Бражников, Александр Михайлович Малова, Надежда Дмитриевна
Расчеты систем кондиционирования воздуха на предприятиях мясной и молочной промышленности : Учебное пособие для вузов по спец. «Холодильные и компрессорные установки». - М.: Агропромиздат, 1986. - 231 p.
CZU 637 / Б 87


 

 
Дегтерев, Георгий Николаевич
Организация и механизация погрузочно - разгрузочных работ на автомобильном транспорте : Учебное пос. для студ. вузов, обучающихся по спец. «Экономика и орг - я автомобильного транспорта». - 2 - е изд., перераб. и доп. - М. : Транспорт, 1980. - 264 p.
CZU 629.113 / Д 261


 

 
Детали машин в примерах и задачах / С. Н. Ничипорчик, М. И. Корженцевский, В. Ф. Калачев, …, под общ. ред. С. Н. Ничипорчика. - 2 - е изд., перераб. и доп. – Минск ; Вышэйш. Школа, 1981. - 431 p.
CZU 621.81 / Д 38


 

 
Добромыслов, А. Н.
Оценка надежности зданий и сооружений по внешним признакам : Справочное пособие / А. Н. Добромыслов. – 2-е изд. исправл. и доп. – М.: Изд-во АСВ, 2008. – 72 p.
CZU 69 / Д 563


 

 
Замятин, Владимир Яковлевич
Мощные полупроводниковые приборы. Тиристоры : Справочник / В. Я. Замятин, Б. В. Кондратьев, В. М. Петухов. – М. : Радио и связь, 1987. – 576 p.

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Занько, Наталья Георгиевна
Медико - биологические основы безопасности жизнедеятельности : учебник для вузов / Н. Г. Занько, В. М. Ретнев. – 2 - е изд., стереот. – М.: Академия, 2004. – 288 p. – (Высшее профессиональное образование)
CZU 61 / З – 287


 

 
Зеленков, Георгий Иванович
Проектирование предприятий по ремонту дорожно-строительных машин : [учеб. пособ. для вузов] / Г. И. Зеленков, Б. С. Колясинский. – М.: Высшая школа, 1971. – 240 p.
CZU 624.2 / З-483


 

 
Интегральные микросхемы : Справочник / Б. В. Тарабрин, Л. Ф. Лунин, Ю. Н. Смирнов, … ; под ред. Б. В. Тарабрина. – М. : Радио и связь, 1983. – 528 p.
CZU 621.382.1(035) / И 73

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Калугин, Александр Васильевич
Деревянные конструкции : учеб. пособ. для вузов / А. В. Калугин. – М.: Изд - во Ассоциации строительных вузов, 2003. – 224 p.

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Карагодин, Виктор Иванович
Ремонт автомобилей и двигателей : Учебник / В. И. Карагодин, Н. Н. Митрохин. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2003. - 496 p.
CZU 629.331(075.3)


 

 
Коробейник, Андрей Владимирович
Ремонт автомобилей : Практический курс : [учеб. пособ.] / А. В. Коробейник. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 510 p. – (Библиотека автомобилиста)
CZU 629.331(075.3)

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Коробейник, Андрей Владимирович
Ремонт автомобилей : Теоретический курс : [учеб. пособ.] / А. В. Коробейник. – . – 2-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 284 p. – (Библиотека автомобилиста)
CZU 629.331(075.3)

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Контейнерная транспортная система / Л. А. Коган, Ю. Т. Козлов, М. Д. Ситник и др.; Под ред. Л. А. Когана. - 2 - е изд., перераб. и доп. - М.: Транспорт, 1991. - 254 p.
Б 65.9(2)37/K 651


 

 
Костюченко, Василий Васильевич
Менеджмент строительства : учебное пособие / В. В. Костюченко, К. М. Крюков, О. А. Кудинов. - Ростов - на - Дону : Феникс, 2002. - 448 p. - (Высшее образование)
CZU 69 / К 727


 

 
Левочкин, Николай Иванович
Инженерные расчеты по охране труда : Учеб. пособие. - Красноярск : Изд - во Краснояр. Ун - та, 1987. - 152 p.
CZU Б 65.9(2)248 / Л 376


 

 
Машины и аппараты пищевых производств. В двух книгах / С. Т. Антипов, И. Т. Кретов, А. Н. Остриков, … ; под. ред. В. А. Панфилова. – М.: Высшая школа, 2001. – (Учебник 21 века)
CZU 664 / М 382
Книга 1. – 2001. – 704 p.
Книга 2. – 2001. – 1384 p.

 

 
Николадзе, Георгий Ильич
Улучшение качества подземных вод / Г. И. Николадзе. – М.: Стройиздат, 1987. – 239 p. – (Охрана окружающей природной среды)
CZU 628 / Н 631


 

 
Петросов, Владимир Вартанович
Ремонт автомобилей и двигателей : Учебник / В. В. Петросов. - М.: Академия, 2005. - 224 p.
CZU 629.331(075.3)

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Пиз, Роберт А.
Практическая электроника аналоговых устройств : Поиск неисправностей и отработка проектируемых схем / М. : ДМК Пресс, 2001. – 320 p. – (Серия «Учебник»).

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Полупроводниковые приборы : транзисторы : Справочник / В. Л. Аронов, А. В. Баюков, А. А. Зайцев, … ; под общ. ред. Н. Н. Горюнова. – М. : Энергоиздат, 1982. – 906 p.
CZU 621.382 (035) / П 533

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Применение интегральных схем : Практическое руководство : в двух книгах. Книга 1 / Петер Брэдшо, Сид Гош, Хэмил Олдридж, ... ; под ред. А. Уильямса ; пер. с англ. под ред. И. Н. Теплюка. – М. : Мир, 1987. – 432 p.
Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Применение интегральных схем : Практическое руководство : в двух книгах. Книга 2 / Петер Алфке, Дон Бакли, Эрик Бриз, … ; под ред. А. Уильямса ; пер. с англ. под ред. И. Н. Теплюка. – М. : Мир, 1987. – 414 p.
Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Пространственные покрытия : (Конструкции и методы возведения). В двух томах / под общ. ред. Г. Рюле ; пер. с нем. С. Б. Ермолова. – М.: Стройиздат, 1973. –
Том 1 : Железобетон, армоцемент. – 1973. – 305 p.
624.04

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Пространственные покрытия : (Конструкции и методы возведения). В двух томах / под общ. ред. Г. Рюле ; пер. с нем. С. Б. Ермолова. – М.: Стройиздат, 1974. –
Том 2 : Металл, пластмассы, керамика, дерево. – 1974. – 248 p.
CZU 624.01 / П 828


 

 
Свешников, Владимир Константинович, Усов, Анатолий Антонович
Станочные гидроприводы : Справочник. - М.: Машиностроение, 1982. - 464 p. - ( БК. Библиотека конструктора )
CZU 621.9(035) / С245


 

 
Справочник по электротехническим материалам : В трех томах. Том 2 / под ред. Ю. В. Корицкого, В. В. Пасынкова, Б. М. Тареева. – 3-е изд., перераб. – М. : Энергоатомиздат, 1987. – 464 p.: il.
Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Стахеев, Игорь Васильевич
Основы проектирования процессов и аппаратов пищевых производств : Учебное пособие для студентов пищевых специальностей втузов. - Минск : Вышэйшая школа, 1972. - 301 p.
CZU 664 / С 785


 

 
Улашкин, Анатолий Петрович
Курсовое проектирование по востановлению деталей : учеб. пособ. для вузов / Улашкин А. П., Тузов Н. С. ; Хабаровский Гос. Тех. Унив. – Хабаровск : Изд-во Хабаровк. Гос. Тех. Унив., 2003. – 116 p.
CZU 629.33


 

 
Фруктовые и овощные соки: Научные основы и технологии. Технология, химия, микробиология, экспертиза, значение и нормативное регулирование : = Frucht und Gemusesafte : Technologie, Chemie, Mikrobiologie, Analytik, Bedeutung, Recht / Под общ ред. У. Шобингера. - 3 - е перераб и доп. изд. - Санкт - Петербург: Профессия. - 2004. - 639 p. - (Научные основы и технологии).
CZU 663 / Ф 931


 

 
Ханлон, Дж. Ф.
Упаковка и тара : проектирование, технологии, применение = Handbook of paskage engineering / Дж. Ф. Ханлон, Р. Дж. Келси, Х. Е. Форсинио ; пер. с англ. под. общ. ред.В. Л. Жавнера. – Санкт-Петербург : Профессия, 2008. – 630 p.
CZU 621.798 / Х 191


 

 
Хрулев, Александр Эдуардович
Ремонт двигателей зарубежных автомобилей / А. Э. Хрулев. – М.: За рулем, 1999. – 440 p.
CZU 629.331


 

 
Шейнблит, Алехандр Ефимович
Курсовое проектирование деталей машин : Учеб. пособие. - Калининград : Янтарный сказ, 2003. - 454 p.


 

 
Шерешевский, Иосиф Абрамович
Жилые здания : Конструктивные системы и элементы для индустриального строительства : Пособие для учебного проектирования / И. А. Шерешевский. – Изд. стереот. – М.: Архитектура - С, 2005. – 123 p.

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Шило, В. Л.
Популярные цифровые микросхемы : Справочник / В. Л. Шило. – М. : Радио и связь, 1987. – 352 p. – (Массовая радио библиотека ; Выпуск 1111)

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Шерешевский, Иосиф Абрамович
Конструирование гражданских зданий : учебное пособие / И. А. Шерешевский. – Изд. стереот. – М.: Архитектура - С, 2005. – 176 p.
CZU 725 / Ш 492

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Шерешевский, Иосиф Абрамович
Конструирование промышленных зданий и сооружений / И. А. Шерешевский. – Изд. стереот. – М.: Архитектура - С, 2005. – 168 p.
CZU 624 / Ш 492

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Теория механизмов и машин. Сборник контрольных работ и курсовых проектов : Учебное пособие для втузов / Под общ. ред. И.В.Алехновича. - Минск : Вышэйшая школа, 1970. - 252 p.
CZU 621 / T 338


 

 
Cărţi noi
Mai mult
Repozitoriul instituţional
Proiecte
Baze de date abonate

Mai mult

© 2001 - 2016 Biblioteca
Tehnico–Ştiinţifică a UTM