Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
Autentificare  
Web Opac UTM;              Catalog Electronic;              Repozitoriu Institutional;
Tel. 022 509971;      E-mail: library@lib.utm.md        
  Literatură electronică
library.utm.md 
Prima pagină
Despre bibliotecă Biblioteca electronică
Întreabă bibliotecarul Materiale editate la U.T.M  Expoziţie virtuală             
Anul 2017    Anul 2016    Anul 2015    Anul 2014    Anul 2013    Anul 2012    Anul 2011    Anul 2010    Anul 2009    Anul 2008    Anul 2007    Anul 2006    Anul 2005   
Literatura electronică       Achiziţii noi e-Resurse
Achiziţii de carte Publicaţii periodice
Baze de date Date de contact  
Noutăţi
27.09.2023BIBLIOTECA ȘTIINŢIFICÂ UTM
VÂ INVITÂ

vineri, 29 septembrie ,
cu începere de la ora 12.30 ,
să participaţi la activităţile prilejuite de ediţia a XIII-a a Nocturnei Bibliotecilor cu genericul «BIBLIOTECA – SUNET – CULOARE – IMAGINE» .

Programul activităţilor

Mai mult

Acum pe site sunt 2 utilizatori.
Acest site a fost accesat de ori

Boxa de idei:
Nume:

     


Web Opac UTM;


Informator


Generalităţi. Ştiinţă şi cunoaştere. Organizare. Informare. Documentare. Biblioteconomie. Instituţii.
Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie.
Matematică şi ştiinţe naturale
Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică
Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite
Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Aparate şi instrumente optice.
Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei
Tehnologie chimică. Industrii chimice şi adiacente
Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale
Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie.
Artă. Arhitectură. Arte plastice. Desen. Pictură.
Limbă. Lingvistică. Literatură
Beletristică
Geografie. Biografie. Istorie

Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Aparate şi instrumente optice.

Adăscăliţei, Adrian A.
Teoria circuitelor electrice : [curs de prelegeri] / Adrian A. Adăscăliţei. – Iaşi : Performantica, 2015. – 392 p.


 

 
Adăscăliţei, Adrian A.
Teoria circuitelor electrice : Simularea asistată de calculator a lucrărilor experimentale : Îndrumar de laborator / Adrian A. Adăscăliţei. – Iaşi : Performantica, 2015. – 161 p.
CZU 621.3 / A 20


 

 
Arsinte, Radu
Fundamentele televiziunii digitale / Radu Arsinte. – Cluj-Napoca : Mediamira, 2005. – 287 p.
CZU 621.397 / A 83


 

 
Aştilean, Adina
Comunicaţii fără fir : Principii, evoluţie, aplicaţii / Adina Aştilean. – Cluj-Napoca : Mediamira, 2006. – 116 p.
CZU 621.391 / A 89


 

 
Automatica industrială / Dumitru Popescu, Dan Ştefănoiu, Ciprian Lupu, ... ; Acad.de Ştiinţe Tehnice din România. – Bucureşti : Ed. AGIR, 2006. – 383 p.
CZU 681.5 / A 93


 

 
Iancu, Ovidiu
Dispozitive optoelectronice : Ovidiu Iancu. – Bucureşti : Matrix Rom, 2003. – 285 p.
CZU 621.38 / I-25


 

 
Ioan, Lucian
Comutaţie şi rutare în comunicaţii / Lucian Ioan, Grazziela Niculescu. – Bucureşti : Matrix Rom, 2011. – 379 p.
CZU 621.39 / I-61


 

 
Nan, S.
Dispozitive fotonice cu semiconductori / S. Nan, I. Munteanu, Gh. Baluta. – Bucureşti : Ed. tehnică, 1986. – 286 p.
CZU 621.382 / N 20


 

 
Niculescu, Grazziela
Tehnici şi sisteme de comutaţie / Grazziela Niculescu, Lucia Ioan. - Ed. a 4-a rev. şi complet. - Bucureşti: Matrix Rom, 2001. – 504 p.
CZU 621.39 / N 70


 

 
Petrescu, Teodor
Fibre optice pentru telecomunicaţii / Teodor Petrescu. - Bucureşti: Ed. AGIR, 2006. - 182 p.
CZU 681.7 / P 57


 

 
Voicu, Mihail
Introducere în automatică : [Suportul de curs p-u anul 2, semestrul 4, se bazează pe manualul „Introducere în automatică”. - Ed. a 2 - a revăz. şi adăug. - Iaşi: Univ. Tehn.”Gh. Asachi” 2002. - 15 p.


 

 
Zoican, Roxana
Managementul reţelelor de telecomunicaţii / Roxana Zoican, Dan Galaţchi. – Bucureşti : Matrix Rom, 2004. – 313 p.
CZU 621.39 / Z 80


 

 
Test and measurement instruments.Industrial and scientific - 2001: Benchtop test instruments. IQ - 200 optical test system and modules. – [2001]. - 224 p.
Notă: Copiaţi toate părţile şi apoi faceţi dezarhivarea
Partea 1 , Partea 2 , Partea 3

 

 
Абилов, А. В.
Сети связи и системы коммутации: учебное пособие / А. В. Абилов. - Москва: Радио и связь, 2004. - 451 p.
Содержание
Глава: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10
Литература

 

 
Адаменко, М. В.
Мобильные телефоны и ПК : секреты коммуникации / М. В. Адаменко. – М. : ДМК Пресс, 2004. – 289 p. – (В помощь радилюбителю).

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Бакулев, Петр Александрович
Радиолокационные системы : учебник для вузов / П. А. Бакулев. – М. : Радиотехника, 2004. – 320 p.

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Беллами, Дж.
Цифровая телефония = Digital telephony / Дж. Беллами ; пер. с англ. Э. Б. Ершовой и Э. В. Кордонского. – М. : Радио и связь, 1986. – 544 p.: il.

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Боккер, Петер
ISDN. Цифровая сеть с интеграцией служб : Понятия, методы, системы / Пер. с нем. : Э. Б. Ершова, Э. В. Кордонский. - М. : Радио и связь, 1991. - 300 p.
CZU 621.39 / Б 784

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Брадулов, Павел Александрович
Схемы для радиолюбителей : Книга 1/ П. А. Брадулов. – [М.] : Альтекс-А, 2003. – 154 p.

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Вамберский, Михаил Владимирович
Передающие устройства СВЧ : учеб. пособ. для вузов / М. В. Вамберский, В. И. Казанцев, С. А. Шелухин ; под ред. М. В. Вамберского. – М. : Высшая школа, 1984. – 448 p.: il.
CZU 621.396 / В 169

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Гёлль, Патрик
Чип-карты : Устройство и применение в практических конструкциях = Cartes a puce : Initiation et applications / Патрик Гёлль. – М. : ДМК, 2000. – 176 p.: il. – (В помощь радиолюбителю).

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Гольденштейн, Борис Соломонович
Системы коммутации : учебник для вузов / Б. С. Гольдштейн. - Санкт - Петербург: БХВ, 2004. - 318 p.
CZU 621.395 / Г 635


 

 
Майника, Эдвард
Алгоритмы оптимизации на сетях и графах / Пер. с англ. : М. Б. Кацнельсона, М. И. Рубинштейна ; под. ред. : Е. С. Масловского. - М. : Мир, 1981. - 323 p.
CZU 681.3 / М 146

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Методические указания по проектированию систем комутации типа С - 12 / Сост.: Н. П. Маркин, А. П. Пшеничников; Московский Технический Университет Связи и Информатики ; Кафедра автоматической связи. - М., 1999. - 38 p.

 

 
Проблемы антенной техники / под ред. Л. Д. Бахраха и Д. И. Воскресенского. – М. : Радио и связь, 1989. – 368 p.
Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Прозоров В.М.
Общеканальная система сигнализации № 7: учеб. пособие / В. М. Прозоров, А. И. Стебленко. - Ижевск: Изд - во ИжГТУ, 2003. -
Ч. 1: Подсистема передачи сообщений. - 2003. - 88 p.


 

 
Радиопередающие устройства : учебник / М. С. Шумилин, О. В. Головин, В. П. Севальнев, Э. А. Шевцов. – М. : Высшая школа, 1981. - 294 p.
CZU 621.396 / Р 154

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Радиопередающие устройства: учебник для вузов / В. В. Шахгильдян, В. Б. Козырев, А. А. Ляховкин, ...; под ред. В. В. Шахгильдяна. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 2003. – 560 p.
CZU 621.39 / Р 154


 

 
Радиоприемные устройства / В. Н. Банков, Л. Г. Барулин, М. И. Жодзиш-ский, ... ; под ред. Л. Г. Барулина. – М. : Радио и связь, 1984. – 272 p. – (Проектирование радиоэлектронной аппаратуры на интегральных микросхемах).
CZU 621.396 (035) / P 15

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Слепов, Николай Николаевич
Синхронные цифровые сети SDH. - Москва: Эко Трендз, 1997. - 150 p.


 

 
Тетельбаум, Илья Маркович
Практика аналогового моделирования динамических систем : Справочное пособие / И. М. Тетельбаум, Ю. Р. Шнейдер. – М. : Энергоатомиздат, 1987. – 384 p.
CZU 681.5 (035) / Т 37

Notă: Instalaţi - > DjVu pentru a putea citi fişierul

 

 
Фриман, Р.
Волоконно - оптические системы связи / Р. Фриман ; пер. с англ. под ред. Н. Н. Слепова. - Москва: Техносфера, 2003. - 490 p. - (Мир связи)
Содержание
Глава: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17
Литература

 

 
Цифровые и аналоговые системы передачи: учебник для вузов / Под ред.: В. И. Иванова. - Москва: Горячая Линия - Телеком, 2003. -
Содержание
Глава: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9
Литература

 

 
Cărţi noi
Mai mult
Repozitoriul instituţional
Proiecte
Baze de date abonate

Mai mult

© 2001 - 2016 Biblioteca
Tehnico–Ştiinţifică a UTM