Search
Close this search box.
Managementul referințelor bibliografice

Referințele bibliografice și citările sunt esențiale în orice lucrare științifică (articol, monografie, teză de doctor, teze de master și licență, referat etc.).

O referință bibliografică constă în informații detaliate care descriu o resursă de informare citată într-o lucrare, facilitând identificarea și localizarea acesteia.

Referința are scopul de a oferi recunoaștere autorilor și lucrărilor consultate și de a susține integritatea academică prin evitarea plagiatului, permițând utilizatorilor să verifice și să exploreze sursele originale ale informațiilor utilizate.

Referințele bibliografice servesc drept:

  • manifestare a documentării riguroase a autorului în privința problemei cercetate;
  • confirmare a surselor utilizate și citate, reflectând nivelul de etică și cultură informațională al autorului;
  • indicator al nivelului de cunoștințe al autorului în domeniul literaturii de specialitate la subiectul cercetat.

Managementul referințelor bibliografice implică organizarea și gestionarea eficientă a tuturor surselor și citărilor utilizate într-un proiect de cercetare sau în scrierea academică. Această practică este esențială pentru a menține acuratețea și integritatea documentării și pentru a facilita crearea de referințe bibliografice structurate conform unor stiluri de citare specifice (cum ar fi APA, MLA, Chicago etc.).

Utilizarea unor softuri specializate, cum ar fi Zotero sau Mendeley, EndNote, permit utilizatorilor să insereze citate în documentele lor și să formateze automat referințele bibliografice conform stilului de citare ales, eliminând erorile manuale și economisind timp.

În Republica Moldova pentru alcătuirea referinţelor bibliografice se utilizează standardul SM ISO 690:2022. Informare și documentare. Reguli pentru prezentarea referințelor bibliografice și citarea resurselor de informare.

Pentru consultații privind întocmirea și prezentarea referințelor bibliografice și utilizarea softului ZOTERO de gestionare a referințelor bibliografice, contactați bibliotecarii: