Search
Close this search box.

Bibliotecile Filiale la facultăți deţin colecţii specializate de publicaţii, conform profilului facultăților. Ele includ: manuale, materiale didactice, lucrări metodice, cursuri, dicţionare, reviste, ziare etc. în limbile română, rusă, engleză, franceză, germană.

Filialele bibliotecii asigură acoperirea informaţională a proceselor de studii, cercetare ştiinţifică şi educaţie ale facultăţilor.

Servirea informațional-documentară se organizează la punctele de împrumut la domiciliu şi în sălile de lectură pentru studenți, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice și colaboratorii UTM.