Search
Close this search box.
Biblioteca Filială a Facultății Cadastru, Geodezie şi Construcţii şi Facultății Inginerie Economică şi Business

bd. Dacia, 41, bloc nr. 10-208, 209, etaj 2

(+373 22) 77 34 63

Vera GORDEA – şef secție

 vera.gordea@lib.utm.md; fcgc.fieb@lib.utm.md

Programul de funcționare: luni-vineri 8.00 – 17.00; sâmbătă, duminică – zile fără program.

Scurt istoric:

Istoria Bibliotecii Facultății Cadastru, Geodezie şi Construcţii (FCGC) şi Facultății Inginerie Economică şi Business (FIEB) își are originile în anul 1966, când a fost fondată în cadrul Facultății de Construcții a Institutului Politehnic din Chişinău.

În anul 1988, biblioteca și-a stabilit sediul actual, odată cu inaugurarea clădirii Facultății de Construcții. Această nouă locație a reprezentat un pas important în dezvoltarea infrastructurii bibliotecii, oferind utilizatorilor săi servicii extinse, printre care împrumut la domiciliu și acces la o sală de lectură dedicată studenților, având o capacitate de 60 de locuri.

În anul 2004, Biblioteca Filială FCGC și-a lărgit serviciile prin deschiderea unui punct de împrumut nou dedicat Facultății de Inginerie Economică și Business.

Colecţii:

Filiala deţine o colecţie de circa 80 000 volume de publicaţii în limbile română, rusă, engleză și franceză. Printre domeniile acoperite se numără construcții, tehnologia construcțiilor, geodezie, cadastru, geotehnică, evaluarea și dezvoltarea imobilului, protecție civilă, inginerie antiincendii, drept, teorie economică, marketing, management industrial, contabilitate și multe altele.

Servicii oferite:

  • consultarea documentelor din colecţii în sala de lectură;
  • împrumutul documentelor la domiciliu;
  • asigurarea accesului la repozitoriul instituțional, biblioteca digitală și catalogul electronic al bibliotecii;
  • accesul la bazele de date ştiinţifice la care biblioteca este abonată;
  • furnizarea listelor bibliografice tematice;
  • servicii de referinţă;
  • instruirea utilizatorilor, lecţii de cultura informaţiei;
  • asigurarea suportului infodocumentar al disciplinelor de la facultate.