Search
Close this search box.
Biblioteca Filială a Facultății Calculatoare, Informatică şi Microelectronică şi Facultății Electronică şi Telecomunicaţii

 Str. Studenţilor, 9/7, bloc 3-714, etaj 7

 (+373 22) 50 99 13

 Elena DOBRIOGLO – şef secţie

elena.dobrioglo@lib.utm.md

Programul de funcționare: luni-vineri 8.00 – 17.00; sâmbătă 9.00 – 16.00, duminică – zi fără program.

Scurt istoric:

Istoria Bibliotecii Facultății Calculatoare, Informatică şi Microelectronică (FCIM) este intrinsec legată de istoria facultății şi începe odată cu fondarea Institutului Politehnic din Chișinău. Un moment important în această evoluție îl constituie anul 1967, când a fost înființată Facultatea de Electrofizică. Inițial, fondul de manuale destinat instruirii studenților de la această facultate se afla în blocul nr. 2 de studii de pe strada 31 august 1989. În vara anului 1987, a fost luată decizia de divizare a Facultății Electrofizică în Facultatea de Radioelectronică şi Facultatea de Electrofizică.

Odată cu inaugurarea clădirii destinate Facultății de Electrofizică (FCIM), cunoscută sub denumirea de blocul nr. 3 de studii din campusul Râșcani, în același an s-a constituit și biblioteca filială a FCIM și Facultății Electronică și Telecomunicații (FET).

Inițial, biblioteca filială a fost denumită Serviciul de ramură la Facultatea de Electrofizică din cadrul Bibliotecii Tehnico-Știinţifice a UTM. Această nouă locație a reprezentat un pas important în dezvoltarea infrastructurii bibliotecii, oferind utilizatorilor săi servicii extinse, printre care împrumut la domiciliu și acces la o sală de lectură dedicată studenților cu o capacitate de 50 de locuri.

Filiala oferă servicii pentru utilizatorii a două facultăţi: Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică şi Facultatea Electronică și Telecomunicații.

Colecţii:

În anul 1987, filiala bibliotecii deţinea o colecţie de 33194 volume publicaţii. Actualmente filiala dispune de aproximativ 130 000 de publicaţii (manuale, lucrări didactico-metodice, monografii, dicţionare, etc.) în limbile română, engleză, franceză şi rusă.

Profilul colecțiilor cuprinde domenii precum calculatoare, microelectronică, automatică, tehnologii informaționale, securitate informațională, informatică aplicată, inginerie biomedicală, electronică, telecomunicații, sisteme și dispozitive electronice, sisteme și rețele de comunicații, optoelectronică, comunicații radio şi televiziune, mecanică teoretică, fizică etc.

Biblioteca filială a Facultății de Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM) și a Facultății de Electronică și Telecomunicații (FET) furnizează suport informațional și documentar pentru 17 programe de studiu: Inginerie şi management în telecomunicaţii; Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii; Reţele şi software de telecomunicaţii; Comunicaţii radio şi televiziune; Securitatea sistemelor electronice şi de telecomunicaţii; Calculatoare şi reţele; Tehnologia Informației; Managementul informaţiei; Securitate informaţională; Ingineria software; Informatica aplicată; Automatică si informatică; Robotică şi mecatronică; Inginerie biomedicală; Ştiinţa datelor; Electronica aplicată; Microelectronică şi nanotehnologii.

Servicii oferite:

  • împrumutul documentelor la domiciliu;
  • consultarea documentelor din colecţii în sala de lectură;
  • asigurarea accesului la repozitoriul instituțional, biblioteca digitală și catalogul electronic al bibliotecii;
  • accesul la bazele de date ştiinţifice la care biblioteca este abonată;
  • furnizarea listelor bibliografice tematice;
  • servicii de referinţă;
  • instruirea utilizatorilor, lecţii de cultura informaţiei;
  • asigurarea suportului infodocumentar al disciplinelor de la facultate;
  • expoziții tematice și informative;
  • activități cultural-educative.