Search
Close this search box.
Biblioteca Filială a Facultății Design

Str. S. Rădăuţanu, 4, bloc 11-12H, parter

(+373 22) 32 39 72

Eugenia NECORA – şef serviciu

eugenia.necora@lib.utm.md

Programul de funcționare: luni-vineri 8.00 – 17.00; sâmbătă, duminică – zile fără program.

Scurt istoric:

Biblioteca filială la Facultatea Design şi-a consolidat fondul documentar în baza colecţiilor transmise de la biblioteca filială a Facultăţii Tehnologia Alimentelor, în cadrul căreia în anul 1991 a fost fondată catedra Tehnologia confecţiilor din ţesături şi tricoturi.

În anul 1995 a luat naștere Facultatea de Industrie Ușoară, cu sediul ei stabilit în blocul nr. 10 al campusului Botanica. Fondul documentar al bibliotecii a fost constituit din colecția de manuale pentru disciplinele reale, transferate de la biblioteca filială a Facultății Tehnologia Alimentelor. În plus, o parte din literatura de specialitate a fost generos donată de bibliotecile unor fabrici de confecții existente în acea perioadă în Chișinău. Contribuții valoroase au venit și din partea cadrelor didactice ale facultății, care au oferit donații personale pentru a întregi fondul bibliotecii.

Odată cu introducerea noilor specializări și programe de studiu (cum ar fi modelarea și tehnologia confecțiilor din piele, poligrafia, designul și tehnologiile poligrafice), biblioteca și-a îmbogățit colecțiile cu noi documente, manuale, reviste de specialitate și materiale didactice. Conținutul fondului bibliotecii filiale la Facultatea de Design s-a dezvoltat în conformitate cu disciplinile studiate în cadrul facultății.

Colecţii:

Biblioteca filială deţine o colecţie de circa 25 000 de publicaţii.

Profilul colecţiei: artă, design, modeling, poligrafie, design vestimentar, proiectare, modelare și tehnologie vestimentară, management și economia firmelor.

 Servicii oferite:

 • înscrierea utilizatorilor
 • împrumutul documentelor la domiciliu;
 • consultarea documentelor din colecţii în sala de lectură;
 • asigurarea accesului la repozitoriul instituțional, biblioteca digitală și catalogul electronic al bibliotecii;
 • accesul la bazele de date ştiinţifice la care biblioteca este abonată;
 • furnizarea listelor bibliografice tematice;
 • servicii de referinţă;
 • instruirea utilizatorilor, lecţii de cultura informaţiei;
 • asigurarea suportului infodocumentar al disciplinelor de la facultate;
 • expoziții tematice și informative;
 • activități cultural-educative.