Search
Close this search box.
Biblioteca Filială a Facultății Energetică şi Inginerie Electrică

Str. 31 August 1989, nr.78, bloc 2-236, etaj 2

 (+373 22) 23 76 12

 Ala IANACHEVICI – şef serviciu

 ala.ianachevici@lib.utm.md

Programul de funcționare: luni-vineri 8.00 – 17.00; sâmbătă, duminică – zile fără program.

Scurt istoric:

Biblioteca Filială a Facultății Energetică și Inginerie Electrică a fost constituită în 1964, concomitent cu fondarea Institutului Politehnic, ca parte a serviciului de împrumut al facultăților Electrofizică și Energetică.

Clădirea care găzduiește Facultatea Energetică și Inginerie Electrică este un monument cu o istorie bogată, având un rol semnificativ în evoluția învățământului din Basarabia încă de la începutul secolului trecut. Edificiul a fost construit între anii 1900-1902 și a făcut parte inițial din ansamblul de clădiri ale Seminarului Teologic. Seminarul Teologic din Chișinău a fost prima instituție de învățământ superior din Basarabia, înființat la 1 februarie 1813. Întemeierea acestei școli se datorează Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, în numele căruia este denumită și strada pe care se află o parte din blocul Facultății Energetică și Inginerie Electrică.

În clădirile Seminarului din Chișinău și-au desfășurat studiile numeroase personalități remarcabile, printre care se numără scriitorul Alexei Mateevici, sculptorul Alexandru Plămădeală, compozitorul Mihail Berezovschi, mitropolitul Arsenie Stadnițchi, cercetătorii și publiciștii Ion Halipa, Mihail Ceachir, Vasile Curdinovschi, Constantin Popovici, precum și președintele Sfatului Țării, Ion Inculeț, alături de alți promotori ai generației Unirii, cum ar fi Pantelimon Halippa, Iustin Frățiman, Ioan Pelivan, Pantelimon Erhan și alții.

Actualmente, în una din fostele clădiri încărcate de istorie, sunt formați specialiști de înaltă calificare în domeniul energeticii și ingineriei electrice.

Pe holul etajului doi al blocului remarcăm expoziția „Repere istorice”, organizată de Biblioteca Filială FEIE, care reflectă parcursul istoric al clădirii începând din secolul trecut și până în prezent. O secțiune distinctă a expoziției prezintă evoluția facultății, ilustrată prin fotografii relevante, de la constituire și până în prezent.

Colecţii:

Filiala dispune de aproximativ 55 000 de volume de publicații. Profilul colecțiilor cuprinde domenii precum energetica, electromecanica, electroenergetica, termotehnica, metrologia, electrotehnica, managementul în energetică și altele.

Servicii oferite:

  • consultarea documentelor din colecţii în sala de lectură;
  • împrumutul documentelor la domiciliu;
  • asigurarea accesului la repozitoriul instituțional, biblioteca digitală și catalogul electronic al bibliotecii;
  • accesul la bazele de date ştiinţifice la care biblioteca este abonată;
  • furnizarea listelor bibliografice tematice;
  • servicii de referinţă;
  • instruirea utilizatorilor, lecţii de cultura informaţiei;
  • asigurarea suportului infodocumentar al disciplinelor de la facultate.