Search
Close this search box.
Biblioteca Filială a Facultății Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi

Str. Studenţilor, 9/8, bloc 6-510, etaj 5

(+373 22) 50 99 33

Irina OBIRINA – şef serviciu

irina.obirina@lib.utm.md

Programul de funcționare: luni-vineri 8.00 – 17.00; sâmbătă, duminică – zile fără program.

Scurt istoric:

Istoria bibliotecii filiale a Facultăţii Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi începe în octombrie 1976, când Facultatea de Mecanică s-a mutat în noul bloc de studii nr. 6 din campusul Râşcani. Inițial, biblioteca filială era cunoscută sub denumirea de Serviciul de Ramură al Facultății de Mecanică, fiind parte a Bibliotecii Tehnico-Științifice. Fondul de carte a fost format din colecțiile de publicații transmise Institutului Politehnic din Chișinău în 1964, odată cu transferul Facultății Mecanico-Tehnologice de la Universitatea de Stat din Moldova.

În anul 1993, Facultatea de Mecanică s-a divizat, formându-se două facultăţi: Inginerie şi Management în Transporturi şi Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini. Acest lucru a determinat o creștere a sarcinilor bibliotecii filiale datorită numărului crescut de studenți și noilor discipline de studiu. În 2014, facultățile s-au reunit, formând actuala Facultate de Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi.

În 2022, după un proces amplu de renovare și modernizare, spațiile bibliotecii au fost complet transformate. Plasată strategic în incinta bibliotecii centrale, biblioteca FIMIT oferă utilizatorilor un acces bogat la colecții de publicații specializate și generale, acoperind diverse domenii de studiu.

Această transformare a inclus dotarea bibliotecii centrale cu săli de studiu, atât pentru activități individuale, cât și pentru sesiuni de lucru în grup, cu scopul de a încuraja colaborarea și schimbul de idei între utilizatori. În plus, pentru a răspunde nevoilor variate ale comunității, au fost integrate în designul bibliotecii spații de recreere, oferind astfel utilizatorilor posibilități pentru relaxare și divertisment.

Colecţii:

Biblioteca filială deţine o colecţie de cca 57000 volume publicaţii (manuale, lucrări didactico-metodice, monografii, îndrumare de specialitate, etc.) în limbile română, rusă, engleză și franceză.

Colecţiile filialei asigură suportul informaţional pentru disciplinele generale de studiu: matematică, fizică, mecanică teoretică, electrotehnică, rezistenţa materialelor etc.

Profilul colecției: ingineria și tehnologia transporturilor, utilaj tehnologic industrial, management în transport, mașini și sisteme de producție, bazele proiectării mașinilor, tehnologia construcției de mașini, inginerie și management în sisteme de producție, studiul și tehnologia materialelor etc.

Servicii oferite:

  • împrumutul documentelor la domiciliu;
  • consultarea documentelor din colecţii în sala de lectură;
  • asigurarea accesului la repozitoriul instituțional, biblioteca digitală și catalogul electronic al bibliotecii;
  • accesul la bazele de date ştiinţifice la care biblioteca este abonată;
  • furnizarea listelor bibliografice tematice;
  • servicii de referinţă;
  • instruirea utilizatorilor, lecţii de cultura informaţiei;
  • asigurarea suportului infodocumentar al disciplinelor de la facultate;
  • expoziții tematice și informative;
  • activități cultural-educative.