Search
Close this search box.
Biblioteca Filială a Facultății Științe Agricole, Silvice și ale Mediului și Facultății Medicină Veterinară

Str. Mircești, 42, etaj 2

(+373 22) 43 25 78; (+373 22) 43 25 92

Liudmila COSTIN – şef secție

 liudmila.costin@lib.utm.md

Scurt istoric:

Biblioteca Facultăților Științe Agricole, Silvice și ale Mediului și Medicină Veterinară a fost instituită în anul 2022, ca rezultat al fuziunii Bibliotecii Republicane Științifice Agricole a Universității Agrare de Stat din Moldova cu Biblioteca Tehnico-Științifică a UTM, conform Hotărârii de Guvern nr. 485 din 13.07.2022 „Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituții din domeniile educației, cercetării și inovării și modificarea unor hotărâri ale Guvernului”.

Biblioteca, ca și Universitatea Agrară de Stat din Moldova, are rădăcini româneşti, ce pot fi urmărite încă din perioada interbelică, din filele de istorie a primei universităţi din România. Data de 9 aprilie 1933 este punctul de plecare în istoria şi activitatea bibliotecii, când Secţia de ştiinţe agricole de pe lângă Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi este transformată în Facultatea de Ştiinţe Agricole a Universităţii din Iaşi cu sediul la Chişinău, prin legea promulgată de către regele Carol al II-lea, care reprezintă, de fapt, actul de constituire a universităţii, prin urmare şi a bibliotecii.

Activitatea bibliotecii a început într-un sediu de pe strada Leova 109 (astăzi Alexei Şciusev) din Chişinău, cu o sală de lectură cu o capacitate de 70 de locuri.

Evenimentele istorice care au urmat au influenţat substanţial destinul bibliotecii. În noua conjunctură politică a anului 1940, la 21 august, Facultatea de Agronomie este reorganizată în Institutul Agricol din Chişinău. În perioada de război, pentru păstrarea integrităţii colecţiei bibliotecii, au fost întreprinse măsuri radicale: unele dintre publicaţiile bibliotecii au fost evacuate împreună cu institutul în oraşul Balaşov, regiunea Saratov, iar altele au fost transmise cititorilor pentru a fi păstrate. În 1944, biblioteca îşi reia activitatea, dar după război nu reuşeşte să îşi recupereze în întregime colecţia.

Perioada postbelică începe cu revenirea cărţilor în bibliotecă şi cu suplinirea colecţieiprin donaţii de carte de la instituţiile de învăţământ agricol din Tbilisi, Odesa şi Moscova.

Un moment aparte în istoria bibliotecii îl constituie transferarea ei, între anii 1952–1954, în sediul universităţii de pe strada Livezilor 111 (astăzi Alexei Mateevici) – un edificiu cu valoare istorică şi arhitecturală deosebită, care, de-a lungul timpului, a găzduit şedinţele Sfatului Ţării şi votarea Actului Unirii şi care a fost repartizat, prin lege, în deplina proprietate a universităţii încă în 1933.

Perioada 1970–1980 se caracterizează prin înfiinţarea mai multor structuri de servire a utilizatorilor: trei filiale ale bibliotecii – în cadrul facultăţilor de Mecanizare a Agriculturii şi Hidroamelioraţii (1973), de Zootehnie (1982) şi Medicină Veterinară (1985), o sală de lectură în căminul studenţesc (1975), minibibliotecile de pe lângă catedrele universitare (1976), sala de lectură pentru cadrele profesoral-didactice (1979) şi oficiul Publicaţii didactice (1980), sala de lectură pentru studenţii din alte ţări (1986). Un moment important al acestei perioade l-a marcat transferarea bibliotecii în anul 1984 în noul campus universitar de la Petricani.

Anii 90 se remarcă şi prin amplificarea flexibilităţii bibliotecii ca spaţiu, ca funcţionalitate, ca acces şi transparenţă la informaţie. Biblioteca este concentrată acum într-un singur loc, la etajul II al blocului de studii al Facultăţii de Economie, pe o suprafaţă de 1082 m2.

Dintre managerii care au condus biblioteca pe parcursul existenţei sale, contribuind esenţial la dezvoltarea ei, la diferite etape, se disting: C. Crihan, de profesie inginer agronom – primul şef de bibliotecă, anii 1933–1936; G. E. Cuşnirenco, anii 1952–1974; V. Golubcova, anii 1974–1996; Liudmila Costin, anii 1996-2022.

Colecții:

Originea colecției bibliotecii se identifică într-un lot de carte românească de peste şase mii de volume, donat cu generozitate de biblioteca universităţii ieşene. Actualmente, biblioteca administrează şi pune în valoare colecţii specializate și colecții cu conținut universal care integrează peste 523 000 de documente.

Profilul colecțiilor: resurse informaționale din toate domeniile cunoașterii, cu precădere din domeniile: agricultură, horticultură, silvicultură, protecția plantelor, inginerie agrară, zootehnie, medicină veterinară, industrie alimentară, economie agrară, cadastru.

Servicii oferite:

  • consultarea documentelor din colecţii în sala de lectură;
  • împrumutul documentelor la domiciliu;
  • asigurarea accesului la repozitoriul instituțional, biblioteca digitală și catalogul electronic al bibliotecii;
  • accesul la bazele de date ştiinţifice la care biblioteca este abonată;
  • furnizarea listelor bibliografice tematice;
  • servicii de referinţă;
  • instruirea utilizatorilor, lecţii de cultura informaţiei;
  • asigurarea suportului infodocumentar al disciplinelor de la facultate.