Search
Close this search box.
Biblioteca Filială a Facultății Tehnologia Alimentelor

Str. Studenţilor, 9/9, bloc 5-517, etaj 5

(+373 22) 50 99 71

Ludmila CURBANOVA – şef serviciu

ludmila.curbanova@lib.utm.md

Programul de funcționare: luni-vineri 8.00 – 17.00; sâmbătă, duminică – zile fără program.

Scurt istoric:

Biblioteca Filială a Facultății de Tehnologia Alimentelor a fost înființată în 1973, odată cu mutarea facultății într-o clădire nouă, blocul nr. 5 din campusul Râșcani. Inițial numită Serviciul de ramură la Facultatea de Tehnologie, aceasta a dispus de o sală de lectură cu 60 de locuri și a fost înzestrată cu colecții de publicații transmise Institutului Politehnic din Chișinău, odată cu înființarea Facultății de Tehnologie în 1964.

Biblioteca facultăţii a evoluat şi s-a dezvoltat concomitent cu facultatea, pe parcursul anilor adaptându-şi serviciile de consultanţă, împrumut, informare şi asistenţă bibliografică nevoilor utilizatorilor. În 1997, la facultate a fost constituită Filiera Francofonă Technologies Alimentaires. În anul 1991 a fost fondată catedra şi specialitatea Tehnologia confecţiilor din ţesături şi tricoturi, care a stat la baza Facultăţii de Industrie Uşoară. Pe parcursul anilor, au fost introduse noi specializări (cum ar fi Tehnologia panificației, Tehnologia cărnii, Tehnologia zahărului, Tehnologia laptelui, Biotehnologii industriale, Nutriție și siguranța alimentară etc.), ceea ce a impus o acoperire informațională adecvată. Toate aceste schimbări în evoluția facultății au determinat biblioteca filială să asigure acoperirea informațională pentru noile domenii, contribuind astfel la formarea specialiștilor în industria alimentară și în alimentația publică.

Colecţii:

Colecția bibliotecii filiale cuprinde aproximativ 57 000 de publicații, fiind amplasată în clădirea Facultății Tehnologia Alimentelor. Aceasta este organizată în două sectoare principale: un serviciu de împrumut la domiciliu și o sală de lectură.

Profilul colecţiei: tehnologia produselor alimentare, oenologie, tehnologia și organizarea alimentației publice, industria produselor alimentare, industria laptelui, industria cărnii și produselor din carne, industria panificației, chimie etc.

În colecţia bibliotecii sunt cărţi rare din domeniul chimiei, cea mai veche ediție a unui manual de chimie datează din anul 1863.

Servicii oferite:

  • împrumutul documentelor la domiciliu;
  • consultarea documentelor din colecţii în sala de lectură;
  • asigurarea accesului la repozitoriul instituțional, biblioteca digitală și catalogul electronic al bibliotecii;
  • accesul la bazele de date ştiinţifice la care biblioteca este abonată;
  • furnizarea listelor bibliografice tematice;
  • servicii de referinţă;
  • instruirea utilizatorilor, lecţii de cultura informaţiei;
  • asigurarea suportului infodocumentar al disciplinelor de la facultate;
  • expoziții tematice și informative;
  • activități cultural-educative.