Search
Close this search box.
Biblioteca Filială a Facultății Urbanism şi Arhitectură

bd. Dacia, 41, bloc  nr. 9-230, etaj 3

(+373 22) 77 45 11

Liuba CONSTANTINOV – şef serviciu

liuba.constantinov@lib.utm.md; fua@lib.utm.md

Programul de funcționare: luni-vineri 9.00 – 17.00; sâmbătă, duminică – zile fără program.

Scurt istoric:

Biblioteca filială la Facultatea Urbanism și Arhitectură, ca subdiviziune aparte în structura Bibliotecii Tehnico-ştiinţifice, a fost deschisă în anul 1981, odată cu amplasarea facultăţii în blocul nou de studii de pe bd. Dacia, 39.

Această facultate a fost fondată în anul 1972, bazându-se pe specializările deja existente la Facultatea de Construcții, care în anul 1970 a lansat prima promoție de arhitecți și ingineri la specialitatea Inginerie Urbană.

Iniţial, colecţiile de publicaţii din domeniile: arhitectură, construcţii urbane, tehnologia materialelor, maşini şi mecanisme pentru construcţii etc. făceau parte din biblioteca filială a Facultăţii de Construcţii. Pe parcursul anilor, biblioteca filială FUA a completat constant colecţiile cu publicaţii de specialitate în conformitate cu programele de studiu.

Colecţii:

În prezent, biblioteca filială deține o colecție de peste 62 000 de publicații (manuale, monografii, cursuri universitare, lucrări didactico-metodice, îndrumare de specialitate, documente normativ-tehnice etc.). Biblioteca are o frumoasă colecţie de albume, cărţi de artă, estetică, cultură şi civilizaţie.

Profilul colecției: arhitectură; urbanism și design urban; alimentări cu căldură, apă, gaze și ventilare; protecția mediului; căi ferate, drumuri, poduri; materiale de construcţie; design interior; mașini pentru construcții, desen etc.

 Servicii oferite:

  • împrumutul documentelor la domiciliu;
  • consultarea documentelor din colecţii în sala de lectură;
  • asigurarea accesului la repozitoriul instituțional, biblioteca digitală și catalogul electronic al bibliotecii;
  • accesul la bazele de date ştiinţifice la care biblioteca este abonată;
  • furnizarea listelor bibliografice tematice;
  • servicii de referinţă;
  • instruirea utilizatorilor, lecţii de cultura informaţiei;
  • asigurarea suportului infodocumentar al disciplinelor de la facultate;
  • expoziții tematice și informative;
  • activități cultural-educative.