Search
Close this search box.
ISTORIC

Istoria Bibliotecii Științifice a Universității Tehnice a Moldovei debutează în anul 1964, concomitent cu fondarea Institutului Politehnic din Chișinău. Astfel, biblioteca a fost de la bun început o entitate fundamentală ce a contribuit la modelarea și susținerea dezvoltării Institutului.

La baza organizării bibliotecii au stat colecţiile de carte transmise Institutului Politehnic din Chișinău, odată cu facultăţile de inginerie şi economie, de la Universitatea de Stat din Chișinău, precum şi de la Institutul Agricol și filialele din Moldova ale Institutului Industriei Alimentare şi Institutului de Construcţii din Moscova. Această decizie a fost luată de către Ministerul Învățământului Public al RSSM, conform Ordinului nr. 127 din 09.05.1964.

Afilierea la instituția de învățământ a avut un impact esențial asupra evoluției bibliotecii. Cerințele specifice de informare au modelat profilul acesteia și i-au conferit caracteristici distincte. Sprijinul constant din partea administrației, precum și colaborările cu decanatele, catedrele și cadrele didactice au contribuit semnificativ la integrarea bibliotecii în procesul universitar.

Structura inițială a bibliotecii consta din 5 compartimente. Prin alocarea a 25 de unități de personal, biblioteca și-a consolidat echipa pentru a satisface nevoile de informare ale utilizatorilor și pentru a facilita activitățile specifice unei instituții de învățământ cu profil tehnic și științific. Această structură inițială a reprezentat un fundament solid pentru evoluția ulterioară a bibliotecii în cadrul universității, servind ca bază pentru adaptarea și extinderea ulterioară a serviciilor și resurselor.

De-a lungul evoluției sale, Biblioteca Științifică a Universității Tehnice a Moldovei a traversat patru etape distincte, fiecare marcând schimbări semnificative și adaptări la contextul și cerințele timpului.

În prima etapă, între anii 1964 și 1990, preocupările de bază constau în constituirea și consolidarea bibliotecii ca entitate fundamentală în susținerea activităților științifice și educaționale la nivelul instituției. Un efort semnificativ s-a depus pentru achiziția sistematică a noilor publicații, cu o medie anuală de aproximativ 80 000 de exemplare de documente. Fondul documentar al bibliotecii a înregistrat o creștere substanțială, de la 470 000 de exemplare în anul 1964 la 980 000 de exemplare în anul 1990.

În același timp a fost creată o rețea bine structurată de puncte de servire a cititorilor, cuprinzând subdiviziuni specializate pe tipuri de documente şi activităţi, puncte centrale de împrumut, puncte la facultăți, catedre și chiar în căminele studențești. Numărul cititorilor a crescut semnificativ, depășind 13 000 în anul 1990.

La mijlocul anilor ’70, biblioteca și-a conturat identitatea ca bibliotecă tehnico-științifică. În perioada 1972–1981, aceasta a asigurat conducerea Comisiei Republicane Științifico-Metodice pentru instituțiile de învățământ mediu special, supervizând 50 de biblioteci.

Între anii 1991 și 2000, biblioteca a trecut printr-o perioadă de restructurare și de tranziție, în concordanță cu schimbările majore sociale și politice survenite în rezultatul destrămării Uniunii Sovietice. La începutul anilor ’90, biblioteca a experimentat o nouă direcție de dezvoltare, impulsionată de mișcarea de renaștere națională și caracterizată, în special, de deideologizare. A fost demarat un amplu proces de revizuire a colecțiilor, marcând eliminarea masivă a literaturii sovietice și de partid. S-a urmărit cu consecvență extinderea volumului de colecții în limba română, cu date notabile înregistrate în timp: cca 91 000 de exemplare în 1992, cca 179 000 în 1999 și cca 387 000 de exemplare în 2001.

În perioada cuprinsă între 2001 și 2022, biblioteca a experimentat o etapă de modernizare și adaptare la standardele internaționale. Această etapă a fost marcată de eforturi semnificative pentru alinierea la practicile și tehnologiile moderne din domeniul biblioteconomic, consolidându-se astfel relevanța și accesibilitatea serviciilor oferite. Perioada se remarcă prin demararea procesului de informatizare – implementarea softului specializat de bibliotecă Q-Series, facilitarea accesului la resursele electronice (internet, abonamente la baze de date), crearea catalogului electronic și dezvoltarea paginii web a bibliotecii.

Începând cu anul 2022, biblioteca a intrat într-o perioadă de sinergie și extindere a capacităților. Această etapă a fost inițiată prin integrarea Bibliotecii Republicane Științifice Agricole în cadrul Bibliotecii Științifice a UTM. Procesul de integrare a adus noi resurse, expertiză și posibilități, consolidând poziția bibliotecii ca un centru de cunoștințe și informații pentru comunitatea academică a universității.

Astăzi, Biblioteca Științifică a UTM pune la dispoziția utilizatorilor o colecție impresionantă – de peste un milion – de documente, cu achiziționarea anuală a peste 8000 de volume. Procesele educaționale și de cercetare sunt susținute de cele 8 filiale ale bibliotecii, fiecare dintre acestea dispunând de colecții specializate conform profilului facultății pe lângă care au fost create.

Biblioteca oferă utilizatorilor spații special amenajate pentru a asigura o atmosferă propice lecturii și studiului, zone de lectură separate, cu confort sporit (canapele, iluminare specială), zone pentru lucrul individual și în echipă, spații pentru recreere și socializare dotate corespunzător (canapele, bean-baguri etc.)