Search
Close this search box.
CENTRU BIBLIOTECONOMIC DEPARTAMENTAL

În conformitate cu Regulamentul privind activitatea metodologică în cadrul Sistemului național de biblioteci (Ministerul Culturii, OMC 132/2022 din 14.07.2022) Biblioteca Ştiințifică a UTM este desemnată în calitate de centru biblioteconomic departamental.

 BŞ a UTM este abilitată cu funcţii metodologice pentru reţeaua de biblioteci din instituţiile de învăţământ profesional tehnic secundar (şcoli profesionale), postsecundar şi postsecundar nonterţiar (colegii), de învăţământ profesional tehnic cu programe combinate (centre de excelenţă) de profil tehnic şi agricol şi biblioteci ale instituţiilor de cercetări ştiinţifice de profil agricol.

Reţeaua de biblioteci de profil tehnic şi agricol este constituită din: 38 biblioteci ale şcolilor profesionale şi 13 biblioteci ale colegiilor şi centrelor de excelenţă de profil tehnic; 8 biblioteci  ale colegiilor şi 6 biblioteci ale instituţiilor de cercetări ştiinţifice de profil agricol.

 În acest context, Biblioteca Ştiințifică asigură asistenţa de specialitate a bibliotecilor din reţea, organizează seminare instructive şi ateliere profesionale, elaborează sinteze statistice şi informative, programe privind dezvoltarea profesională a bibliotecarilor, acordă împrumut interbibliotecar de publicaţii.

Bibliotecile din reţeaua  învăţământului profesional din domeniul tehnic:

Nr/o

Instituţia, Biblioteca

Adresa instituţiei

Centre de excelenţă

1.

I. P. Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale din Chişinău

mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, nr. 48

2.

I. P. Centrul de Excelenţă în Transporturi din Chişinău

mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, nr. 31

3.

I. P. Centrul de Excelenţă în Construcţii din Chişinău

mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 71

4.

I. P. Centrul de Excelenţă în Servicii şi Prelucrarea Alimentelor din Bălţi

mun. Bălţi, str. Decebal, 111

5.

I. P. Centrul de Excelenţă în Industria Uşoară din Chişinău

mun. Chişinău, str. G. Coşbuc, 5

6.

I. P. Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică din Chişinău

mun. Chişinău, str. Melestiu, nr. 12

Colegii

1.

I. P. Colegiul de Ecologie din Chişinău

mun. Chişinău, str. Burebista, nr. 70

2.

I. P. Colegiul Tehnologic din Chişinău

mun. Chişinău, str. B. Voievod, nr. 8/1

3.

I. P. Colegiul de Industrie Uşoară din Bălţi

mun. Bălţi, str. I. Franco, nr. 17

4.

I. P. Colegiul Politehnic din Bălţi

mun. Bălţi, str. I. Franco, nr. 11

5.

I. P. Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi

mun. Bălţi, str. Bucovinei, nr. 101

6.

I. P. Colegiul de Construcţii din Hînceşti

or. Hînceşti, str. Marinescu 10-A

7.

I. P. Colegiul Universităţii Tehnice a Moldovei

mun. Chişinău, str. Mirceşti, nr. 42

Şcoli Profesionale

1.

I. P. Şcoala Profesională nr. 2 din Chişinău

mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 59

2.

I. P. Şcoala Profesională nr. 3 din Chişinău

mun. Chişinău, str. Decebal, 70

3.

I. P. Şcoala Profesională nr. 4 din Chişinău

mun. Chişinău, str. Munceşti, 790

4.

I. P. Şcoala Profesională nr. 5 din Chişinău

mun. Chişinău, str. Burebista, 66

5.

I. P. Şcoala Profesională nr. 6 din Chişinău

mun. Chişinău, str. Alba Iulia, 75

6.

I. P. Şcoala Profesională nr. 7 din Chişinău

mun. Chişinău, str. M. Drăgan, 3

7.

I. P. Şcoala Profesională nr. 9 din Chişinău

mun. Chişinău, str. I. Pelivan, 30

8.

I. P. Şcoala Profesională nr. 10 din Chişinău

mun. Chişinău, str. Otovască, 27

9.

I. P. Şcoala Profesională nr. 11 din Chişinău

mun. Chișinău, str. Fantalului, 8, str. Cogălniceanu, 83

10.

I. P. Şcoala Profesională, din Bubuieci, mun. Chişinău

com. Bubuieci, mun. Chișinău, str. Livezilor, 25

11.

I. P. Şcoala Profesională nr. 1 din Bălţi

mun. Bălţi, str. I. Franco, 9

12.

I. P. Şcoala Profesională nr. 3 din Bălţi

mun. Bălţi, str. Victoriei, 62 “a”

13.

I. P. Şcoala Profesională nr. 4 din Bălţi

mun. Bălţi, str. I. Franco, 7

14.

I. P. Şcoala Profesională nr. 5 din Bălţi

mun. Bălţi, str. I. Franco, 15

15.

I. P. Şcoala Profesională s. Ciumai, r-nul Taraclia

r-nul Taraclia, s. Ciumai, str. Lomonosov, 13

16.

I. P. Şcoala Profesională s. Corbu, r-nul Donduşeni

s. Corbu, raionul Donduşeni

17.

I. P. Şcoala Profesională, or. Briceni

or. Briceni, str. Turghenev, 59

18.

I. P. Şcoala Profesională din Cupcini, r-nul Edineţ

r-nul Edineţ, or. Cupcini, str. Chişinăului, 5

19.

I. P. Şcoala Profesională, or. Glodeni

or. Glodeni, str. Ştefan cel Mare, 11

20.

I. P. Şcoala Profesională, or. Rîşcani

or. Rîşcani, str. A. Lăpuşneanu, 32

21.

I. P. Şcoala Profesională, or. Soroca

or. Soroca, str. Ştefan cel Mare, 6

22.

I. P. Şcoala Profesională, or. Floreşti

or. Floreşti, str. M. Costin, 34

23.

I. P. Şcoala Profesională din Alexăndreni, r-nul Sîngerei

r-nul Sîngerei, or. Biruinţa, str. Independenţei, 4

24.

I. P. Şcoala Profesională, or. Teleneşti

or. Teleneşti, str. Ştefan cel Mare, 41

25.

I. P. Şcoala Profesională, or. Rezina

or. Rezina, str. Matrosov, 6

26.

I. P. Şcoala Profesională, or. Orhei

or. Orhei, str. 31 August, 80

27.

I. P. Şcoala Profesională, or. Ungheni

or. Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 149

28.

I. P. Şcoala Profesională, or. Nisporeni

or. Nisporeni, str. Suveranităţii, 12

29.

I. P. Şcoala Profesională, or. Criuleni

or. Criuleni, str. 31 August, 130

30.

I. P. Şcoala Profesională, or. Hînceşti

or. Hînceşti, str. Chişinăului, 9

31.

I. P. Şcoala Profesională, or. Leova

or. Leova, str. Independenţei, 60

32.

I. P. Şcoala Profesională, or. Căuşeni

or. Căuşeni, str. Unirii, 30

33.

I. P. Şcoala Profesională, or. Ştefan Vodă

or. Ştefan Vodă, str. 31 August, 12

34.

I. P. Şcoala Profesională nr. 1, or. Cahul

or. Cahul, str. Şolohov, 40

35.

I. P. Şcoala Profesională nr. 2, or. Cahul

or. Cahul, str. Ştefan cel Mare, 125

36.

I. P. Şcoala Profesională, or. Comrat

mun. Comrat, UTA Găgăuzia, str. Lenin, 204

37.

I. P. Şcoala Profesională, or. Ceadîr-Lunga

or. Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia, str. Lenin, 3

38.

I. P. Şcoala Profesională, or. Vulcăneşti

or. Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, str. Cahulului, 62

Bibliotecile din reţeaua  învăţământului profesional şi instituţiile de cercetări ştiinţifice din domeniul agricol:

Nr/o

Instituţia, Biblioteca

Adresa instituţiei

Colegii

1.

I. P. Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Ţaul

r-nul Donduşeni, s. Ţaul

2.

I. P. Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din Grinăuţi

r-nul Ocniţa, s. Grinăuţi

3.

I. P. Colegiul Agroindustrial din Rîşcani

or. Rîşcani, str. Trandafirilor, 37

4.

I. P. Centrul de Excelență în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău

mun. Chişinău, com. Stăuceni, str. Grătieşti, 1

5.

I. P. Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

or. Soroca, str. Calea Bălţului, 2

6.

I. P. Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi

r-nul Comrat, s. Svetlîi, str. Lenin, 22

7.

I. P. Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătuşeni

r-nul Edineţ, s. Brătuşeni

8.

I. P. Colegiul Agroindustrial din Ungheni

or. Ungheni, str. Decebal, 38

Instituţii de cercetări ştiinţifice

1.

I. P. Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”

r-nul Criuleni, s. Paşcani

2.

I. P. Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară

r-nul Anenii Noi, s. Maximovca

3.

I. P. Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”

or. Chişinău, str. Miron Costin, 7

4.

I. P. Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp “Selecţia”

or. Bălţi, Calea Ieşilor, 28

5.

I. P. Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”

or. Chişinău, str. Ialoveni, 100

6.

I. P. Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

or. Chişinău, str. Igor Vieru, 59