Search
Close this search box.
INSTRUIRE CONTINUĂ

Procesul de formare și dezvoltare profesională continuă cuprinde diverse preocupări şi activităţi educaționale care au ca scop menţinerea şi îmbunătățirea cunoştinţelor, abilităţilor și competenţelor angajaților Bibliotecii Științifice a UTM și a celor din cadrul bibliotecilor beneficiare de asistenţă metodologică din rețea pentru a susține inovația, transferul de cunoștințe, a realiza obiectivele bibliotecii, a crește calitatea serviciilor și produselor informaționale.

Obiectivele specifice de formare profesională continuă sunt:

  • Identificarea şi evaluarea necesităţilor de formare şi dezvoltare profesională a bibliotecarilor Bibliotecii Ştiințifice a UTM şi din cadrul Reţelei Bibliotecilor din instituţiile de învăţământ profesional tehnic secundar (şcoli profesionale), postsecundar şi postsecundar nonterţiar (colegii), de învăţământ profesional tehnic cu programe combinate (centre de excelenţă) de profil tehnic şi agricol;
  • Elaborarea programelor de formare profesională continuă a bibliotecarilor;
  • Asigurarea organizatorică şi documentară a procesului de formare profesională continuă în vederea actualizării cunoştinţelor, dezvoltării competenţelor şi abilităţilor profesionale ale bibliotecarilor;
  • Implementarea formelor şi metodelor moderne în procesul de formare profesională continuă a bibliotecarilor;
  • Formarea formatorilor de nivel local.

Formarea și dezvoltarea profesională continuă se realizează prin diverse forme:

  • participare la cursuri de formare organizate în cadrul instituției sau de instituţiile specializate în formarea profesională de nivel național și internațional;
  • învăţare la locul de muncă;
  • resurse și cursuri furnizate online;
  • participare la seminare, conferinţe, mese rotunde, ateliere profesionale etc.