Search
Close this search box.
STRUCTURA BIBLIOTECII

Director

Viorica Lupu

viorica.lupu@lib.utm.md

(+373) 022 509 933

str. Studenţilor 9/8, bloc nr. 6, etaj 5

Director adjunct pentru Servicii şi Relaţii Comunitare

Zinaida Stratan

zinaida.stratan@lib.utm.md

(+373) 022 509 971

 str. Studenţilor, 9/9, bloc nr. 5-517, etaj 5

Director adjunct pentru Tehnologii şi Resurse Informaţionale

Georgeta Ghenghea

georgeta.ghenghea@lib.utm.md

(+373) 022 509 971

 str. Studenţilor, 9/9, bloc nr. 5-517, etaj 5

 

Contact

Rita PROCA – şef secţie

rita.proca@lib.utm.md

022 50 99 13

Studenţilor 9/7, bloc nr. 3-308, etaj 3

Secția Dezvoltarea Resurselor Informaționale reprezintă un pilon esențial în constituirea și evoluția colecțiilor bibliotecii. Printre funcțiile și responsabilitățile sale se numără achiziția constantă de resurse informaționale, evaluarea continuă a nevoilor și intereselor utilizatorilor, precum și evaluarea periodică a colecțiilor pentru a asigura relevanța și actualitatea acestora.

Secția colaborează activ cu alte instituții prin intermediul schimbului interbibliotecar, contribuind astfel la diversificarea resurselor bibliotecii. În paralel, se ocupă cu excluderea din colecții a documentelor uzate fizic sau depășite din punct de vedere al conținutului.

Un alt obiectiv al secției este menținerea evidenței globale a întregii colecții a bibliotecii, facilitând cunoașterea și gestionarea eficientă a resurselor în ansamblul lor, precum și gestionarea individuală a fiecărui element din colecție, garantând identificarea și accesarea eficientă a fiecărei resurse.

Contact

Viorica ŞCHIOPU – şef secţie

viorica.schiopu@lib.utm.md

022 50 99 13

Studenţilor 9/7, bloc nr. 3-306, etaj 3

Secția Catalogarea și Indexarea Resurselor Informaționale are ca obiectiv de bază organizarea și dezvoltarea catalogului electronic al bibliotecii cu scopul de a facilita accesul la informații și cunoștințe. Prin aplicarea normelor și standardelor internaționale, secția cataloghează, clasifică și indexează în mod informatizat toate tipurile de resurse informaționale intrate în colecțiile bibliotecii.

Activitatea secției se extinde și asupra îmbogățirii, întreținerii și actualizării fișierelor de autoritate pentru vedete de subiect, descriptori, autori, nume de persoane și colectivități.

Prin această abordare integrată, Secția Catalogarea și Indexarea Resurselor Informaționale nu doar organizează resursele, ci le pune la dispoziția utilizatorilor într-un mod eficient și în concordanță cu cele mai înalte standarde internaționale în domeniu.

 

Contact

Ana RURAC – şef secţie

ana.rurac@lib.utm.md

022 50 99 33

Studenţilor 9/8, bloc nr. 6-511, etaj 5

Secţia Asistenţă Informaţională şi Colaborare Internaţională își desfășoară activitățile cu un accent pe furnizarea de servicii specializate și promovarea colaborării internaționale a bibliotecii. Atribuțiile acestei secții sunt variate și vizează satisfacerea nevoilor utilizatorilor prin furnizarea de servicii de informare bibliografică, de referinţă, servicii bibliometrice, realizarea cercetărilor bibliografice tematice și elaborarea bibliografiilor curente și retrospective.

Un aspect distinct al funcționării secției constă în colaborarea cu Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO) în diverse domenii, cum ar fi Centrul de Informare și Documentare FAO în Moldova, AGRIS HUB în Republica Moldova și rolul de editor oficial al versiunii în limba română a tezaurului AGROVOC. AGRIS HUB în Republica Moldova acționează ca punct focal pentru AGRIS la nivel național cu atribuțiile de a promova AGRIS, de a ghida partenerii eligibili în procesul de aderare la rețeaua AGRIS și de a oferi consultanță organizațiilor existente și potențiale privind transmiterea informațiilor către AGRIS. Totodată, AGRIS Hub furnizează către AGRIS metadate referitoare la publicațiile din domeniul științelor agricole și conexe, editate în Republica Moldova, contribuind astfel la sporirea accesibilității și vizibilității rezultatelor cercetărilor agricole la nivel global.

Ca editor AGROVOC biblioteca asigură traducerea şi adaptarea tezaurului multilingv AGROVOC în limba română. Responsabilitatea bibliotecii include gestionarea, menținerea coerenței și actualizarea continuă a conținutului AGROVOC în limba română, pentru a răspunde la evoluțiile și schimbările în domeniile agricol și alimentar.

 

Contact

Lilia POPOV – şef secţie

lilia.popov@lib.utm.md

022 50 99 33

Studenţilor 9/8, bloc nr. 6-512, etaj 5

Secţia Informare. Documentare. Comunicarea Colecţiilor (IDCC)

Obiectivele esențiale ale secției sunt orientate către îmbunătățirea și facilitarea accesului la informații și documente, dezvoltarea unei relaționari publice eficiente și dinamizarea procesului de lectură.

Secția are în grijă gestionarea diverselor colecții, inclusiv literatură științifică, multidisciplinară, beletristică, precum și cărți vechi și rare. Pe lângă aceasta, oferă o gamă variată de servicii, menite să îmbogățească și să susțină nevoile comunității universitare.

Activitatea secției se focusează și pe furnizarea serviciilor de instruire în cultura informației, având drept scop dezvoltarea abilităților utilizatorilor în gestionarea eficientă a informațiilor, descoperirea și evaluarea critică a informațiilor, etica utilizării informației etc.

Pentru a încuraja descoperirea continuă și interacțiunea activă a utilizatorilor cu resursele informaționale ale bibliotecii secția organizează zile de informare, expoziții tradiționale și virtuale de publicații, lansări de carte etc.

Contact

Valentina STRATAN – şef secţie

valentina.nastas@lib.utm.md

022 50 99 13

Studenţilor 9/7, bloc nr. 3-103, etaj 1

Secția Resurse Electronice se implică activ în facilitarea accesului la informații digitale, asigurând extinderea și diversificarea colecțiilor electronice ale bibliotecii prin achiziționarea, licențierea și gestionarea resurselor digitale, asigurându-se că utilizatorii au acces la un spectru larg de resurse online, de la cărți și reviste la baze de date specializate.

Secția este direct antrenată în coordonarea și implementarea operațiunilor necesare pentru întreținerea și operarea catalogului electronic al bibliotecii, având în grijă asigurarea continuă a funcționalităților software-ului integrat de bibliotecă în stare de operare constantă pentru gestionarea eficientă a activităților bibliotecii.

O responsabilitate-cheie a secției este dezvoltarea și gestionarea repozitoriului instituțional în colaborare cu alte entități structurale universitare. Scopul acestei colaborări este să faciliteze depozitarea, conservarea și distribuirea eficientă în acces deschis a rezultatelor activității științifice, concentrate în articole științifice din reviste și culegeri, monografii, reviste instituționale, teze și rezumate ale tezelor de doctor, culegeri de lucrări științifice, materiale didactice etc. Secția se concentrează pe dezvoltarea repozitoriului atât din punct de vedere tehnologic, cât și în ceea ce privește conținutul, acest proces implicând gestionarea arhivei digitale, primirea documentelor de la autori și evaluarea legalității distribuirii acestora în acces deschis.

Digitalizarea resurselor informaționale și gestionarea bibliotecii electronice sunt alte atribuții de bază a secției, care pun în practică procesul de convertire a lucrărilor cadrelor didactice în format digital, facilitând astfel nu doar conservarea, ci și diseminarea și utilizarea eficientă în cadrul comunității universitare prin acces securizat a unui spectru amplu de materiale academice, ce fac parte din patrimoniul științific universitar. Astfel se deschide calea către un acces extins și eficient la materiale ale conferințelor, studii doctorale, diverse materiale elaborate de facultăți, cum ar fi monografii, manuale, suporturi și note de curs, cursuri de prelegeri, îndrumare și indicații metodice, îndrumare de laborator, culegere de exerciții etc.

Aspecte esențiale ale activității secției sunt si promovarea resurselor electronice disponibile prin campanii de conștientizare, organizarea sesiunilor de instruire, furnizarea de tutoriale și ghiduri pas cu pas pentru a ajuta utilizatorii să exploateze pe deplin potențialul resurselor electronice.

 

Contact

Vera SOBEŢCHI – şef serviciu

vera.sobetchi@lib.utm.md

022 50 99 33

Studenţilor 9/8, bloc nr. 6-511, etaj 5

Serviciul Metodologie. Cercetare (MC) are ca responsabilitate susținerea metodologică a dezvoltării structurale și tehnologice a bibliotecii cu accent pe optimizarea proceselor tehnologice interne și aplicarea noilor tehnologii și instrumente specifice bibliotecilor. În contextul atribuțiilor bibliotecii de centru biblioteconomic departamental se acordă îndrumare metodologică și consultativă către cele 55 de biblioteci asociate cu școlile profesionale, colegiile/centrele de excelență cu profil tehnic și cele 16 biblioteci cu profil agricol.

O componentă esențială a activității serviciului constă în organizarea procesului de formare profesională continuă atât pentru angajații bibliotecii, cât și pentru bibliotecarii din rețeaua bibliotecilor agricole, având ca scop principal actualizarea cunoștințelor, dezvoltarea competențelor și îmbunătățirea abilităților profesionale ale bibliotecarilor.

Funcția de cercetare implică investigarea, studierea și analiza diverselor aspecte legate de domeniul biblioteconomiei și științei informării, precum evaluarea și analiza colecțiilor bibliotecii, utilizarea resurselor informaționale, cercetarea tehnologiilor de bibliotecă, analiza tendințelor din domeniul biblioteconomiei, efectuarea studiilor de marketing etc.

Pentru a asigura o bună prezență online și a transmite eficient mesaje-cheie de promovare a activităților, serviciilor și produselor bibliotecii se acordă o atenție specială dezvoltării și îmbunătățirii continue a site-ului bibliotecii, elaborării materialelor promoționale, redactării computerizate şi designului lucrărilor editate sub egida bibliotecii.