Search
Close this search box.
Hubul AGRIS în Republica Moldova

Biblioteca Ştiinţifică a UTM are în prezent un statut important ca AGRIS Hub în Republica Moldova, acționând ca un centru de coordonare și un punct focal pentru AGRIS la nivel național. Ca rezultat al reformei din sistemul educațional din 2022, biblioteca a preluat responsabilitățile în cadrul parteneriatului internațional AGRIS, în urma fuziunii cu Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a Universității Agrare de Stat din Moldova, care a îndeplinit funcțiile de centru AGRIS din anul 2004.

În acest context, Biblioteca Științifică a UTM are posibilitatea de a face parte dintr-o rețea internațională avantajoasă și dinamică, contribuind la dezvoltarea bazei de date colaborative multilingve AGRIS (Sistemul Internațional pentru Știința și Tehnologia Agricolă). AGRIS a fost fondat în anul 1974 și este în prezent unul dintre cele mai mari portaluri și una dintre cele mai ample baze de date științifice din domeniul agriculturii și alimentației la nivel mondial.

Fiind o bază de date publică globală și multilingvă, AGRIS oferă acces gratuit la peste 14 milioane de înregistrări bibliografice, inclusiv peste 4 000 seturi de date, accesibile printr-un portal web în 180 de limbi. Informațiile și datele incluse în AGRIS sunt indexate în baza tezaurului multilingv AGROVOC care acoperă toate domeniile de interes ale FAO.

La dezvoltarea bazei de date AGRIS participă o rețea formată din 485 furnizori de date din 153 de țări, inclusiv și din Republica Moldova, care cooperează în vederea colectării, gestionării și diseminării informațiilor și cunoștințelor agricole. Rețeaua de furnizori AGRIS include centre de cercetare, instituţii academice, biblioteci, edituri, agenţii guvernamentale, programe de dezvoltare, organizaţii internaţionale şi naţionale.

În calitate de Hub AGRIS, Biblioteca Ştiinţifică a UTM realizează mai multe activităţi de bază, printre care:

  • promovarea activităţii, valorilor şi practicilor AGRIS;
  • încurajarea instituțiilor de cercetare și a mediului academic local privind utilizarea conținutului științific, oferit de AGRIS;
  • îndrumarea partenerilor eligibili în vederea aderării la rețeaua AGRIS;
  • consilierea organizațiilor existente și potențiale cu privire la transmiterea de informații către AGRIS;
  • colectarea, evaluarea, descrierea metadatelor publicaţiilor editate în RM din domeniul agriculturii şi alimentaţiei şi transmiterea datelor despre ele către sistemul internaţional AGRIS;
  • furnizarea activităților de instruire şi consultanță pentru a ajuta organizațiile să aplice practicile recomandate în colectarea, gestionarea și partajarea datelor agricole, să implementeze standardele, protocoalele, fluxul de procesare a datelor, să furnizeze metadate, să exporteze date AGRIS etc.

În calitate de furnizor de date AGRIS, Biblioteca a furnizat la AGRIS peste 4 000 de înregistrări bibliografice ale publicațiilor editate în Republica Moldova, ceea ce contribuie la creșterea accesibilității și vizibilității rezultatelor cercetărilor agricole și alimentare în spațiul informațional global.

MD1 – FAO AGRIS data provider 2024