Search
Close this search box.
ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Indicele CZU (Clasificarea Zecimală Universală) poate fi obținut în cadrul Secției Informare, Documentare și Comunicarea Colecțiilor, situată pe strada Studenților 9/8, bloc nr. 6-512, etaj 5. Pentru a obține acest indice, vă recomandăm să contactați direct serviciul menționat și să furnizați detaliile necesare despre lucrarea dvs., inclusiv tema, domeniul principal de studiu și orice alte informații relevante care ar putea ajuta în clasificarea precisă a lucrării.

E-mail: lilia.popov@lib.utm.md

Da, bazele de date abonate de bibliotecă puse la dispoziție de către bibliotecă sunt accesibile din rețelele UTM. Pentru cadrele didactice ale UTM, există posibilitatea de a obține o parolă care permite accesul la aceste resurse și din alte rețele, cum ar fi de exemplu de acasă. Acest lucru facilitează accesul la materialele necesare pentru cercetare, studiu și predare, asigurând flexibilitate și sprijin constant în activitățile academice. Pentru mai multe detalii, contactați digital@lib.utm.md

Dacă ați pierdut o carte împrumutată de la bibliotecă, primul pas este să informați imediat bibliotecarul din secția de unde a fost împrumutată cartea. În situația în care cartea pierdută este încă disponibilă pe piață, puteți înlocui exemplarul pierdut aducând unul identic, achiziționat din librării sau edituri. Procesul de compensare a publicațiilor pierdute se realizează în conformitate cu regulile și procedurile stabilite de bibliotecă, detaliate în Ordinul ,,Despre recuperarea publicațiilor deteriorate și pierdute din colecțiile Bibliotecii Științifice a UTM”.

Biblioteca Științifică pune la dispoziția utilizatorilor o gamă variată de servicii, menite să sprijine nevoile de informare şi cercetare. Pentru a explora în detaliu serviciile oferite, utilizatorii sunt invitați să acceseze secțiunea specifică pe site-ul bibliotecii.

Repozitoriul digital instituțional reprezintă o platformă online dezvoltată pentru colectarea, conservarea și distribuirea conținutului științific generat de o instituție. Acesta include diverse lucrări academice, precum articole din reviste, teze de doctorat, articole din conferințe organizate de instituție, precum și publicaţii didactice.

 

Consultând cataloagul electronic şi cataloagele tradiţionale la toate filialele bibliotecii, precum şi catalogul alfabetic general pe nume de autori şi titluri la sediul central (str. Studenţilor 9/8, et 5).

Utilizatorii își pot folosi propriul echipament pentru a realiza copii digitale ale documentelor din colecțiile Bibliotecii Ştiinţifice, exceptând cărţile vechi şi rare. Această activitate este permisă doar cu consimțământul și sub observația directă a bibliotecarului responsabil de această colecţie.