Search
Close this search box.

Masă rotundă cu privire la inițierea unei afaceri în RM și două lansări de carte

La data de 30 mai 2024, Biblioteca filială a Bibliotecii Științifice a UTM de la Facultățile Științe Agricole, Silvice și ale Mediului și Medicină Veterinară a fost gazda evenimentului Masă rotundă dedicată asistenței financiare și tehnice oferite tinerilor și femeilor pentru inițierea sau a dezvoltarea unei afaceri, precum și două lansări de carte. Acest eveniment a fost organizat în parteneriat cu Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, și Facultatea de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului (FȘASM) a UTM. Evenimentul a fost onorat de prezența reprezentanților UCIP IFAD, a cadrelor didactice și a studenților de la FȘASM.

Mesaje de salut au fost aduse de dl Sergiu Popa, decanul FȘASM, dl Iurie Ușurelu, directorul UCIP IFAD, și dna Viorica Lupu, directoarea Bibliotecii Științifice a UTM, care au subliniat importanța și rolul vital al resurselor informaționale în procesele educaționale, de cercetare și aplicative din domeniul științelor agricole. De asemenea, s-a evidențiat colaborarea strânsă dintre UCIP IFAD și Facultatea Științe Agricole, Silvice și ale Mediului, precum și deschiderea către noi forme de colaborare.

Scopul principal al evenimentului a fost de a informa studenții din ultimul an de studii la specialitățile din domeniul agricol despre oportunitățile oferite de UCIP IFAD pentru inițierea afacerilor în Republica Moldova. Dna Magdalena Rusnac-Frăsineanu, consultantă pentru egalitate de gen și incluziune socială la UCIP IFAD, a prezentat  produsele financiare și tehnice disponibile pentru studenți și perspectivele de afaceri în Republica Moldova prin suportul  UCIP IFAD.

De asemenea, în cadrul evenimentului au avut loc două lansări de carte:

  • „Manualul fermierului pentru culturile de câmp”, autor: Andrei Gumovschi
  • „Изменение климата и развитие вредных видов в агроценозах сельскохозяйственных”, autor: Mihail Vronschih

Publicațiile au fost prezentate de către autori, care au oferit o descriere detaliată a conținutului și a importanței acestor lucrări pentru comunitatea agricolă și mediul academic.

Andrei Gumovschi, dr. în științe agricole, conf. univ., autorul „Manualului fermierului pentru culturile de câmp”, a adus în fața participanților principalele aspecte abordate în această lucrare. Manualul este conceput pentru a oferi fermierilor informații despre practicile agricole în domeniul culturilor de câmp, acoperind subiecte precum metode și tehnici de cultivare, sisteme de agricultură, optimizarea recoltelor, diferite metode de determinarea calității lucrărilor de câmp etc. Prezentarea sa a fost foarte apreciată pentru claritatea și relevanța informațiilor prezentate.

Mihail Vronschih, dr. hab., prof. univ., a prezentat lucrarea sa „Изменение климата и развитие вредных видов в агроценозах сельскохозяйственных”, concentrându-se pe impactul schimbărilor climatice asupra culturilor agricole și dezvoltarea unor specii dăunătoare în ecosistemele agricole. Autorul a subliniat importanța înțelegerii acestor aspecte pentru a dezvolta strategii și tehnici de protecție a culturilor și a adaptării la schimbările climatice în domeniul agricol. Prezentarea sa a provocat interesul și discuțiile asupra modului în care aceste probleme pot fi abordate în practică și în cercetarea viitoare.

Prin prezentările lor, autorii au adus un plus de valoare evenimentului, oferind participanților posibilitatea de a intra în dialog direct cu experți din domeniul agricol și de a înțelege mai bine provocările și soluțiile din acest domeniu în contextul actual.

Biblioteca a primit o donație importantă de carte care cuprinde manuale, monografii și ghiduri practice editate sub egida UCIP IFAD. Prin această donație, UCIP IFAD a demonstrat angajamentul său față de educația și cercetarea în domeniul agricol, oferind suport informațional și documentar pentru dezvoltarea competențelor și cunoștințelor în rândul comunității academice.

Biblioteca și toți beneficiarii acestei donații exprimă recunoștință și mulțumiri pentru această inițiativă generoasă, care contribuie la îmbogățirea resurselor informaționale ale bibliotecii și a experienței academice.

Distribuie