Search
Close this search box.
Împrumutul publicaţiilor la domiciliu

Împrumutul publicaţiilor la domiciliu se efectuează la punctele de împrumut ale bibliotecilor filiale de facultate, Colecția Literatură Ştiințifică și Colecția Beletristică.

Au dreptul de împrumut la domiciliu următoarele categorii de utilizatori:

  • studenţii, masteranzii şi doctoranzii universităţii;
  • cercetătorii şi cadrele didactice universitare;
  • alte categorii de salariaţi ai universităţii.

Utilizatorii externi pot împrumuta documente din colecţiile bibliotecii pentru studiu doar în sala de lectură, fără dreptul de împrumut a documentelor la domiciliu.

Se împrumută la domiciliu doar documentele care sunt disponibile într-un număr mai mare de trei  exemplare.

La domiciliu se împrumută următoarele categorii de publicațiile: publicaţii didactice de specialitate (manuale, cursuri universitare, note de curs, lucrări practice, teste, culegeri de probleme, lucrări metodice), publicaţii ştiinţifice, literatură artistică, cu excepţia celor care constituie unicate în colecţiile bibliotecii. Nu se împrumută la domiciliu publicaţiile seriale, tezele de doctor, publicațiile de referinţă și documentele din colecţia de carte veche şi rară.

Termenele de împrumut şi numărul maxim al documentelor împrumutate se stabilesc în funcţie de categoriile de utilizatori şi statutul publicaţiei:

  • pentru studenţi şi masteranzi: publicaţii didactice – conform disciplinelor, pe perioada de studiu (semestru, an universitar); publicaţii ştiinţifice – 5-7 publicaţii pe o perioadă de 15 zile; literatura artistică – 3-5 publicaţii pe o perioadă de 30 zile;
  • pentru doctoranzi – 10 publicaţii pe o perioadă de 10-30 zile;
  • pentru cercetători, cadre didactice, personalul didactic auxiliar şi administrativ – 10 publicaţii de orice gen, pe o perioadă de 10-30 zile.

Publicaţiile frecvent solicitate se împrumută pe o perioadă de până la 3 zile.

La solicitare termenul de împrumut a documentelor poate fi prelungit, dacă nu există cerere de rezervare pentru această publicaţie.