Search
Close this search box.
Oferta integrată de servicii

Biblioteca oferă acces la Internet şi servicii de conectare Wi-Fi (fără fir) în spaţiile de lectură atât prin intermediul computerilor bibliotecii, cât și a dispozitivelor portabile ale utilizatorilor (laptopuri, tablete, telefoane etc.).

Serviciul este gratuit și este disponibil în interiorul bibliotecii în timpul orelor în care biblioteca este deschisă și în raza de acoperire WI-FI.

Pentru a beneficia de serviciul Wi-Fi este nevoie să vă conectaţi prin parolă, pe care o puteți obține de la bibliotecarul de serviciu.

Biblioteca nu garantează compatibilitatea Wi-Fi de pe dispozitivele portabile ale utilizatorilor cu cel al reţelei bibliotecii. În afară de menținerea serviciului WI-FI în funcțiune, biblioteca nu poate oferi niciun suport tehnic utilizatorului privind setările de conexiune și hardware de pe dispozitivul acestuia și, respectiv, nu poate garanta că se va putea realiza conexiunea la serviciul WI-FI al bibliotecii.

Biblioteca recomandă utilizatorilor să aibă o protecție actualizată împotriva virușilor și a spamului pe dispozitivele proprii.

Biblioteca nu își asumă nicio responsabilitate pentru siguranța echipamentelor sau pentru compromiterea configurațiilor dispozitivului, a securității sau a fișierelor de date rezultate din conectarea la serviciul WI-FI al bibliotecii.

Utilizatorii care utilizează sunetul sunt rugați să folosească căști pentru a nu deranja alți utilizatori.

Utilizarea accesului pentru orice activitate ilegală, inclusiv încălcarea drepturilor de autor sau a altor drepturi, încalcă legea și politica bibliotecii și va conduce la pierderea accesului.

Biblioteca nu își asumă nici o responsabilitate pentru furturi sau pierderi de echipamente sau alte bunuri personale aduse în spațiile bibliotecii.

Biblioteca oferă acces utilizatorilor la calculatoarele din sălile de lectură în scop de studiu, informare, documentare și cercetare.

În sălile de lectură utilizatorii pot beneficia de acces gratuit la Internet şi Wi-Fi atât prin intermediul computerilor bibliotecii, cât și a dispozitivelor proprii (laptopuri, tablete, telefoane etc.).

Calculatoarele pot fi utilizate individual sau de către grupuri organizate (pentru cursuri, prezentări, activităţi educaţionale) în baza unei programări prealabile.

Pornirea şi oprirea calculatoarelor constituie sarcina bibliotecarului de serviciu. Orice problemă legată de funcţionarea echipamentelor trebuie semnalată bibliotecarului.

Nu se permite copierea şi modificarea configuraţiilor softurilor instalate pe calculatoarele bibliotecii, accesarea fişierelor închise pentru public.

Accesoriile electronice proprii (discuri, stick-uri USB etc.) se conectează la echipamentele bibliotecii doar cu acordul bibliotecarului.

Utilizatorii sunt rugaţi să nu acceseze programe de comunicare prin voce (chat, teleconferinţe, skype, messenger etc.), convorbiri on-line, filme, jocuri, alte site-uri cu conţinut distractiv, violent, pornografic, muzical.

Accesul utilizatorilor la calculatoarele pentru public se face în limitele programului pentru utilizatori. În cazul în care există cereri de utilizare a calculatoarelor care depăşesc numărul echipamentelor disponibile, timpul de utilizare al calculatorului poate fi limitat la 1 oră.

Utilizatorii beneficiază de asistenţă din partea personalului de specialitate al bibliotecii pentru utilizarea echipamentelor şi programelor puse la dispoziţie.

Prin preluarea statutului de Bibliotecă Depozitară FAO în Moldova de la Biblioteca Republicană Științifică Agricolă, Biblioteca Științifică a UTM facilitează accesul utilizatorilor la resursele informaţionale şi documentare ale Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO)  a Națiunilor Unite şi asigură difuzarea informaţiei despre ele pe teritoriul Republicii Moldova. În scopul furnizării acestor servicii în cadrul bibliotecii funcționează Centrul de Informare și Documentare FAO în Moldova (CID FAO).

CID FAO deține o colecție cu peste 1200 de publicaţii tipărite (cărţi, publicaţii seriale, anuare etc.), editate sub egida FAO, în limbile engleză, franceză şi rusă, care pot fi consultate în cadrul centrului (bir. 222). Publicațiile din colecția FAO sunt reflectate în catalogul electronic al bibliotecii.

Centrul asigură acces şi organizează acţiuni de instruire privind utilizarea bazelor de date generate de FAO: AGRISFAOSTATAGORA.

Cataloagele publicațiilor FAO

Catalogul publicațiilor FAO 2023 

Catalogul publicațiilor FAO 2022 

Catalogul publicațiilor FAO 2021 

Catalogul publicațiilor FAO 2020 

Catalogul publicațiilor FAO 2019 

Catalogul publicațiilor FAO 2018 

Catalogul publicațiilor FAO 2017 

Catalogul publicațiilor FAO 2016 

Catalogul publicațiilor FAO 2015 

 

 

Biblioteca oferă servicii de colectare, stocare și conservare pe termen lung a publicaţiilor cadrelor didactice şi ştiinţifice ale universităţii în repozitoriul instituţional în scopul de a spori diseminarea, vizibilitatea și impactul științific al publicaţiilor şi cercetătorilor universitari.

Depunerea publicaţiilor în repozitoriu poate fi realizată prin două modalităţi:

 • autoarhivarea de către autori a publicaţiilor proprii sau
 • arhivarea publicaţiilor de către angajaţii bibliotecii, în cazul în care autorul acordă dreptul de arhivare bibliotecii.

Autoarhivarea documentelor în repozitoriu implică autorizarea autorilor de către administratorul de sistem prin atribuirea unui cont de acces ce le oferă dreptul de deponent. Autorii pot beneficia de consultaţii din partea bibliotecii privind autoarhivarea publicaţiilor în repozitoriu.

Arhivarea publicaţiilor de către personalul bibliotecii se realizează în baza publicaţiilor recepţionate de la autori, de la Centrul editorial al universităţii şi a publicaţiilor din colecţia bibliotecii.

Dacă lucrările dvs. publicate pot fi sau nu depozitate în repozitoriu depinde de condiţiile stipulate în acordul pe care l-aţi semnat cu editorul când lucrarea dvs. a fost acceptată spre publicare.

În cazul articolelor din alte reviste, decât cele instituţionale, se va consulta baza de date SHERPA/RoMEO în scopul identificării politicilor de arhivare ale editorilor de reviste. Dacă nu s-a identificat politica de arhivare, atunci se va consulta site-ul editorului sau se va solicita acordul de a include textul integral al articolelor în repozitoriu.

Dacă documentele conţin informaţii despre finanţatorul cercetării, atunci se va consulta baza de date SHERPA/JULIET pentru a lua o decizie privind arhivarea în repozitoriu.

Beneficiile arhivării publicaţiilor în repozitoriu:

 • sporirea vizibilităţii şi impactului rezultatelor cercetărilor dvs. ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional;
 • majorarea numărului de citări ale publicaţiilor;
 • colectatea rezultatelor cercetărilor dvs. într-un singur loc;
 • creşterea transparenţei şi eficientizarea comunicării științifice;
 • monitorizarea şi evidenţa publicaţiilor şi autorilor în funcţie de diverse criterii (facultăţi, departamente, genuri de documente etc.);
 • mediu eficient şi de încredere de a vă plasa documentele într-o arhivă digitală bine organizată şi a extinde accesul liber la cercetări;
 • descoperire rapidă prin intermediul motoarelor de căutare precum GoogleScholar şi alte servicii de căutare ştiinţifice specializate.

Pentru a afla mai multe despre arhivarea publicaţiilor în repozitoriu, solicitaţi o consultare cu echipa de dezvoltare a repozitoriului digital.library@lib.utm.md

 

Biblioteca Ştiinţifică a UTM oferă servicii de atribuire a cuvintelor-cheie pentru publicaţiile elaborate de către autori – articole, cărţi, autoreferate ale tezelor de doctor etc.

Ce sunt cuvintele-cheie?

Cuvintele-cheie sunt termeni specifici care redau esenţa şi caracterizează conţinutul unei lucrări.

În scopul atribuirii cuvintelor-cheie unei publicaţii bibliotecarii realizează următoarele activităţi: examinarea documentului, identificarea şi selectarea noţiunilor și elementelor esenţiale relevante conținutului documentului, convertirea noţiunilor selectate în termeni de indexare în baza tezaurelor şi vocabularelor controlate.

Biblioteca utilizează în activitatea de indexare a publicațiilor tezaure și vocabulare controlate, cum ar fi: AGROVOC, GEMET, EUROVOC 

Exemplu de atribuire a cuvintelor-cheie de către angajaţii bibliotecii

Titlul articolului: Influența portaltoiului asupra creșterii și fructificării culturii de cireș

Cuvinte-cheie: Prunus avium; Soi; Portaltoi; Formă de coroană; Distanță de plantare; Sistem de cultură; Recoltă.

Key words: Prunus avium; Variety; Rootstock; Tree crown form; Planting distance; Cultivation system; Yield.

Pentru a obține cuvinte-cheie trebuie:

 • să furnizați informații privind numele autorilor, titlul lucrării, tipul publicației, cuprinsul, rezumatul;
 • să prezentaţi textul integral al publicației.

Pentru mai multe informaţii Vă rugăm să ne contactaţi la:

Tel. 022 50 99 33, E-mail: ana.rurac@lib.utm.md

Biblioteca Ştiinţifică a UTM oferă servicii de atribuire a indicilor CZU pentru publicaţiile elaborate de către autori – articole, materiale didactice, teze de doctor etc.

Ce este indicele CZU?

Indicele de Clasificare Zecimală Universală (CZU) reprezintă un cod numeric care este atribuit unui anumit document în rezultatul clasificării acestuia conform Clasificării Zecimale Universale, care se bazează pe principiul ierarhic de la general la specific, luând în considerare subiectul tratat în publicaţie.

CZU reprezintă un sistem de organizare a cunoştinţelor, divizat în zece clase, fiecare clasă fiind subdivizată în structuri logice:

0 – Știință și Cunoștințe. Organizare. Știința calculatoarelor. Informare. Documentare. Bibliologie. Instituții. Publicații
1 – Filosofie. Psihologie
2 – Religie. Teologie
3 – Ştiinţe sociale
4 – Vacantă (neutilizată)
5 – Matematică. Ştiinţe naturale
6 – Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnologie
7 – Arte. Recreație. Distracții. Sport
8 – Limbi. Lingvistică. Literatură
9 – Geografie. Biografie. Istorie

Sistemul CZU permite facilitarea accesului și eficientizarea căutării tematice a informației necesare în orice bibliotecă, catalog electronic sau depozit digital.

Exemplu de atribuire a indicelui CZU de către angajaţii bibliotecii

Titlul articolului: Influența portaltoiului asupra creșterii și fructificării culturii de cireș

CZU: 634.232:631.541.4

Pentru a obține indici CZU trebuie:

 • să furnizați informații privind numele autorilor, titlul lucrării, tipul publicației, cuprinsul, rezumatul;
 • să prezentaţi textul integral al publicației.

Pentru mai multe informaţii Vă rugăm să ne contactaţi la:

Tel. 022 50 99 33, E-mail:  lilia.popov@lib.utm.md

Biblioteca elaborează bibliografii personale în scopul de a aduna lucrările unui profesor sau ale unui om de știință într-un singur loc şi de a promova realizările, contribuţiile acestuia la dezvoltarea educaţiei şi ştiinţei tehnice, agricole și medicinei veterinare.

Biobibliografia este un tip de bibliografie în care informaţiile bibliografice despre lucrările unui autor sunt combinate cu informaţii biografice despre viaţa şi activitatea autorului şi literatura dedicată acestuia.

Biobibliografia include toate publicaţiile unui autor: monografii, manuale, ghiduri, brevete de invenţie, rapoarte ştiinţifice, articole, documente nepublicate etc.

După structură, biobibliografiile includ, de regulă, următoarele secţiuni:

 • prefaţă sau un articol introductiv, care evidenţiază unele aspecte importante din viaţa şi activitatea autorului, contribuţia sa la dezvoltarea unei anumite ramuri a ştiinţei, tehnologiei, culturii;
 • principalele date din viaţa şi activitatea autorului;
 • lista publicaţiilor altor autori despre viaţa şi opera autorului;
 • un index cronologic al lucrărilor tipărite şi electronice ale autorului;
 • indexuri auxiliare (de titluri, coautori, pe subiecte);
 • lista de abrevieri;
 • material ilustrativ.

Cercetarea bibliografică reprezintă un serviciu de furnizare la solicitare a listelor bibliografice pe anumite teme de interes, alcătuite în urma consultării diferitor surse de informare – atât a cataloagelor, bazelor de date și a altor resurse informaționale ale Bibliotecii Ştiinţifice a UTM, cât şi a resurselor altor biblioteci din ţară şi de peste hotare.

Lista bibliografică este o listă alfabetică de referințe bibliografice ale publicațiilor întocmite conform SM ISO 690:2022 Informare şi documentare. Reguli pentru prezentarea referințelor bibliografice și citarea resurselor de informare, care pot fi utilizate în dezvoltarea unei teme de cercetare. O listă de acest fel constituie un suport semnificativ pentru fundamentarea unor studii ştiinţifice, pentru elaborarea tezelor de licenţă, master şi doctorat, pentru pregătirea comunicărilor în cadrul conferinţelor ştiinţifice.

Prezentarea referințelor bibliografice și citarea surselor de informare sunt necesare pentru evitarea plagiatului și atestă documentarea autorului în problema cercetată.

Termenul de realizare a unei cercetări bibliografice variază în funcție de gradul de complexitate al cererii şi constituie, în mediu, 3-5 zile calendaristice.

Lista de referințe care rezultă în urma cercetării efectuate poate fi pusă la dispoziţia utilizatorului fie la vizita în incinta bibliotecii, fie prin e-mail.

Pentru a solicita o cercetare bibliografică, vă rugăm să vă adresați la bibliotecile filiale ale facultăţilor sau la Secția Asistență Informațională și Colaborare Internațională (FIMIT, 6-511). Totodată, puteţi să trimiteți o cerere la adresa de e-mail ana.rurac@lib.utm.md.

În cazul în care publicaţiile de care aveţi nevoie nu se află în colecţiile bibliotecii noastre, puteţi utiliza serviciul de împrumut interbibliotecar.

Biblioteca organizează excursii / tururi ghidate pentru studenții anului I la începutul fiecărui an universitar. Totodată, studenții și toți cei interesați sunt invitați să viziteze biblioteca pe parcursul întregului an, de luni până vineri, în intervalul orar 8.30 – 16.00.

În cadrul excursiilor / tururilor vă propunem să descoperiți și să cunoaşteți istoria, spațiile de studiu și lectură, serviciile și produsele oferite de bibliotecă, depozitele de carte, unde se păstrează patrimoniul științific etc.

Sunt acceptate și vizitele elevilor de la licee, ale studenților de la colegii, ce doresc să utilizeze biblioteca și resursele informaționale ale acesteia, precum și să foloseacă șansa de a experimenta viața universitară.

Turul se organizează pe baza unei programări prealabile. Durata unui tur este de 30 de minute, cu posibilitate de prelungire, în funcție de interesul vizitatorilor.

Pentru a obține mai multe detalii si / sau a programa un tur în bibliotecă, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 50 99 71 sau la adresa de e-mail library@lib.utm.md

 

Expoziții  tematice

Expozițiile tematice reprezintă o modalitate de a informa publicul cu privire la documentele disponibile în colecțiile bibliotecii pe anumite teme, discipline sau subiecte de interes. Aceste expoziții sunt organizate pentru a aborda cele mai actuale probleme ale științei și practicii inginerești și agricole, oferind prezentări ale diverselor tipuri de documente, cum ar fi cărți, reviste sau teze, recomandate pentru vizualizare, cunoaștere și utilizare în procesele educaționale și de cercetare.

Participanții la aceste expoziții beneficiază de condiții confortabile pentru accesarea informației și pentru a descoperi publicații noi și relevante în disciplinele și temele lor de interes. De asemenea, aceste expoziții oferă posibilități de interacțiune directă cu cărțile, permitând vizitatorilor să răsfoiască și să examineze conținutul acestora în detaliu.

Expoziții aniversare

Expoziţiile aniversare sunt activități de informare și celebrare, organizate cu ocazia aniversării unei personalităţi sau a unei figuri proeminente din domeniul tehnicii, agriculturii şi ştiinţelor adiacente, cu scopul de a valorifica potenţialul ştiinţific şi didactic al acesteia.

Aceste expoziții oferă o platformă pentru prezentarea lucrărilor didactice și științifice ale protagonistului evenimentului (cum ar fi monografii, manuale, articole științifice, descrieri de invenții, materiale de curs etc.), permitând publicului să descopere și să se familiarizeze cu contribuțiile acestuia la domeniul respectiv. De asemenea, sunt expuse publicații despre viața și activitatea personalității aniversate, împreună cu alte materiale biografice, cum ar fi date biografice, fotografii, copii ale diplomelor etc.

Expoziții-eveniment

Expoziția-eveniment este o activitate de informare, consacrată unor sărbători / zile comemorative sau tematice, date remarcabile universitare, naţionale şi internaţionale, cu semnificaţie deosebită pentru anumite profesii, pentru economie, mediu, cultură, istorie, educație etc.

Expozițiile sunt axate pe rezoluțiile ONU privind declararea unor decenii, ani, săptămâni și zile de nivel mondial, sunt inspirate de sărbătorile tradiţionale naţionale, aniversările istorice, evenimentele culturale majore instituţionale, naţionale şi internaţionale etc.

Aceste expoziții sunt menite să reliefeze importanța evenimentelor marcate pentru comunitatea deservită, urmăresc accentuarea și valorificarea patrimoniului științific și cultural al bibliotecii, cultivarea interesului și aptitudinilor pentru carte și bibliotecă, diversificarea intereselor și extinderea ariei de cunoaștere a studenților.

Expoziţii „Cunoaşte cartea profesorului tău”

Expoziţia „Cunoaşte cartea profesorului tău” este o activitate de informare a studenţilor privind publicaţiile unui cadru didactic universitar.

Obiectivele acestui gen de expoziţii sunt valorificarea şi promovarea patrimoniului documentar ştiinţific şi didactic al cadrelor didactice ale UTM; facilitarea accesului la publicaţiile cadrelor didactice; amplificarea interesului studenţilor pentru lectură.

În cadrul expoziţiei sunt expuse monografii, manuale, cursuri, prelegeri şi alte publicaţii didactice, recomandate pentru vizualizare, cunoaştere şi utilizare în procesele de studiu şi cercetare.

Formarea culturii informaţiei, ca parte componentă a culturii generale și profesionale, are un impact semnificativ asupra reuşitei academice a studenţilor.

În vederea îmbunătăţirii abilităţilor de identificare, evaluare şi utilizare a resurselor informaţionale în mod eficient şi etic, biblioteca organizează ore de cultura informației, cu susținerea decanilor facultăţilor şi în coordonare cu cadrele didactice.

Subiectele specifice de instruire în cultura informaţiei propuse de bibliotecă pentru studenți:

 • Cultura informaţiei: concepte de bază și de conținut;
 • Definirea și formularea cererii de informare, strategii de căutare a informațiilor;
 • Selectarea, analiza și evaluarea informațiilor;
 • Resurse, produse și servicii informaționale oferite de bibliotecă;
 • Surse tradiționale și electronice de informare;
 • Utilizarea catalogului electronic al bibliotecii și a catalogului partajat al bibliotecilor universitare din Republica Moldova http://primo.libuniv.md/
 • Repozitoriul Instituțional al UTM: structură, conținut și accesare;
 • Utilizarea bazelor de date la care biblioteca este abonată;
 • Utilizarea etică a informației, proprietatea intelectuală și drepturile de autor;
 • Reguli pentru prezentarea referințelor bibliografice și citarea resurselor de informare.

Pentru a solicita o activitate de instruire în cultura informaţiei vă puteți adresa direct la sediul bibliotecii centrale sau filialele bibliotecii, telefonic, la nr. 022 50 99 33, sau prin e-mail, la adresa library@lib.utm.md sau lilia.popov@lib.utm.md

 

Serviciul Furnizare electronică de documente se realizează la solicitarea utilizatorilor și constă în transmiterea de bibliotecă către utilizator, în formă electronică, a unui document sau a unei părţi de document din colecția bibliotecii.

Ce documente puteți solicita?

Biblioteca furnizează la cerere:

 • articole din publicaţii periodice (reviste și ziare), culegeri, materiale ale conferințelor;
 • capitole din cărțile existente în colecțiile tipărite ale bibliotecii.

 

Cum puteți solicita o copie electronică? 

Pentru a solicita o copie electronică a unui document din colecția bibliotecii este necesar să completați formularul online sau să transmiteți solicitarea la adresa electronică a bibliotecii: library@lib.utm.md

Înainte de a transmite cererea, verificați în catalogul on-line dacă documentul de interes este disponibil în colecțiile bibliotecii.  

Documentele solicitate nu trebuie să depășească 10-20 de pagini.

Pentru fiecare document completați un formular de comandă separat, specificând informații bibliografice despre documentul solicitat.

Documentele sunt scanate de către bibliotecar în corespundere cu legislația în vigoare și expediate utilizatorilor printr-un mediu on-line: e-mail, messenger, viber etc.

Termenul de livrare a documentelor este de 24 până la 48 ore.

Utilizatorul este obligat să folosească copiile electronice ale documentelor primite doar în scop de informare sau cercetare, fără a le distribui și a urmări obținerea unui avantaj comercial sau economic, direct ori indirect.

Utilizatorii care au nevoie de mai mult de un articol dintr-o revistă tipărită sau un capitol dintr-o carte tipărită sunt încurajați să viziteze biblioteca.

 

Bibliotecarii crează conținuturi instructive online în scopul de a vă ajuta să navigați în mediul informațional, să descoperiți, să evaluați și să utilizați corect informațiile.

De asemenea, vă propunem un set de ghiduri și tutoriale, create pentru a vă ajuta în toate etapele procesului de cercetare, a facilita utilizarea diferitor instrumente de creștere a vizibilității cercetărilor dvs., a vă ghida în evitarea plagiatului, în utilizarea etică a informației, în diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice etc.

Puteți utiliza resursele de învățare online ale bibliotecii ori de câte ori aveți o întrebare, atunci când un bibliotecar nu este disponibil, și în cazul când preferați să studiați de sine stătător.

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar și pentru orice întrebări despre aceste ghiduri și tutoriale, Vă rugăm să contactați personalul bibliotecii pe una din adresele electronice library@utm.md și vera.sobetchi@lib.utm.md

Lista ghidurilor bibliotecii 

 

Ce este împrumutul interbibliotecar internaţional?

Prin intermediul serviciului de împrumut interbibliotecar internaţional, Biblioteca Ştiinţifică a UTM, în colaborare cu biblioteci de peste hotare, pune la dispoziţia utilizatorilor săi publicații pe care nu le are în colecţiile proprii şi care nu sunt disponibile cu text integral în Internet şi în bazele de date la care biblioteca oferă acces.

Biblioteca Ştiinţifică a UTM este membră a rețelei internaționale de biblioteci agricole AGLINET (Agricultural Libraries Network), prin intermediul căreia toate bibliotecile membre furnizează, la cerere, servicii de împrumut interbibliotecar prin punerea la dispoziţie, gratuit şi operativ, a publicaţiilor editate pe teritoriul țării lor.

Prin serviciul de împrumut interbibliotecar, Biblioteca Ştiinţifică asigură utilizatorilor accesul la publicații din domeniul agriculturii și științelor adiacente din colecţiile bibliotecilor agricole din peste 25 de ţări ale lumii.

În cadrul parteneriatului Bibliotecii Ştiinţifice cu biblioteci universitare din Statul Carolina de Nord, SUA, utilizatorii pot beneficia de copii ale publicaţiilor din colecţiile bibliotecilor universitare americane.

Cine poate utiliza acest serviciu?

 • Cadrele didactice universitare,
 • doctoranzii, masteranzii, studenţii,
 • personalul universităţii.

Ce tipuri de publicații pot fi solicitate?

Prin intermediul împrumutului interbibliotecar internaţional pot fi solicitate:

 • articole din reviste ştiinţifice;
 • articole din culegeri, materiale ale conferinţelor;
 • capitole din cărţi.

Cum se efectuează o comandă a unei publicaţii prin intermediul împrumutului interbibliotecar internaţional?

Solicitarea publicaţiilor se realizează prin intermediul unei cereri, în care utilizatorul specifică datele proprii de contact (adresă de e-mail, nr. de telefon) și toate datele de identificare ale publicaţiei (autor, titlu, editură, an de publicare).

Solicitările pot fi transmise pe adresa  electronică interlibraryloan@lib.utm.md sau adresate direct personalului bibliotecii.

Cât durează procesarea cererii?

Durata procesării cererii este de până la 3 zile lucrătoare, în funcție de complexitatea acesteia și de timpul necesar de răspuns al bibliotecii căreia i-a fost adresată cererea. În cazul publicațiilor electronice, termenul este mai scurt. Ulterior, bibliotecarul va anunţa utilizatorul, prin e-mail sau telefonic, despre primirea și disponibilitatea publicațiilor solicitate pentru studiu.

Biblioteca Ştiinţifică a UTM oferă publicaţii din colecţiile sale bibliotecilor de peste hotare?

La rândul lor, utilizatorii bibliotecilor de peste hotare membre AGLINET pot împrumuta publicații din care se găsesc în colecțiile Bibliotecii Ştiinţifice a UTM. În acest scop, utilizatorii vor adresa cererea de împrumut bibliotecii în care îşi urmează cursurile sau îşi desfăşoară activitatea didactică ori de cercetare. În continuare, biblioteca parteneră va realiza toate demersurile pentru a primi publicaţia de la Biblioteca Ştiinţifică a UTM şi a o transmite apoi solicitantului.

Împrumutul interbibliotecar se desfăşoară exclusiv între două biblioteci. O persoană fizică (un utilizator) nu poate face o solicitare de împrumut interbibliotecar la o altă bibliotecă în nume propriu.

Ce este împrumutul interbibliotecar naţional?

Prin intermediul serviciului de împrumut interbibliotecar naţional (ÎIB), Biblioteca Ştiinţifică a UTM pune la dispoziţia utilizatorilor publicații din colecţiile altor biblioteci din ţară, care lipsesc în colecţiile proprii.

Cine poate utiliza acest serviciu?

 • Cadrele didactice universitare,
 • doctoranzii,
 • personalul universităţii.

Ce tipuri de publicații pot fi solicitate?

Din colecţiile altor biblioteci pot fi solicitate publicaţii ştiinţifice şi didactice cu excepţia publicaţiilor de patrimoniu, a documentelor fragile sau voluminoase, precum şi a celor solicitate frecvent pentru lectură.

Cum se efectuează o comandă a unei publicaţii prin intermediul ÎIB?

Solicitarea publicaţiilor se realizează prin intermediul unei cereri, în care utilizatorul specifică datele proprii de contact (adresă de e-mail, nr. de telefon) și toate datele de identificare ale publicaţiei (autor, titlu, editură, an de publicare).

Solicitările pot fi transmise pe adresa  electronică interlibraryloan@lib.utm.md sau adresate direct personalului bibliotecii.

Cât durează procesarea cererii?

Durata procesării cererii este de până la 3 zile lucrătoare, în funcție de complexitatea acesteia și de timpul necesar de răspuns al bibliotecii căreia i-a fost adresată cererea. În cazul publicațiilor electronice, termenul este mai scurt. Ulterior, bibliotecarul va anunţa utilizatorul, prin e-mail sau telefonic, despre primirea și disponibilitatea publicațiilor solicitate pentru studiu.

Unde și cum se pot consulta publicațiile solicitate?

Publicațiile solicitate prin împrumut interbibliotecar se vor consulta numai în sala de lectură a bibliotecii.

Fotocopierea sau scanarea informaţiilor din publicațiile solicitate se va realiza doar în incinta universităţii, în limitele legislației privind dreptul de autor.

În cazul publicațiilor electronice, utilizatorul va primi documentul prin e-mail.

Care este perioada de împrumut al publicațiilor?

Perioada de împrumut al publicațiilor se stabileşte de către biblioteca furnizoare: 10-12 zile pentru cărţi şi 10 zile pentru publicaţiile periodice. În cazul când publicația nu este suprasolicitată, perioada de împrumut poate fi prelungită o singură dată pentru un termen de 10 zile.

La rândul lor, și utilizatorii altor biblioteci din țară pot împrumuta publicațiile care se găsesc în colecțiile Bibliotecii Ştiinţifice a UTM. În acest scop, utilizatorii vor adresa cererea de împrumut bibliotecii universităţii în care îşi urmează cursurile, îşi desfăşoară activitatea didactică ori de cercetare. În continuare, biblioteca parteneră va realiza toate demersurile pentru a primi publicaţia de la Biblioteca Ştiinţifică şi a o transmite apoi solicitantului.

Împrumutul interbibliotecar se desfăşoară exclusiv între două biblioteci. O persoană fizică (un utilizator) nu poate face o solicitare de împrumut interbibliotecar către o altă bibliotecă în nume propriu.

Programul „InfoDoctorandus” reprezintă un ansamblu de activităţi complexe de informare, instruire şi consultanţă orientate în vederea acordării sprijinului doctorandului pe întreaga perioadă de realizare a cercetării ştiinţifice.

Obiectivele programului:

 • facilitarea procesului de informare şi documentare a doctoranzilor privind scrierea unei lucrări ştiinţifice;
 • dezvoltarea deprinderilor doctoranzilor în identificarea, selectarea, evaluarea şi utilizarea eficientă a informaţiilor în cercetările preconizate;
 • dezvoltarea abilităţilor doctoranzilor privind prezentarea referinţelor bibliografice utilizate în cercetare;
 • prevenirea plagiatului în procesul de cercetare ştiinţifică;
 • informarea doctoranzilor referitor la prevederile legale privind prezentarea lucrării ştiinţifice, cerinţele Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare etc.).

În cadrul acestui program veți obține informații despre:

 • Ce resurse informaționale puteți utiliza pentru identificarea informațiilor relevante la tema dvs. de cercetare (cataloage electronice, depozite digitale, baze de date științifice etc.)
 • Cum să obțineți acces în cazul în care o publicație nu este disponibilă în colecțiile bibliotecii sau are acces restricționat în baze de date
 • Cum să obțineți o listă bibliografică de publicații la tema dvs. de cercetare
 • Cum să prezentați corect referințele bibliografice și citările în lucrarea dvs.
 • Cum să utilizați softul ZOTERO pentru gestiunea referințelor bibliografice
 • Alte informații la cerere.

Acest program include traininguri săpecializate, sesiuni interactive de informare, aplicații practice și consultații personalizate.

Pentru a solicita o activitate de instruire în cultura informaţiei vă puteți adresa direct la sediul bibliotecii centrale sau filialele bibliotecii, telefonic, la nr. 022 50 99 33, sau prin e-mail, la adresele library@lib.utm.md sau lilia.popov@lib.utm.md

 

Fiind o prioritate naţională, promovarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă până în anul 2030 constituie o prioritate şi în activitatea bibliotecii.

Ce este Agenda 2030 a ONU?

Agenda pentru Dezvoltare Durabilă 2030 reprezintă un program universal de acţiune globală în domeniul dezvoltării durabile, adoptat de liderii celor 193 state membre ale ONU la Summit-ul Organizaţiei Naţiunilor Unite de la New York,  la 25 septembrie 2015, destinat tuturor ţărilor din lume în scopul de a contribui la eradicarea sărăciei şi la realizarea dezvoltării durabile până în anul 2030. Pentru prima dată sunt vizate în egală măsură statele dezvoltate şi cele aflate în curs de dezvoltare.

Agenda 2030 este una ambiţioasă, mult mai complexă decât Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, care promovează echilibrul între trei dimensiuni principale ale dezvoltării durabile – economic, social şi de mediu.

Agenda este adaptată la contextul naţional al Republicii Moldova prin Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2030”.

Ce sunt Obiectivele de Dezvoltare Durabilă?

Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030 se bazează pe un set de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) sau Obiective Globale, stabilite de liderii mondiali, şi 169 de obiective specifice sau ţinte, care răspund la principalele provocări ale dezvoltării lumii şi trebuie atinse la nivel global până în anul 2030:

 

ODD se fundamentează pe cinci piloni ai dezvoltării durabile de importanţă critică pentru omenire şi planetă: populaţie, planetă, prosperitate, pace, parteneriat.

Astfel, Agenda 2030 reprezintă un plan de acţiune pentru Oameni, Planetă și Prosperitate, fiind îndreptată spre consolidarea Păcii universale, iar toate ţările și toate părţile interesate trebuie să acţioneze în Parteneriat, în vederea implementării acestui plan de acţiuni. 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă trebuie să finalizeze agenda demarată de Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (2000) în jurul unui angajament de a reduce sărăcia globală şi a salva milioane de vieţi şi să nu lase pe nimeni în urmă.

Coordonarea şi monitorizarea procesului de adaptare şi implementare la nivel naţional a ODD-urilor este realizată de Consiliul Naţional de Coordonare pentru Dezvoltare Durabilă.

Realizarea angajamentelor ce reies din Agenda 2030 necesită o abordare integră, intersectorială, dar şi efort comun la toate nivelurile, atât din partea autorităţilor, cât şi din partea societăţii civile, mediului academic, sectorului privat şi a populaţiei la general, inclusiv şi a bibliotecilor de toate tipurile

Biblioteca şi Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă dezvoltă noi roluri pentru biblioteci. Implicarea Bibliotecii Ştiinţifice a UTM în promovarea şi sprijinirea implementării ODD se axează pe obiectivele relevante şi prioritare, adaptate la contextul Republicii Moldova, ce ţin, în special, de dezvoltarea durabilă prin agricultură durabilă, alimentaţie durabilă şi asigurarea unui mediu durabil

Principalele deziderate ale agriculturii durabile se regăsesc printre reperele de bază ale serviciilor bibliotecii: producerea de alimente sănătoase, de calitate, în cantităţi suficiente; utilizarea la minimum a pesticidelor; protejarea/ conservarea mediului (resurselor naturale, ecosistemelor şi biodiversității etc.); viabilitatea economică a exploataţiilor agricole pentru a contribui la consolidarea comunităţilor rurale; bunăstarea animalelor etc.

Cercetarea constituie un factor primordial în realizarea Agendei 2030 a ONU, astfel biblioteca desfăşoară pentru comunitate servicii şi activităţi diverse, cu accent pe susţinerea şi promovarea cercetării, cunoştinţelor şi a datelor deschise.

Grupul ţintă pe care se focalizează activitatea bibliotecii în promovarea ODD include studenţii, doctoranzii, profesorii și cercetătorii.

Biblioteca utilizează diverse modalităţi de promovare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă:

 • organizarea activităților publice (lecții publice, seminare specializate, întâlniri cu oameni de afaceri în agricultură etc.);
 • furnizarea informaţiilor personalizate prin e-mail în adresa profesorilor, cercetătorilor, doctoranzilor;
 • realizarea sintezelor informative şi documentare pe diverse teme;
 • efectuarea cercetărilor bibliografice cu link-uri la publicații în acces deschis, relevante temelor de cercetare, pentru teze de doctorat, articole etc.;
 • e-Difuzare Selectivă a Informației;
 • subiecte ODD în cadrul programelor de cultura informaţiei, orientate pe categorii de utilizatori;
 • furnizarea datelor statistice privind diverşi indicatori: populație, export, import, producție agricolă, roada la hectar etc.
 • diseminarea manifestărilor științifice din domeniul tehnic și agricol.

Dacă doriţi să beneficiaţi de aceste servicii, contactaţi-ne la adresa vera.sobetchi@lib.utm.md

Rezervarea publicațiilor se poate efectua la cererea utilizatorului în cazul în care publicațiile necesare nu sunt disponibile, fiind împrumutate de alți utilizatori, iar alte exemplare identice, libere pentru împrumut, nu mai sunt.

Serviciul este disponibil numai pentru utilizatorii înregistrați la bibliotecă.

Înainte de a rezerva o publicație este necesară verificarea disponibilității acesteia în catalogul electronic, respectiv, în colecția bibliotecii.

Pot fi rezervate cel mult 3 publicații simultan.

În cazul în care publicația nu e solicitată timp de 3 zile lucrătoare din momentul în care utilizatorul a fost anunțat că este disponibilă, rezervarea va fi anulată și publicația va reintra în circuitul de împrumut al bibliotecii.

Rezervările se pot face prin vizită la bibliotecile filiale ale facultăţilor sau la adresele de e-mail ale angajaţilor acestor biblioteci.