Search
Close this search box.

Repozitoriul Universității Tehnice a Moldovei în clasamentul mondial Webometrics al repozitoriilor instituționale

În ultimii cinci ani, Repozitoriul UTM se menține pe prima poziție la nivel național în clasamentul mondial Ranking Web of Repositories, un clasament global al repozitoriilor academice care evaluează vizibilitatea și impactul cercetărilor publicate online. Scopul acestui rating este de a sprijini inițiativa accesului deschis la publicații științifice și alte materiale academice în format electronic, precum și de a evalua nivelul de deschidere a resurselor academice și de integrare a acestora în spațiul informațional global.

În ediția curentă a acestui clasament, UTM se plasează pe poziția 549 pe plan mondial și pe prima poziție pe plan național, cu 11 100 publicații indexate în Google Scholar. În acest clasament s-au plasat repozitoriile instituționale din cinci instituții de învățământ superior din țară, cu ponderea publicațiilor în profilurile autorilor din Google Scholar afiliați acestor instituții.

 

Poziţia pe plan mondial

Repozitoriul instituțional

Înregistrări în Google Scholar

549

Universitatea Tehnică a Moldovei

11100

1072

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

5040

1691

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

2190

1898

Universitatea de Stat din Moldova

1680

2408

Academia de Studii Economice a Moldovei

899

 

În contextul Accesului Deschis la informație, în anul 2016, Biblioteca Universității Tehnice a Moldovei a inițiat crearea Repozitoriului Instituțional IRTUM, accesibil la adresa http://repository.utm.md. Pentru a crește vizibilitatea internațională, IRTUM a fost înregistrat în Directoriul Repozitoriilor cu Acces Deschis (OpenDOAR) și Registrul Repozitoriilor cu Acces Deschis (ROAR).

Principiile de organizare, funcționare și administrare ale repozitoriului sunt descrise în detaliu în Regulamentul IRTUM. Publicațiile din repozitoriu sunt organizate în colecții, care, la rândul lor, sunt structurate ierarhic în comunități și subcomunități. Structura ierarhică a repozitoriului IRTUM, cu posibilitatea de navigare, este disponibilă la adresa http://repository.utm.md/community-list.

Conform datelor recente, colecția repozitoriului UTM include peste 25 600 de înregistrări, numărul acestora crescând zilnic. Această extindere continuă contribuie la îmbunătățirea clasamentului UTM atât la nivel național, cât și mondial.

Distribuie