Search
Close this search box.
REPOZITORIU

Repozitoriul Universității Tehnice a Moldovei (IRTUM)

Principiile de organizare, funcționare și administrare ale repozitoriului sunt detaliate în Regulamentul IRTUM.

Publicațiile sunt înregistrate în cadrul colecțiilor; colecțiile sunt grupate în comunități/subcomunități. Pe pagina de start (Home) a repozitoriului se regăsesc comunitățile de nivelul superior, de aici se poate începe navigarea în adîncime pană la colecții. Structura integrală a repozitoriului IRTUM cu posibilitatea de navigare şi accesare a conţinutului o puteți vedea la adresa http://repository.utm.md/community-list.

Înregistrarea publicațiilor în IRTUM este realizată de personalul Bibliotecii Ştiințifice fiind ghidat de Secţia Resurse Electronice.

Procesul de descriere a publicațiilor în IRTUM este detaliat în – Ghid de înregistrare a publicațiilor în Repozitoriul Instituțional IRTUM.

Drepturile de acces și partajare a publicațiilor înregistrate în repozitoriu sunt cele prevăzute de licența Creative Commons CC BY-NC-ND. Această licență permite utilizatorilor să downloadeze publicațiile și să le partajeze cu alții fără a le putea modifica sau utiliza în scopuri comerciale.

Numărul de publicații care pot fi regăsite în IRTUM la ora actuală este peste 25000.

Anii de ediție pentru aceste publicații se încadrează în diapazonul 1965 – 2024.

Platforma repozitoriului IRTUM utilizează un software open source (DSpace), aceasta permite să fie indexat de Google Scholar (GS).

În clasamentul repozitoriilor instituționale Ranking Web Of Repositories – Transparent Ranking: Institutional Repositories by GS, UTM s-a plasat pe prima poziție pe plan național în ultimii cinci ani.

În ediția curentă a acestui clasament (martie 2024), UTM se plasează pe poziția 549 pe plan mondial și pe prima poziție pe plan național, cu 11100 publicații indexate de Google Scholar.

TRANSPARENT RANKING: Institutional Repositories by Google Scholar16th Edition (March 2024).