Search
Close this search box.
ÎNTREABĂ BIBLIOTECARUL

Serviciul „întreab@bibliotecarul” oferă acces rapid și convenabil la expertiza și cunoștințele bibliotecarilor, fără a fi nevoie ca utilizatorii să se deplaseze fizic la bibliotecă.

Acest serviciu este o posibilitate suplimentară convenabilă de comunicare între bibliotecar și utilizator.

Serviciul este oferit gratuit pentru toți utilizatorii bibliotecii.

Bibliotecarii de referință sunt disponibili pentru a oferi asistență specializată în soluționarea cerințelor de informare în timpul orelor de lucru cu publicul.

Prin intermediul acestui serviciu, biblioteca răspunde la necesităţile de informare, documentare şi studiu ale utilizatorilor, oferindu-le informaţii şi răspuns la întrebări cu privire la:

  • disponibilitatea documentelor necesare în colecțiile bibliotecii;
  • stabilirea sau clarificarea elementelor descrierii bibliografice a documentului;
  • furnizarea listelor bibliografice pe o anumită temă (până la 10 surse);
  • referințe bibliografice extrase din cataloagele tradiționale și electronice proprii, dar și din alte surse de informare ale bibliotecii;
  • furnizarea referinţelor factologice (date statistice privind populaţia, producţia agricolă, exportul şi importul de mărfuri etc.)
  • asistenţă în citarea corectă a surselor, înţelegerea diferitelor stiluri de citare și în asigurarea respectării standardelor de citare în lucrările academice sau profesionale;
  • informații generale despre bibliotecă, inclusiv structura sa, adresele, oferta de servicii, produse informaţionale și evenimentele organizate;
  • recomandări de cărți în funcție de interese, cerințe academice sau preferințe de lectură etc.
Vă mulțumim că apelați la serviciile noastre!