Search
Close this search box.
Înregistrarea utilizatorilor în bibliotecă
 • Utilizatori ai bibliotecii pot fi toţi studenţii și angajații Universității Tehnice a Moldovei, precum şi persoane din exterior interesate de colecţiile și serviciile bibliotecii.
 • Accesul la bibliotecă se permite:
  1. pentru studenţi – în baza „Permisului utilizatorului” (Carnet de cititor);
  2. pentru personalul angajat – în baza legitimaţiei de serviciu;
  3. pentru persoanele din exterior – în baza buletinului de identitate sau Permisului temporar, în conformitate cu Regulamentul serviciilor pentru utilizatori al BTȘ UTM (aprobat la ședința Senatului UTM din 21.06.2022).
 • Studenţii se înscriu şi primesc „Permisul utilizatorului” (Carnet de cititor) la bibliotecile filiale de facultate.
 • Pentru perfectarea „Permisului utilizatorului” este percepută o taxă compensatoare.
 • Studenții sunt informați despre serviciile bibliotecii, modul de acces, drepturile și obligațiile utilizatorilor; completează și semnează Fișa de Înregistrare.

Reguli de urmat:

 • La finele anului de studii utilizatorii întorc publicațiile împrumutate și primesc viza anuală.
 • La finisarea studiilor absolvenţii trebuie să restituie bibliotecii în mod obligatoriu publicaţiile împrumutate, să predea „Permisul utilizatorului”.
 • Fişa de achitare a studenţilor absolvenţi este vizată de către şeful bibliotecii filiale de facultate, în regim online în Sistemul Informațional de Management Universitar.
 • Fişa de achitare a lucrătorilor demisionaţi și restanțierilor este vizată de șeful bibliotecii filiale de facultate, a birourilor „Colecția Literatura Științifică” și „Beletristica”.