Search
Close this search box.
Împrumutul interbibliotecar

Împrumutul interbibliotecar naţional

Ce este împrumutul interbibliotecar naţional?

Prin intermediul serviciului de împrumut interbibliotecar naţional (ÎIB), Biblioteca Ştiinţifică a UTM pune la dispoziţia utilizatorilor publicații din colecţiile altor biblioteci din ţară, care lipsesc în colecţiile proprii.

Cine poate utiliza acest serviciu?

  • Cadrele didactice universitare,
  • doctoranzii,
  • personalul universităţii.

Ce tipuri de publicații pot fi solicitate?

Din colecţiile altor biblioteci pot fi solicitate publicaţii ştiinţifice şi didactice cu excepţia publicaţiilor de patrimoniu, a documentelor fragile sau voluminoase, precum şi a celor solicitate frecvent pentru lectură.

Cum se efectuează o comandă a unei publicaţii prin intermediul ÎIB?

Solicitarea publicaţiilor se realizează prin intermediul unei cereri, în care utilizatorul specifică datele proprii de contact (adresă de e-mail, nr. de telefon) și toate datele de identificare ale publicaţiei (autor, titlu, editură, an de publicare).

Solicitările pot fi transmise pe adresa  electronică interlibraryloan@lib.utm.md sau adresate direct personalului bibliotecii.

Cât durează procesarea cererii?

Durata procesării cererii este de până la 3 zile lucrătoare, în funcție de complexitatea acesteia și de timpul necesar de răspuns al bibliotecii căreia i-a fost adresată cererea. În cazul publicațiilor electronice, termenul este mai scurt. Ulterior, bibliotecarul va anunţa utilizatorul, prin e-mail sau telefonic, despre primirea și disponibilitatea publicațiilor solicitate pentru studiu.

Unde și cum se pot consulta publicațiile solicitate?

Publicațiile solicitate prin împrumut interbibliotecar se vor consulta numai în sala de lectură a bibliotecii.

Fotocopierea sau scanarea informaţiilor din publicațiile solicitate se va realiza doar în incinta universităţii, în limitele legislației privind dreptul de autor.

În cazul publicațiilor electronice, utilizatorul va primi documentul prin e-mail.

Care este perioada de împrumut al publicațiilor?

Perioada de împrumut al publicațiilor se stabileşte de către biblioteca furnizoare: 10-12 zile pentru cărţi şi 10 zile pentru publicaţiile periodice. În cazul când publicația nu este suprasolicitată, perioada de împrumut poate fi prelungită o singură dată pentru un termen de 10 zile.

La rândul lor, și utilizatorii altor biblioteci din țară pot împrumuta publicațiile care se găsesc în colecțiile Bibliotecii Ştiinţifice a UTM. În acest scop, utilizatorii vor adresa cererea de împrumut bibliotecii universităţii în care îşi urmează cursurile, îşi desfăşoară activitatea didactică ori de cercetare. În continuare, biblioteca parteneră va realiza toate demersurile pentru a primi publicaţia de la Biblioteca Ştiinţifică şi a o transmite apoi solicitantului.

Împrumutul interbibliotecar se desfăşoară exclusiv între două biblioteci. O persoană fizică (un utilizator) nu poate face o solicitare de împrumut interbibliotecar către o altă bibliotecă în nume propriu.

Împrumutul interbibliotecar internaţional

Ce este împrumutul interbibliotecar internaţional?

Prin intermediul serviciului de împrumut interbibliotecar internaţional, Biblioteca Ştiinţifică a UTM, în colaborare cu biblioteci de peste hotare, pune la dispoziţia utilizatorilor săi publicații pe care nu le are în colecţiile proprii şi care nu sunt disponibile cu text integral în Internet şi în bazele de date la care biblioteca oferă acces.

Biblioteca Ştiinţifică a UTM este membră a rețelei internaționale de biblioteci agricole AGLINET (Agricultural Libraries Network), prin intermediul căreia toate bibliotecile membre furnizează, la cerere, servicii de împrumut interbibliotecar prin punerea la dispoziţie, gratuit şi operativ, a publicaţiilor editate pe teritoriul țării lor.

Prin serviciul de împrumut interbibliotecar, Biblioteca Ştiinţifică asigură utilizatorilor accesul la publicații din domeniul agriculturii și științelor adiacente din colecţiile bibliotecilor agricole din peste 25 de ţări ale lumii.

În cadrul parteneriatului Bibliotecii Ştiinţifice cu biblioteci universitare din Statul Carolina de Nord, SUA, utilizatorii pot beneficia de copii ale publicaţiilor din colecţiile bibliotecilor universitare americane.

Cine poate utiliza acest serviciu?

  • Cadrele didactice universitare,
  • doctoranzii, masteranzii, studenţii,
  • personalul universităţii.

Ce tipuri de publicații pot fi solicitate?

Prin intermediul împrumutului interbibliotecar internaţional pot fi solicitate:

  • articole din reviste ştiinţifice;
  • articole din culegeri, materiale ale conferinţelor;
  • capitole din cărţi.

Cum se efectuează o comandă a unei publicaţii prin intermediul împrumutului interbibliotecar internaţional?

Solicitarea publicaţiilor se realizează prin intermediul unei cereri, în care utilizatorul specifică datele proprii de contact (adresă de e-mail, nr. de telefon) și toate datele de identificare ale publicaţiei (autor, titlu, editură, an de publicare).

Solicitările pot fi transmise pe adresa  electronică interlibraryloan@lib.utm.md sau adresate direct personalului bibliotecii.

Cât durează procesarea cererii?

Durata procesării cererii este de până la 3 zile lucrătoare, în funcție de complexitatea acesteia și de timpul necesar de răspuns al bibliotecii căreia i-a fost adresată cererea. În cazul publicațiilor electronice, termenul este mai scurt. Ulterior, bibliotecarul va anunţa utilizatorul, prin e-mail sau telefonic, despre primirea și disponibilitatea publicațiilor solicitate pentru studiu.

Biblioteca Ştiinţifică a UTM oferă publicaţii din colecţiile sale bibliotecilor de peste hotare?

La rândul lor, utilizatorii bibliotecilor de peste hotare membre AGLINET pot împrumuta publicații din care se găsesc în colecțiile Bibliotecii Ştiinţifice a UTM. În acest scop, utilizatorii vor adresa cererea de împrumut bibliotecii în care îşi urmează cursurile sau îşi desfăşoară activitatea didactică ori de cercetare. În continuare, biblioteca parteneră va realiza toate demersurile pentru a primi publicaţia de la Biblioteca Ştiinţifică a UTM şi a o transmite apoi solicitantului.

Împrumutul interbibliotecar se desfăşoară exclusiv între două biblioteci. O persoană fizică (un utilizator) nu poate face o solicitare de împrumut interbibliotecar la o altă bibliotecă în nume propriu.