Search
Close this search box.

Cultura Informaţiei (CI) este capacitatea persoanei de a căuta, regăsi şi utiliza informaţia, ca o facultate inerentă omului contemporan în contextul dezvoltării personale şi implicării sociale (definiție cumulativă).

Importanța CI pentru indivizi este multilaterală, contribuind la:

 • dezvoltarea personală pe plan intelectual, cultural, profesional etc.;
 • integrarea eficientă în viața de familie și în societate;
 • asigurarea carierei profesionale: loc de muncă reușit, obținerea performanței;
 • cultivarea poziției active de viață, depășirea obstacolelor, soluționarea problemelor;
 • promovarea modului de viață sănătos;
 • alinierea la modernitate etc.

În cadrul instituției de învățământ superior CI se impune vizavi de cunoaștere, cercetare, educație, procese legate indispensabil de operarea cu informația. Se cere prelucrarea unui volum mare de informații din diverse domenii, urmărirea ideilor în evoluție, evaluarea opiniilor, sesizarea utilității, formularea concepțiilor în perspectivă. Acestea presupun independență și iscusință în manipularea cu informația.

CI permite studenților:

 • însușirea cunoștințelor teoretice și practice;
 • realizarea lucrului individual;
 • efectuarea cercetărilor didactico-științifice;
 • lărgirea orizontului cultural;
 • integrarea în mediul informațional etc.

 

În ansamblu, CI îmbunătățește mediul predării și învățării, fundamentează motivația și deprinderile informaționale ale studenților pentru activitatea profesională viitoare. 

Biblioteca asigură lecții de CI pentru studenții UTM. Studenții anului I de studii – lecția obligatorie de inițiere în CI; studenții ciclurilor I, II, III – la cerere; consultații individuale.