Search
Close this search box.

Taxe compensatorii (extras din Nomenclatorul lucrărilor efectuate și serviciilor prestate contra plată de către UTM pentru anul 2022, Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 200-r din 29.04 2020).

LISTA

serviciilor contra plată efectuate şi/sau prestate de Biblioteca Tehnico-ştiinţifică UTM  pentru diferite categorii de utilizatori şi mărimea tarifelor pentru serviciile respective

Nr. crt.

Serviciul

Tariful

1.

Eliberare permis/carnet de cititor pentru acces la servicii de împrumut la domiciliu şi în sălile de lectură ale Bibliotecii

6 lei

2.

Eliberare duplicat permis/carnet de cititor

20 lei

3.

Eliberare permis pentru servicii de lectură la sală, pentru utilizatorii       externi

1 zi – 10 lei

1 săptămână – 35 lei

1 lună – 50 lei

2-6 luni – 100 lei

1 an – 200 lei

4.

Copierea/fotocopierea pe suport de hârtie a documentelor

0,5 lei/pagină (alb-negru)

5.

Tipărirea/imprimarea documentelor

0,5 lei/pagină (alb-negru)

6.

Scanarea documentelor/imaginilor și transmiterea acestora pe suport de memorie externă sau prin e-mail (pentru utilizatorii externi)

0,5 lei/pagină

7.

Înregistrarea informațiilor pe suport de memorie externă oferit de bibliotecă

5 lei

8.

Împrumutul, pentru perioada din afara programului de activitate al bibliotecii, al documentelor de bibliotecă care nu au regim de împrumut la domiciliu, cu excepția colecțiilor speciale

10 lei/zi

9.

Expedierea documentelor prin împrumutul interbibliotecar (taxa poștală)

Conform taxelor poștale

Taxe compensatorii

10.

Depășirea termenului de împrumut a unui document de bibliotecă

5 lei/zi

11.

Pierderea sau deteriorarea documentului de bibliotecă

Contravaloarea documentului, conform Ordinului Rectorului UTM „Despre recuperarea publicaţiilor deteriorate şi pierdute din colecţiile BTŞ UTM”(în baza Legii ci privire la biblioteci Nr.160 din 20.07.2017, art. 39)

12.

Deteriorarea codului de bare al documentului de bibliotecă

25 lei/cod de bare