Search
Close this search box.

Restituirea şi recuperarea publicaţiilor se efectuează în conformitate cu Regulamentul serviciilor pentru utilizatori al BTȘ UTM, aprobat la ședința Senatului UTM din 21.06.2022 și Ordinele Rectorului UTM:

  • ↘ «Despre restituirea publicațiilor împrumutate din colecțiile Bibliotecii Tehnico-științifice a UTM» (Nr. 341-r din 13.06.2022).
  • ↘ «Despre recuperarea publicațiilor deteriorate și pierdute din colecțiileBibliotecii Tehnico-științifice a UTM» (Nr. 342-r din 13.06.2022).

A considera obligatorie restituirea publicațiilor împrumutate din colecțiile Bibliotecii Tehnico-științifice a UTM la sfârșitul fiecărui an de studii.

Recuperarea daunelor pricinuite bibliotecii

  1. În cazul deteriorării mărunte a publicaţiilor (îndoirea, ruperea sau desprinderea foilor, pătarea lor, sublinierea cuvintelor cu creionul) utilizatorii sunt obligaţi să elimine daunele provocate, fiind simultan lipsiţi de dreptul de a frecventa biblioteca pe o perioadă de 1-3 luni, în funcţie de gravitatea
  2. Documentele distruse (care nu mai pot fi utilizate) urmează să fie recuperate cu unele identice sau să se achite contravaloarea lor la preţul actual.
  3. Documentele pierdute se recuperează la fel ca şi cele
  4. Pentru sustragerea documentelor din colecţiile bibliotecii utilizatorii sunt lipsiţi definitiv de permisiunea de acces la bibliotecă.
  5. În situaţia deteriorării totale sau parţiale a bunurilor tehnico-materiale ale bibliotecii, utilizatorii trebuie să restituie un bun identic sau să achite valoarea bunului deteriorat sau distrus.
  6. Pentru nerespectarea regulilor de comportament sau refuzul de recuperare a daunelor aduse, biblioteca va informa în scris Decanatele facultăţilor, urmând ca acestea să ia măsurile administrative corespunzătoare.