Search
Close this search box.

Serviciile de referinţă (informare, consultare, asistență de specialitate) includ:

 • ➡ Răspunsuri prin e-mail, telefon, instant
 • ➡ Cercetări bibliografice
 • ➡ Asistență de specialitate (consultarea bazelor de date, cataloagelor)
 • ➡ Acces online la rețele de informare, instrumente de căutare bibliografice
 • ➡ Elaborare de informații de orientare pentru utilizatori pe anumite domenii
 • ➡ Servicii de informare comunitară
 • ➡ Furnizare de informații la distanță
 • ➡ Diseminarea selectivă a informației etc.

Referinţa bibliografică reprezintă un set de informaţii (bibliografice) oferite la cererea utilizatorilor.

Cea mai mare parte a referinţelor bibliografice sunt îndeplinite de serviciul Bibliografie. Documentare științifică, biroul Cercetare bibliografică. Referințe şi bibliotecile filiale la facultăți.
Referinţele pot fi:

 1. a) bibliografice
 2. b) factologice
 3.  
 4. Cele bibliografice, la rândul lor, se împart în:

 

 1.      » tematice
 2.      » de concretizare (de precizare a datelor bibliografice)
 3.      » de adresă (bibliografică).

 

Principala trăsătură distinctivă a referinţei bibliografice este prezentarea informaţiei bibliografice.

Referinţa tematică reprezintă o listă de literatură pe o temă definită, formulată de către utilizator în cererea sa. Noţiunea „tema” în cazul dat se interpretează în limite mari – de la o întrebare îngustă, dintr-o ramură anumită a ştiinţei până la un domeniu vast.

Referinţele tematice se execută fie verbal, fie în formă scrisă. Verbal, referinţa se îndeplineşte în prezenţa utilizatorului sau la telefon, în cazul când ea conţine un volum mai mic de surse, depistarea şi selectarea cărora a necesitat puţin timp.

Referinţele ce conţin mai mult de 10 titluri sunt prezentate, de regulă, în scris (trimise prin poșta electronică), chiar dacă sunt adresate  de utilizator direct bibliografului.

O referinţă de concretizare (de precizare a datelor bibliografice) se defineşte ca fiind referinţa ce stabileşte şi/sau precizează elementele descrierii bibliografice, care lipsesc sau sunt greşit indicate în cererile utilizatorilor. Fără concretizarea acestor elemente este imposibil de constatat existenţa documentului solicitat în fondul documentar al bibliotecii.

Referinţa de adresă bibliografică se defineşte ca răspuns la cererea unică, ce conţine informaţia bibliografică despre existenţa şi/sau localizarea documentului. Aceste solicitări se îndeplinesc foarte repede răspunzând concret – dacă este sau nu această publicaţie în bibliotecă.

O referinţă factologică reprezintă un răspuns despre anumite fapte, evenimente, termeni, date statistice, formule, citate ş. a. Căutarea presupune regăsirea acestei informaţii în diferite surse, dar nu oferirea notiţei bibliografice despre documentul în care ele sunt publicate.

Stimați utilizatori, pentru un răspuns prompt, utilizați chat-ul de pe site sau rubrica Întreabă bibliotecarul.