Search
Close this search box.
Taxe compensatorii
10.Depășirea termenului de împrumut a unui document de bibliotecă5 lei/zi
11.Pierderea sau deteriorarea documentului de bibliotecăContravaloarea documentului, conform Ordinului Rectorului UTM „Despre recuperarea publicaţiilor
deteriorate şi pierdute din colecţiile BTŞ UTM”(în baza Legii ci privire la
biblioteci Nr.160 din 20.07.2017, art. 39)
12.Deteriorarea codului de bare al documentului de bibliotecă25 lei/cod de bare